This edition is out-dated!
There is a new version of this book:
A Grammar of Modern Indo-European, Third Edition
at
Indo-European Language Association
Grammar


Automatic translation into Polish of A Grammar of Modern Indo-European at Indo-European Language Association

1.Język Indoeuropejski | 2.Slowko Indoeuropejski | 3.Rzeczowniki Indoeuropejski | 4.Czasowniki Indoeuropejski | 5.Syntaksa Indoeuropejska | 6.Etymologia Indoeuropejska

GRAMATYKA

NOWOCZESNY

INDOEUROPEJSKI

 

Pierwodruk

 

Język i Kultura

Pisanie System i Fonologia

Morphology

Syntaksa

 

dnghupeq   DŃghŪ Kárlos Kūriákī

 


 

Modesn Sindhueurōpáī Grbhmńtikā

Apo Kárlos Kūriákī[1] éti áliōs augtóres

 

 

 

Wydawca

:  Asociación Kulturalny Dnghu

Knajpa. Data

:   Lipiec 2007

ISBN

:  978-84-611-7639-7

Noga. Dep.

:  

Kartki

:   390

 

 

Copyright © 2007 Dnghu

© 2007 Carlos Quiles Casas.

Wyciśnięty w Paneuropeizmie.

Publikowany przez Indoeuropejskie Połączenie Języka (DNGHU)

Zadowólcie rewidowałem i poprawiany przez Indoeuropeistę M. Phil. Fernando López-menchero Díez

Wydanie Kierowane przez Imcrea Diseńo Redakcyjne ® na http://www.imcrea.com

Cały zadowolony na tej książce podlega udzielona pozwolenia Podwójnej Licencji Twórcza Commons Atrybucja-część Alike 3.0 Pozwolenie i GNU Wolna Dokumentacja Licenseunless inaczej wyraźnie wyrażony. Jeśli wy nie macie bezpośrednie Internetowe połączenie, proszę udajcie się żeby przeczytać Twórcze Commons pozwolenie (streszczenie) tekst od innego komputera online w stronie internetowej Twórczego Commons, i.e. Http://creativecommons.org/pozwolenia/przez-sa/3.0/, i jego zupełny prawny kodeks w http://creativecommons.org/pozwolenia/przez-sa/3.0/legalcode.

Całe wizerunki podlegają udzielone pozwolenia GNU Wolna Dokumentacja Pozwolenie, większość ich przyjście od Dnghu’s strona internetowa (http://dnghu.org/) albo od Indoeuropejski Wiki (http://indo-european.eu/), portal na Nowoczesnym Indoeuropejski, który w obrocie może skopiowały zadowolenie od angielskich Wikipedia i innych online źródeł.

Póki każdy precaution był ogarniany przygotowaniem tego książka, wydawca i autorzy nie przywdziewają odpowiedzialność dla błędów albo opustek, albo dla psuje wynikająci od korzyści informacji zawieranej herein.

Dla poprawek, tłumaczenia i nowszi tłumaczenia tego franko (e) książka, proszę odwiedźcie http://dnghu.org/


Przedmowa

Ten pierwodruk Dnghu’s Gramatyka Nowoczesnego Indoeuropejska, ponowny wysiłek usystematyzować odbudowaną fonologię i morphology Proto-indoeuropejskiego języka do nowoczesnego europejskiego języka, po franko online publikacja Europaio: Krótka Gramatyka europejczyka Languagein 2006.

Nowoczesny Indoeuropejski, różnoimienna łacina, Germańska albo slawistyczna, wspólna do najbardziej Europejczyków, i nie jedynych do nieco ich. Różnoimienny Lingua Ignota, Solresol, Volapük, Esperanto, Quenya, Klingon, Lojban i thousand wynajdowane języki które były tworzone od ludzi m żeby rozmawiać, Indoeuropejski kasownik, i.e. To rozwinęło się od starszego języka – Środek SROKA albo IE II, które my mamy jakąś podstawową wiedzę –, i uwierzyliśmy byliśmy mówione przez przedhistoryczne gminy na kiedyś chropawo między 3.000 i 2.000 B. C., Się rozwinęła się do różnych dialektów, jakichś bardzo dobrze-zaświadczyła gałęzie od IE IIIA (Graeco-armenka i Indo-iranka), inna studnia-zaświadczyła od IE IIIB (Italo-celtyckie, Germański) i jakieś możliwie dialekty przejścia (jak Bałtosłowiańskiego), jakiegoś wciąż żywego.

Proto-indoeuropejski był odbudowywany w obok dwóch stuleci (bardziej albo mniej szczęśliwie) przez setki lingwistów, otrzymawszy szorstki fonologiczny, morfologiczny, i składniowy system, równowartość do co Jews miała Starej hebrajszczyzny przed tym, jak odbudowywać system dla jego nowoczesnej korzyści w Izraelu. Zamiast jakichś napisów i ustnych przekładanych opowiadań dla języka być ożywione, my mamy zupełny odbudowany gramatyczny system, oraz setki życia języki być używane jako przykłady odrodzić się wspólny Nowoczesny Indoeuropejski.

Ta gramatyka ogniskuje wciąż Paneuropeizm – i tak Indoeuropejskie dialekty Europy –, chociaż to pozostaje jasno używalne jako podstawowe zbliżanie dla Międzynarodowego Pomocniczego Języka. Tak, dla przykładu, ograniczony słownik Nowoczesnego Indoeuropejski pokazego w tej gramatyce zwykle czytuje dokumentowany na Germańskiej, łacinie i greckim słówku, i często Celtyckim i Bałtosłowiańskim, ale inne stare źródła – specjalnie od Indo-irańskie dialekty – często czytują zignorowane, jeśli nie przez Zachodnie pożyczki.

Poprzedni Dziekan Uniwersytetu Huelva, Klasycznego Languages’ filologa i łaciny biegłej, uważa Proto-indoeuropejska odbudowa języka wynalazek; Hiszpański Indoeuropeista Bernabé zostawił jego pracę na IE etiudach zadedykować się “something bardziej serious”; Francisco Villar, profesor greka i łaciny na Uniwersytecie Salamanca, uważa zupełna odbudowa PASZTETOWEGO niemożliwa; jego zdanie nie rzadkie, od on podtrzymuje glottalic teorię, Armenkę Ojczyzna hipoteza, i także korzyść łaciny zamiast angielskiego wewnątrz EU. Praca Elst, Talageri i inna broniący ‘indigenous Indo-aryan’ viewpoint przez N. Kazanas, i ich poparcie unreconstructable i hipotetycznego PASZTETOWEGO najbliższego do Vedic Sanskrytu otwiera wciąż bardziej otwór między mainstream odbudowa i prospekty mniejszości podtrzymywanej przez nacjonalistyczne położenia. Także, wśród pewnych Indoeuropeistów, tam zdaje się być żadną możliwą zgodą między różną ‘schools’ jak do li SROKĄ odróżnioną między ŏ i ă (jak Gk., Lat. Albo Cel.) Albo jeśli tamte pełnogłoski wszystko początkowe ă, że w innych zaświadczonych dialektach (Villar), albo jeśli Preterites jedyny jeden czas trwania (jak łacina praeteritum) z różnymi budowami, albo jeśli to był faktycznie Aoryst i Perfekt.

Furthermore, José Antonio Pascual, członek Królewskiej hiszpańskiej Akademii (RAE), uważa że “it nie potrzebny być wielkim socjologiem wiedzieć że 500 ludzi miliona won’t zgadzają się zaadoptować Nowoczesny Indoeuropejski w EU” (Kąpielisko. Dziennik El Mundo, 8 kwietnia 2007). Oczywiście nie, że oni won’t zgadzają się na jakimś możliwym pytaniu – nie nawet na używające angielskie, które my używamy faktycznie –, i wciąż rodak i EU’S Placówki praca, adoptujące decyzje przez większoś, nie awaiting zgoda dla jakiegoś pytania. I to było prawdopodobnie nie potrzebnego być wielkim socjologiem sto lat temu zobaczyć e.g. Iż odżycie hebrajszczyzny pod nowoczesny system języka (“invention” wtedy) było utopią, i tamto Esperanto, ‘easy’ i ‘neutral’ IAL, jechało nastąpić przez ich pierwszy Światowy Kongres w 1905.

Takie usłyszane zdania tylko że, zdania, jak jeśli hebrajszczyzna i Semiccy znawcy byli pytani stu latami temu o możliwym odżyciu Biblijnej hebrajszczyzny w hypothetic nowym Izraelu.

Li MIE’S powodzenie bardziej albo mniej prawdopodobny (i dlaczego) nie naprawdę fisza dla naszego prądu praca, ale hipoteza obdzielana z przez socjologię, antropologizm, polityczna nauka, ekonomia polityczna i równa psychologia, nie porozmawiać o szansie. Li różne zastane towarzyskie ruchy, taki jak Rondel-latynizm, Panamerykanizm, Rondel-sanskritism, Rondel-arabism, Rondel-iranism, Panslawizm, Rondel-hispanism, Francophonie, Anglospherism, Atlanticism, i sto różnego rondla-nacjonalistyczne położenia trzymane przez różne sektory społeczeństw – oraz różne grupy podpórkowy anti-globalization, anti-neoliberalism, anti-kapitalizm, antykomunizm, anti-okcydentalizm, itp. –Przyj albo odrzucają ten plan pozostaje nieprzejrzysty.

Co my wiedzieć teraz że idea odnawiającej Proto-indoeuropejska jako nowoczesny język dla Europy i międzynarodowych organizacji nie obłęd, że to jest nie nowina, że to doesn’t znaczymy obrót – jak korzyść Spanglish, Syndarin albo Interlingua –nor inwolucja – jako regionalizm, nacjonalizm, albo powracał do Francuszczyzny, niemiecka albo łacińska przewaga –, ale po prostu jednym z wielu różne drogi w który Paneuropeizm lingwistyczna polisa mogła rozwinąć się, i może być jedna droga złączyć różne narody od różnych kultur, języków i Zakony (od Amery do Azji Wschodu) dla względu stajni znaczy komunikacyjny. Właśnie tamta malutka możliwość dosyć dla nas do “lose” jakichś lat bolesnych dać nasze najlepsze zrobienie (Proto -) Indoeuropejski język jak używalny i jak wiedzcie jak możliwy.

 

Przedmowa Do Pierwodruku

Według holenderskiego socjologa Abram de Swaan, każdy język w światowych atakach do jednego z cztery kategorii według dróg to wkroczenia do (co on nazywa) globalny system języka.

        Środkowy: O stu językach w świecie należą tutaj, rozłożysto używany i comprising dookoła 95% człowieczeństwa.

        Supercentral: Każdy z tych serwów zjednać mówiące środkowych języków. Są jedynego dwanaście supercentral języków, i oni Arabszczyzna, chińczyk, angielska, Francuszczyzna, niemiecki, Hindi, Japonka, Malajczyk, portugalczyk, ruski, hiszpański i Swahili.

        Hypercentral: lone hypercentral język teraz angielski. To nie tylko zjednuje środkowe języki (które dlaczego to na poprzednim poziomie) ale serwy zjednać supercentral języki zbyt. Obaj hiszpańskiego i ruskiego supercentral języki używane przez mówiące wielu języków, ale kiedy Hiszpan i rosyjskie zubożenie udzielić, oni zwykle zrobią to w angielskim.

        Peripheral: Wszystko thousands innych języków na kuli obsadzają peripheral położenie ponieważ oni zwykną ledwie albo bynajmniej zjednują jakieś inne języki. W innym słówku, oni przeważnie nie dostrzeżeni jak użyteczny w różnojęzycznej sytuacji i przeto nie wart wysiłek kogoś nauczyć się.

De Swaan zaznacza iż wstęp nowych stanów członka do dowożeni Paneuropeizma z tym dodatek bardziej języków, zrobienie poliglotyczna identyczność EU kiedykolwiek bardziej niezwrotna i kosztowny. Z drugiej strony, to jasno politycznie niemożliwe osiąść na jednorazowym języku dla wszystko EU placówki. To wypróbowało łatwiejszą dla EU żeby zgodzić się na wspólnej walucie niż wspólny język.

EU potocznych języków, przynajmniej 14 co my możemy odezwać się ‘robust’ język, czyje mówiące ledwie prawdopodobnie poddać jego prawa. Pięć ich (angielska, Francuszczyzna, niemiecki, portugalczyk i hiszpański) supercentral języki to już rozłożysto używano w międzynarodowym zakomunikowaniu, i reszta cała środkowy.

W ongoing działalność EU placówek, są nieuchronnie shortcuts by - angielska, Francuszczyzna i niemiecka rozłożysto używana jako 'pracujące języki' dla nieformalnych dyskusji. Ale na formalnym poziomym wszystko EU języki urzędnika (i.e. Język każdego członka państwowego) dorastają deklarowany.

Używać całe te języki bardzo kosztowny i wysoce nieudolny. Są teraz 23 urzędowego języka: Bułgarski, Czech, Duńczyk, holenderski, angielski, Estończyk, Finlandzki, Francuszczyzna, niemiecka, grek, węgierski, irlandzkie Gaelic, italiki, łotewskie, budrys, Maltańczyk, polski, portugalczyk, Romanian, Słowak, Slovene, hiszpański i szwedzki, i trzy semiofficial (?): Katalonka, Baskina i Galicjanin. To znaczy iż całe urzędowe dokumenty muszą być natłumaczone do wszystko członki uznawały języki, i przedstawiciele każdego stanu członka mają prawo liczyć mowę w ich języku być interpretowani. I każdy stan członka ma prawy do usłyszenia ongoing postępowania interpretowane do jego własnego języka.

Od każdych z dwudziestu jednych języków wymaganie być interpretowane/tłumaczyło do całej reszty dwudziestki, 23 x 22 (minusa, ponieważ język nie potrzebuje być tłumaczony do się) oblezieni do całkowite 506 kombinacji (nie biorą na accound ‘semiofficial’ języki). Więc tłumaczy/tłumaczy muszą występować dla CAŁYCH kombinacji.

W starych Wspólnych Rynkowych dniach koszt używającego urzędowe języki holenderska, angielska, Francuszczyzna, i niemiecka mogła być poniesiona, i tłumaczy i tłumaczy z gotowością mogli być odnalezieni. Ale jak każdy nowy członek czytuje przyjmowany, koszt i praktyczny korowód bystro stają intolerably burdensome.

Krytyczny punkt tutaj że każdy czas nowy język czytuje dodawany, całkowitą liczbę kombinacji nie przyłączeniowy ale przyrasta: 506+jeden język nie 507 ale 552, i.e. 24 x 23, od każdego języka musi być natłumaczywszy/interpretowałem do wszystko innego (wykluczą się).

To nietwarde zobaczyć iż celebrowanie lingwistycznej rozmaitości w EU tylko lekko przebiera logistyczny koszmar iż developing. EU teraz przygotowuje dla bardziej języków przyjść: Romanian i bułgarski świeżo byłam dodając, z wcielaniem tych dwóch krajów do EU; Albanka, Macedonka, serb, Bośniaczka i Chorwat (trzy dawniej wiedzianego jak Serbo-chorwata, ale dalej odróżniony po Yugoslavian wojnach) jeśli oni czytują przyjmowani do EU jak liczcie; i wielu inne regionalne języki, następując przykład irlandzkiego Gaelic, i trzy półoficjalnego hiszpańskiego języka: Alzatczyk, Bretonka, Korsykanin, walijski, Luxemburgish i Sami prawdopodobne kandydaci pójść, oraz Scottish Gaelic, Occitan, Nisko Sas, wenecjanin, Piedmontese, Ligurian, Emilian, Sardinian, Neapolitan, sycylijczyk, Asturian, Aragonese, Fryzyjczyk, Kaszubski, Romany, Rusin, i dużo inny, zależąc polityczne tłoczne ich mówiące i kulturalne gminy mogą włożyć EU placówki. To będzie prawdopodobnie nie dłuo przed turecczyzną, i z tym kurdyjka (i possiblyarmenian, Aramejski i Gruzin zbyt), albo może być ukraiński, ruski i Belarusian, inne urzędowe języki, nie porozmawiać o wiecznych candidates’ językach, norweg (w co najmniej dwóch jego systemów języka, Bokmål i Nynorsk), Islandzki, Romansh, Monegasque (Monako) i Emilian-romagnolo (San Marino), i to mogło przynieść liczbę EU języki nad 40. Liczba możliwych kombinacji na najlepszym ponad 1000, który nie zdaje się wewnątrz dożycie jakiejś organizacji, bez znaczenia jak dobrze-treść.

Dużo EU administratorzy odczuwają iż do wielkiej rozległości ta rozmaitość może być odwołana na zewnątrz przez kiedykolwiek-podwyższające zaufanie na komputerze tłumaczenie iż już w ciężkiej korzyści. To oczywiście naprawdę że gdyby my nie możemy porachować na komputerach zrobić dużo tłumaczenie ‘heavy lifting’, nawet najbardziej idealistyczny administrator nigdy nie wyrównałby sna kulbaczącego organizację z przedsięwzięciem, to skoro zaabsorbuje większą część jego finansów i energii. Ale żadna maszyna nie była jeszcze wynajdowaną albo prawdopodobnie kiedykolwiek będzie iż m żeby stworzyć tłumaczenie bez, na odrobineczce najmniejsze, zwieńczenie edytorstwo przez ludzkiego tłumacza albo tłumacza.

Bystro podwyższający huk języków w EU skoro staje intolerably niezgrabny i prohibicyjno kosztowny. I to nie nawet rachuje dodatkowego wydatku troskało się wyciskając w greckim abecadle i niebawem w Cyrylickim (bułgarski i serb). Każdy ustala iż całe języki muszą mieć ich 'miejsce w słońcu' i ich rozmaitości słynnej. Ale dorzeczność proponuje iż EU jedzie być zmuszona żeby osiąść na własnej małej liczbie pracujących języków, będzie może jedynym, i lingwistyczna przyszłość EU została materią intensywnej debaty.

Tylko w publiczności liczby, EU urzędowe tłumaczenie/interpretacja koszt kwota do bardziej niż 1.230 M€, i to oblezieni do bardziej niż 13% dzisiejszego administracyjnego wydatku EU placówek. Są także pośredni koszt lingwistycznych planów adresowanych na podnoszących oświatę trzech albo bardziej języków od theyear Języków (2001), których także znaczy setki miliona Euros, którego nie porachowany w EU zapreliminują jak lingwistyczny wydatek, ale zwykle czytują włączony w budżetowych sekcjach taka jak Spójność albo Citizenship. To trudno wyobrazić ogromną kwotę pieniędzy (prawdziwy albo potencjał) stracone przez EU obywatelstwo i towarzystwa każdy dzień gwoli problematyce zakomunikowania, nie jedynego ponieważ oni nie mogą mówić trzeciego języka partii, ale ponieważ oni won'tspeak to, chociażby oni mogą.

Przechowywać ścisłą równość EU lifeblood, i to jest odrobineczka niepokojąca domyślana że najsilniejszy kandydat dla jednego-języka EU z zakładaną supremacją w świecie, angielskim, którym faktycznie tylko mówionym przez mniejszość wewnątrz Europa. Łacina i Fałszywe języki (jako Esperanto, Ido albo Interlingua) była planowana jako alternatywy, ale żadne pierwsze, ponieważ to tylko związano z romańskimi językami, też nie sekunda, ponieważ oni (zbyt) fałszywy (wynajdowali przez jedną osobę albo małą grupę na najlepszym), rozwiązują lingwistyczną teologiczną problematykę, nie porozmawiać o praktycznych.

Indo-europeanlanguage że my przedstawiamy w tej pracy, owszem, lica nie tylko adresowana teologiczna problematyka - głównie związana z kulturalnym dziedzictwem i sociopolitical dumnym - ale dowożeni także praktyczne rozłączenie dla Paneuropeizma, bez którego tam może być żadną prawdziwą integracją. Europejskie narody nie czytują przygotowane żeby wydać się nieco ich uprawnienia do większej ekonomii entity, jeżeli nie oni nie muszą stracić jakichś zasadniczych praw. Wśród nich, lingwistyczne proven twardsze obdzielić z niż to wstępnie spodziewało się, że oni podnoszą bardzo silnego rodaka albo regionalnych czuć.

Indoeuropejski już babka większości Europejczyków. Pierwszy język bardziej niż 97% EU obywatelstwo Indoeuropejskie, i reszta może ogólnie rozmawiać przynajmniej jedna z nich jak drugi język. Adoptując Indoeuropejski jako magistralny urzędowy język dla EU nie będzie znaczyć abdykujących lingwistycznych praw, ale uwydatniające i, że każdy inny urzędowy język będzie mieć wtedy ten sam stan pod ich wspólny przodek; to nie będzie znaczyć tracącego własną kulturę dla względu jedności, ale odzyskującego tego zupełnie dla tego samego celu; i, przede wszystkim, to nie będzie znaczyć wybierającego lingua franca żeby udzielić z cudzoziemcami wewnątrz międzynarodowa organizacja, ale przyjmująca Narodowy Język udzielić z innymi rodakami wewnątrz ten sam kraj.

 

NUTA.  Ponad informacją głównie czytuje kopiując (dosłownie, regulowaną albo zmienioną) od dwóch Panej William Z. Shetter Miniatury Języka, którego mogą występować w jego stronie internetowej:

§ http://home.bluemarble.net/~langmin/miniatury/Qvalue.htm

§ http://home.bluemarble.net/~langmin/miniatury/eulangs.htm

O EU urzędowe liczby wydatku mogą być poradzone tutaj:

§ http://europa.eu.int/szybki/pressreleasesaction.do?Reference=memo/05/10&type=html&aged=0&language=

§ http://europa.eu.int/comm/zapreliminują/biblioteka/publikacje/budget_in_fig/dep_eu_budg_2007_en.pdf

O Urzędowa informacja o EU języki mogą występować:

§ http://europa.eu.int/comm/wykształcenie/polisy/lang/języki/index_en.html

§ http://europa.eu.int/comm/wykształcenie/polisy/lang/języki/langmin/euromosaic/index_en.html

 


 

Który Nowy w Tym Wydaniu

To Gramatyka Nowoczesnego Indoeuropejskiego, Pierwodruku, z Nowoczesnym Indoeuropejskim Językiem Gramatyczny system w Version3, wciąż w βeta faza – i.e., Wciąż regulujące jakieś większe lingwistyczne pytania, i losy mniejszych błędów, dzięki udziałom znawców i czytelników. Timetable następnych gramatycznych i zakładowych zmian może być śledzony w stronie internetowej Indoeuropejskiego Połączenia Języka na www.dnghu.org.

“modern Indo-european” 3.x (czerwiec 2007) następuje rewidowane wydanie V. 2.x, który rozpoczynałem się w marcu 2007, zmieniając jakieś rysy “europaio”/“sindhueuropaiom” 1.x (2005-2006), w jakichś wypadkach powracających do rysów Indoeuropejskiego 0.x (2004-2005), specjalnie:

1. Fałszywa różnica w “europaiom” i “sindhueuropaiom” systemy (każde dokumentowane na różnych dialektycznych rysach) dowożeni bardziej headaches niż korzy się do naszego Proto-indoeuropejskiego planu odżycia; od teraz na, tylko zjednoczonym “modern Indo-european” czytuje podniósłszy.

2. Różnoimienna pierwsza upraszczana gramatyka, ten każdy jedzie głęboko do okopowizny specyficznego Indoeuropejskiego słówka i kształtów wybranych dla nowoczesnego języka. Zamiast sprawiedliwego pokazu ostateczna wytwórczość, spodziewające czytelnicy przyjąć domniemane badanie tył odsiewy, my pozwalamy ich badać szczegóły naszych alternatyw – i czasem specifics lingwistycznej odbudowy –, tak składająca w ofierze prostota dla względu głębokiego zbliżania do nowoczesnego IE słownika.

3. Stare łacińskie-jedyne abecadło było rozszerzane żeby włączyć greka i Cyrylickie piszące systemy, oraz pniak możliwej Armenki, Arabo-pers i Devanagari (abugida) systemy. Cel nie określić ich dokumentnie (jak z łacinką), ale tylko żeby pokazać inne możliwe piszące systemy dla Nowoczesnego Indoeuropejskie.

4. Tradycyjna fonetyczna różnica palatovelars reintroduced dla dokładniejszej fonetycznej odbudowy Późnej SROKI, gwoli przeciwstawności znajdowanej (specjalnie wśród Bałtosłowiańskich znawców) przeciw naszego upraszczanego pisania system. Li satemization był dialektycznym i fonologicznym kierunkiem ograniczonym do jakichś fonetycznych owinięci (SROKA *k - przed jakimiś głosami, że z łaciną c - przed-e i I), zakrawał do nas nie więc fisza jak to faktu bardziej zaludniają dotyk wygodny z ścisły – chociaż trudniejsza – fonetyczna odbudowa. Od tłumaczeń 3.x onwards, jakkolwiek, ściślejsza odbudowa czytuje szukana, i przeto właściwe objaśnienie velars i wokalistyki (stąd także laryngeals) czytuje dodawane na końcu tej książki – my powracamy, wtedy, do upraszczanego pisania system.

4. Historycznie kolejne Skośne wypadki Celownik, Miejscownik, Instrumentalny i Ablatiwus, był pokazywany na deklinacji-przez-deklinację (i równy zaimek-przez-zaimek) baza, że Późno PASZTETOWE pokazania w jakichś deklinacjach bardziej naturalny, tak bardziej archaiczny, reconstructable paradygmat (jak I, u) póki inny (jak anegdotyczny e/o) pokazują niemal ta sama Późna SROKA modelują czwórkowe odróżnione skośne szafkowe-zakończenia. Teraz, 8 wypadków tradycyjnie odbudowanych używalne – i jego rozróżnienie poleciało – w MIE.

Klasyfikacja Nowoczesnych Indoeuropejskich nominalnych deklinacji była reorganizowana żeby przystosować to do bardziej Klasycznego wzoru, żeby pomóc czytelnikowi jasno identyfikują ich zgodność do różnego greka i łacińskich paradygmatów deklinacji.

5. Ustny system był redukowany do odbudowanych essentials Późnej Proto-indoeuropejskiej koniugacji i jego rannych dialektów. Li taki naturalny i nieregularny system używalny jako, bez dalszej systematyzacji, materia być rozwiązana przez Nowoczesne Indoeuropejskie mówiące.

Tak zwany Augment w é -, zaświadczony niemal tylko w greku, Indo-iranka i Armenka, czasem zostaje należna do Proto-indoeuropejska tradycja, chociaż świeże badanie pokazuje iż to ani obowiązkowy, ani generał w Późnej SROCE. To uwierzyło dzisiaj że to był właśnie przedrostek z wielkim powodzeniem w południowych dialektach, że per - w łacinie albo ga - w Germańskim.

6. Składniowa rama Proto-indoeuropejska była obdzielana z obszernie przez jakichś autorów, ale, że tworzywo hasn’t wciąż było podsumowywane i było poprawiane przez innych autorów (kto zwykle mianujemy fonologiczną albo morfologiczną odbudowę), my używamy literowe akapity od możliwie najbardziej głębokiej pracy dostępnej na PASZTETOWEJ syntaksie, Winfred P. Lehman’s Proto-indoeuropejska Syntaksa (1974), wzdłuż z jakimiś komentarzami i poprawkami majstrowałem od jego publikacji przez innych uczniów.

Odznaczenia

Do Mayte, mój najlepszy przyjaciel, dla poparcia niej i zachęty zanim ja pracowałem na tym planie, jeszcze przed ona wiedziała co chodziła to wszystko o. Dla pieniędzy i czasu przemęczyły się w lunchtimes, książki, strony internetowe, serwery i tworzywo. Dla jej podniecenia mówiąc o zmianach iż Proto-indoeuropejskie odżycie mogło przynieść do świata przyszłego. Dziękuję.

Do Fernando López-menchero, Obywatelski Inżynier i Klasyk Languages’ Filolog, znawca w Indoeuropejskiej lingwistyce, dla jego nieocenionej pomocy, rewizji i poprawek. Bez jego unending udziały i wiedza, ta gramatyka wouldn’t pokazały sprostowanie Proto-indoeuropejska odbudowa – zmartwiona aby nie poprawiać całych błędów przed tym pierwodrukiem.

Do Profesora Doktor Luis Fernando de la Macorra, znawca w Interregional Ekonomii polityczna, i Profesor Doktor Antonio Muńoz, Zaciskają-dziekana Akademickich Spraw w Darze Bibliotecznej Nauki, dla ich poparcia w Uniwersyteckim Współzawodnictwie i później.

Do D. Phil. Neil Vermeulen, i angielski Filolog Fátima Batalla, dla ich poparcia do naszego odżycia projektują wewnątrz Dnghu Połączenie.

Do Uniwersytetu Extremadura i Gabinetu Młodej Inicjatywy, dla ich nagrody w Entrepreneurial Współzawodnictwie w Wyobraźni Społeczeństwo (2006) i ich continuated zachęta.

Do Działu Klasycznej Starożytności UEX, dla ich bezwarunkowego poparcia do planu.

Do Regionalnego Rzędu Extremadura i jego publicznych placówek, dla ich poparcia odemknięcia do Proto-indoeuropejskiego odżycia języka.

Do Rzędu Hiszpanii i President’s gabinetu, aby dodawać odwagi nas w naszym zadaniu.

Do całych profesorów i członków publiczności i prywatnych placówek kto podzieliły się z nami ich konstruktywne kryty, o ekonomii i lingwistycznych aspektach PIE’S odżyciu.

Do Europa Naciskają, RNE, El Periódico Extremadura, Terra, El Diario de Navarra, i inne Media, i specjalnie do EFE, Hoy, El Mundo, TVE, TVE2, RTVEXTREMADURA dla ich obszernych paragrafów i pogłosek o Nowoczesnym Indoeuropejskich.

 

My dziękujemy specjalnie całym naszym czytelnikom i osobom wspierającym.  Dziękuję za wasz emails i komentuje.


 

Konwencje Używane w tej Książce

1. “modern Indo-european” albo MIE: Żeby uniknąć jakichś obok błędów, my używamy termin Europaiomonly odnieść się do europejskiego systemu języka, albo Europe’s Indoeuropejskiego, także Northwestern Indoeuropejski. Odpowiednie nazwiska dla upraszczanego Indoeuropejskiego systemu języka dla Europy tak europejski język albo europejczyk, oraz “europaio (m) ”.

2. Rootsof odbudowany Proto-indoeuropejski język (SROKA) podstawowe morfy niosące leksykalną treść. Przez dodatek przyrostków, oni formują pnie, i przez dodatek desinences, tego kształtu gramatycznie odmienne słówko (rzeczowniki albo czasowniki).

NUTA. SROKA odbudowała okopowiznę podpadną do ablaut, i wykluczą dla własnych mało wypadków, taka ostateczna okopowizna pełno czytują charakteryzowana przez jego składowe spółgłoski, póki pełnogłoska może zmienić. PASZTETOWA okopowizna normalnie mają jednorazowe sylabiczne jąderko, i przez ablaut może czy m jednosylabowa unsyllabic. PASZTETOWA okopowizna może być następującego kształtu (gdzie K przysłona voiceless, G unaspirated i Gh aspirowana przysłona, R półsamogłoska (r̥, l̥, m̥, n̥, u̯, i̯) i H krtaniowa (albo s). Po Meillet, niemożliwe PASZTETOWE kombinacje voiceless/aspirował (jak w *teubh albo *bheut), oraz udźwięczniany/voiceless (jak w *ged albo *deg). Następujący stół opisuje ogólne zdanie:

Przysłony

-

K-

G-

Gh-

-

[HR] e [RH]

K [R] e [RH]

G [R] e [RH]

Gh [R] e [RH]

-K

[HR] e [RH] K

-

G [R] e [RH] K

Gh [R] e [RH] K

-G

[HR] e [RH] G

K [R] e [RH] G

-

Gh [R] e [RH] G

-Gh

[HR] e [RH] Gh

K [R] e [RH] Gh

G [R] e [RH] Gh

Gh [R] e [RH] Gh*

*Te postacie kombinacji e.g. W bheudh, budzą, i bheidh, posłuchanie, wierzą.

Korzeń ma przynajmniej jedną spółgłoskę, dla jakiegoś przynajmniej dwie (e.g. IE II *h₁ek vs. Późno SROKA ekor ekj, “quick”, który korzeń dla IE adj. ōkús). Zależąc interpretacja laryngeals, jakaś okopowizna zdają się mieć wrodzony albo ovowel, ar (vs. Starszy *h2ar -), atak, onc (vs. Starszy *h3engw) “anoint”, ak (vs. Starszy *h2ec) “keen”.

Przez “root extension”, basic Cec (z C być jakąś spółgłoską) wzór może być rozciągnięty do Cec-c, i s-ruchomy może rozciągnąć to do s-cec.

Całkowita liczba spółgłoski, sonant i krtaniowe elementy tamta postać w zwykłej sylabie trzej – i.e., Jak triliteral Semicki wzór. Tamten który mają mniej niż trzy czytują nazwane ‘concave’ czasowniki (cf. Hes, Hei, gwem); tamten rozciągany czytują nazwane ‘convex’ czasowniki (cf. Lat. Plango, spargo, frango, itp., Który, oprócz rozciągania w-g, zawierają krtaniowy); dla bardziej na tym, obaczą infra na MIE Koniugacje.

3. Czasowniki zwykle czytują pokazywane w notatniku bez stosownego ustnego rzeczownika zakończenie-m, bezokolicznik zakończenie –tu/-ti, żeby odróżnić ich jasno od rzeczowników i przymiotników. Oni aren’t pokazy alternowane w 1stp. Sg. Obecny obaj – jako oni muszą –, gwoli temu samemu powodowi, i aren’t zwykle akcentowany.

NUTA. Ostateczna SROKA odbudowała ustną okopowiznę czytują napisana nawet bez atematycznego albo anegdotycznego zakończenia. Kiedy starsze krtaniowe postacie, że w *pelh2, tym czasem czytuje napisane, że w pela, albo w przypadku ostatecznej okopowizny z zakończeniami półsamogłoski [], [u̯], poszły przez starsi krtaniowe, oni czytują napisani z zakończeniem-j albo-w.

4. Przymiotniki zwykle czytują pokazywane z męski (albo generał) zakończenie-ós, chociaż czasem zupełny paradygmat-,-óm, także napisy.

5. Kreskowane pełnogłoski i półsamogłoski mają napisy akcent; akcentowane długie pełnogłoski i sonanty czytują przedstawione z szczególnymi literami. Jakkolwiek, należny do ograniczonego UTF-8 poparcie jakichś chrzcielnic, starych “europaio” 1.x pisanie system, i.e. Bez non-angielskie litery, wciąż używalne.

6. Dla zera-gradeor zero-zakończenie, symbol Ø czasem używany.

7. Proto-indoeuropejska pełnogłoska apophony albo Ablaut Naprawdę normalny w MIE, ale różny dialektyczny Ablauts czytują poprawiając kiedy zawiążą się w głowy-tłumaczyłem. Przykłady tego kombhastós, od Lat. Confessus (cf. Lat. Fassus suma), od IE bhā; MIE dhaklís/disdhaklís, że Lat. Facilis/difficilis, od IE dhē; MIE sáliō/ensáliō/ensáltō, że Lat. Saliō/insiliō/insultō, itp. Taki Ablaut czytuje połączony do języków z piłą akcent, że łacina. W Italikach, akcent był zawsze na pierwszej sylabie; Łacina zreorganizowała ten system, i po Rzymianinie grammarians’ “penultimate rule”, Klasyk łacina akcent odczuwany na penultimate sylaba, tak spuszczająca od różnych wewnętrznych sylabotwórczych tembr albo Ablauts. Inne dialekty Italików, że Oscan albo Umbrian, didn’t pokutowały takie apophony; cf. Osc. Anterstataí, Lat. Interstitae; Umb. Antakres, Lat. Integris; Umb. Procanurent, Lat. Procinuerint, itp. Germański także wiedziałem takie zmiany akcentu.

8. W Germańskich, Celtyckich i dialektach Italików IE interwizyjny-s - staje udźwięczniane, i tedy to czytuje wymawiane jak klaskało spółgłoska, fenomen wiedziany jako Rotacyzm; Jak z zerem-stopień krs [kr̥s] od PASZTETOWEGO pnia kers, biegają, dając ‘s-derivatives’ O. N. Horskr, Gk. -κουρο03c, i ‘r-derivatives’ jak MIE kŕsos, powózka, wóz, od Celtyckiego (cf. O. Ir., M. walijski carr, Bret. Karr) i kŕsō, biegają, od Lat. Currere. W świetle greckich kształtów jako sprawdzian, konwent, itp., Przyrostek ukazać “place where” (i czasem instrumentują) miał autentyk IE r, i jego odbudowa jak SROKA sis zepsuta.

9. Jakieś pożyczki zostają jako oni, bez koniecznie implikujących że oni pierwotne Indoeuropejskie kształty; jak łacina mappa, “map”, aiqi -, “ (a) equi -, albo re -, “re-“, Celtyckie pióro-, “head”, grek sphaira, “sphere”, Germański iso -, “ice”, itp. Jakieś kształty podpadają już żeby przesiąść się w MIE dla bardziej ‘purist’ zbliżania do wspólnego IE, że ati - dla Lat. Re -,-ti dla (Ita. I Uzbrajają.) Drugorzędny-tio (n), itp.

10. W Romańskich językach, Temat używany zamiast Pnia. Przeto, Pełnogłoska Tematu i Anegdotyczne tyczenie do zakończeń Pnia, zwykle do e/oendings.  W Indoeuropejskich językach, Anegdotyczna okopowizna tamto to okopowizny mają “theme vowel”; pełnogłoska głos to zawsze obecno między korzeniem słowa i przywiązanych inflections. Athematicroots brak pełnogłoska tematu, i przymocowują ich inflections bezpośrednio do korzenia się.

NUTA. Różnica między anegdotyczną i atematyczną okopowizną specjalnie pozorna w greckim czasowniku; oni padają do dwóch tego klas czytują poznaczeni przez zupełnie różne osobiste zakończenia. Anegdotyczne czasowniki m także odezwały się () czasowniki w greku; atematyczne czasowniki m-μι (-mi) czasowniki, po pierwszym człowieku liczba pojedynczy prezent czas trwania zakończenie że każde z korzyści nich. Cała koniugacja zdaje się do differ zupełnie silnie między dwoma zestawami czasowników, ale różnice naprawdę wynik anegdotycznej pełnogłoski reagującej z zakończeniami czasownika.

W greku, atematyczne czasowniki zamknięta klasa dziedzicznych kształtów od matecznego Indoeuropejskiego języka. Znaczone przeciwstawnoś między anegdotycznymi i atematycznymi kształtami także postać w budrysie, Sanskrycie, i Starym Cerkiewnosłowiańskim. W łacinie, niemal całe czasowniki anegdotyczne; garść przeżywających atematycznych kształtów istnieją, ale oni czytują rozważeni nieregularne czasowniki.

Anegdotyczna i atematyczna różnica także przykłada do rzeczowników; dużo starszych Indoeuropejskich języków odróżniają między “vowel stems” i “consonant stems” w deklinacji rzeczowników. W łacinie, pierwsza, druga, kwarta, i piąte deklinacje pnie pełnogłoski charakteryzowanej przez, o, u i e, respectively; trzecia deklinacja zawiera obaj konsonansowego pni i I pnie, czyje deklinacje przyszły bacznie być podobnym siebie w łacinie. Grek, Sanskryt, i inne starsze Indoeuropejskie języki także odróżniają między pełnogłoską i spółgłoską pnie, że robiły Stary angielski.

11. Ogólny kształt napisać SROKĘ d+t, t+t, dh+t, itp. Jeśli normalnie MIE st, sdh, ale są prawdopodobnie jakieś błędy w tej gramatyce, należnej do zwykłego (bezgrzesznej) przebudowy i do wpływu nowoczesnych IE dialektów. Dla tamtych wspólnych pośrednich faz, cf. Gk. St, sth (jak pistis, oisqa), Lat. Est (“come”) i O. H. G. Przykłady. Także, bilansują O. Ind. Sehí < *sazdhi, ‘sit!’, i nie *satthi (cf. O. Ind. Dehí, Av. Dazdi), co majstruje pośredni-st (wciąż Późnej SROKI) bardzo prawdopodobnej.

12. SROKA robione osobiste kształty opanowanych czasowników rozdzielających korzeń od tak zwany ‘prepositions’, który były faktycznie cząstkami którymi rozgraniczały treść frazy. Tak, fraza lubią Lat. Uos supplico w SROCE jak w O. Lat. Sub uos placo. Ten sam spotkany w Homerowym greku, w Hittite, w najbardziej stary Vedic i w nowoczesnym niemiecki ‘trennbare Verben’. Przeto, kiedy my odbudowujemy czasownik lubimy MIE adkēptā, to doesn’t znaczymy to musi być używane jako w Klasycznej łacinie (faktycznie jego ablaut było odwracane), albo naprawdę jak w Nowoczesnym angielski, ale z jego najbardziej starą korzyścią, rozdzielając adfrom korzeń.

13. Wzglądy aby nie zawierać palatovelars w MIE’S pisania system 1) że, chociaż możliwe, ich istnienie nie dostatecznie proven (widzą Wyrostka robaczkowy II.2.; 2) że ich pisanie gwoli tradycji albo ‘etymology’ nie czytuje usprawiedliwione, że to znaczyłoby rzutowe pisanie (i.e., Lubcie pisanie Lat. Casa, ale Lat. ĉentum, ponieważ k-głos przed-e i-ievolves inaczej w Romancy). Pary ģ Ģ i ķ Ķ, były planowane żeby napisać ich, dla tamten pochopny odróżnić ich wymowę.

O. Gk.

:  Starogrecki

Gk.

:  Grek

Phryg.

:  Phrygian

Thr.

:  Trak

Dac.

:  Dacian

Ven.

:  Venetic

Lus.

:  Lusitanian

:  Starożytna Macedonka

Illy.

:  Illyrian

Alba.

:  Albanka

Następująca abrewiatura przykładają w tej książce:

IE

: Indoeuropejski

SROKA

:  Proto-indoeuropejski

IE I

:  Ranna SROKA

IE II

:  Środek SROKA albo Indo-hittite

IE III

:  Późno SROKA

MIE

:  Nowoczesny Indoeuropejski

I.- I.

: Indo-iranka

Ind.

:  Proto-indoaryjski

O. Ind.

:  Stary indianin

Skr.

:  Sanskryt

Tylny.

:  Hindustani

Cześć.

:  Hindi

Ur.

:  Urdu

Ira.

:  Proto-iranka

Av.

:  Avestan

O. Pers.

:  Stary pers

Pers.

:  Pers

Kur.

:  Kurdyjka

Oss.

:  Ossetian

Kam.

:  Kamviri

 

 

 

 

 

Ita.

: Proto-italika

Osc.

:  Oscan

Umb.

:  Umbrian

Lat.

:  Łacina

O. Lat.

:  Archaiczna łacina

V. Lat.

:  Wulgarna łacina

L. Lat.

:  Późno łacina

Med.Lat.

:  Mediewalna łacina

Mod.Lat.

:  Nowoczesna łacina

O. Fr.

:  Stara Francuszczyzna

Prov

:  Provenzal

Gl.-Pt.

:  Galicyjski-portugalczyk

Gal.

:  Galicjanin

Pt.

:  Portugalczyk

Kot.

:  Katalonka

Fr.

:  Francuszczyzna

To.

:  Italiki

Kąpielisko.

:  Hiszpański

Rom.

:  Romanian

 

 

 

Cel.

: Proto-celtycki

Gaul.

:  Gaulish

O. Ir.

:  Stary irlandczyk

Sco.

:  Scottish Gaelic

Ir.

:  Irlandzki Gaelic

Bret.

:  Bretonka

Cor.

:  Kornwalijski

O. walijski

:  Stary walijski

 

Gmc.

: Proto-germański

Got.

:  Gotyk

Frank.

:  Frankish

Sca.

Skandynaw (Północ Germańska)

O. N.

:  Stary Norse

O. Lód.

:  Stary Islandzki

O. S.

:  Stary szwedzki

Też nie.

:  Norweg

Swe.

:  Szwedzki

Da.

:  Duńczyk

Lód.

:  Islandzki

Fae.

:  Faeroese

W. Gmc.

:  Zachodni Germański

O. E.

:  Stary angielski (W. Sas, Mercian)

O. Fris.

:  Stary Fryzyjczyk

O. H. G.

:  Stary Górnoniemiecki

M. L. G.

:  Środek Nisko niemiecki

M. H. G.

:  Średni Górnoniemiecki

M. Du.

:  Średni holenderski

Eng

:  Angielski

Ger.

:  Niemiecki

L. Ger.

:  Nisko niemiecki

Fris.

:  Fryzyjczyk

Holenderski

Du.

:  Holenderski

Yidd.

:  Jidysz (Judeo-niemiecki)

 

Bl.-Sl.

: Bałtosłowiański

Bal.

:  Proto-bałtyk

O. Lith.

:  Stary budrys

O. Pruss.

:  Stary Prusak

Lith.

:  Budrys

Ltv.

:  Łotewski

Sla.

:  Proto-slawistyczny

O. C. S.

:  Stary Cerkiewnosłowiański

O. Russ.

:  Stary ruski

O. Pol.

:  Staropolszczyzna

Russ.

:  Ruski

Pol.

:  Polski

Cz.

:  Czech

Slo.

:  Slovenian

Slk.

:  Słowak

Ukr.

:  Ukraiński

Bel.

:  Belarusian

Bul.

:  Bułgarski

Sr.-Cr.

:  Serbo-chorwat

 

1. Wprowadzanie

1.1. Indoeuropejska Rodzina Języka

Cuadro de texto: Figure 1. In dark, countries with a majority of Indo-European speakers; in light color, countries with Indo-European-speaking minorities.indo-european-languages1.1.1. Indoeuropejskie języki rodzina kilkuset języków i dialektów, zawierają większość większych języków Europy, oraz dużo w Azji. Współczesne języki w tej rodzinie włączają angielską, niemiecką, Francuszczyznę, hiszpański, portugalczyk, Hindustani (i.e., Hindi i Urdu wśród innych nowoczesnych dialektów), pers i ruski. To jest najbardziej duża rodzina języków w świecie dzisiaj, rozmawiała przez w przybliżeniu pół ludność świata jak pierwszy język. Furthermore, większość innej połowy rozmawia przynajmniej jedna z nich jak drugi język.

1.1.2. Rzymianie didn’t spostrzegają podobieństw między łaciną i Celtyckimi dialektami, ale oni odnaleźli oczywiste korespondencje z grekiem. Po Rzymskim Gramatyku Sextus Pompeius Festus:

Suppum antiqui dicebant, quem nunc supinum dicimus ex Graeco, videlicet pro adspiratione ponentes < s > litteram, ut idem ὕλας dicunt, et nos silvas; pozycja ἕξ płeć, et ἑπτά septem.

Takie odkrycia nie chluszczą, chociaż, że Rzym uwierzył pierwotnie funded przez trojańskiego bohatera Aeneas i, wskutek tego, łacina była derywowana od Starogreckiego.

1.1.3. Florencki kupiec Filippo Sassetti ujechał do indyjskiego subkontynentu, i był wśród pierwszych europejskich obserwatorów zbadać starożytny indyjski język, Sanskryt. Pisanie w 1585, on notował jakieś słowo podobieństw między Sanskrytem i italikami, e.g. Deva/dio, “god”, sarpa/serpe, “snake”, sapta/sette, “seven”, ashta/otto, “eight”, nava/nove, “nine”. Ta obserwacja dzisiaj czytuje dana wiarę żeby zwiastowały dalsze odkrycie Indoeuropejskiej rodziny języka.

1.1.4. Pierwsza propozycja możliwości wspólnego początku dla nieco tych języków przyszła od holenderskiego lingwisty i ucznia Marcus Zuerius awangarda Boxhorn w 1647. On odkrył podobieństw wśród Indoeuropejskich języków, i przypuszczał istnienie prymitywnego wspólnego języka który on odezwał się “scythian”. On włączył w jego hipotezie holenderski, grek, łacina, pers, i niemiecki, dodając później slawistyczne, Celtyckie i Bałtyckie języki. On wykluczył języki taka jak hebrajszczyzna od jego hipotezy. Jakkolwiek, propozycje awangardy Boxhorn nie stawały rozłożysto wiedziane i nie pobudziły dalszego badania.

1.1.5. Na 1686, niemieckim lingwiście Andreas Jäger wydał się De Lingua Vetustissima Europae, gdzie on utożsamił odległy język, możliwie rozciągający od Kaukaza, z czego łaciński, grek, slawistyczny, ‘scythian’ (i.e., Pers) i Celtycki (albo ‘celto-germanic’) był derywowany, mianowicie Scytho-celtycki.

1.1.6. Hipoteza odżyła w 1786 kiedy Sir William Jones pierwsza wykładany na podobieństw między czterema najbardziej starych języków wiedzianych w jego czasie: Łacina, grek, Sanskryt i pers:

“the Sanskrycki język, cokolwiek będą jego starożytnością, cudownej budowy; doskonalszły niż grek, obfitszy niż łacina, i bardziej przewybornie dystyngowana niż obaj, jeszcze peleng do obu ich silniejsze przyciąganie, obaj w okopowiźnie czasowników i kształtów gramatyki, niż mogło możliwie było stwarzane przypadkiem; tak silny gdzież, że żaden philologer nie mogło przeegzaminować ich wszystko trzej, bez tego żeby wierzyć i do skoczyły od jakiegoś wspólnego źródła, którego, będzie może, żaden dłuższy nie istnieje: to jest podobny powód, chociaż niekoniecznie tak dokonany przemocą, aby mniemać że obaj Gotyk i Celtycki, chociaż połączył z własnym różnym idiomem, miał ten sam początek z Sanskrytem; i stary pers może być dodany do ten sam family”

1.1.7. Duński Uczeń Rasmus Rask był pierwszy zaznaczyć połączenie między Starym norwegiem i Gotykiem na jednej ręce, i budrysie, słowiańskim, grek i łacina na inna. Systematyczne porównanie tych i innych starych języków prowadzonych przez młodego niemieckiego lingwistę Franz Bopp podtrzymywana teoria, i jego Porównawcza Gramatyka, ukazując między 1833 i 1852, rachunkami jak początkowy-punkt Indoeuropeistyki jak akademicka dyscyplina.

1.1.8. Klasyfikacja nowoczesnych Indoeuropejskich dialektów do ‘languages’ i ‘dialects’ sporna, że to zależy wielu czynniki, takie jak bezgrzeszne lingwistyczne – większość czasu trwania istoty najmniejsza fisza ich –, i także towarzyska, ekonomiczna, ekonomia i historyczne rozwagi. Jakkolwiek, są pewny wspólny pradziad, i nieco ich staro dobrze-zaświadczył języki (albo systemy języka), taka jak Klasyczna łacina dla nowoczesnych Romańskich języków – Francuszczyzna, hiszpańska, portugalczyk, italiki, Romanian albo Katalonka –, Klasyczny Sanskryt dla jakichś nowoczesnych Indoaryjskich języków, albo Klasyka grek dla Nowoczesnego greka.

Furthermore, są jakieś wciąż starsze IE ‘dialects’, z czego te stare formalne języki były derywowane i później były usystematyzowane. Oni, następując ponad przykładami, Archaiczna albo Stara łacina, Archaicor Vedic Sanskryt i Archaiczny albo Starogrecki, zaświadczony w starszych składach, napisy i wnioskowały przez etiudę ustnych tradycji i tekstów.

I są także jakieś stare krewne dialekty, które pomogą nam odbudowują proto-języki, takie jak Faliscan dla Latino-faliscan (i z Osco-umbrian dla starszych Proto-italików), Avestan język dla aproto-indo-iranka albo Mycenaean dla starsza Proto-grek.

language-family
NUTA. Chociaż proto-język zgrupowania dla Indoeuropejskich języków mogą urozmaicić zależą różni criteria, oni wszystko mają ten sam wspólny początek, Proto-indoeuropejski język, który ogólnie łatwiejszy odbudować niż jego dialektyczne zgrupowania. Dla przykładu, jeśli my mieliśmy jedyne jakieś teksty Starej Francuszczyzny, Starego hiszpańskiego i Starego portugalczyka, Mediewalu italiki i Nowoczesna Romanian i Katalonka, wtedy Wulgarna łacina – i.e., Rysy wspólnego języka mówionego przez wszystko ich, nie starsza, fałszywa, literacka Klasyczna łacina – lekko mogła być odbudowana, ale zgrupowania pochodnych dialektów nie. Faktycznie, faktyczne zgrupowania Romańskich języków sporne, nawet porozumienie dobrze dosyć Archaiczny, Klasyk i Wulgarna łacina ...

Figura 2. Język families’ rozdział w 20 stuleciu. W Eurasia i Amery, Indoeuropejskie języki; w Skandynawii, Środkowej Europie i Północnej Rosji, Uralic językach; w Środkowej Azji, Turkic językach; w Południowych Indiach, Dravidian językach; w Afryce Północy, Semickich językach; itp.


1.2. Tradycyjne Prospekty

1.2.1. W początkach Indoeuropejskich albo Indoirańskich etiud używających porównawczą gramatykę, Indoeuropejski proto-język był odbudowywany jak jednostkowym językiem. Dla Rask, Bopp i inni Indoeuropejscy uczniowie, to było przetrząśnięcie dla Indoeuropejskie. Taki język przypuszczalnie był mówiony w pewnej okolicy między Europą i Azją i na jednym punkcie w czasie – między dziesięciu thousand i czterema thousand latami temu, zależąc indywidualne teorie –, i to rozciągają od tego czasu i rozwinęło się do różnych języków których w obrocie miało różne dialekty.

mediaeval_en.jpg

Figura 3. Eurasia ca. 1500 Ta mapa możliwie bardziej albo mniej co pierwsi Indoeuropeiści mieli w pamięci kiedy oni pomyśleli o wspólnym języku rozmawiali przez pradziada całych tamtych Indoeuropejskich mówiących, język który musi rozciągnąć od jakiegoś dokładnego miejsca i czasu.

1.2.2. Stammbaumtheorie albo Genealogiczna Teoria Drzewa wyraża iż języki rozkawałkowane w innych językach, każdych z nich w obrocie rozkawałkowanym w innym, itp, lubią gałęzie drzewa. Dla przykładu, studnia wiedziała starą teorię dookoła Indoeuropejską że, od Indoeuropejskiego języka, dwa magistralnego grupy dialektów wiedzianych jak Kentumowych i Satemseparated – tak odezwała się gwoli ich wymowie gutturals w łacinie i Avestan, że w słowie kmtóm, setka. Od tych grup innych rozkawałkowanych, że Centumproto-germański, Proto-italika albo Proto-celtyckie, i Satemproto-bałtosłowiańskie, Proto-indo-iranka, która rozwinęła do obecnej Germańskiej, Romancy i Celtyckiej, Bałtyk, slawistyczny, Iranka i Indoaryjskie języki.

NUTA. Kentumowa i Satemowa izoglosa jedna z najbardziej stare wiedziane fonologiczne różnice IE języki, i wciąż używane przez wiele sklasyfikować ich w dwóch grupach, tak pogardzających ich związanymi morfologicznymi i składniowymi różnicami. To czytuje dokumentowane na naturalnym porównaniu słownika; jak, od SROKI kṃtóm (możliwie bardziej rannej *dkṃtóm, od dékṃ, dziesięć), Satemowy: O. Ind. Śatám, Av. Satəm, Lith. šimtas, O. C. S. Sto, albo Kentumowy: Gk. ἑκατό03b, Lat. Kentumowa, Got. Hund, O. Ir. Cet, itp.

1.2.3. Wellentheorie albo Falowa Teoria, J. Schmidt, wyraża iż jeden język czytuje stworzony od innego przez rozpiętość innowacji, droga polewają falowy rozciągają kiedy kamień utrafia wodną powierzchnię. To kwestii określają rozciąganie innowacji czytują nazwane izoglosy. Konwergencja różnych izoglos nad wspólnym terytorium sygnalizuje istnienie nowego języka albo dialektu. Gdzie izoglosy od różnych języków zbiegają, pasy przejścia czytują utworzone.

NUTA. Takie stare teorie czytują dokumentowane na tym hipotezy tam były jednym wspólnym i staticproto-indoeuropejskim językiem, i tamto wszystko rysy nowoczesnych Indoeuropejskich języków mogą być objaśnione w takim jednostkowym układzie, grupując ich czy jako innowacje czy jako archaizmy iż stary, sztywny proto-język. System języka my planujemy dla ożywionych Nowoczesny Indoeuropejski czytuje dokumentowane głównie na iż tradycyjnie odbudowanych Proto-indoeuropejski, nie ponieważ my uphold tradycyjne prospekty, ale ponieważ my wciąż szukamy bezpośredni wspólny przodek nowoczesnych Indoeuropejskich języków, i to że stary, jednostkowy Indoeuropejski że uczniowie szukali podczas pierwszych dziesiątek IE etiud.

Figura 4. Indoeuropejskie dialects’ rozszerzenie przez 500 , Po upadku Rzymskiego Imperium.


antiquity_peq.jpg

 


 

1.3. Teoria Trzech Jeleni

ie_expansion


1.3.1. Nawet nieco pierwszych Indoeuropeistów zanotowała w ich pracach możliwość starszych początków dla odbudowanych (Późno) Proto-indoeuropejskich, chociaż oni nie śmieli nakreślić tamte możliwe starsze jelenie języka.

Figura 5. Próbka Mapa rozszerzenia Indoeuropejskich dialektów 4.000-1.000 B. C., Według Kurgan i Trzech-scenicznej hipotezy. Między Czarnoskórym Patrzą i Kaspijski Patrzą, autentyk Yamna kultura. W barwnych terenach, rozszerzeniu PASZTETOWYCH mówiących i Proto-anatolijskich. Po 2.000 BC, czarnej kwestii ukazują się rozpiętość północnych IE dialektów, póki białe pokazują południowa albo Graeco-aria rozszerzenie.


1.3.2. Dzisiaj, rozlewnego Trzy-scenicznego Teorii opisuje Proto-indoeuropejski rozwój języka do trzech magistralnych historycznych warstw albo jeleni:

1) Indoeuropejski ja albo IE I, także nazywana Ranna SROKA, hipotetyczny przodek IE II, i prawdopodobnie najbardziej stare rusztowanie języka tamta komparatystyka mogła pomoc odbudowuję. Tam, jakkolwiek, żadno wspólne położenie jak do jak to podobne albo gdzie to było mówione.

2) drugie rusztowanie odpowiada do czasu przed rozdziałem Proto-anatolijskim od wspólnego lingwistycznego współposiadania gdzie to współistniało z Pre-ie III. Tamto rusztowanie języka czytuje nazwane Indoeuropejski II albo IE II, albo Środek SROKA, dla jakiegoś Indo-hittite. To czytuje utożsamione z ranny Kurgan kultury w Kurgan Hypothesis’ rama. To czytuje przywdziane przez całych Indoeuropejskich uczniów że Anatolijskich najbardziej ranny dialekt do wyobcowały się od SROKI, należnej do jego własnych archaizmów, i pokazań przeto sytuacja różna stąd szukana w tym Gramar.

kurgan_enpeq

Figura 6. Ranny Kurgan kultury w ca. 4.000 B. C., Pokaz hipotetyczne terytorium gdzie IE II proto-dialekty (i.e. Pre-ie III i pre-proto-anatolijski) mógł rozwinęli.


3) wspólny bezpośredni przodek rannych IE proto-języków –more albo mniej ta sama statyczna SROKA filcowała się dla od początku Indoeuropeistyki – zwykle czytuje nazwana Późno SROKĘ, także Indoeuropejski III albo IE III, albo prosto Proto-indoeuropejski. Jego przedhistoryczne współposiadanie mówiących ogólnie czytuje utożsamione z Yamna albo Zadołują Poważną kulturę (cf. Ukr. яма, “pit”), w Pontyjskim Stepie. Proto-anatolijskie mówiące arguably czytują utożsamione z Maykop kulturalnym współposiadaniem.

NUTA. Rozwój tej teorii trzech lingwistycznych jeleni może być wytrasowany nazad do własnych początków Indoeuropeistyki, po pierwsze jako rzutowa idea non-statycznego języka, i później rozłożysto przyjętego jak dynamicznego dialektycznego rozwoju, już w 20 stuleciu, po odkryciu Anatolijskich rękopisów.

1.3.3. Inne dzielenie musi być zrobione, tak że dialektyczny rozwój właściwie czytuje rozumiany. Późna SROKA miała przynajmniej dwa magistralnego dialektu, Północnego (albo IE IIIB) i Południowy (albo IE IIIA). Terminy lubią Northwestern albo europejczyk może występować w akademickich grafikach wiążących do Północnego Dialektu, ale my użyjemy ich tutaj nazwać się tylko północne dialekty Europy, tak ogólnie wykluczającej Tocharian.

Także, Graeco-aria zwyknie tyczenie do Południowego Dialektu SROKI. Indo-iranka używana w tej gramatyce nakreślić południowe dialektyczne zgrupowanie utworzone przez Indoaryjską, Irankę i Nuristani dialekty, i nie – jako to w innych tekstach – żeby nazwać południowe dialekty Azji jak całokształt. Tak, unclassified IE dialekty lubią Cimmerian, Scythianor Sarmat (zwykle uważał właśnie Irańskie dialekty) w tej gramatyce prosto nieco wielu południowych dialektów mówionych w Azji w Starożytnym czasie trwania.

 

yamna_peq

Figura 7. Yamna kultura ca. 3000 B. C., Prawdopodobnie czas kiedy wciąż niezamężna Proto-indoeuropejski język był mówiony. W dwoma różnym kolorze, hipotetycznych rozmieszczeni dalszych Północnych i Południowych Dialektów. Inne hipotetyczne zgrupowania czytują opisywane według ich dalszego lingwistycznego i geograficznego rozwoju, i.e. G: Germański, ja-c: Italo-celtycki, b-s: Bałtosłowiański, t: Tocharian, g: Graeco-armenka, I I: Indo-iranka, wśród innej śmierci i unattested dialekty które współistniały koniecznie z nimi.

1.3.4. Jak daleki jako my wiemy, póki mówiące południowych dialektów (lubią Proto-grek, Proto-indo-iranka i prawdopodobnie Proto-armenka) rozciągają w różnych kierunkach, jakieś mówiące północnych dialektów pozostały wciąż w luźnym kontakcie w Europie, póki inny (lubią Proto-tocharians) rozciągają w Azji. Tamte północne Indoeuropejskie dialekty Europy były rannymi Germańskimi, Celtyckimi, Italikami, i prawdopodobnie Bałtosłowiańskimi (zwykle rozważone przejściowymi z IE IIIA) proto-dialekty, oraz inny nie więc znane dialekty lubią Proto-lusitanian, Proto-sicel, Proto-trak (może być Proto-daco-trak, dla nieco wewnątrz szerszoki Proto-graeco-thraciangroup), pre-proto-albanka (może być Proto-illyrian), itp.

NUTA. Języki lubią Venetic, Liburnian, Phrygian, Trak, Macedonka, Illyrian, Messapic, Lusitanian, itp. Zwykle czytywać nazwani ‘fragmentary languages’ (czasem także ‘ruinous languages’), że oni języki my mamy jedyne fragmenty.

Figura 8. Rozciągany Późnego Proto-indoeuropejski ca. 2000 B. C. Na tamtym czasie, tylko europejskie północne dialekty pozostały w kontakcie, dopuszczając rozpiętość lingwistycznych rozw, póki inny rozwiniętych bardziej albo mniej niezależnie. Anatolijskie dialekty jak Hittite i Luwian zaświadczyły rozpoczynając z 1900 B. C., I Proto-grek Mycenaean dialekt zaświadczył w 16 stuleciu B. C.


expansion_peq
Inne Indoeuropejskie dialekty zaświadczone w Europie której pozostają unclassified Paleo-bałkańskie języki lubią Trak, Dacian, Illyrian (jakiś grupują ich do Graeco-trak, Daco-trak albo Thraco-illyrian), Paionian, Venetic, Messapian, Liburnian, Phrygian i może być także Starożytna Macedonka i Ligurian.

Europejskie dialekty mają jakieś wspólne rysy, że ogólna redukcja 8-wypadek paradygmat do pięciu- albo sześciu-szafkowego rzeczownika inflection system,-r zakończenia średniego głosu, oraz brak satemization. Południowe dialekty, w obrocie, pokazują uogólniony Augment w é -, ogólny Aoryst budowa i 8-wypadek system (także widocznie w Proto-grek).

NUTA. Bałtosłowiański (i, do niejako, Italików) dialekty, obaj gwoli ich pierwotnej sytuacji wewnątrz PASZTETOWE dialektyczne terytoria, albo ponieważ oni pozostali w kontakcie z Południowymi Indoeuropejskimi dialektami po pierwszej SROCE biorą na szynę (e.g. Przez scytyjskie albo Irańskie rozszerze) obecne rysy zwykle utożsamione z Indo-iranka, że 8-wypadek deklinacja rzeczownika i fonetyczny satemization, i jednocześnie morfologiczne rysy wspólne do Germańskich i Celtyckich dialektów, że ustny system. 

evolution_peq

Figura 9. Eurasia ca. 500 B. C. Rozpiętość Scythians dopuszczają ponowny lingwistyczny kontakt między Indo-iranka i slawistyczne języki, podczas gdy Armenka- i greckie-rozmawianie gminy znowu w bliskim kontakcie z południowym IE dialekty, należne do perskiego rozszerzenia. Italo-celtyckie mówiące rozciągają i jadą inne północne dialekty (jak Lusitanian albo Sicul) dalej południe. Dalsze Anatolijskie dialekty, że Lycian, Lydian i Carian, wciąż czytują mówione.

NUTA. Termin Indoeuropejski się teraz rozpowszechnią w angielskiej literaturze, był bity w 1813 przez brytyjskiego ucznia Sir Thomas Młody, chociaż na tamtym czasie, to była żadna zgoda jak do nazywającej świeżo odkrytego języka rodzina. Wśród proponowanych nazwisk indo-germanique (C. Malte-brun, 1810), Indoeuropean (Th. Młody, 1813), japetisk (Rasmus C. Rask, 1815), indisch-teutsch (F. Schmitthenner, 1826), sanskritisch (Wilhelm von Humboldt, 1827), indokeltisch ( F. Pott, 1840), arioeuropeo (G. I. Ascoli, 1854), Aria (F. M. Müller, 1861), aryaque (H. Chavée, 1867).

W angielskim, Indo-niemiecki używany przez J. C. Prichard w 1826 chociaż on wolał Indoeuropejski. W Francuszczyźnie, korzyść indo-européenwas zakładany przez Pictet (1836). W niemieckiej literaturze, Indo-europäischwas używanej przez Franz Bopp rozpoczynając z 1835, póki termin Indo-germanisch był już wprowadzonym przez Julius von Klapproth w 1823, zamierzając żeby włączyć northernmost i southernmost gałęzi rodziny, że to był jak skrót pełnej inwentaryzacji zwiniętego tego języków był obopólnie w bardziej rannej literaturze, otwarcie drzwi ensuing niepłodne dyskusje li to nie musi być Indo-celtycki, albo nawet Tocharo-celtycki.

 


1.4. Proto-indoeuropejski Urheimat albo ‘homeland’

1.4.1. Przetrząśnięcie dla Urheimat albo ‘homeland’ przedhistorycznego współposiadania kto rozmawiał Ranny Proto-indoeuropejski rozwinął jak archeologiczną pogoń wzdłuż z lingwistycznym badaniem szukającym odbudowę iż proto-język.

Cuadro de texto: Figure 10. Photo of a Kurgan from the Archaeology Magazine.1.4.2. Kurgan hipoteza była wprowadzana przez Marija Gimbutas w 1956 aby kombinują archeologię z lingwistyką w umieszczającej początki Proto-indo-europejczyków. Ona nazwała się zestaw kultur w pytaniu “kurgan” po ich rozpoznawczym pogrzebie kopce i trasowane ich szerzenie do Europy. Według jej hipotezy (1970: “proto-indoeuropean kultura: Kurgan kultura podczas 5thto 3rd Millennium B. C.”, Indoeuropejskiego i Indo-europejczycy, Filadelfia, 155-198), PASZTETOWE mówiące prawdopodobnie były umieszczane w Pontyjskim Stepie. To rozmieszczenie kombinuje rozszerzenie Północnych i Południowych dialektów, podczas gdy zgadzających jednocześnie z czterema kolejnymi jeleniami Kurgan kultury.

1.4.3. Gimbutas' pierwotna propozycja identyfikuje cztery kolejny jelenie Kurgan kultura i trzej kolejna “waves” rozszerzenia.

1. Kurgan I, Dnieper/Volga okolica, bardziej ranna połowa 4thmillennium BC. Widocznie ewoluować od kultur Volga porzecza, podgrupy włączają Skrzydlaka i Seroglazovo kultury.

2.     Kurgan II–III, druga połowa 4thmillennium BC. Włącza Sredny Stog kulturę i Maykop kulturę północnego Kaukaza. Kamień koła, rannego dwa-dotaczanego wozów, antropomorficzny kamień stelae deities.

3.     Kurgan IV albo Zadołują Poważną kulturę, pierwszą na pół 3rd millennium BC, otaczając całą stepową okolicę od Ural do Romania.

Ø Falistość 1, predating Kurgan I, rozszerzenie od osunięcia Volga do Dnieper, przewodniczego do współistnienia Kurgan ja i Cucuteni kultury. Reperkusje wędrówek rozciągają jak daleki jak Balkans i wzdłuż Dunaju do Vinča i Lengyel kultur w Węgrach.

Ø Falistość 2, średnia 4 millennium BC, powstając w Maykop kulturze i wynikającej w marszach “kurganized” skrzyżowanych kulturach do północnej Europy dokoła 3000 BC – Globular kultura Amfory, kultura Badena, i ostatecznie Osznurowała kulturę Towaru. W wierze Gimbutas, to odpowiada do pierwszej intruzji IE dialektów do westernu i północnej Europy.

Ø image036.png
Falistość 3, 3000–2800 BC, rozszerzenie Dołu Poważna kultura poza stepami, z wyglądem cechy charakterystycznej zadołują groby jak dalekie jak tereny nowoczesnej Romania, Bułgarii i wschodnich Węgier.

 

Figura 11.  Hipotetyczna Ojczyzna albo Urheimat pierwszych PASZTETOWYCH mówiących, od 4.500 BC onwards. Yamnaya albo Jamna (Zadołują Grób) kultura dotrwała od ca. 3.600 do 2.200 W tym czasie pierwsze powózki ukazały się. Ludzie leżały z ich nogami flexed, położenie które przesiadywało typowe dla Indo-europejczyków od dawna. Pogrzeby były nakrywane z kopcem, kurgan. Za ten okres, od 3.600 do 3.000 IE II rozkawałkowany do IE III i Anatolijski. Od ca.3000 B. C na, IE III dialekty rozpoczęły się odróżnić i rozciągać przez 2500 zachodu- i southward (europejskie Dialekty, Armenka) i eastward (Indo-iranka, Tocharian). Przez 2000 dialektyczne naruszenie dokompletowują.

 


 

1.4.3. Europejczyk albo northwestern dialekty, i.e. Celtyckie, Germańskie, Italika, Bałtyk i slawistyczny, rozwinęły razem w europejskim Subkontynencie ale, gwoli różnym wędrówkom i osadnictwu, oni mają undergone niezależne lingwistyczne zmiany. Ich pierwotne wspólne rozmieszczenie zwykle czytuje trasowane nazad nieco uplasować się do Wschodu Rhine, do Północy Alp i Karpackich Gór, do Południa Skandynawii i do Wschodu Wschodnich europejskich Nizin albo ruskiego Jasnego, nie poza Moskwą.

corded_Ware_culture


Ta lingwistyczna teoria zwykle czytuje mieszana z archeologicznymi odkryciami:

 

Cuadro de texto: Figure 12Cuadro de texto: Figure 13Cuadro de texto: Figure 14Figura 15. Ca 2.000 B. C. Osznurowany kompleks Towaru kultur tradycyjnie przedstawia dla wielu uczniów przybycie pierwszych mówiących Północnych Dialektów w środkowej Europie, przyjściu od Yamna kultury. Złożone daty od o 3.000-2.000. Globular Amphorae kultura może być lekko bardziej ranna, ale opowiadanie między tymi dwoma kulturami nieprzejrzyste. Dania i południowa Skandynawia czytują przypuszczana żeby była Germańską ojczyzną, póki obecne Zachodnie Niemcy byliby Celtycki (i możliwie Italika) ojczyzna; pas wschodu, wtedy, odpowiada do Bałtosłowiańskiej ojczyzny. Ich proto-języki oczywiście wyrastały bacznie (jeśli oni byli nie ten sam) dopóki 2.000 B. C.

 

 


 

Kurgan Hipoteza & Proto-indoeuropejska odbudowa

ARCHEOLOGIA (Kurgan Hipoteza)

LINGWISTYKA (Trzy-scenicznego Teorii)

Ca. 4500-4000. Sredny Stog, Dnieper-donets i Sarama kultury, domestykacja konia.

Ranna SROKA czytuje mówiona, prawdopodobnie gdzieś w Pontyjskim-kaspijskim Stepie.

Ca. 4000-3500. Yamna kultura, kurgan budowniczowie, wynurza w stepie, i Maykop kultura w północnym Kaukazie.

Średnia SROKA albo IE II rozkawałkowany w dwóch różnych gminach, Proto-anatolijskich i Pre-ie III.

Ca. 3500-3000. Yamna kultura na jego daszku, z kamiennymi bożkami, dwoma-dotaczanymi proto-wozy, hodowla, trwałe osadnictwo i hillforts, subsisting na rolnictwie i połowie, wzdłuż rzek. Kontakt Yamna kultura z późną Neolithic Europą wyniki kultur w kurganized Globular Amfora i kultury Badena. Maykop kultura pokazuje najbardziej ranną jawność początku Brąz Wiek, i brąz bro i artifacts czytują wprowadzone.

Późno Proto-indoeuropejski albo IE III i Proto-anatolijskie wysnucie w różnych gminach. Anatolijski czytuje odizolowawszy południe Kaukaza, i nie bardziej nie kontaktuje z lingwistycznymi innowacjami IE III.

3000-2500. Yamna kultura rozciąga nad całym Pontyjskim stepem. Osznurowana kultura Towaru rozciąga od Rhine do Volga, odpowiadając do najświętszej fazy Indoeuropejskiej jedności. Różne kultury rozdrabniają, wciąż w puszczalskiej kontakt, umożliwiając rozpiętość technologii.

IE III rozdrabnia do różnych dialektów odpowiednich do różnych kultur, przynajmniej Południowego i Północnego. Oni pozostają wciąż w kontakcie, umożliwiając rozpiętość fonetycznego (lubią Satemową izoglosę) i morfologiczne innowacje, oraz ranny zawiążą się w głowy słówko.

2500-2000. Spiżowy Wiek dojeżdża Środkowa Europa z kulturą Przerywacza Północnych Indo-europejczyków. Indo-iranki osiedlają północ Kaspijską w Sintashta-petrovka i później Andronovo kulturze.

Breakup południowych IE dialektów dokompletowują. Proto-grek mówiony w Balkans i dobitny Proto-indo-irański dialekt. Jakieś północne dialekty wyrastają w Północnej Europie, wciąż w luźnym kontakcie.

2000-1500. Wóz czytuje wynajdowany, prowadzenie do dwoiny i szybkiej rozpiętości Iranek i innych narodów od Andronovo kultury i Bactria-margiana Kompleks nad dużo Środkowej Azji, Północnych Indii, Irana i Wschodniej Anatolii. Grek Darg Wieczność i kwitnąca Hittite Imperium. Pre-celtics Unetice kultura ma czynny metalowy przemysł.

Indo-irański szpagat do góry w dwóch magistralnych dialektach, Indoaryjskiej i Irance. Europejczyk proto-dialekty lubią Germańskie, Celtyckie, Italika, Bałtyk i slawistyczny różnią się od siebie. Proto-grek dialekt, Mycenaean, już czytuje napisany w Linijnym B rękopisie. Anatolijskie języki lubią Hittite i Luwian także napisy.

1500-1000. Nordycki Spiżowy Wiek widzi wschód Germański Urnfield i Celtycki Hallstatt kultury w Środkowej Europie, wprowadzając Wiek Żelaza. Narody italików ruszają do włoskiego Półwyspu. Rigveda czytuje komponując. Hittite Królestwa i Mycenaean upadek cywilizacji.

Germańskie, Celtyckie, Italika, Bałtyk i slawistyczny już różne proto-języki, developing w obrocie różne dialekty. Iranka i inne krewne południowe dialekty rozeprą się przez militarne zdobycie, i Indoaryjskie pokrycia w kształcie jego poświęconego języka, Sanskrytu.

1000-500. Północna Europa wchodzi Pre-rzymianin Prasują Wiek. Ranne Indoeuropejskie Królestwa i Imperia w Eurasia. W Europie, Klasycznych poczynaniach Starożytności z kwitnącą greckich narodów. Zakładanie Rzymu.

Celtyckie dialekty rozciągają nad Europą. Osco-umbrian i łacina-faliscan zaświadczyła w włoskim Półwyspie. Grek i Stare abecadła Italików przebijają. Późne Anatolijskie dialekty. Cimmerian, scytyjski i Sarmat w Azji, Paleo-bałkańskich językach w Balkans.


1.5. Inne Lingwistyczne i Archeologiczne Teorie

1.5.1. Wspólny rozwój nowych teorii dookoła Indoeuropejskich był zrewidować Trzy-scenicznego przybierania. To jest faktycznie nie nowina, ale tylko powracała do bardziej tradycyjnych prospektów, przez reinterpreting nowe odkrycia Hittite rękopisów, bolesnych wstawić Anatolijskie rysy do starego, statycznego PASZTETOWEGO pojęcia.

1.5.2. Najbardziej wiedziana nowa alternatywna teoria co do SROKI Glottalic teoria. To przywdziewa iż Proto-indoeuropejskie było wymawiane bardziej albo mniej lubią Armenkę, i.e. Zamiast SROKI p, b, bh, wymowa byłaby *p', *p, *b, i toż z innym dwóch voiceless-udźwięcznianym-udźwięcznianym aspirowała serię spółgłosek. Indoeuropejski Urheimat wtedy byłoby umieszczone w otoczeniu Anatolii, specjalnie bliskie Jezioro Urmia, w północnym Iranie, bliskim obecnym Armenia i Azerbejdżan, stąd archaizm Anatolijskich dialektów i glottalics wciąż znajdowanego w Armence.

NUTA. Takie lingwistyczne odkrycia czytują podtrzymywane przez Th. Gamkredlize-v. Ivanov (1990: ranna historia Indoeuropejskich języków", Scientiphic Amerikanka, gdzie ranny Indoeuropejski słownik uważał “of południowy regions” czytuje egzaminowany, i podobieństw z Semickimi i Kartvelian językami także ujawnianymi. Także, głównie archeologiczne odkrycia Colin Renfrew (1989: zagadka Indoeuropean początków, Cambridge-nowe York), podtrzymywany przez archaizm Anatolijskich dialektów, może wskazać możliwy początek Rannych PASZTETOWYCH mówiących w Anatolii, której, po Renfrew’s modelują, wtedy migrowałoby do południowej Europy.

1.5.3. Inne alternatywne teorie co do Proto-indoeuropejski następująco:

I. Europejczyk Ojczyzna teza utrzymuje iż wspólny początek Indoeuropejskich kłamstw języków w Europie. Ta teza mają zwykle nationalistic smak, bardziej albo mniejszy jechała przez Archeological albo Lingwistyczne teorie.

NUTA. To tradycyjnie było umieszczane w 1) Lithuaniaand okolicznymi terenami, przez R. G. Latham (1851) i Th. Poesche (1878: Umrzeć Arier. Ein Beitrag zur historischen Anthropologie, Jena); 2) Skandynawia, przez K. Penka (1883: Początki ariacae, Viena); 3) Środkowa Europa, przez G. Kossinna (1902: “die Indogermanische Frage archäologisch beantwortet”, Zeitschrift für Ethnologie, 34, pp. 161-222), P. Giles (1922: Arie, Nowy York), i przez lingwistę/archeolog G. Childe (1926: Arie. Etiuda Indoeuropejskich Początków, Londyna).

. Stary europejczyk albo Alteuropäisch Teoria bilansuje jakiś stary europejski słownik (specjalnie rzeczne nazwiska), które byłaby starszych niż rozpiętość Późnej SROKI przez Europę. To zaznacza możliwość starszą, pre-ie III rozciągam IE, czy IE II czy ja albo może być ich przodek.

B. To, w obrocie, opowiadaym z teoriami Neolithic obrotu powodującego spokojno rozciągający starszego Indoeuropejskiego języka do Europy od Azji Mniejszej od dokoła 7000 BC, z marszem gospodarki. Accordingly, more or less all of Neolithic Europe would have been Indo-European speaking, and the Northern IE III Dialects would have replaced older IE dialects, from IE II or Early Proto-Indo-European.

C. Tam także Paleolithic Teoria Continuity, którego derywuje Proto-indoeuropejski od europejskich Paleolithic kultur, z jakimiś papierami badania dostępnego online na researchers’ stronie internetowej, http://www.continuitas.com/.

NUTA. Taki Paleolithic Continuity mógł w obrocie będą zjednywany z Frederik Kortlandt’s Indo-uralic i Altaic etiudami (http://kortlandt.nl/publikacje/) – chociaż oni mogli także będą wstawiani w Gimbutas’ ranną ramą.

II. Inna hipoteza, przeciwieństwo do europejskich, także głównie kierowanych dzisiaj przez nationalistic wgląd, ślady nazad początek SROKI do Vedic Sanskrytu, domagając że to bardzo bezgrzeszne, i że początek może tak być trasowany nazad do Indus cywilizacji doliny ca. 3000 BC.

NUTA. Taki Rondel-sanskritism był obopólnie wśród rannych Indoeuropeistów, że Schlegel, Młody, Pictet (1877: Les początki indoeuropéens, Paryż) albo Schmidt (kto wolał Babylonia), ale teraz głównie podtrzymywał przez tamte kto uważają Sanskryt niemal równy do Późno Proto-indoeuropejski. Dla bardziej na tym, patrzą S. Misra (1992: Aria Problem: Lingwistyczne Zbliżanie, Delhi), Elst Update na Aryjskiej Debacie Najazdu (1999), zagryzanego przez S. G. Talageri Rigveda: Historyczna Analiza (2000), obaj części “indigenous Indo-aryan” viewpoint przez N. Kazanas, tak zwany “out India” teoria, z ramą datującą nazad do czasu trwania Indus Cywilizacji Doliny, uważającej SROKI prosto hipoteza (http://www.omilosmeleton.gr/angielski/dokumenty/SPIE.PDF..

III. Wreszcie, Czarny Morski potop teoria datuje początki IE rozszerzenia dialektów w genezie Morza Azov, ca. 5600 BC, który w obrocie byłoby związanego z Biblią Noah podtapiają, że to pozostałoby w ustnych opowiadaniach dopóki jego spisujących w hebrajszczyźnie Tanakh. Ta data ogólnie czytuje rozważona jak raczej ranny dla SROKI rozciągają.

NUTA. W. Ryan i W. Pitman publikowana jawność że masywny potop przez Bosfor zdarzył się dookoła 5600 BC, kiedy powstanie śródziemnomorskie rozlane nad skalistym progiem na Bosforze. Wypadek podtapiany 155.000 km² ziemi i domyślnie rozszerzył Czarnoskórego Morze shoreline do północy i zachodu. To było zjednywane z faktem że jacyś Ranni Nowocześni uczniowie osnuli na Genezie 10: 5 przywdziali iż ‘japhetite’ języki (zamiast ‘semitic’) raczej bezpośrednie potomkowie Adamic języka, rozdzieliwszy przed zamieszaniem języków, przez który także hebrajszczyzna była obchodzona. To byłem poszukując przez Błogosławiony Anne Catherine Emmerich (18thc.), Kto wyraził w jej prywatnych objawieniach że najbardziej bezpośrednie potomkowie Adamic języka Bactrian, Zend i indyjskie języki, związane z nią Nisko niemiecki dialekt. To czytuje zażądane że Emmerich utożsamiło tędy Adamic język jak Ranna SROKA.

1.6. Związek do Innych Języków

1.6.1. Wielu wyższe-poziome związki między SROKĄ i innymi rodzinami języka były planowane. Ale ten spekulacyjny stosunek wysoce sporny. Bądźcie może najbardziej rozłożysto przyjętą propozycją Indo-uralic rodziny, otaczając SROKĘ i Proto-uralic. Jawność zwykle zacytowana w grzeczności tego proximity planowanego Urheimaten dwóch proto-języków, typologicznego podobieństwa między dwoma językami, i liczbą pozornych dzielonych morfów.

NUTA. Inne propozycje, dalejże w czasie (i odpowiednioo mniej przyjętym), modelują SROKĘ jak gałąź Indo-uralic z kaukaskim substratem; łączyć SROKĘ i Uralic z Altaic i pewnymi innymi rodzinami w Azji, taka jak koreańska, Japonka, Chukotko-kamchatkan i Eskimoski-aleuta (przedstawiające propozycje Nostratic i Joseph Greenberg Eurasiatic); albo ogniwo jakieś albo wszystko tego do Afro-azjaty, Dravidian, itp., I ostatecznie do niezamężnej Proto-świat rodzina (teraz przeważnie łączona z Merritt Ruhlen). Różne propozycje, z zmieniającymi poziomami sceptycyzma, także istnieją tamto połączenie jakieś subset domniemanego Eurasiatic języka rodziny i/albo nieco kaukaskich rodzin języka, taki jak Uralo-sybirak, Ural-altaic (raz rozłożysto przyjął ale teraz przeważnie dyskredytował), Proto-pontyjski, itp.

1.6.2. Indo-uralic hipotetyczny język rodzina składająca Indoeuropejskiego i Uralic (i.e. Ugrofiński i Samoyedic). Najbardziej lingwiści wciąż odważają tę teorię spekulacyjna i jego jawność niedostateczna dowodnie wypróbować genetyczną przynależność.

1.6.3. Holenderski lingwista Frederik Kortlandt podtrzymuje wzór Indo-uralic w który autentyk Indo-uralic mówiące przeżyły północ Kaspijskiego Morza, i Proto-indoeuropejskie mówiące rozpoczęły się jak grupa że konarzysta od westward od tam przyjść do geograficznego proximity z Northwest kaukaskimi językami, absorbując Northwest kaukaską leksykalną kontaminację przed tym, jak ruszać dalej westward do okolicy północ Czarna Morska gdzie ich język osiadł do kanonicznego Proto-indoeuropejski.

1.6.4. Najbardziej wspólne argumenty w grzeczności związku między Indoeuropejskim i Uralic czytują dokumentowane na pozornie wspólnych elementach morphology, taka jak zaimkowa okopowizna (*m - dla pierwszego człowieka; *t - dla drugiej osoby; *i-dla trzeciej osoby), wypadek znakowanie (biernik-m; ablatiwus/partitive-ta), pytający/zaimki względne (*kw - 'kto?, Który?'; *J-'who, który' sygnalizować względne warunki) i wspólne SOV wypowiedzą rząd. Inne, mniejsze oczywiste korespondencje czytują proponowane, taki jak Indoeuropejski mnogi markier-es (albo-s w bierniku mnogim-m̥-s) i jego Uralic duplikat-t. To tak samo wypowiedzą-ostateczną asybilację-t do-smay także będą prezentem w Indoeuropejskiej drugiej-osobie pojedynczej-s wobec z Uralic drugą-osobą liczba pojedyncza-t. Porównajcie, wewnątrz Indoeuropejska się,-s druga-osoba pojedynczy injunctive,-si druga-osoba liczba pojedynczy prezent indikatiwus,-tha druga-osoba liczba pojedynczy perfekt,-tesecond-osoba mnogi prezent indikatiwus, *tu 'wy' (pojedyncze) mianownikowe, *tei 'do was' (pojedynczych) enklityczny zaimek. Te kształty proponują iż underlying drugi markier-osoby w Indoeuropejskim może występować *tand że *u w kształtach takich jak *tu był pierwotnie affixal cząstką.

Drugi typ jawności idzionej w grzeczności Indo-uralic rodziny leksykalny. Liczne słówko w Indoeuropejskim i Uralic będą podobnym siebie. Problem żeby wysortować słówko należne do zapożyczenia. Uralic języki były w kontakcie z następstwem Indoeuropejskich języków dla millenia. Jak wynik, wiel słówko było dopożyczane między nimi, najbardziej często od Indoeuropejskich języków do Uralic.

Proto-indoeuropejski i Proto-uralic pokotem

Treść

Proto-indoeuropejski

Proto-uralic

I, mn

*Mn 'mn' [acc],
*Mene 'mój' [gen]

*Mvnv I'

Wy (sg)

*Tu [nom],
*Twe [obj],
*Tewe 'wasz' [gen]

*Tun

[ekspansywny]

*Tak 'to, on/ona' [ożywiają nom]

*ša [3ps]

Kto? [ożywiają pytający zaimek]

*Kwi - 'kto?, Co?'
*Kwo - 'kto?, Co?'

*Ken 'który?'
*Ku - 'kto?'

[zaimek względny]

*Jo-

*-Ja [nomen agentis]

[określony biernik]

*-M

*-M

[ablatiwus/partitive]

*-Od

*-Ta

[dual]

*-H₁

*-K

[Nom./Acc.  Mnogi]

*-Es [nom.pl],
*-
-s [acc.pl]

*-K

[Obl. Mnogi]

*-I [zaimkowy mnogi]
(jak w *we-ja- 'my', *to I- 'tamte')

*-I

[1ps]

*-M [1ps czynny]

*-M

[2ps]

*-S [2ps czynny]

*-T

[stative]

*-S - [aoryst],
*-Es - [stative rzeczownik],
*-T [stative rzeczownik]

*-Ta

[odmowa]

*Nei
*Ne

*Ei - [przeczący czasownik]

Żeby dać

*Deh3-

*Tohi-

Żeby nawilgnąć,
Woda

*Wed - 'do mokrego',
*
Wódr̥ 'polewają'

*Weti 'polewają'

Żeby wyznaczyć,
Nazwisko

Nem- wyznaczyć, żeby wyznaczyć',
*
H1nomn̥ 'nazywają'

*Nimi 'nazywają'

 


 

Europe_language_map.png
1.7. Indoeuropejski Dialekty Europy

Figura 16. Europejskie języki. Czarna lina dzieli pasy tradycyjnie (albo politycznie) rozważona wewnątrz w domu europejski subkontynent. Północne dialekty wszystko ale grek i kurdyjka (Iranka); Armenka zwykle czytuje rozważona Graeco-arię dialekt, póki Albanka zwykle czytuje sklasyfikowana jak Północny. Liczbowana wewnątrz w domu mapa, non-indoeuropejskie języki: 1) Uralic języki; 2) Turkic języki; 3) Baskina; 4) Maltańczyk; 5) kaukaskie języki.


 

Schleicher’s Bajka: Od Proto-indoeuropejski do Nowoczesnego angielski

Ado" Owca i Konie. To owcy nie miało wełnę zobaczyło konie, jedno wciągnięcie ciężka powózka, jedna niosąca ładunek cielnej, i jednej niosącej człowieka skoro. Owca powiedziała koniom: “my serce boleje mnie, widząc człowieka napędowy horses”. Konie powiedziały: “listen, owca, nasze cerca boleją nam kiedy my patrzymy to: człowiek, pan, robi wełnę owcy do ciepłej części garderoby dla się. I owca nie ma wool”. Usłyszawszy tę, owcę fled do równiny. »

IE III, ca. 3000 BC: H3ou̯is h1éku̯o (s) es-qe. H3ou̯is, kwesi̯o u̯l̥hneh2ne h1est, h1éku̯oms spekét, h1óinom gwr̥h3um wóghom wéghontm̥, h1óinom-kwe mégeh2m bhórom, h1óinom-kwe dhhghmónm̥ h1oh1ku bhérontm̥. H3owis nu h1éku̯obhi̯os u̯eu̯kwét: kerd h2éghnutoi h₁moí h1éku̯oms h2égontm̥ wihrom wídn̥tei. H1éku̯o (s) es tu u̯eu̯kwónt: Klúdhi, h3ówi! Kerd h2éghnutoi nsméi wídntbhi̯os: H2ner, pótis, h3ou̯i̯om-r̥ u̯l̥hneh2m̥ su̯ébhi gwhermóm u̯éstrom kwrnéuti. Neghi h3ou̯i̯om u̯l̥hneh2 h1ésti. Tod kékluu̯os h3ou̯is h2égrom bhugét.

IE IIIB, ca. 2.000 BC (jak MIE, z łacińskim rękopisem): Ówis ékwōs-qe. Ówis, qésio wl̥̄nā ne est, ékwoms spekét, óinom (ghe) crum wóghom wéghontm, óinom-qe mégām bhórom, óinom-qe dhghmónm ṓku bhérontm. Ówis nu ékwobh (i) os wewqét: krd ághnutoi moí, ékwoms ágontm wrom wídntei. Ékwōs tu wewqónt: Klúdhi, ówi! Krd ághnutoi nsméi wídntbh (i) os: anér, pótis, ówjom-r wĺnām sébhi chermóm wéstrom qrnéuti. Ówjom-qe wl̥̄nā ne ésti. Tod kékluwos ówis ágrom bhugét.

IE IIIA, ca. 1.500 BC (Proto-indo-iranka dialekt): Avis ak’vasas-ka. Avis, jaśmin varnā na āst, dadark’a ak’vans, tam, garum vāgham vaghantam, tam, magham bhāram, tam manum āku bharantam. Avis ak’vabhjas avavakat; k’ard aghnutai mai vidanti manum ak’vans ag’antam. Ak’vāsas avavakant: k’rudhi avai, kard aghnutai vividvant-svas: manus patis varnām avisāns karnauti svabhjam gharmam vastram avibhjas-ka varnā na asti. Tat k’uk’ruvants avis ag’ram abhugat.

Proto-italika, ca. 1.000 BC

Proto-germański, ca. 500 BC

Proto-bałtosłowiański, ca. 1 AD

Ouis ekuoi-kue

Awiz ehwaz-uh

Avis asvas (-ke)

Ouis, kuesio ulana ne est,

Awiz, hwesja wulno ne ist,

Avis, kesjo vŭlna ne est,

Speket ekuos,

Spehet ehwanz,

Spek’et asvãs,

Oinum brum uogum ueguntum,

Ainan krun wagan wegantun,

Inam gŭrõ vezam vezantŭ,

Oinum-kue megam forum,

Ainan-uh mekon boran,

Inam (-ke) még’am bóram,

Oinum-kue humonum oku ferontum.

Ainan-uh gumonun ahu berontun.

Inam (-ke) zemenam jasu berantŭ.

Ouis nu ekuobus uokuet:

Awiz nu ehwamaz weuhet:

Avis nu asvamas vjauket:

Kord áhnutor mihi uiduntei,

Hert agnutai meke witantei,

Sĕrd aznutĕ mn vĕdẽti,

Ekuos aguntum uirum.

Ehwans akantun weran.

Asvãs azantŭ viram.

Ekuos uokuont: Kludi, oui!

Ehwaz weuhant: hludi, awi!

Asvas vjaukant: sludi, awi!

Kord ahnutor nos uiduntbos:

Kert aknutai uns wituntmaz:

Sĕrd aznutĕ nas vĕdŭntmas:

Ner, potis, ulanam ouium

Mannaz, fothiz, wulnon awjan

Mãg, pat’, vŭlnam avjam

Kurneuti sibi fermum uestrum.

Hwurneuti sebi warman wistran.

Karnjauti sebi g’armam vastram.

Ouium-kue ulana ne esti.

Awjan-uh wulno ne isti.

Avjam (-ke) vŭlna ne esti.

Tod kekluuos ouis agrum fugit

Tamten hehluwaz awiz akran buketh.

Tod sesluvas avis ak‘ram buget.


 

1.7.1. Północne Indoeuropejskie Dialekty

Germański

1.2.1. Germańskie języki formują jedne z gałęzie Indoeuropejskiej rodziny języka. Najbardziej duże Germańskie języki angielskie i niemiecki, z ca. 340 i w przybliżeniuko 120 miliona rodzime mówiące, respectively. Inne znaczące języki włączają numerowe Basowe Germańskie dialekty (lubią holenderski) i skandynawskie języki, Duńczyk, norweg i szwedzki.

Cuadro de texto: Figure 17. Expansion of Germanic tribes 1.200 B.C. – 1 A.D.Germanic_tribes.pngIch wspólny przodek Proto-germański, prawdopodobnie wciąż mówiony w średnim-1st millennium B. C. W Wieku Żelaza Północna Europa, od jego rozdziału od Proto-indoeuropejski język dokoła 2.000 BC. Germański, i cali jego potomkowie, czytuje charakteryzowani przez liczbę niezrównanych lingwistycznych rysów, najbardziej pokazowo spółgłoska zmiana wiedziała jak Grimm Prawo. Ranne Germańskie dialekty wchodzą historia z Germańskimi narodami któri przeniosły się północna Europa wzdłuż brzegów Rzymskiego Imperium od 2ndcentury.

NUTA. Grimm prawo (także wiedziało jak Pierwszy Germański Głos Przesuwają miejsce) zestaw deklaracji opisujących dziedziczne Proto-indoeuropejskie przysłony jako oni wyrastali w Proto-germański kiedyś w 1 millennium BC. To zakłada zestaw regularnych korespondencji między rannymi Germańskimi przysłonami i fricatives i spółgłoskami przysłony pewnych innych Indoeuropejskich języków (Grimm używany przeważnie łaciński i grek dla ilustracji). Jako to niebawem czytuje formułowane, Grimm Prawo składa trzech strony, której musi być domyślane jako trzy nieprzerwanego fazy w zmyśle łańcucha przesuwają miejsce:

. Proto-indoeuropejski voiceless zatrzymuje zmianę do voiceless fricatives.

B. Proto-indoeuropejskie udźwięczniane przysłony zostaną voiceless.

C. Proto-indoeuropejskie udźwięczniane aspirowane przysłony tracą ich wsysanie i zmiana do równiny udźwięczniane przysłony.

‘sound law’ był odkrywany przez Friedrich von Schlegel w 1806 i Rasmus Chrystian Rask w 1818, i później opracowanym (i.e. Rozciągnąłem włączyć normatywny niemiecki) w 1822 przez Jacob Grimm w jego książce Deutsche Grammatik.

Najbardziej ranna jawność Germańskiej gałęzi czytuje notowana od nazwisk w 1stcentury przez Tacitus, i w jednorazowym przykładzie w 2 stuleciu BC, na Negau hełm. Od chropawo 2 stulecia AD, jakieś mówiące rannych Germańskich dialektów wyrastały Senior Futhark. Ranne runiczne napisy także przeważnie ograniczone do osobistych nazwisk, i trudnych wyinterpretować. Gotycki język był pisany w GermanicGotyckim abecadle rozwiniętym przez Biskupa Ulfilas dla jego tłumaczenia Biblii w 4thcentury. Później, chrześcijańscy księża i mnisi któri rozmawiały i czytae łaciński na przyczepkę do ich rodzimego Germańskiego języka rozpoczęły pisanie Germańskie języki z lekko zmienioną łacińską literą, ale w Skandynawii, runiczne abecadła pozoCuadro de texto: Figure 18. Spread of Germanic languagesstały w wspólnej korzyści na wskroś Wiking Zbabieją. Na przyczepkę do normatywnej łacinki, różne Germańskie języki używają rozmaitość akcentowych oznak i dodatkowej litery, zawierają przegłos, ß (Eszett), IJ, Ć, Å, Ð, i Þ, od run. Historyczny wyciśnięty niemiecki często czytuje zapasłszy blackletter typefaces.

Skutki Grimm’s Prawo w przykładach:

IE-GMC

Germański (przesunęły miejsce) przykłady

Non-germański (unshifted)

P→f

Eng. Stopa, Du. voet, Ger. Fuß, Got. Fōtus, Lód. Fótur, Da. Fod, Też nie.,Swe. Fot

O. Gk. πούς (pūs), Lat. Pēs, pedis, SkrPāda, Russ. Połuszczyć, Lith. Pėda

T→þ

Eng. Tercja, O. H. G. Thritto, Got. þridja, Lód. þriðji

O. Gk. τρίτο03c (tritos), Lat. Tertius, Gae. Treas, Skr. Treta, Russ. Tretij, Lith. Stara

K→h

Eng.  Pies gończy, Du. Hond, Ger. Hund, Got. Hunds, Lód. Hundur, Sca. Hund

O. Gk. κύων (kýōn), Lat. Canis, Gae. , Skr. Svan -, Russ. Sobaka

Kw→hw

Eng. Co, Du. Wat, Ger. , Got. ƕa, Da. Hvad, Lód. Hvað

Lat. quod, Gae. Ciod, Skr. Ka -, kiṃ, Russ. Ko-

B→p

Eng. Kołek

Lat. Baculum

D→t

Eng. Dziesięć, Du. Tien, Got. Taíhun, Lód. Tíu, Da., Też nie.: Ti, Swe. Tio

Lat. Decem, Gk. δέκα (déka), Gae. Deich, Skr. Daśan, Russ. Des'at'

G→k

Eng. Chłodny, Du. Koud, Ger. Kalt

Lat. Gelū

Gw→kw

Eng. Znachorka, Du. Kwiek, Ger. Keck, Got. qius, O. N. Kvikr, Swe. Kvick

Lat. vivus, Gk. βίος (bios), Gae. Beò, Lith. Gyvas

Bh→b

Eng. Brat, Du. Broeder, Ger. Bruder, Got. Broþar, Sca.broder

Lat. Frāter, O. Gk. φρατή03c (phrātēr), Skr. Bhrātā, Lith. Brolis, O. C. S. Bratru

Dh→d

Eng. Drzwi, Fris. Doar, Du. Deur, Got. Daúr, Lód. Dyr, Da.,Też nie. Dør, Swe. Dörr

O. Gk. θύρα (thýra), Skr. Dwār, Russ. Dver', Lith. Durys

Gh→g

Eng. Gęś, Fris. Idzie, Du. Gans, Ger. Gans, Lód. Gćs, Też nie.,Swe. Gås

Lat. Anser < *hanser, O. Gk. χήν (khēn), Skr. Hansa, Russ. Gus'

Gwh→gw

Eng. Żona, O. E. Wif, Du. Wijf, O. H. G.  Wib, O. N.vif, Fae.: vív, Sca. viv

Tocharian B: kwípe, Tocharian: wyrko

Wiedziany wyjątek że voiceless przysłony nie zostały fricatives jeśli oni byli poprzedzani przez IE s.

SROKA

Germańskie przykłady

Non-germańskie przykłady

Sp

Eng.  Rzygnijcie, Got. Speiwan, Du. Spuien, Ger. Speien, Swe. Szpieg

Lat. Spuere

St

Eng. Podstawka, Du. Staan, Ger. Stehen, Lód. Standa, Też nie.,Swe. Stå

Lat. Stāre, Skr. Sta ruski: stat'

Sk

Eng. Krótki, O. N. Skorta, O. H. G. Scurz, Du. Kort

Skr. Krdhuh, Lat. Curtus, Lith. Skurdus

Skw

Eng. Besztać, O. N. Skäld, Lód. Skáld, Du. Schelden

Proto-indoeuropejski: skwetlo

Jednaka, SROKA t nie stawała frykatywny jeśli to było poprzedzane przez p, k, albo kw. To czasem podlega potraktowane osobno Germańskiemu spirantycznemu prawu:

Zmiana

Germańskie przykłady

Non-germańskie przykłady

Pt→ft

Got. Hliftus “thief”

O. Gk. κλέπτ03b (kleptēs)

Kt→ht

Eng. Osiem, Du. Acht, Fris. Acht, Ger. Acht, Got. Ahtáu, Lód. átta

O. Gk. οκτώ (oktō), Lat. Octō, Skr. Aṣṭan

Kwt→h (w) t

Eng. Noc, O. H. G.  Naht, Du.,Ger. Nacht, Got. Nahts, Lód. Nótt

Gk. Nuks, nukt -, Lat. Nox, noct -, Skr. Naktam, Russ. Noch, Lith. Naktis

Cuadro de texto: Figure 19 The Negau helmet (found in Negova, Slovenia), ca. 400 BC, contains the earliest attested Germanic inscription (read from right to left). It reads harikastiteiva\\\ip, translated as “Harigast the priest”, and it was added probably ca. 200 BC.Negau_helmet_inscription.jpgGermański “sound laws”, dopuszczają określić liczone dźwiękowe korespondencje między Germańskimi i innymi gałęziami rodziny, oraz dla Proto-indoeuropejski. Dla przykładu, Germańskiego (słowo-początkowe) b - odpowiada jednostajnie do Italików f -, grek ph -, Indoaryjski bh -, Bałtosłowiański i Celtycki b -, itp., Póki Germański *f - odpowiada do łaciny, grek, Sanskryt, slawistyczny i Bałtyk p - i do zera (żadna początkowa spółgłoska) w Celtyckim. Formierz zestaw cofa do SROKI [bh] (odbił w Sanskrycie i zmienionym w różnych drogach gdzie indziej), i drugi zestaw do pierwotnej SROKI [p] – przesunął miejsce w Germańskim, straconej w Celtyckim, ale ochroniony w innych grupach wspomnianych tutaj.

B. Romanca

Cuadro de texto: Figure 20. Regions where Romance languages are spoken, either as mother tongue or as second language.romance_Language_WorlDuenos_inscription.jpgRomańskie języki, większa gałąź Indoeuropejskiej rodziny języka, zawrą całe to języków zeszła od łaciny, języka Rzymskiego Imperium. Romanca języki mają w przybliżeniuko 800 miliona rodzime mówiące wszechświatowe, głównie w Amery, Europie, i Afryce, oraz w wielu mniejszych okolicach rozsiadłych przez świat. Najbardziej duże języki hiszpański i portugalczyk, z o 400 i 200 milionie macierz mówiące języka respectively, większość ich zewnętrzna Europa. Wewnątrz Europa, Francuszczyzna (z 80 milionem) i italiki (70 miliona) najbardziej duże. Całe Romańskie języki schodzą od Wulgarnej łaciny, język wojska, odmulniki, i słowianie Rzymianina Imperium, które było cielesno różnej od Klasycznej łaciny Rzymianina literati. Między 200 BC i 100 AD, rozszerzenie Imperium, sczepianego z administracyjnymi i oświatowymi polisami Rzymu, robiona Wulgarna łacina dominant rodzimy język nad przestrzenią spanning od Iberyjskiego Półwyspu do Zachodniego brzegu morza Czarnego Morza. Za dekadencję Imperium i po jego upadku i fragmentation w 5thcentury, Wulgarnej łacinie rozwinięty niezależnie wewnątrz każdy miejscowy teren, i ostatecznie odchodził do kopy dobitnych języków. Zamorskie imperia zakładane przez Hiszpanię, Portugalia i Francja po 15 stuleciu wtedy rozciągają Romancę do innych kontynentów — do takiej rozległości że dookoła 2/3 całych Romańskich mówiących teraz poza Europą.

Cuadro de texto: Figure 21. The ‘Duenos’ (Lat. ‘buenus’) Inscription in Old Latin, ca. 6th century BC.Łacina zwykle czytuje sklasyfikowana, wzdłuż z Faliscan, że inny dialekt Italików. Mówiące Italików były nie rodzimych do Włoch, ale migrowały do włoskiego Półwyspu w biegu 2 millennium BC, i widocznie związane z Celtyckim tym plemion powędrowały nad dużą częścią Zachodniej Europy na czasie. Archeologicznie, Apennine kultura inhumations wciąga włoski Półwysep od ca. 1350 BC, wschód do zachodu; Wiek Żelaza dojeżdża Włochy od ca. 1100 BC, z Villanovan kultura (cremating), nachodząc północ do południa. Przed Italikami przybycie, Włochy były zaludnione pierwotnie przez non-indoeuropejskie grupy (będzie może zawierają Etrusków). Pierwsza osada na Palatynie górskie daty do ca. 750 BC, osadnictwo na Quirinal do 720 BC, oboma związanym z Odlewem Rzymu.

italy.pngStarożytny Venetic język, jak objawcie przez jego napisy (zawierają zupełne frazy), także bacznie związany z językami Italików i czasem nawet sklasyfikowanych jako Italika. Jakkolwiek, od tego także dzieli podobieństw z innymi Zachodnimi Indoeuropejskimi gałęziami (szczególnie Germańskimi), jacyś lingwiści wolą rozważyć to niezależny Indoeuropejski język.

Italika zwykle czytuje dzielone:

v Sabellic, zawierają:

§ Oscan, mówiony w południowych-środkowych Włoszech.

§ Umbrian grupa:

O Umbrian

O Volscian

O Aequian

O Marsian,

O Południe Picene

v Latino-faliscan, zawierają:

§ FaliscanCuadro de texto: Figure 22. Iron Age Italy. In central Italy, Italic languages. In southern and north-western Italy, other Indo-European languages. Venetic, Sicanian and Sicel were possibly also languages of the IE family., który była mówiona w terenie dokoła Falerii Veteres (nowoczesnym Civita Castellana) północ miasta Rzymu i możliwie Sardinia

§ łacina, która była mówiona w zachodnich-środkowych Włoszech. Rzymskie podbicia ostatecznie rozciągają to na wskroś Rzymianin Imperium i.

Cuadro de texto: Figure 23. The Masiliana tablet abecedarium, ca. 700 BC, read right to left: ABGDEVZHΘIKLMN[Ξ]OPŚQRSTUXΦΨ.Masiliana_tablet.pngFonetyczne zmiany od SROKI do łaciny: bh > f, dh > f, gh > h/f, gw > v/g, kw > kw (qu)/k (c), p > p/qu.

Forum_inscription.jpgJęzyki Italików po pierwsze zaświadczonych pisemnie od Umbrian i Faliscan napisy datujące do 7 stulecia BC. Abecadła używane czytują dokumentowane na Starym abecadle Italików, których się czytuje dokumentowane na greckim abecadle. Siebie języków Italików pokazują mniejszy wpływ od Etruska i nieco bardziej od Starożytnych greckich języków.

Oscan miały dużo w wspólnym z łaciną, chociaż są także jakieś różnice, i dużo wspólne wypowiedzą-grupy w łacinie były przedstawiane przez różne kształty; jak, łacina uolo, uelle, uolui, i inne takie kształty od SROKI wel, będą, były przedstawiane przez słówko derywowane od gher, życzenie, cf. Oscan najbardziej jej, “he zubożeni, desires” jak przeciwstawcie do łaciny uult (id.). Łacina locus, “place” była nieobecnej i przedstawioną przez slaagid.

W fonologii, Oscan także pokazuje różny rozwój, że Oscan 'p' zamiast łaciny 'qu' (cf. Osc. Pis, Lat. quis); 'b' zamiast łaciny 'v'; medial 'f' kontrastowo do łaciny 'b' albo 'd' (cf. Osc. Mefiai, Lat. Mediae), itp.

romance.pngCuadro de texto: Figure 24. Forum inscription in Latin, written boustrophedon Do góry do 8 wypadków występują; oprócz 6 wypadków Klasycznej łaciny (i.e. N-V-G-DOTKNIĘCIE), to był Miejscownik (cf. Lat. Proxumae viciniae, domī, carthagini, Osc. Aasai ‘in ārā’ itp.) I Instrumentalny (cf. Columna Rostrata Lat. Pugnandod, marid, naualid, itp, Osc.cadeis amnud, ‘inimicitiae causae’, preiuatud‘prīuāt, itp.). O formuje różny od pierwotnych Dopełniaczy i Celowników, bilansują Dopełniacz (Lapis Satricanus:) popliosio valesiosio (typ w także bardzo stary, Segomaros I), i Celownik (Praeneste Fibula:) numasioi, (Lucius Cornelius Scipio Epitafium:) quoiei.

Cuadro de texto: Figure 25. Romance Languages Today. The Red line divides Western from Eastern (and Insular) Romance.Jako Rzym rozciągnął jego polityczne dominium nad całokształtem włoskiego Półwyspu, tak zbyt zrobił łacinę został dominant nad innymi językami Italików, których skonał być mówiony będzie może sometime w 1 stuleciu AD.

C. Slawistyczny

slavic_languages
Slawistyczne języki (także odezwały się Slavoniclanguages), grupa bacznie krewnych języków slawistycznych narodów i podgrupy Indoeuropejskiej rodziny języka, mają mówiące w większości Wschodniej Europy, w dużo Balkans, w stronie Środkowej Europy, i w północnej części Azji. Najbardziej duże języki ruski i polski, z 165 i w przybliżeniuko 47 mówiącymi miliona, respectively. Najbardziej stary slawistyczny literacki język był Starego Cerkiewnosłowiański, który później rozwinął się do Cerkiewnosłowiańskiego.

Cuadro de texto: Figure 26. Distribution of Slavic languages in Europe now and in the past (in stripes).


To jest wiel debata li pre-proto-slawistyczny konarzysty od bezpośrednio od Proto-indoeuropejska, albo li to przebrzmiało przez Proto-balto-slavicstage które pękają na boku przed 1000bc.

Slavic_distribution_origin.pngAutentyk ojczyzna mówiących Proto-slawistyczna przesiaduje sporny też. Najbardziej starożytny recognizably slawistyczny hydronyms (rzeka nazwiska) żeby występować w północnej i zachodniej Ukrainie i południowej Belarus. To także było znakomitego że Proto-slawistyczne z pozoru nie posiadało morski słownik.

Cuadro de texto: Figure 27. Historical distribution of the Slavic languages. The larger shaded area is the Prague-Penkov-Kolochin complex of cultures of the sixth to seventh centuries, likely corresponding to the spread of Slavic-speaking tribes of the time. The smaller shaded area indicates the core area of Slavic river names.Proto-slawistyczny język istniał w przybliżeniu do środka pierwszego millennium AD. Przez 7 stulecia, to przyszło na boku do dużych dialektycznych pasów. Lingwistyczne rozróżnienie otrzymało rozpęd od dyspersji slawistycznych narodów nad dużym terytorium – którym w Środkowej Europie przewyższona potoczna rozległość slawistycznego-rozmawiania terytoria. Napise dokumenty 9, 10 & 11 stuleci już pokazują jakieś miejscowe lingwistyczne rysy.

NUTA. Dla przykładu Freising pomniki pokazują język który zawiera jakieś fonetyczne i leksykalne elementy własne do Slovenian dialekty (e.g. Rotacyzm, słowo krilatec).

W sekundzie na pół dziewiątego stulecia, dialekt mówiona północ Thessaloniki została bazą dla pierwszego napisego slawistycznego języka, formowanego przez braci Cyril i Methodius kto natłumaczył porcje Biblii i innych kościelnych książek. Język notowany oni czytuje wiedziani jak Stary Cerkiewnosłowiański. Staro Cerkiewnosłowiański nieidentyczny do Proto-slawistyczny, bywszy notowanymi przynajmniej dwoma stuleciami po breakup Proto-slawistycznymi, i to pokazuje rysy to jasno odróżniają to od Proto-slawistyczne. Jakkolwiek, to wciąż rozsądnie szczelnie, i wzajemna przystępność między Starymi Cerkiewnosłowiańskimi i innymi slawistycznymi dialektami tamtych dni była wypróbowywana przez Cyril’s i Methodius’ misję do Wielkiego Moravia i Pannonia. Tam, ich ranny Południowosłowiański dialekt używany dla tłumaczeń jasno understandable do miejscowej ludności której mówił ranny Zachód slawistyczny dialekt.

Jak część przygotowania dla misji, Glagolitic abecadło było tworzone w 862 i najważniejszych modłach i liturgicznych książkach, zawierają Aprakos Evangeliar – Ewangelię Książka lectionary zawierający jedyna biesiadują-dzień i niedzielne wskazanie –, Psałterz, i Akta Apostołów, były tłumaczone. Język i abecadło było nauczane na Wielkiej Moravian Akademii (O. C. S. Veľkomoravské učilište) i byłam używanego dla rzędu i religijnych dokumentów i książek. W 885, korzyści Starej Cerkiewnosłowiańskiej w Wielkim Moravia byłem zakazując przez Papieża w grzeczności łaciny. Studenci dwóch apostołów, kto był wyganiany od Wielkiego Moravia w 886, przyniym Glagolitic abecadle i Starym Cerkiewnosłowiańskim języku do bułgarskiego Imperium, gdzie to było nauczane i Cyrylicą wyrastało w Preslav Literackiej Szkole.

ZographensisColour.jpgZmiany pełnogłoski od SROKI do Proto-slawistyczne:

Ø i1 < SROKA ī, ei;

Ø i2 < ulgowy *ai (*ăi/*ui) < SROKA aj, oi;

Ø ь < *i < SROKA I;

Ø e < SROKA e;

Ø ę < SROKA en, em;

Ø ě1 < SROKA ,

Ø ě2 < *ai < SROKA aj, oi;

Ø < < SROKA ā, ō;

Ø o < *a < SROKA, o, ;

Ø ǫ < *an, *am < SROKA, na,, om;

Ø ъ < *u < SROKA u;

Ø y < SROKA ū;

Ø u < *au < SROKA au, ou.

Cuadro de texto: Figure 28. A page from the 10th-11th century Codex Zographensis found in the Zograf Monastery in 1843. It is written in Old Church Slavonic, in the Glagolitic alphabet designed by brothers St Cyril and St Methodius.NUTA 1. Oprócz tego upraszczane równowartoś, inna postać ewolucji:

O pełnogłoski i2, ě2developed później niż i1, ě1. W Późnym Proto-slawistyczny to byli żadne różnice w wymowie między i1 i i2as dobrze jak między ě1 i ě2. Oni spowodowali, jakkolwiek, różne zmiany poprzednich velars, patrzą poniżej.

O Późno Proto-slawistyczny yers ь, ъ < bardziej rannozlacneśóźłąćńę&#1; ja, u wyrastałem także od ulgowej SROKI e, orespectively. Redukcja była prawdopodobnie morphologic procesem aniżeli fonetyczny.

O My możemy spostrzec podobną redukcję *āinto (i wreszcie y) w jakichś zakończeniach, specjalnie w zamkniętych sylabach.

O rozwój Sla. I2 także morphologic fenomen, powstając tylko w jakichś zakończeniach.

O Inne źródło Proto-slawistyczne y *ōin Germańskie loanwords – zapożyczenia zdarzyły się kiedy Proto-slawistyczny żaden dłuższy nie miały ō w rodzimym słówku, że SROKA ō już przesiadła się do .

O SROKA znikła bez śladów kiedy w non-początkowa sylaba.

O SROKA eu prawdopodobnie wyrastała do *jau w Rannym Proto-slawistyczna (albo: za Bałtosłowiańską epokę), i ostatecznie do Proto-slawistyczną *ju.

O Według jakichś autorów, PASZTETOWE długie dwugłoski ēi, āi, ōi, ēu, āu, ōu miały podwójny rozwój w Rannym Proto-slawistyczny, więc oni skrócili w zakończeniach do naturalni *ei, *ai, *oi, *eu, *au, *ou ale oni stracili ich drugi element gdzie indziej i przesiedli się do *ē, *ā, *ō z dalszym rozwojem lubią wyżej.

NUTA 2. Inne sylabotwórcze zmiany od Proto-slawistyczne włączają *jo, *jъ, *jy przesiadły się do *je, *jь, *ji; *o, *ъ, *y także przesiadłem się do *e, *ь, *i po *c, , *s’ który rozwinąłem jak wynik 3rd palatalizacji; *e, *ě przesiadłem się do *o, *a po *č, , *š, *ž w jakichś kontekstach albo słówku; podobna zmiana *ě do *a po *j zdaje się do zdarzyły się w Proto-slawistyczne ale następne to może było zmieniane przez analogię.

Na początku Proto-slawistycznych spółgłoskach, następujące związki jednostajnie występują:

Ø Kiev_psalter.jpgp < SROKA p;

Ø b < SROKA b, bh;

Ø t < SROKA t;

Ø d < SROKA d, dh;

Ø k < SROKA k, kw;

O s < SROKA *kj;

Ø g < SROKA g, gh, gw, gwh;

O z < SROKA *gj, *gjh;

Ø s < SROKA s;

O z < SROKA s [z] przed udźwięcznianą spółgłoską;

O x < SROKA sbefore pełnogłoska kiedy po r, u, k, I, prawdopodobnie także po l;

Ø m < SROKA m;

Ø n < SROKA n;

Ø l < SROKA l;

Ø r < SROKA r;

Ø Cuadro de texto: Figure 29. Page from the Spiridon Psalter in Church Slavic, a language derived from Old Church Slavonic by adapting pronunciation and orthography,  and replacing some old and obscure words and expressions by their vernacular counterparts.v < SROKA w;

Ø j < SROKA j.

W jakimś słówku Proto-slawistycznym x wyrastałem od innych PASZTETOWYCH fonemów, lubią kh, ks, sk.

O wspólnych zmianach slawistycznych dialektów, bilansują:

1) W 1 palatalizacji,

·*k, *g, *x > *č, , *š przed *i1, *ě1, *e, *ę, *ь;

·Następny ǯ przesiadłem się do ž wszędzie wykluczą po z;

·*kt, *gt > *tj przed *i1, *ě1, *e, *ę, *ь (są jedyne przykłady dla *kti).


 

2) W 2 palatalizacji (której snadź didn’t zdarzają się w starych północnych rosyjskich dialektach)

·*k, *g, *x > *c, , *s’ przed *i2, *ě2;

·*s’ zmieszałem z s albo š w indywidualnych slawistycznych dialektach;

·*ʒsimplified do z, wykluczą blask;

·Także *kv, *gv, *xv > *cv, *ʒv, *s’v przed *i2, *ě2 w jakichś dialektach (nie w Zachodnim slawistycznych i prawdopodobnie nie w Wschodzie slawistyczne – rosyjskie przykłady mogą być Południowosłowiańskiego początku);

3) trzecia palatalizacja

·*k, *g, *x > *c, , *s’ po frontowych pełnogłoskach (*i, *ь, *ě, *e, *ę) i *ьr (=*ŕ̥), przed pełnogłoską;

·To był postępowiec przeciwieństwo do 1 i 2ndpalatalization;

·To zdarzyło się niekonsekwentnie, tylko w pewnym słówku, i czasem to było ograniczane do jakichś Proto-slawistycznych dialektów;

Czasem palatalizowany kształt i non-palatalizowany każdy istniał bok-przez-bok nawet wewnątrz ten sam dialekt (e.g. O. C. S. Sikъ|| Sicь 'taki');

Faktycznie, żadne przykłady nie czytują wiedziane dla 3rdpalatalization po *ě, *e, i (mało) przykłady po *ŕ̥are ograniczony do Starego Cerkiewnosłowiańskie.

W Spółgłoskach+j

O *sj, *zj > *š, *ž;

O *stj, *zdj > *šč, *žǯ;

O *kj, *gj, *xj > *č, , *š (następny > *ž);

O *skj, *zgj > *šč, *žǯ;

O *tj, *dj byłem przechowując i byłem rozwijając rozmaicie w indywidualnych slawistycznych dialektach;

O *rj, *lj, *nj był przechowywany dopóki koniec Proto-slawistyczny, następny wyrastał do palatalizowanego *ŕ, *ĺ, *ń;

O *pj, *bj, *vj, *mj był przechowywany dopóki koniec Proto-slawistyczna epoka, następna wyrastała do *pĺ, *bĺ, *vĺ, *mĺ w najbardziej slawistycznych dialektach, wykluczą Zachodni slawistyczny.


 

D. Bałtyk

baltic_languagesBałtyckie języki grupa krewnych języków należących do Indoeuropejskiej rodziny języka i mówionego głównie w terenach wyciągnięcie wschód i southeast Baltyka w Północnej Europie.

Cuadro de texto: Figure 30. Distribution of Baltic languages today and in the past (in stripes)Grupa języka czasem czytuje dzielona do dwóch podgrup: Western Bałtyk, zawierając jedyny extinct języki jak Prusak albo Galindan, i Wschodni Bałtyk, zawierając oba extinct i dwa życia języki w grupie, budrys i łotewski – zawierają literacki łotewski i Latgalian. Póki krewny, budrys, łotewski, i szczególnie Stare Prusackie słowniki differ cielesno od siebie i nie nawzajem zrozumiały. Teraz extinct Stary Prusacki język był odważany najbardziej archaiczny Bałtyckich języków.

Bałtyk i slawistyczna część bardziej bliskie podobieństw, fonologiczne, leksykalne, i morpho-syntaktyczne, niż jakiś inny język grupuje wewnątrz Indoeuropejską rodzinę języka. Wielu lingwiści, następując ołów takich znakomitych Indoeuropeistów jak sierpień Schleicher i Oswald Szemerényi, doprowadzenie to ukazać że dwa grupy wyobcowało się od wspólnego przodka, Proto-balto-slaviclanguage, jedyny dobrze po breakup Indoeuropejskiego.

Pierwsza jawność była iż wiel słówko obopólnie w ich kształcie i treści do Bałtyka i slawistycznego, że “run” (cf. Lith. Bėgu, O. Pruss. Bīgtwei, Sla. Běgǫ, Russ. Begu, Pol. Biegnę), “tilia” (cf. Lith. Liepa, Ltv. Liepa, O. Pruss. Līpa, Sla. Lipa, Russ. Lipa, Pol. Lipa), itp.

NUTA. Kwota dzielonego słówka może być objaśniona obaj przez istnienie wspólnego Bałtosłowiańskiego języka w obok albo przez ich wirydarz geograficzna, ekonomia i kulturalny kontakt poprzez historię.

Dopóki Meillet Dialekty indo-européens 1908, Bałtosłowiańskiej jedności były bezsprzecznych wśród lingwistów – jako on notuje się na początku Le Balto-niewolnik kapituła, “l'unité linguistique balto-niewolnik est l'une de komórki que personne ne conteste” (“balto-slawistyczna lingwistyczna jedność jedna z tamte że żaden contests”). Meillet krytyka Bałtosłowiańskiego ograniczonej się do siedmiu cech charakterystycznych zaopatrywała przez Karl Brugmann w 1903, próbując żeby pokazać iż żadna niezamężna jedna z ten nie starcza wypróbować genetyczną jedność.

Baltic_Tribes_c_1200.svg.pngSzemerényi w jego 1957 re-egzaminie Meillet wynikach zawiera iż Balts i Słowianie robili, faktycznie, uczestniczą “period wspólnego języka i life”, i prawdopodobnie byli rozdzielani należny do nalotu Germańskich plemion wzdłuż Wisły i Dnepr chropawo na początku Wspólnej Ery. Szemerényi notuje czternastkę pokazuje iż on sądzi nie może być przypisany do szansy albo równoległej innowacji:

O fonologiczna palatalizacja

O rozwój iand u przed SROKĄ resonants

O ruki Głos prawo (v.i.)

O akcentuacyjne innowacje

O określony przymiotnik

O imiesłów inflection w-yo-

O dopełniacz liczba pojedyncza anegdotycznych pni w-ā (t)-

O stopień wyższa budowa

O skośne 1stsingular mężczyźni-, 1 mnog nōsom

O tos/tā dla SROKI tak/sā zaimek

O porozumienie nieregularnego atematycznego czasownika (budrys dúoti, slawistyczny datь)

O preterite w ē/ā

O czasowniki w Bałtyku-áuju, Sla. -Ujǫ

O silnaCuadro de texto: Figure 31 Baltic Tribes c. 1200 AD. zgodność słownika nie zachowała się między jakąś inną parą gałęzi Indoeuropejskich języków.

O podłużający krótkiej pełnogłoski przed udźwięcznianym plosive (Zima)

NUTA. ‘ruki’ termin dla dźwiękowego prawa którego czytuje śledzony specjalnie w Bałtosłowiańskim i Indo-irańskie dialekty. Nazwisko oblezieni terminu od głosów których spowodują fonetyczną zmianę, i.e. SROKA s > š/r, u, K, I (to koledzy z slawistycznym słowem którym znaczy 'ręki' albo 'herb'). Sibilant [s] czytuje wciągnięty do [ʃ] po ja, u, r, i po velars (i.e. K który może rozwinęli od bardziej rannego k, g, gh). Należny do litery wciągnięcia, to był prawdopodobnie wierzchołkowy sibilant (jak w hiszpańskim), aniżeli dorsalny angielskiego. Pierwsza faza (s > š) zdaje się być powszechnym, dalszym retroflexion (w Sanskrycie i prawdopodobnie w Proto-slawistycznym zbycie) należny do niwelacji sibilant systemu, otóż m trzecia faza wciągnięcie do miękkopodniebiennego [x] w slawistycznym i także w jakichś Średnich indyjskich językach, z paralelami w e.g. Hiszpański. Ta reguła pierwsza formułowana dla Indoeuropejski przez Holger Pedersen, i to czytuje wiedziane czasem jak “pedersen law”.

Celts_in_Europe E. Celtycki

Celtyckie języki języki zeszły od Proto-celtycki, albo “common Celtic”, dialekt Proto-indoeuropejski.

Cuadro de texto: Figure 32. Distribution of Celtic languages in Europe, at its greatest expansion in 500 B.C. in lighter color, the so-called ‘Celtic Nations’ in darker color, and  today’s Celtic-speaking populations in the darkest color.Podczas 1stmillennium BC, specjalnie między 5 i 2 stuleciami BC oni byli mówieni poprzez Europę, od southwest Iberyjskiego Półwyspu i Północy Morze, do góry Rhine i na dół Dunaj do Czarnego Morza i Wyższego Bałkańskiego Półwyspu, i do Azji Mniejszej (Galatia). Dzisiaj, Celtyckie języki teraz czytują ograniczone do kilku enklaw w brytyjskich Wyspach i na półwyspie Brittany w Francji.

Różnica Celtyckich do różnych podrodzin prawdopodobnie zdarzyła się dookoła 1000 BC. Ranny Celts zwykle czytują łączona z archeologiczny Urnfield kultura, La Tène kultura, i Hallstatt kultura.

Scholarly dotykający Celtyckich języków byłem raczej argumentative należny zabraknąć pierwotnych danych źródła. Jacyś uczniowie odróżniają Kontynentalny i Wyspowy Celtycki, dowodząc iż różnice między Goidelic i Brythonic językami powstawały po tym odłupanych od Kontynentalnych Celtyckich języków. Inni uczniowie odróżniają P-CELTYCKI od Q-CELTYCKIEGO, kładzenia większość Kontynentalnych Celtyckich języków w formierzu grupują – wykluczą dla Celtiberian, który Q-CELTYCKA.

Są dwa ubiegający schemata categorization. jeden układ, perswadował dla przez Schmidt (1988) wśród innych, ogniw Gaulish z Brythonic w P-CELTYCKIM punkcie węzłowym, jechawszy Goidelic jako Q-CELTYCKI. Różnica między P i Q języki leczenie SROKI kw, której stawało *p w P-CELTYCKICH językach ale *k w Goidelic. Przykład Proto-celtycki ustny korzeń *kwrin - “to buy”, który stawał pryn - w walijskim ale cren - w Starym irlandczyku.

Inne ogniwa układu Goidelic i Brythonic razem jak Wyspowa Celtycka gałąź, póki Gaulish i Celtiberian czytują wiązana do jak Kontynentalnego Celtycki. Według tej teorii, ‘p-celtic’ głos zmiana [kw] do [p] zdarzyła się niezależnie albo areally. Proponents Wyspowej Celtyckiej hipotezy punkt do innych dzielonych innowacji wśród Wyspowych Celtyckich języków, zawierają odmienne prepozycje, VSO wypowiedzą rząd, i lenition interwizyjnego [m] do [β̃], unosawiany udźwięczniany dwuwargowy frykatywny (przebogaty rzadki głos), itp. Tam, jakkolwiek, żadno przybieranie że Kontynentalne Celtyckie języki nie schodzą od wspólnego “proto-kontynentalnego Celtic” przodka. Raczej, Wyspowy/Kontynentalny schemata zwykle uważają Celtiberian pierwsza gałąź wziąć na szynę od Proto-celtycki, i ocalała grupa później wzięłaby na szynę do Gaulish i Wyspowy Celtycki. Wiedziana PASZTETOWA ewolucja do Proto-celtycka:

·P > Ø w inicjale i interwizyjnych położeniach

·L̥ >/li/

·R̥ >/ri/

·Gwh >/g/

·GwCuadro de texto: Figure 33. Inscription CΕΓΟΜΑΡΟC ΟΥΙΛΛΟΝΕΟC ΤΟΟΥΤΙΟΥC ΝΑΜΑΥCΑΤΙC ΕΙωΡΟΥ ΒΗΛΗ CΑΜΙ CΟCΙΝ ΝΕΜΗΤΟΝ, translated as “Segomaros, son of Uillo, toutious (tribe leader) of Namausos, dedicated this sanctuary to Belesama”. >/b/

·ō >/ā/,/ū/

NUTA. Dalszy rozwój Celtyckich języków: ē >/ī/; Anegdotyczny dopełniacz *ōd/; Aspirowany Udźwięczniany > Udźwięczniałem; Ograniczony Bezwolny w-r.

Italo-celtyckie tyczeni do hipotezy iż Italika i Celtyckie dialekty zeszły od wspólnego przodka, Proto-italo-celtyckie, na scenicznej poczcie-datującej Proto-indoeuropejskie. Od obu Proto-celtyckie i Proto-italika data do rannego Wieku Żelaza (wyjęzyczają się, stulecia na obaj boku 1000 BC), prawdopodobna czasowa budowa dla przywdzianego okresu językowy kontakt byłby późnym Spiżowym Wiekiem, rannym do średniego 2 millennium BC. Takie zgrupowanie czytuje podtrzymywane wśród innego przez Meillet (1890), i Kortlandt (2007).

jeden argument dla Italo-celtycki był anegdotycznym Dopełniaczem w ja (dominus, domini). Oba w Italikach (Popliosio Valesiosio, Lapis Satricanus) i w Celtyckim (Lepontic, Celtiberian-o), jakkolwiek, ślady-osyo Dopełniacz Proto-indoeuropejski był odkrywany, tak że rozpiętość ja-dopełniacz mógł zdarzyły się w dwóch grupach niezależnie, albo przez areal szerzenie. Współposiadanie-īin Italika i Celtyckie mogą być wtedy attributable wcześnie skontaktować, aniżeli do pierwotnej jedności. Ja-dopełniacz był bilansowany do tak zwany Cvi budowa w Sanskrycie, ale że zbyt prawdopodobnie relatywnie późny rozwój. Fenomen prawdopodobnie związany z Indoeuropejską kobiecą epistołą I pnie i Luwian ja-mutacja.

Inny argument był ā-subjunctive. Obaj Italika i Celtyckie mają subjunctive zeszły od bardziej rannego optative w-ā -. Taki optative nie czytuje wiedziany od innych języków, ale przyrostek zdarza w Bałtosłowiańskim i Tocharian obok napiętych budów, i możliwie w Hittite-ahh -.

Obaj Celtyckie i Italika załamały PASZTETOWY Aoryst i Perfekt do niezamężnej obok czasu trwania.

F. Fragmentaryczne Dialekty

Messapian

Messapian (także wiedział jak Messapic) extinct Indoeuropejski język południowych-wschodnich Włoch, razu mówionego w okolicach Apulia i Calabria. To było mówione przez trzej Iapygian plemiona okolicy: Messapians, Daunii i Peucetii. Język, kentumowy dialekt, był przechowywany w o 260 napisach datujących od 6 do 1 stulecia BC.

To jest hipoteza że Messapian była Illyrian językiem. Illyrian języki były mówione głównie z drugiej strony Adriatyka. Ogniwo między Messapian i Illyrian czytuje dokumentowane przeważnie na osobistych nazwiskach znajdowanych na napisach grobu i na klasycznej bibliografii, od ledwie jakichś śladów Illyrian języka zostają.

Messapian język stawał extinct po Rzymskim Imperium zdobyta okolica i asymilowane mieszkańcy.

Jakieś fonetyczne cechy charakterystyczne języka mogą być regarded jak zupełnie pewne:

·Zmiana SROKI krótkiej-o - do *-, że w ostatniej sylabie dopełniacza kalatoras.

·Zwieńczenia-m do-n, że w aran.

·-ni - do-nn -, że w Messapian praenomen Dazohonnes vs. Illyrian praenomen Dazonius; Messapian dopełniacz Dazohonnihi vs. Illyrian dopełniacz Dasonii, itp.

·-ti - do-tth -, że w Messapian praenomen Dazetthes vs. Illyrian Dazetius; Messapian dopełniacz Dazetthihi vs. Illyrian dopełniacz Dazetii; od Dazet - pnia obopólnie w Illyrian i Messapian.

·-si - do-ss -, że w Messapian Vallasso dla Vallasio, derywat od krócej nazwiska Valla.

·Strata zwieńczenia-d, że w tepise, i prawdopodobnie zwieńczenia-t, że w-des, będzie może treścią “set”, od SROKI dhe -, “set, put”.

·Zmiana udźwięcznianych aspirat w Proto-indoeuropejskich do jasnego udźwięczniała spółgłoski: SROKA dh - albo-dh - do d - albo-d -, że Mes. Anda (< SROKA en-dha - < SROKA en -, “in”, bilansują Gk. Entha), i SROKA bh - albo-bh - do b - albo-b -, że Mes. Beran (< SROKA bher -, “to bear”).

·-au - przed (przynajmniej jakiś) spółgłoski staje-ā -: Bāsta, od Bausta

·Kształt penkaheh – który Torp bardzo prawdopodobnie identyfikuje z Oscan pniem pompaio – derywat Proto-indoeuropejskiego liczebnika penqe -, “five”.

Jeśli to ostatnie zidentyfikowanie będą poprawnym tym pokazałoby, że w Messapian (jak w Venetic i Ligurian) autentyk labiovelars (kw, gw, gwh) był trzymany jako gutturals i nie były konwertowane do labials. Zmiana o aby nader ciekawa, obcowała z północnymi gałęziami Indoeuropejskiej takiej jak Gotyckiej, Albanki i budrysa, i nie ukazującego w jakimś innym południowym dialekcie dotąd wiedzianym. Greckie postacie Afrodyty w kształcie Aprodita (Dat. Sg., Fem.).

Korzyść podwójnych spółgłosek których już była zaznaczana w Messapian napisach była bardzo ostro zjednywana przez Deecke z tradycją że ta sama praktyka była wprowadzana na Rzymie przez poetę Ennius kto przyszedł od Messapian miasta Rudiae (Festus, p. 293 M).

Venetic

Venetic Indoeuropejskie to języka było mówione w starożytnym czasie trwania w Veneto okolica Włoch, między Po Rzeką delta i południowa bordiura Alp.

Język czytuje zaświadczony przez nad 300 krótkimi napisami datującymi między 6thcentury BC i 1 stuleciem. Jego mówiące czytują utożsamione z starożytnymi ludźmi odezwały się Veneti przez Rzymian i Enetoi przez greka. To stawało extinct dokoła 1 stulecie kiedy tubylcy byli asymilowani do Rzymskiej kuli.

Venetic byłem kentumowym dialektem. Napisy używają rozmaitość Północnego abecadła Italików, podobnych do Starego abecadła Italików.

Ścisły związek Venetic do innych Indoeuropejskich języków wciąż czytuje badany, ale większość uczniów zgadzają się że Venetic, na bok od Liburnian, była najbliżej do języków Italików. Venetic mogą także były związanym z Illyrian języki, chociaż teoria iż Illyrian i Venetic bacznie była opowiadana czytuje deliberowana przez potoczne stypendium.

Jakieś ważne paralele z Germańskimi językami także były znakomitych, specjalnie w zaimkowych kształtach:

Ven. Ego, “i”, acc. Mego, “me”; Got. Ik, acc. Mik; Lat. Ego, acc. Mn.

Ven. Sselboisselboi, “to oneself”; O. H. G. Selb selbo; Lat. Sibi ipsi.

Venetic miałem o sześciu albo nawet siedmiu wypadkach rzeczownika i czterech koniugacjach (podobnych do łaciny). Dookoła 60 słówka czytują wiedząc, ale nieco byłam dopożyczając od łaciny (liber.tos.< Libertus) albo Etrusk. Dużo ich pokazują jasny Indoeuropejski początek, taki jak Ven. vhraterei < SROKA bhraterei, “to brother”.

W Venetic, przysłonach SROKI bh, dh i gh wyrastało do/f/,/f/i/h/, respectively, w słowie-początkowe położenie (jak w łacinie i Osco-umbrian), ale do/b/,/d/i/g/, respectively, w słowie-wewnętrzne interwizyjne położenie, że w łacinie. Dla Venetic, przynajmniej rozw bhand dh jasno czytują zaświadczywszy. Faliscan i Osco-umbrian przetwór wewnętrzny/f/,/f/i/h/.

Są także wskazania rozw SROKI gw - > w -, SROKA kw > *kv i SROKA *gwh - > f - w Venetic, wszystko którego równolegle do łaciny, oraz powrotna asymilacja PASZTETOWEGO następstwa p .. .kw...> Kw .. .kw..., Rys także spotkał się w Italikach i Celtyckich (Lejeune 1974).

Ligurian

Ligurian język był mówiony w pre-rzymskim czasem trwania i do Rzymskiej ery przez starożytne ludzi północy-zachodnie Włochy i południowa-wschodnia Francja wiedziana jak Ligures. Obwinięcie chodzi wiedziane o tym języku (głównie umieszczają nazwiska i osobiste nazwiska pozostają) który ogólnie uwierzyło było Indoeuropejskim; to postacie do zaadoptowały domyślnie od innych Indoeuropejskich języków, pierwotnie Celtyckich (Gaulish) i Italika (łacina).

Strabo stany “as dla Alp ... Wielu plemiona (éthnę) obsadzają te góry, całe Celtyckie (Keltikà) wykluczą Ligurians; ale póki ten Ligurians należą do różnych ludzi (hetero-ethneis), nieruchomi oni podobni do Celts w ich trybach życia (bíois) .”

Liburnian

Liburnian język extinct język który był mówiony przez starożytny Liburnians, kto zamieszkał Liburnia w klasycznym czasie trwania. Liburnian język czytuje naliczony jak Indoeuropejski język, zwykle czytuje sklasyfikowany wewnątrz Kentumową grupę. To postacie były na tej samej Indoeuropejskiej gałęzi jak Venetic język; naprawdę, Liburnian język może dobrze był Venetic dialektem.

Żadne grafiki w Liburnian czytują wiedziane jakkolwiek. Zgrupowanie Liburnian z Venetic czytuje dokumentowane na Liburnian nazewnictwo. M.in., Liburnian anthroponyms pokazują silne Venetic koligacje, z wielu wspólnymi albo podobnymi nazwiskami i liczbą wspólnej okopowizny, taki jak Vols -, Wolt-, i Tłum- (< SROKA ghos-ti -, “stranger, gość, host”). Liburnian i Venetic nazwiska także dzielą przyrostki w wspólnym, takie jak-icus i-ocus.

Te rysy wystawiają Liburnian i Venetic oprócz Illyrian nazewniczej prowincji, chociaż to nie wyklucza możliwości że Venetic-liburnian i Illyrian może bacznie było opowiadane, należąc do tej samej Indoeuropejskiej gałęzi. Faktycznie, liczba lingwistów dowodzą iż to wypadek, dokumentowany na podobnych fonetycznych rysach i nazwiskach w wspólnym między Venetic-liburnian na jednej ręce i Illyrian na innej.

Liburnians byłam przemagając przez Rzymian w 35 BC. Liburnian język ostatecznie był doprawiany przez łacinę, przechodzącą śmierć języka prawdopodobnie bardzo wcześnie w Wspólnej erze.

 

Lusitanian

Lusitanian (tak nazwawszy po Lusitani albo Lusitanians) byłem paleo-iberyjskim Indoeuropejskim językiem wiedzianym przez jedynego pięć napisów i licznych toponyms i theonyms. Język był mówiony przed Rzymskim zdobyciem Lusitania, w terytorium mieszkał przez Lusitanian plemiona, od Douro do Tagus rzeki w Iberyjskim Półwyspie.

Lusitanians był najliczniejszymi ludźmi w zachodnim terenie Iberyjskiego półwyspu, i są tamten kto odważają iż oni przyszli od Alp; inny wierzą Lusitanians byłam rodzimym Iberyjskim plemieniem. W jakimś wypadku, to czytuje wiedziane że oni byli zakładani w terenie przed 6 stuleciem BC.

Lusitano2.jpgLusitanian postacie były Indoeuropejskim językiem którym były zupełnie różnych od języków mówionych w środku Iberyjskiego Półwyspu. To byłoby bardziej archaicznego niż Celtiberian język.

Przynależność Lusitanian język wciąż w debacie. Są tamten kto indosują iż to jest Celtycki język. Ta Celtycka teoria przeważnie czytuje dokumentowana po historycznym fakcie że jedyne Indoeuropejskie plemiona to czytują wiedziane żeby istniały w Portugalii na tamtym czasie było Celtyckimi plemionami. Pozorna Celtycka litera większości leksykonu —anthroponyms i toponyms — może także podeprą Celtycką przynależność.

To jest cielesny problem w Celtyckiej teorii jakkolwiek: zachowanie inicjału/p/, że w Lusitanian pater albo porcom, treść “father” i “pig”, respectively. Celtyckie języki straciły iż początkowy/p/w ich rozwoju; porównajcie Lat. Pater, Gaul. Ater, i Lat. Porcum, O. Ir. Orc. Jakkolwiek, obecność tego/p/nie koniecznie wyklucza możliwości Lusitanian być Celtyckim, ponieważ to mogło odłupały od Proto-celtycki przed stratą/p/, albo kiedy/p/zostało/ɸ/(przed tym, jak przesuwać miejsce do/h/i wtedy opadało); litera p mogła była zwyczajnie przedstawiała obaj głos.

Druga teoria, broniona przez Francisco Villar i Rosa Pedrero, opowiada Lusitanian z językami Italików. Teoria czytuje dokumentowana na paralelach w nazwiskach deities, że Lat. Consus, Lus. Cossue, Lat. Seia, Lus. Segia, albo Marrucinian Iovia, Lus. Iovea (i), itp. I inne leksykalne pozycje, że Umb. Gomia, Lus. Comaiam, z jakimiś innymi gramatycznymi elementami.

Napisy występowały w Hiszpanii w Arroyo de la Luz (Cáceres), i w Portugalii w Cabeço das Fragas (Guarda) i w Moledo (Viseu).

G. Północny Indoeuropejski w Azji: Tocharian

Cuadro de texto: Figure 35. Wooden plate with inscriptions in Tocharian. Kucha, China, 5th-8th century.Tocharian.JPGTocharian albo Tokharianis jeden z najciemniejsze gałęzie grupy Indoeuropejskich języków. Nazwisko języka czytuje brane od ludzi wiedziało do greckich historyków (Ptolemy VI, 11, 6) że Tocharians (grek Τόχαρ03b, “tokharoi”). Ten czasem czytują utożsamiony z Yuezhi i Kushans, póki termin Tokharistanusually wiąże do 1 millennium Bactria. Turkic tyczeni tekstu do Turfanian język (Tocharian A) że twqry. Interpretacja trudno, ale F. W. K. Müller połączyłem to z nazwiskiem Bactrian Tokharoi. W Tocharian, język czytuje wiązany do jak arish-känaand Tocharians jak arya.

Tocharian składałem się dwóch języków; Tocharian (Turfanian, Arsi, albo Wschód Tocharian) i Tocharian B (Kuchean albo Zachód Tocharian). Te języki były mówione chropawo od 6 do 9 stuleci stulecia; zanim oni stawali extinct, ich mówiące były absorbowane do rozszerzających Uyghur plemion. Obaj języków było razem mówione w Tarim Porzecze w Środkowej Azji, teraz Xinjiang Autonomiczna Okolica Porcelany.

Tocharian documented w rękopiśmiennych fragmentach, przeważnie od 8 stulecia (z kilkoma bardziej rannymi) to było pisane na dłoni listowie, drewniane pastylki i chińczyk papier, zachował się przez suchusieńki klimat Tarim Porzecza. Próbki języka były odkrywane na posiedzeniach w Kucha i Karasahr, zawierają wielu ścienne napisy.

Tocharian i B nie intercomprehensible. Właściwie mówiący, dokumentowany na próbnej interpretacji twqry jak związany z Tokharoi, jedyny Tocharian może być odniesiony do jak Tocharian, póki Tocharian B mógł być nazwany Kuchean (jego krajowiec nazywają może był kuśińńe), ale od ich gramaty zwykle czytują potraktowane razem w scholarly pracach, terminy i B proven użyteczne. Wspólny Proto-tocharian język musi poprzedzić zaświadczone języki przez kilku stulecia, prawdopodobnie datujące do 1 millennium BC.

1.7.2. Południowe Indoeuropejskie Dialekty

Grek

305px-Greek_dialectsGrek (Gk. Ελλην03b, “hellenic”) Indoeuropejska gałąź z documented historia 3.500 lat. Dzisiaj, Nowoczesny grek czytuje mówiony przez 15 ludzi miliona w Grecji, Cyprze, poprzedniej Jugosławii, szczególnie poprzedniej Republice Jugosłowianki Macedonii, Bułgarii, Albanii i Indyka.

Cuadro de texto: Figure 36. Location of Ancient Greek dialects by 400 BC.Grekowi był pisany w greckim abecadle, pierwsze prawdziwe abecadło, od 9thcentury B. C. I przed iż, w Linijnym B i Cypriot syllabaries. Grecka literatura ma epistołę i bogatą tradycję.

Grek był mówiony w Bałkańskim Półwyspie od 2 millennium BC. Najbardziej ranna jawność tego występuje w Linijnych B pastylkach datujących od 1500 BC. Dalsze greckie abecadło unrelated do Linijnego B, i było derywowane od Fenickiego abecadła; z mniejszymi modyfikacjami, to wciąż używane dzisiaj.

Mycenaean najbardziej starożytny zaświadczony kształt greckiej gałęzi, mówionej na lądzie stała Grecja i na Krecie w 16 do 11thcenturies BC, przed Doryckim najazdem. To czytuje ochronione w napisach w Linijnym B, rękopisie wynajdowanym na Krecie przed 14 stuleciem BC. Najbardziej przykłady tych napisów występują na pastylkach gliny w Knossos i w Pylos. Język czytuje nazwany po Mycenae, po pierwsze pałaców być wykopywany.

Pastylki pozostały długo undeciphered, i każdy wyobrażalny język był proponowany dla nich, dopóki Michael Ventris odcyfrował rękopis w 1952 i wypróbował język być rannym kształtem greka albo bacznie związanego z grecką gałęzią Indoeuropejskiego.

Teksty na pastylkach przeważnie szranki i inwentarze. Żadno prozaiczne opowiadanie nie wyżywa, dużo mniej myth albo poetyckość. Wciąż, dużo może być dojrzał od tej dokumentacji o ludziach których stworzył ich, i o Mycenaean okres na wigilii tak zwanej greckiej Ciemnej Wieczności.

Linear_B.jpgRóżnoimienne dalsze bogactwa greka, Mycenaean grek prawdopodobnie miał siedem gramatycznego wypadków, mianownikowych, dopełniacz, biernik, celownik, instrumentalny, miejscownik, i wołacz. Instrumentalny i miejscownik jakkolwiek powolnie wypadł korzyści.

NUTA. Dla Miejscownika w-ei, bilansują di-da-ka-re, ‘didaskalei’, e-pi-ko-e, ‘epikóhei‘, itp (w greku są syntaktyczny compounds lubią puloi-genēs, ‘born w Pylos’); także, dla pozostaje wypadku Ablatiwu w-ōd, bilansują (months’ nazwiska) ka-ra-e-ri-jo-mn nie, wo-de-wi-jo-mn nie, itp.

Cuadro de texto: Figure 37 Linear B has roughly 200 signs, divided into syllabic signs with phonetic values and logograms (or ideograms) with semantic valuesProto-grek, Kentumowy dialekt wewnątrz południowa IE dialektyczna grupa (bardzo szczelnie do Mycenaean), robi postać był obchodzony przez generała dążą palatalizacji cecha charakterystyczna Satemowej grupy, świadczonej dla przykładu przez (poczta-mycenaean) zmiana labiovelars do dentals przed e (e.g. Kwe > te “and”).

Nadrzędnik głos zmiany od SROKI do Proto-greka włączają

·Wsysanie/s/- >/h/interwizyjne

·Ubezdźwięczniając udźwięcznianego aspiruje.

·Dysymilacja aspirat (Grassmann prawo), możliwie rozplakatują-mycenaean.

·Słowo-początkowe j - (nie Hj -) czytuje wzmacniane do didżeja- (później ζ -)

Strata prevocalic *s nie była dokompletowywana całkowicie, pokazowo była świadczona przez sus “sow”, dasus “dense”; słońce “with” inny przykład, czasem uważał skażony z SROKĄ kom (łacina cum, Proto-grek *kon) do Homerowego/Stare Poddasze ksun, chociaż prawdopodobnie skutek Gk. Psi-substrate (Villar).

Głos zmiany między Proto-grek i Mycenaean włączają:

·Ubywać spółgłosek przysłony zwieńczenia; zwieńczenie/m/- >/n/.

·Sylabiczny/m/i/n/- >//,//przed resonants; inaczej//.

·Sonoryzacja laryngeals między pełnogłoskami i wstępnie przed spółgłoskami do/e/,//,/o/od h1, h2, h3 respectively.

·Następstwo CRHC (C=spółgłoska, R=donośna, H=krtaniowa) staje CRēC, CRāC, CRōC od H=*h1, *h2, *h3, respectively.

·Następstwo CRHV (C=spółgłoska, R=donośna, H=krtaniowa, V=pełnogłoska) staje Carv.

·Ubywać s w konsonansowych gronach, z dodatkowym podłużającymi, esmi - > ēmi

·Stworzenie drugorzędnego s od gron, ntia - > nsa. Asybilacja ti - > si tylko w południowych dialektach.

PASZTETOWY celownik, instrumentalne i lokatywne wypadki syncretized do jednorazowego celownika wypadek. Jakieś desinences innovated, że e.g. Celownik mnogi-si od lokatywnego mnogi-su.

Mianownikowy mnogi-oi, aj doprawia późno SROKĘ-ōs,-ās.

Superlatyw na-tatos (SROKA-tm-do-s) staje rodzący.

Własny skośny pień gunaik - “women”, zaświadczony od Thebes pastylki prawdopodobnie Proto-grek; to postacie, przynajmniej że gunai - także w Armence.

Zaimki houtos, ekeinos i automobile czytują stworzone. Użyjcie ho, hā, tona jako paragrafy poczta-mycenaean.

Izoglosa między grekiem i bacznie krewnym Phrygian nieobecność r-zakończenia pośrodku w greku, widocznie już stracone w Proto-grek.

Proto-grek odziedziczył augment, przedrostek é - do ustnych kształtów wyrażających obok czasu trwania. To pełnometrażowe to części tylko z Indo-iranka i Phrygian (i do niejako, Armenki), pożyczając poparcie do Południowe albo Graeco-aryjski Dialekt.

Pierwszy człowiek środek ustne desinences-mai,-mān doprawiają aj,. Tercja liczba pojedyncza pherei analogiczna innowacja, doprawiając liczoną Doric *phereti, Jonik *pheresi (od SROKI bhéreti).

AGMA_Ostrakon_Thémistocle_3.jpgPrzyszły czas trwania czytuje stworzony, zawierają przyszły bezwolny, oraz aoryst bezwolny.

Przyrostek-ka - czytuje przymocowany do jakichś perfekt i aorystów.

Bezokoliczniki w-ehen,-enai i mężczyźni czytują stworzeni.

Cuadro de texto: Figure 38. A ballot voting for Themistocles, son of Neocles, under the Athenian Democracy, ca. 470 BC.

B. Armenka

ArmenianArmenka Indoeuropejski język mówiony w Ormiańskiej Republice i także używany przez Armenki w Diasporze. To stanowi niezależną gałąź Indoeuropejskiej rodziny języka.

Armenka regarded jak bliska krewniaczka Phrygian. Od nowoczesnego greka języków zdaje się być najbardziej bacznie związany z Armenką, dzieląc większe izoglosy z tym. Jacyś lingwiści zaproponowali iż lingwistyczny pradziad Armenek i Greków czy bliźni czy w bliskim kontaktowym opowiadaniu.

Cuadro de texto: Figure 39. Distribution of Armenian speakers in the 20th Century.Najbardziej ranne świadectwo Ormiańskich dat języka do 5 stulecia AD, tłumaczenie Biblii Mesrob Mashtots. Bardziej ranna historia języka podpada nieprzejrzysty i wiel rozmyślania. To jest jasna tamta Armenka Indoeuropejski język, ale jego rozwój nieprzejrzysty. Graeco-ormiańska hipoteza planuje bliski związek do greckiego języka, kładzenie obaj w bardziej dużym kontekście Paleo-balkans języki –notably zawierają Phrygian, który rozłożysto czytuje przyjęte jak Indoeuropejski język szczególnie szczelnie do greka, i czasem Starożytna Macedonka –, zgodny z Herodotus' nagranie Armenek jak schodzących od kolonistów Phrygians.

W ladzie wypadek, Armenka ma wielu warstwy loanwords, i pokazuje ślady długiego kontaktu języka z Hurro-urartian, grek i Iranka.

Proto-ormiańskie dźwiękowe-prawa czytują zmieniane i bzika, taki jak *dw-ustępliwe erk -, i w wielu wypadkach wciąż niepewnych.

PASZTETOWE voiceless przysłony czytują aspirowane w Proto-armenka, to okoliczności dało wschód do Glottalic teorii, której postuluje iż to wsysanie może było sub-phonematic już w SROCE. W pewnych kontekstach, te aspirowane przysłony dalej czytują redukowane do w, h albo zero w Armence (jak IE strąki, przypuszczały SROKĘ *pots, do Armenki otn, grecki pous “foot”; SROKA treis, Armenka erek’, grek treis “three”).

Odbudowa Proto-armenka istota bardzo niepewna, to jest żaden generał zgoda na daktylowym rzędzie kiedy to nie może było żywym. Jeśli Herodotus poprawiają w derywujących Armenkach od Phrygian pniu, Armenka-phrygian dwoina prawdopodobnie pochodziłaby do między chropawo 12 i 7thcenturies Manuscript_arm_5-6AD.jpgBC, ale indywidualne dźwiękowe-prawa przewodnicze do Proto-armenka może zdarzyły się kiedy poprzedzająca 5 stulecia AD. Różne warstwy persa i greka loanwords prawdopodobne nabyty nad biegiem stuleci, podczas Urartian (pre-6th stulecie BC) Achaemenid (6 do 4 c. BC; Stary pers), Hellenistyczny (4thto 2 c. BC Koine grek) i Parthian (2 c. BC do 3rdc. AD; Średni pers) czas trwania.

Cuadro de texto: Figure 40 Armenian manuscript,          ca. 5th-6th ADArmenki według Diakonoff, wtedy amalgamat Hurrian (i Urartians), Luvians i Proto-armenka Mushki kto naniósł ich IE język eastwards poprzez Anatolię. Po temu jak przybywać w jego historycznym terytorium, Proto-armenka ukazałaby się mieć undergone masywny wpływ dalejże przedzielają języki to ostatecznie doprawiło. Ormiańska fonologia, dla przykładu, postacie wielce były obchodzone przez Urartian, który mogą zaproponować długi okres dwujęzyczności.

Gramatycznie, ranne kształty Armenki miały dużo w wspólnym z klasycznym grekiem i łaciną, ale nowoczesny język (lubią Nowoczesnego greka) ma undergone wielu przeróbki. Zajmująco dosyć, to części z dialektami Italików drugorzędny IE przyrostek –tio (n), rozciągany od-ti, cf. Ręka թյուն (t'youn).

C. Indo-iranka

Indo-irańska grupa języka stanowi easternmost extant gałąź Indoeuropejskiej rodziny języków. To składa czwórkowy język grupy: Indoaryjska, Iranka, Nuristani, i Dardic – czasem zaszeregowała wewnątrz Indic podgrupa. Termin Aryjskie języki zwyknie także tradycyjnie odniosą się do Indo-irańskie języki.

Rówieśnica Indo-irańskie języki formują najbardziej duży sub-gałąź Indoeuropejskiego, z ponad jednymi mówiącymi miliarda w całkowitym, rozciąganiu od Europy (Romani) i Kaukaz (Ossetian) do Indii Wschodu (Bengali i Assamese). 2005 oceny rachuje całkowity 308 bogactw, najbardziej dużych w terminach rodzimych mówiących być Hindustani (Hindi i Urdu, ca. 540 miliona), Bengali (ca. 200 miliona), Pendżabczyk (ca. 100 miliona), Marathi i pers (ca. 70 miliona każdego), Gudżarati (ca. 45 miliona), Pashto (40 miliona), Oriya (ca. 30 miliona), kurdyjka i Sindhi (ca. 20 miliona każdego).

indoiranianarea.gifMówiące Proto-indo-irańskiego języka, Proto-indo-iranki, zwykle czytują łączone z późny 3rdmillennium BC Sintashta-petrovka kultura Środkowej Azji. Ich rozszerzenie uwierzyło było zjednywane z wynalazkiem wozu.

Cuadro de texto: Figure 41. Current distribution of Indo-Iranian dialects in Asia.Magistralna fonologiczna zmiana rozdzielająca Proto-indo-iranka od Późnej SROKI, oprócz satemization, upadek ablauting pełnogłoski e, o, do jednorazowej pełnogłoski, Ind.-Ira. *(ale patrzą Brugmann’s prawo w Wyrostku robaczkowym II). Grassmann prawo, Bartholomae’s prawo, i Ruki głos prawo także dokompletowują w Proto-indo-iranka. Wśród dźwiękowych zmian od Proto-indo-iranka aby Indoaryjska strata udźwięcznianego sibilant *z, wśród tamtej do Iranki de-wsysanie SROKI udźwięczniane aspiraty.

 

Proto-indo-iranka

Stara Iranka

Vedic Sanskryt

*Açva (“horse”)

Av., O. Pers. Aspa

Aśva

*Bhag-

O. Pers. Baj - (bāji; “tribute”)

Bhag - (bhaga)

*Bhrātr - (“brother”)

O. Pers. Brātar

Bhrātṛ

*Bhūmī (“earth”, “land”)

O. Pers. Būmi

Bhūmī

*Martya (“mortal”, “man”)

O. Pers. Martya

Martya

*Māsa (“moon”)

O. Pers. Māha

Māsa

*vāsara (“early”)

O. Pers. vāhara (“spring”)

vāsara (“morning”)

*Arta (“truth”)

Av. Aša, O. Pers. Arta

ṛta

*Draugh - (“falsehood”)

Av. Druj, O. Pers. Draug-

Druh-

*Sauma “pressed (sok) ”

Av. Haoma

Soma

 

 

 

 

 

 

 

 


 

I.
Iraniankurdish

Kurdish_86Kurdyjski język (Kurdî w kurdyjce) czytuje mówiony w okolicy luźno nazywany Kurdystan, zawierają kurdyjskie populacje w stronie Irana, Iraka, Syrii i Indyka. Kurdyjka urzędowy język w Iraku póki to czytuje wyklęte w Syrii. Liczba mówiących w Indyku uważała być bardziej niż 15 miliona.

Cuadro de texto: Figure 42. Current distribution of Kurdish-speaking population in the Near East.Prajęzyk ludowy w terenie Kurdystana Hurrian, non-ie język należący do kaukaskiej rodziny. Ten starszy język był doprawiany przez Irankę dialekt dokoła 850 BC, z przybyciem Medes. Niemniej, Hurrian wpływ na kurdyjce wciąż jawny w jego ergativic gramatycznej budowie i w jego toponyms.

Ossetic

Ossetic albo Ossetian (Ossetic Ирон ćвзаг, Żelazo ćvzhag albo Ирона044, Ironau) Irański język mówiony w Ossetia, okolica na kałużach Gór Kaukaza, na brzegach rosyjskiej Federacji i Gruzji.

Rosyjski teren czytuje wiedziany jak Północ Ossetia-alania, póki teren w Gruzji czytuje nazwany Południe Ossetia albo Samachablo. Ossetian mówiące liczba dookoła 700.000, sześćdziesiąt percent kogo żyją w Alania, i dwadzieścia percent w Południu Ossetia

Ossetian, razem z kurdyjką, Tati i Talyshi, jeden z magistralne Irańskie języki z sizeable współposiadaniem mówiących w Kaukazie. To zeszło od Alanic, języka Alan, średniowiecznych plemion wynurzających od bardziej rannych Sarmatów. To uwierzyło być jedynym przeżywającym potomkiem Sarmackiego języka. Najbliższy genetycznie krewny język Yaghnobi język Tadżykistana, jedyne inne życie członek Northeastern Irańska gałąź. Ossetic ma mnogi utworzony przez przyrostek-ta, pełnometrażowe części tego z Yaghnobi, Sarmat i teraz-extinct Sogdian; to czytuje brane jak jawność dawniej szerokiej-lokacji Irański dialekt-języka continuum na Środkowy Asian step. Greckie-pochodne nazwiska starożytnych Irańskich plemion faktycznie odbijają ten szczególny mnogi, e.g. Saromatae (Σαρομ03a) i Masagetae (Μασαγ03a).

II. Indo
-aryanromany Języki

Spiezer_Schilling_749.jpgRomany (albo Romani) termin używany dla Indoeuropejskich języków europejczyka Roma i Sinti. Te Indoaryjskie języki nie muszą być pomieszane z czy Romanian czy Romansh, oba którego Romanca języki.

Romapeople, często odniosły się do jako Cygany, ethnic grupa kto żyją pierwotnie w Europie. Oni uwierzyli zeszli od wędrownych narodów od northwestern Indie i Pakistan kto rozpoczął Diasporę od wschodniego końca Irańskiego Płaskowzgórza do Europy i Afryki Północy dookoła 1.000 lat temu. Sinteor Sinti nazwisko jakieś gminy wędrownych ludzi zwykle nazwały Cygany w angielskim wolą dla siebie. To włącza gminy wiedziane w niemieckim i holenderskie jako Zigeuner i w italikach jak Zingari. Oni bacznie związan z, i zwykle czytują rozważeni żeby być podgrupą, Roma ludźmi. Roma i Sinte nie kształtują większości w jakimś stanie.

Dzisiejsze dialekty Romany czytują odróżnione przez słownik skumulowany od ich odjazdu od Anatolii, oraz przez rozbieżną fonematyczną ewolucję i gramatyczne rysy. Dużo Roma żaden dłuższy nie mówią język albo mówią różne nowe kontaktowe języki od miejscowego języka z dodatkiem Romany słownik.

Cuadro de texto: Figure 43. First arrival of the Roma outside Berne in the 15th century, described by the chronicler as getoufte heiden "baptized heathens" and drawn with dark skin and wearing Saracen-style clothing and weapons (Spiezer Schilling, p. 749).Są niezależne grupy potoczno pracujące toward standaryzujący język, zawierają grupy w Romania, Serbia, Czarnogórę, Stany Zjednoczone, i Szwecja. Znormalizowany kształt Romani używany w Serbia, i w Serbia autonomiczna prowincja Vojvodina Romani jedna z oficjalnie uznane języki mniejszoś mające jego własne radio stacje i nowość transmisje.

Stary wspólny categorization był dzieleniem między Vlax (od Vlach) od non-vlax dialekty. Vlax tamte Roma kto przeżył wielu stulecia w terytorium Romania. Magistralna różnica między dwoma grupami stopień do który ich słownik czytuje pożyczony od Romanian. Vlax-rozmawianie grupy włączają liczebność mówiących, między połową i dwoma-tercjami wszystko Romani mówiące. Bernard Gillad Kowal pierwsza robiona ta różnica, i biła termin Vlax w 1915 w książce Pogłoska na Cygańskich plemionach Bułgarii Wschodu Północy. Później, inne grupy dialektów były uznawane, pierwotnie były dokumentowane na geograficznym i słowniku criteria, zawierają:

·Bałkański Romani: w Albanii, Bułgaria, Grecja, Macedonia, Mołdowa, Czarnogóra, Serbia, Romania, Indyk i Ukraina.

·Romani Walii.

·Romani Finlandii.

·Sinte: w Austrii, Chorwacja, Czeska Republika, Francja, Niemcy, Włochy, Niderlandy, Polska, Serbia, Czarnogóra, Slovenia, i Szwajcaria.

·Karpacki Romani: w Czeskiej Republice, Polska (szczególnie w południu), Slovakia, Węgry, Romania, i Ukraina.

·Bałtyk Romani: w Estonii, Łotwie, Litwie, Polsce, Belarus, Ukraina i Rosja.

·Tureckie dialekty:

O Rumeli (Thrace) dialekt (Thrace, Uskudar, okręg na Anatolijskim boku Bosphorus): najbardziej loanwords od greka.

O Anatolijski dialekt. Najbardziej loanwords od turecczyzny, kurdyjki i persa.

O Posha dialekt, Ormiańskie Cygany od wschodniej Anatolii przeważnie koczownicy chociaż nieco przenieśli się okolica Awangardy, Indyka. Kurdowie nazywają ich Mytryp (niezmienne).

Jakiś Roma rozwinęli Kreolskie języki albo mieszane języki, zawierają:

§ Caló albo Iberyjka-romani, która korzysta Romani leksykon i hiszpańska gramatyka (Calé).

§ Romungro.

§ Lomavren albo Armenka-romani.

§ Angloromani albo angielski-romani.

§ Scandoromani (norweski-podróżny Romani albo szwedzki-podróżny Romani).

§ Romano-grek albo grek-romani.

§ Romano-serb albo serb-romani.

§ Boyash, dialekt Romanian z węgierskim i Romani loanwords.

§ Sinti-manouche-sinti (Romani z niemiecką gramatyką).

1.7.3. Inne Indoeuropejskie Dialekty Europy

Albanka

Albanian_language_mapAlbanka (gjuha shqipe) język mówiony przez nad 8 ludźmi miliona pierwotnie w Albanii, Kosovo, i Poprzednia Republika Jugosłowianki Macedonii, ale także przez mniejsze liczby ethnic Albanek w innej stronie Balkans, wzdłuż wschodniego brzegu morza Włoch i w Sycylii, zbyt innych emigranckich grupach. Język formuje jego własna dobitna gałąź Indoeuropejskich języków.

Cuadro de texto: Figure 44. Albanian language and its dialects Gheg, Tosk (also Arbëreshë and Arvanitika)Albański język nie ma życie bliskie krewniaczki wśród nowoczesnych języków. Tam nie scholarly zgoda nad jego początkiem i dialektyczną klasyfikacją. Jacyś uczniowie utrzymują iż to derywuje od Illyrian język, i inne żądanie że to derywuje od Traka.

Póki to czytuje rozważone zakładane że Albanki powstały się w Balkans, ścisłym rozmieszczeniu z czego rozczapierzanym oni trudno do pinpoint. Despite rozmaite żądania, Albanki prawdopodobnie przyszły od dalszej północy i śródlądowej niż zaproponowaliby obecne brzegi Albanii, z ojczyzną stężały w górach.

Daa przygniatająca kwota shepherding i słownik alpinizma oraz obszerny wpływ łaciny, to jest bardziej prawdopodobnie Albanki przychodzą od północy Jireček liny, na łacinie-rozmawianie bok, będzie może w części od późnej Rzymskiej prowincji Dardania od westernu Balkans. Jakkolwiek, archeologia bardziej przekonująco ukazała do rannej Bizantyjskiej prowincji Praevitana (nowoczesna północna Albania) która pokazuje teren gdzie pierwotnie shepherding, transhumance ludność Illyrians trzymana ich kultura.

Okres w którym Proto-albanka i łacina interacted była przedłużana i była przewlekana nad sześciu stuleciami, 1 c. AD do 6 albo 7thc. AD. To urodzi się na zewnątrz do chropawo trzech warstw zapożyczeń, najbardziej dużej liczby należącej do drugiej warstwy. Pierwszy, z fewest zapożyczenia, były czasem mniejszej fiszy interakcja. Ostateczny okres, prawdopodobnie poprzedzający slawistyczne albo Germańskie najazdy, także ma wybitnie mniejszą kwotę zapożyczeń. Każda warstwa czytuje charakteryzowana przez różne leczenie najbardziej pełnogłosek, pierwszej warstwy mające kilk tamto pójście rozwój Rannej Proto-albanki do Albanki; dalsze warstwy odbijają pełnogłoskę zmienia endemiczną do Późnej łaciny i presumably Proto-romanca. Inne kształtuące zmiany włączają synkretyzm kilku rzeczownik wypadek zakończenia, specjalnie w mnogie, oraz duża szalkowa palatalizacja.

Krótki okres poszedł, między 7 c. AD i 9 c. AD, to było znaczone przez ciężkie zapożyczenia od Południowego slawistyczne, nieco którego predate “o-a” przesunięcie obopólnie do nowoczesnych kształtów tej grupy języka. Rozruch w drugi 9 c. AD, okres poszedł przeciągłego kontaktu z Proto-romanians, albo Vlachs, chociaż leksykalne zapożyczenie zdaje się przeważnie każdy sided – od Albanki do Romanian. Takie zapożyczenie ukazuje się że Romanians migrowało od terenu gdzie większość była slawistycznej (i.e. Średni bułgarski) do terenu z większością Albańskich mówiących, i.e. Dardania, gdzie Vlachs czytują notując w 10 c. AD. To fakt umieszcza Albanki na raczej rannej dacie w Westernie albo Środkowym Balkans, najbardziej prawdopodobnie w okolicy Kosovo i Północna Albania.

Bibliografia do istnienia Albanki jak dobitny język wyżywają się od 1300Ą, ale bez tego żeby notować jakieś specyficzne słówko. Najbardziej stare przeżywające dokumenty napise w Albance Formułka e Pagëzimit (Chrzcielna formułka), Un'te paghesont' pr'emenit t'atit e t'birit e t'spirit Senit, “i chrzczą thee w nazwisku Ojca, i Syn, i Święty Spirit”, notowany przez Kumpla Engjelli, Biskup Durres w 1462 w Gheg dialekcie, i jakimś Nowym Testamencie wiersze stąd okres.

 

B. Paleo-bałkańskie Języki

Phrygian

phrygia.gifPhrygian język był Indoeuropejskim językiem mówionym przez Phrygians, ludzi że przeniesiona Azja Mniejsza za Spiżowy Wiek.

Cuadro de texto: Figure 45. Traditional Phrygian region and expanded Kingdom.Phrygian czytuje zaświadczywszy przez dwa corpora,, Paleo-phrygian, od dokoła 800 BC i później, i inny po okresie kilku stuleci, Neo-phrygian, od dokoła początku Wspólnej Ery. Palaeo-phrygian ciało dalej czytuje dzielone (geograficznie) do napisów Midasa-miasto, Gordion, Środkowy, Bithynia, Pteria, Tyana, Daskyleion, Bayindir, i “various” (nurki dokumentów). Mysian napisy pokazują język zaszeregowały jak oddzielny Phrygian dialekt, napisy w abecadle z dodatkową literą, “mysian s”. My możemy odbudować jakieś słówko z pomocą jakichś napisów napisych z rękopisem podobnym do greckiego.

Język wyżywał się prawdopodobnie do szóstego stulecia AD, kiedy to było doprawiane przez greka.

MidasSehri.TombDetail.jpgStarożytni historycy i myths czasem zrobili kolegę Phrygian z Trakiem i może być nawet Armenką, na gruntach klasycznych źródeł. Herodotus notowana Macedonka rachunek iż Phrygians emigrował do Azji Mniejszej od Thrace (7.73. Później w tekście (7.73, Herodotus stany iż Armenki były kolonistami Phrygians, wciąż uważały toż w czasie Xerxes I. Najbardziej ranny nadmieniają Phrygian w greckich źródłach, w Homerowym Hymnie do Afrodyty, opisuje to jak różne od trojańskiego: w hymnie, Afrodyta, przebierając się jak śmiertelnik uwieść trojańskiego księcia Anchises, powiada jemu

“otreus sławnego nazwiska mój ojciec, jeśli tak dolatujecie wy macie jego, i on panuje nad wszystko Phrygia bogatym w fortecach. Ale ja wiem waszą mowę dobrze obok mojego własną, dla trojańskiego niańczenia przyniego mnie do góry na home”. Trojańskiego, niestety, niczego nie czytuje wiedząc.

Cuadro de texto: Figure 46. Phrygian inscription in Midas City.Jego budowa, co może być odnaleziona od tego, była gatunkowo Indoeuropejskiej, z rzeczownikami opadła dla wypadku (przynajmniej czterech), rodzaj (trzy) i liczba (liczba pojedyncza i mnoga), póki czasowniki czytują koniugowane dla czasu trwania, głos, tryb, osoba i liczba. Żadno jednorazowe słowo nie czytuje zaświadczone w całym jego inflectional kształty.

Wiel słówko w Phrygian bardzo podobne do odbudowanych Proto-indoeuropejskich kształtów. Phrygian zdaje się wystawić augment, lubią greka i Armenkę, c.f. Eberet, prawdopodobnie odpowiedni do SROKI *é-bher-e-t (grek epheret).

Sizable ciało Phrygian słówko teoretycznie czytują wiedziane; jakkolwiek, treść i źródłosłowy i nawet poprawiają kształty wielu Phrygian słówko (przeważnie wypisywało od napisów) wciąż czytują deliberowane.

Sławny Phrygian słowo bekos, treść “bread”. Według Herodotus (Historie 2.9 Pharaoh Psammetichus ja chciałem założyć prajęzyk. Dla tego celu, on uporządkował dwa dzieci być budowany przez pastucha, zakazujący j pozwolić ich słyszeć niezamężną słowo, i naładowujący j donieść dziecięce pierwsze wyrażenie. Po dwóch latach, pastuch donosił że na wnoszeniu ich sala, dzieci nadjechali do niego, wyciągnięcie ich ręki, powołanie bekos. Po enquiry, pharaoh odkryło iż to było Phrygian słowem dla “wheat bread”, po które Egipcjanki przyznane że Phrygian naród był starszego niż ich. Słowo bekos także zaświadczony kilkakrotnie w Palaeo-phrygian napisy na funerary stelae. To było proponowane że to pokrewno do angielskiego pieczenia, od SROKI *bheh3g; cf. Grek phōgō, “to roast”, łacińskie ognisko, “fireplace”, Armenka bosor, “red”, i bots “flame”, irlandczyk goba “smith”, itp.

Bedu według Clement Aleksandrii Stromata, cytujący każdy Neanthus Cyzicus znaczy “water” (SROKA *wed). Macedonki czytują powiedziane uwielbiły boga odezwały się Bedu, którzy oni wyinterpretowali jak “air”. Bóg ukazuje się także w Orfickim rytuale.

Inny Phrygian słówko włączają:

·Anar, 'mąż', od SROKI *ner - 'człowiek'; cf. Gk. Anēr (ανήρ) “man, husband“, O. Ind. Nara, nṛ, Av. /nar -, Osc. Ner-um, Lat. Nero, walijski ner, Alba. Njeri“man, person“.

·Attagos, 'koza'; cf. Gk. Tragos (τράγο03c) “goat”, Ger. Ziege “goat”, Alba. Dhi “she-goat”.

·Balaios, 'szklanica, mocna', od SROKI *bel - 'silna'; pokrewny wyraz do Gk. Belteros (βέλτε03c) “better”, Rus. Bol'shói “large, great”, walijski balch “proud”.

·Belte, 'bagno', od SROKI *bhel -, 'żeby zabłyszczeć'; cf. Gk. Baltos (βάλτο03c) “swamp”, Alba. Baltë, “silt, mud”, Bulg. Blato (O. Bulg. Balta) “swamp”, Lith. Baltas “white”, Russ. Bledny, Bulg. Bleden “pale”.

·Brater, 'brat', od SROKI *bhrater -, 'brat';

·Daket, 'robi, powody', SROKA *dhe-k -, 'żeby osiąść, układają się';

·Germe, 'ciepła', SROKA *gwher -, 'ciepła'; cf. Gk. Thermos (θερμό03c) “warm”, Pers. Garme “warm”, Uzbrajają. ĵerm “warm”, Alba. Zjarm “warm”.

·Kakon, 'szkoda, zła', SROKA *kaka -, 'szkoda'; cf. Gk. Kakós (κακός) “bad”, Alba. Keq “bad, evil”, Lith. Keńti “to evil”.

·Knoumane, 'grób', może być od SROKI *knu -, 'żeby zachrobotać'; cf.  Gk. Knaō (κνάω) “to scratch”, Alba. Krromë “scurf, scabies”, O. H. G. Hnuo “notch, groove”, nuoen “to wyrównanie na zewnątrz z scraper”, Lith. Knisti“to dig”.

·Manka, 'stela'.

·Bardziej matowa, 'macierz', od SROKI *mater -, 'macierz';

·Meka, 'wielki', od SROKI *meg -, 'wielki';

·Zamelon, 'niewolnik', SROKA *dhghom -, 'ziemia'; cf. Gk. Chamelos (χαμηλ03c) “adj. Na mielonym, low”, Sr.-Cr. Zèmlja i Bul. Zèmya/zèmlishte“earth/land”, Lat. Humilis “low”.

Trak

Wykluczając Dacian, czyj stan jak Tracki język dyskutował, Trak był mówiony w cielesnych liczbach w co teraz południowa Bułgaria, strona Serbia, Republika Macedonii, Północna Grecja – specjalnie wcześniejsza do Starożytnej Macedonki rozszerzenie –, na wskroś Thrace (zawierają europejskiego Indyka) i w stronie Bithynia (Północ-western Azjata Indyk).

Jak extinct język z jedynymi kilkoma krótkimi napisami przypisywanymi do tego (v.i.), Tam chodzi mały wiedziana o Trackim języku, ale liczba rysów umowna. Liczba prawdopodobnego Trackiego słówka występują w napisach – większość ich napisych z greckim rękopisem – na zabudowaniu, monety, i inne artifacts.

Trackie słówko w Starożytnym greckim leksykonie także planowanym. Greckie leksykalne elementy mogą zasięgnąć od Traka, takiego jak balios, “dappled” (< SROKA *bhel -, “to shine”, Pokorny także cites Illyrian jak możliwe źródło), bounos, “hill, mound”, itp.

Większość Traków ostatecznie była Hellenizowana – w prowincji Thrace – albo Zromanizowała się – w Moesia, Dacia, itp. –, z ostatnimi ostatkami przeżywającymi w odległych terenach dopóki 5 stulecia.

Dacian

Dacian język był Indoeuropejskim językiem mówionym przez starożytne ludzi Dacia. To często czytuje rozważone żeby było północnym wariantem Trackiego języka albo bacznie związanego z tym.

Romanian_origins_map.PNGSą niemal nie napisawszy dokumenty w Dacian. Dacian zwyczajnie było jednego z większe języki Południowej-wschodniej Europy, rozciąganie od co teraz Wschodnie Węgry do Czarnego Morskiego brzegu. Dokumentowany na archeologicznych odkryciach, początki Dacian kultura uwierzyła być w Mołdawii, identyfikowała jak rozwój Wieku Żelaza Basarabi kultura.

Cuadro de texto: Figure 47. Theoretical scenario: the Albanians as a migrant Dacian peopleTo nieprzejrzyste akuratnie kiedy Dacian język stawał extinct, albo równe li to ma życie potomek. Początkowe Rzymskie zdobycie części Dacia nie kładło końca do języka, że Wolne Dacian plemiona takie jak Carpi mogą dalej ciągnęły rozmawiać Dacian w Mołdawii i graniczących okolicach jak późno jak 6thor 7 stulecia AD, wciąż zdolny jych jakichś wpływów w formujących slawistycznych językach.

 

·Według jednej hipotezy, gałęzi Dacian nieprzerwanego jak Albańskiego języka (Hasdeu, 1901);

·Inna hipoteza odważa Albankę być Daco-moesian Dialektem że odłupanym od Dacian przed 300 BC i że Dacian się stawała extinct;

 

Argument dla tego rannego biorą na szynę (przed 300 BC) następujący: dziedziczne Albańskie słówko (e.g. Alba. Motër 'siostra' < Późno SROKA māter 'macierz') pokazuje przeróbkę Późno SROKA ā > Alba. /O/, ale wszystko łacińskie pożyczki w Albance mającej/:/pokazania Lat. /:/> Alba. //. To ukazuje się że przeróbka P-ALBA. /:/> P-ALBA. /O/zdarzałem się i kończyłem się przed Rzymskim przybyciem w Balkans. Z drugiej strony, Romanian słówko substratu podzielonego z Albanką pokazują Romanian//że odpowiadają do Albanki/o/kiedy obaj źródła głosów autentyk wspólny/:/(mazãre/modhull < *mādzula 'ziarnko 'grochu'; raţã/rosë < *rātja: 'kaczka') ukazują się że kiedy to słówko miały ten sam Wspólny kształt w Pre-romanian i Proto-albanka przeróbka P-ALBA. /:/> P-ALBA. /O/nie rozpocząłem się jeszcze. Korelacja między tymi dwoma faktami ukazuje się że dwoina między Pre-romanian (Dacians że później była Romanizowana) i Proto-albanka zdarzyła się przed Rzymskim przybyciem w Balkans.

Illyrian

Illyrian języki grupa Indoeuropejskiego to języków była mówiona w zachodniej części Balkans w poprzednim czasie trwania przez ethnic grupy utożsamione jak Illyrians: Delmatae, Pannoni, Illyrioi, Autariates, Taulanti. Illyrian języki ogólnie, ale nie jednogłośnie, naliczyły jak kentumowe dialekty.

Jakiś głos-zmiany i inny język rysy czytują wyprowadzone od co pozostaje Illyrian języków, ale ponieważ żadne grafiki w Illyrian nie czytują wiedziane, tam nie starcza jawność oczyścić jego miejsce wewnątrz Indoeuropejska rodzina języka na bok od jego prawdopodobnej kentumowej natury. Gwoli kruchości, najbardziej źródła prowizorycznie umieszczają Illyrian na jego własnej gałęzi Indoeuropejskiego, chociaż jego opowiadanie do innych języków, starożytnych i nowoczesnych, kontynuuje być badane i będą deliberowane.

Dzisiaj, magistralne źródło autorytatywnej informacji o Illyrian język składa garści Illyrian słówko zacytowane w klasycznych źródłach, i liczne przykłady Illyrian anthroponyms, ethnonyms, toponyms i hydronyms.

Zgrupowanie Illyrian z Messapian językiem było planowane dla o stuleciu, ale pozostaje unproven hipoteza. Teoria czytuje dokumentowana na klasycznych źródłach, archeologii, oraz nazewnicze rozwagi. Messapian materialna kultura nosi liczbę podobieństw do Illyrian materialna kultura. Jakiś Messapian anthroponyms mają szczelnie Illyrian ekwiwalenty.

Opowiadanie do Venetic języka i Liburnian język, raz mówiony w northeastern Włochy i Liburnia respectively, także planowany.

 

illyria.pngZgrupowanie Illyrian z Trakiem i Dacian język w “thraco-illyrian” grupa albo gałąź, idea ludowa w pierwszej połowie 20 stulecia, teraz ogólnie odrzucała należny do braku odnoszącej jawności, i należnej do co może być jawnością do przeciwieństwa.

Cuadro de texto: Figure 48. Territories where the different Paleo-Balkan languages were spoken.Hipoteza iż nowoczesny Albański język przeżywający Illyrian język pozostaje bardzo sporny wśród lingwistów. Zidentyfikowanie Illyrian jak kentumowy język rozłożysto ale nie jednogłośnie przyjął, chociaż to ogólnie czytuje przyjmowane że od co pozostaje języka, kentumowa postać przykładów wielce zmajoryzować Satemowe przykłady. Jeden z mało Satemowe przykłady w Illyrian postacie być Osseriates, prawdopodobnie od SROKI *eghero -, “lake”. Jedyne kilku Illyrian pozycje były łączone do Albanki, i tej przesiadują próbny albo nieprzekonywający dla celu określającego bliskie opowiadanie.

Jedyny kilka Illyrian słówko czytują zacytowane w Klasycznych źródłach przez Rzymianina albo greckich pisarzy, ale te glosy, pod warunkiem z tłumaczeniami, opatrują słownik jąderka. Jedyny cztery utożsamiony z ethnonym Illyrii albo Illurioí; inny musi być utożsamiwszy przez pośredni znaczy:

·Brisa, “husk grapes”; cf. Alba. Bërsi.

·Mantía, “bramble bush”; cf. Alba. (Tosk) mën “mulberry bush”, (Gheg) mandë.

·Oseriates, “lakes”; pokrewny do O. C. S. Ozero (Sr.-Cr. Jezero), Lith. ẽžeras, O. Pruss. Assaran, Gk. Akéroun “river w underworld”.

·Rhinos, “fog, cloud”; cf. O. Alba. Ren, mod. Alba. Re “cloud”.

·Sabaia, sabaium, sabaius, “a typ beer”; pokrewny do Eng sok, Lat. Sapere “to taste”, Skr. Sabar“sap, sok, nektar”, Av. višāpa “having jadowita juices”, Ręka. Szynka, grek apalós “tender, delicate”, O. C. S. Sveptŭ “bee honey”.

·Lat. Sibina, sibyna, sybina; Gk. σιβυν03b, σιβυν03b, συβιν03b, ζιβυν03b: “a polowanie spear”, “a spear”, “pike”; Illyrian słowo według Festius, citing Ennius; porównałem do Gk. συβην03b, “flute case”, znajdowany w Aristophanes' Thesmophoriazusai; postacie słowa w kontekście barbarzyńcy rozmawianie. Pokrewny do persa zôpîn, Armenka səvīn “spit”.

·Tertigio, “merchant”; O. C. S. Trĭgĭ (Sr.-Cr. Trg), Lith. Tirgus (Alba. Treg “market” zapożyczenie od archaicznego slawistyczne *trŭgŭ)

Jakieś dodatkowe słówko było wypisywane od toponyms, hydronyms, anthroponyms, itp.:

·Loúgeon, “a pool”; cf. Alba. Pozostańcie w tyle “to mokre, chlapnięcie, opływają, wash” (< PA *lauga), lëgatë “pool” (< PA. *Leugatâ), lakshte“dew” (< PA *laugista); pokrewny do Lith. Liűgas “marsh”, O. Sla. Luža “pool”

·Teuta < od Illyrian osobiste nazwisko Teuta < SROKA *teuta -, “people”

·Bosona, “running water” (Możliwy początek nazwiska “bosnia”, Bosnain Bośniaczka)

Paionian

Paionian język biednie zaświadczony język starożytnego Paionians, czyjego królestwa raz napiął północ Macedon do Dardania i w bardziej rannym czasie trwania do southwestern Thrace.

Kilka Paionian słówko czytują wiedziane od klasycznych źródeł:

·Monapos, monaipos, dziki byk.

·Tilôn, gatunek ryby raz znajdowany w Jeziorze Prasias (Republika Macedonii).

·Paprax, gatunek ryby raz znajdowany w Jeziorze Prasias; masc. Acc. Pl. Paprakas,

Liczba anthroponyms (jakiś wiedziała tylko od Paionian bicie pieniędzy) czytują zaświadczona, kilka toponyms (Bylazora, Astibos) i kilka theonyms (Dryalus, Dyalus, Paionian Dionysus), jaki i:

·Pontos, affluent Strumica Rzeka, będzie może od *ponktos, “wet” (cf. Ger. Feucht, “wet”);

·Stoboi (teraz Gradsko), nazwisko grodowe, od *stob (h) (cf. O. Pruss. Stabis“rock”, O. C. S. Stoboru, “pillar”, O. Eng. Stapol, “post”, O. Gk. Stobos, “scolding, kiepski language”);

·Dóberos, inny Paionian miasto, od *dheubh - “deep” (cf. Lith. Dubùs, Eng. Głęboki);

·Agrianes, nazwisko plemienia, od *agro - “field” (cf. Lat. Ager, Gk. Agros, Eng. Akr).

Klasyczne źródła zwykle uważały Paionians dobitny od Traków albo Illyrians, comprising ich własny ethnicity i język. Athenaeus pozornie spokrewnił się Paionian język do Mysian języka, się ledwo zaświadczonego. Jeśli poprawiają, to mogło znaczyć iż Paionian było Anatolijskim językiem.

Z drugiej strony, Paionians czasem regarded jako potomkowie Phrygians, który mogą uplasować się Paionian na tej samej lingwistycznej gałęzi jak Phrygian język.

Nowocześni lingwiści niepewni na klasyfikacji Paionian, należnej do najdalszego nieurodzaja materiałowe my mamy na tym języku. Jakkolwiek, to zdaje się że Paionian było independentem IE dialekt. To pokazuje/o distinctiveness i nie ukazuje się mieć undergone Satemization. Indoeuropejskie udźwięczniane aspiraty bh, dh, itp., Stawałem jasny udźwięczniałem spółgłoski,/b/,/d/, itp.,  Jak i w Illyrian, Trak, Macedonka i Phrygian (ale różnoimienny grek).


 

Starożytna Macedonka

Starożytny Macedoński język był językiem Starożytnych Macedonek. To było mówione w Macedon za 1 millennium BC. Marginalized od 5 stulecia BC, to powolnie było doprawiane przez wspólny grecki dialekt Hellenistycznej Ery. To prawdopodobnie było mówione dominująco w śródlądowych okolicach precz od brzegu morza. To jak jeszcze nieokreślony li język był dialektem greka, sibling język do greka, albo Indoeuropejski język który bliski brat cioteczny do greka i także związany z Trakiem i Phrygian językami.

Wiedza języka bardzo czytuje ograniczona ponieważ są nie nie przeżywają tego tekstów indisputably czytują napisana w języku, chociaż ciało autentycznego Macedońskiego słówka było zbierane od starożytnych źródeł, głównie od napisów monety, i od 5 leksykonu stulecia Hesychius Aleksandrii, wynosząc do dookoła 150 słówka i 200 właściwych nazwisk. Większość tego ufnie możliwa do stwierdzenie jako grek, ale nieco ich niełatwo czytują godzony z normatywną grecką fonologią. 6.000 surving Macedońskie napisy w greku Attycki dialekt.

Pella przeklinają pastylkę, tekst napisy w dobitnym Doric greckim idiomie, znajdowanym w Pella w 1986, pochodził do między średnim do rannego 4 stulecia BC, był przesyłany jak argumentem że Starożytny Macedoński język był dialektem Północy-western grek. Przed odkryciem to było planowane że Macedoński dialekt był rannym kształtem greka, mówionego alongside Doric właściwego na tamtym czasie.

Pellatab.jpg


NUTA. Olivier Masson myśli że “in przeciwstawność z bardziej rannymi prospektami którymi majstrowała tego Aeolic dialekt (O. Hoffmann porównany Thessalian) my musimy przez teraz myślimy ogniwa z Północo-zachodem grek (Locrian, Aetolian, Phocidian, Epirote). Ten wgląd czytuje podtrzymywany przez świeże odkrycie na Pella pastylki przekleństwa którego może dobrze być pierwszym ‘macedonian’ tekstem zaświadczonym (...); Tekst włącza przysłówek “opoka” który nie Thessalian.” Także, Dżemy L. O'NEIL stany iż “curse pastylka od Pella pokazuje wypowiedzą kształty które jasno Doric, ale różny kształt Doric od lady zachodnich greckich dialektów terenów okolicznych Macedon. Trzy innego, bardzo krótkiego, czwartego napisów stulecia także indubitably Doric. To pokazanie iż Doric dialekt był mówiony w Macedon, że my spodziewalibyśmy się od Zachodu greckie kształty greckich nazwisk znajdowanych w Macedon. I jeszcze dalsze Macedońskie napisy w Koine unikający obu Doric kształtów i Macedonki udźwięczniającej spółgłosek. Rodzimy Macedoński dialekt został niewłaściw dla napisał documents.”

Od mało tego słówka wyżywają się, znakomite dźwiękowe-prawo może być stwierdzone, że SROKA udźwięczniła aspiraty ukazują się jak udźwięczniajcie przysłony, napise β, γ, δ kontrastowo do greckich dialektów, które bezdźwięczne i do φ, χ, θ.

·Mac. δανός danós ('śmierć', od SROKI *dhenh2 - 'żeby ubyć'), bilansują Poddasze θάνατ03b thánatos.

·Mac. ἀβροῦ03c abroûtes albo ἀβροῦ03d abroûwesas przeciwstawny do Poddasza ὀφρῦς ophrûs dla 'brwi'.

·Mac. Βερεν03a Bereníkē przeciw Poddasza Φερεν03a Phereníkē, 'nośne zwycięstwo' *ἄδραι03 ('rozpogodzenie'), bilansują Poddasze αἰθρί03b aithría, od SROKI *h2aidh -.

·βάσκι03b báskioi ('fasces'), od SROKI *bhasko.

·Według Hdt. 7.73 (ca. 440 BC), Macedonki dopominały się że Phryges były nazywane Brygoi zanim oni migrowali od Thrace do Anatolii ca. 1200 BC.

·μάγει03c mágeiros ('rzeźnik') byłem pożyczką od Doric do Poddasza. Vittore Pisani zaproponował ostatecznie Macedoński początek, pokrewny wyraz do μάχαι03c mákhaira ('nóż', < SROKA *magh -, 'żeby stoczyć').

To samo leczenie czytuje wiedziane od innych Paleo-bałkańskich języków, e.g. Phrygian bekos, “bread”, Illyrianbagaron, “warm”, ale Gk. φώγω (phōgō), “roast”, wszystko od IE *bheh3g -. Od tych języków wszystko wiedziane przez greckie abecadło, które ma żadno oznakowanie dla nie udźwięczniało aspiraty, to nieprzejrzyste li de-wsysanie naprawdę zdarzyło się, albo li β, δ, γ właśnie było obierane jak najbliższymi meczami wyjęzyczyć się udźwięczniane aspiraty.

Jeśli γοτάν (gotán), “pig”, związany z IE *gwou ('bydło'), to ukazałoby że labiovelars czy nienaruszony, czy połączone z velars, różnoimiennymi zwykłymi Gk. βοῦς (boûs). Takie zboczenia, jakkolwiek, nie nieznane w greckich dialektach; porównajcie Doric Spartanina γλεπ - (glep -) dla wspólnego greka βλεπ - (blep -), oraz Doric γλάχω03b (gláchōn) i Jonik γλήχω03b (glēchōn) dla wspólnego greka βλήχω03b (blēchōn).

Liczba przykładów proponują iż udźwięczniane miękkopodniebienne przysłony były ubezdźwięczniane, specjalnie wypowiedzą-wstępnie; jak w κάναδ03b (kánadoi, od SROKI *genu -), “jaws”; κόμβο03c (kómbous, od SROKI *gombh -), “molars”; wewnątrz słówko, że w ἀρκόν (arkón) vs. Poddasze ἀργός (argós); Macedonka toponym Akesamenai, od Pierian nazwisko Akesamenos– jeśli Akesa - pokrewny wyraz do greka agassomai, agamai, “to astonish”; cf. Nazwisko Traka Agassamenos.

W Aristophanes' Ptaszki, kształt κεβλή03c (keblēpyris), “red-biret bird”, pokazuje udźwięczniana przysłona zamiast sztandaru grek bezdźwięczna aspirata, i.e. Macedonka κεβ (α) λή (kebalē) vs. Grek κεφαλ03a (kephalē), “head”.


 

1.7.4. Anatolijskie Języki

Hittite_Empire.pngAnatolijskie języki grupa extinct Indoeuropejskie języki, które były mówione w Azji Mniejszej, najlepszej zaświadczonej ich istota Hittite język.

Anatolijska gałąź ogólnie czytuje rozważona najbardziej ranny odłupać Proto-indoeuropejski język, od rusztowania odniesionego do obaj jako Średnia SROKA (także IE II) albo “indo-hittite”, gatunkowo data w średnim-4th millennium BC czytuje przywdziana. W Kurgan ramie, są dwa możliwości jak ranne Anatolijskie mówiące mogli wyciągnęły Anatolię: od północy przez Kaukaz, i od zachodu, przez Balkans.

Cuadro de texto: Figure 50. Maximal extent of the Hittite Empire ca. 1300 BC is shown in dark color, the Egyptian sphere of influence in light color. The approximate extent of the Hittite Old Kingdom under Hantili I (ca. 1590 BC) in darkest.Zaświadczyłem dialekty Anatolijskiej gałęzi:

·Hittite (nesili), zaświadczony od ca. 1900 BC do 1100 BC, urzędowy język Hittite Imperium.

·Luwian (luwili), bliska krewniaczka Hittite mówiony w okolicznych okolicach, czasem pod Hittite kierujących.

O Cuneiform Luwian, glosy i krótkie przejścia w Hittite teksty napise w Cuneiform rękopis.

O Hieroglificzny Luwian, napisy w Anatolijskim hieroglyphs na nerpach i w skalistych napisach.

·Palaic, mówiony w północy-środkowa Anatolia, extinct dokoła 13 stulecia BC, wiedziany tylko fragmentarycznie od cytowanych modłów w Hittite tekstów.

·Lycian, mówiony w Lycia w Wieku Żelaza, potomku Luwian, extinct w ca. 1stcentury BC, fragmentaryczny język.

·Lydian, rozmawiałem w Lydia, extinct w ca. 1 stulecie BC, fragmentaryczne.

·Carian, mówiony w Caria, fragmentarycznie zaświadczony od graffiti przez Carian najemników w Egipcie od ca. 7 stulecia BC, extinct ca. W 3rdcentury BC.

·Pisidianand Sidetic (Pamphylian), fragmentaryczny.

·Milyan, wiedziałem od jednorazowego napisu.

To byli prawdopodobne inne języki rodziny iż ubyły nie napisane dokumentację, takie jak języki Mysia, Cappadocia i Paphlagonia.

Anatolia ciężko była Hellenizowana następują podbicia Aleksandra Wielkiego, i to ogólnie czytuje domyślane że przez 1 stulecie BC rodzime języki terenu extinct.

Hittite właściwy czytuje wiedząc od cuneiform pastylki i napisy wyprostowane przez Hittite króle. Rękopis wiedziany jak “hieroglyphic Hittite” był teraz pokazym żeby był używanym aby pisać bacznie krewny Luwian język, aniżeli Hittite właściwy. Dalsze języki Lycian i Lydian także zaświadczony w Hittite terytorium. Palaic, także mówiony w Hittite terytorium, czytuje zaświadczone tylko w rytualnych tekstach cytowanych w Hittite dokumentach.

hittitwr.jpgW Hittite i Luwian językach są wiel pożyczkowe słówko, szczególnie religijny słownik, od non-indoeuropejski Hurrian i Hattic języki. Hattic byli językiem Hattians, tubylców gruntow Hatti zanim oni byli absorbowani albo byli przesuwani przez Hittite najazdy. Poświęcony i magiczny Hittite teksty często były pisane w Hattic, Hurrian, i Akkadian, nawet po Hittite zostały normą dla innych grafik.

Hittite język był tradycyjnie rozwarstwianym do Starego Hittite (OCH), Środek Hittite (MH) i Nowy albo Neo-hittite (NH), odpowiadając do Starego, Środka i Nowych Królestw Hittite Imperium, ca. 1750–1500 BC, 1500–1430 BC i 1430–1180 BC, respectively. Te jelenie czytują odróżnione częściowo na lingwistycznym i częściowo na paleographic gruntach.

Cuadro de texto: Figure 51. Hittite pictographic writing was directly derived from Old Assyrian cuneiform.Hittite była pisana w przetwórczym kształcie Starego Asyryjczyka cuneiform ortografia. Bywszy winnym do dominująco sylabicznej natury rękopisu, to trudno stwierdzić dokładne fonetyczne jakości porcji Hittite głosu inwentarz.

Hittite przetwory jakieś bardzo archaiczne rysy stracone w innych Indoeuropejskich językach. Dla przykładu, Hittite utrzymało dwóch trzech laryngeals, słowo-początkowe h2 i h3. Te głosy, czyje istnienie hypothesized przez Ferdynanda de Saussure na podstawie jakości pełnogłoski w innych Indoeuropejskich językach w 1879, nie było przechowywane jak oddzielnymi głosami w ladzie zaświadczony Indoeuropejski język dopóki odkrycie Hittite. W Hittite, tym fonemie czytuje napisawszy jak .

 

Hittite, oraz najbardziej inne Anatolijskie języki, differs w tym związku od jakiegoś innego Indoeuropejskiego języka, i odkrycie laryngeals w Hittite było znakomitym bierzmowaniem Saussure hipotezą.

Zachowanie laryngeals, i brak jakiejś jawności iż Hittite dzielone gramatyczne rysy opętaniec przez inne ranne Indoeuropejskie języki, poprowadził jakichś filologów uwierzyć że Anatolijskie języki biorą na szynę od reszty Proto-indoeuropejskiej wiel bardziej rannej niż inne dywizje proto-języka. W Indoeuropejskiej lingwistyce, termin Indo-hittite (także Indo-anatolijski) tyczeni do hipotezy iż Anatolijskie języki mogą odłupały Proto-indoeuropejski język znacznie bardziej ranny niż rozdział ocalałych Indoeuropejskich języków. Większość uczniów dalej ciągną odbudować niezamężną Proto-indoeuropejską, ale wszystko wierzą że Anatolijski było pierwszą gałęzią Indoeuropejskiego zostawić fałd. 

NUTA. Termin nieco imprecise, że przedrostek Indo - nie odniesie się do Indoaryjskiej gałęzi m.in., ale iconic dla Indoeuropejskiego (jak w Indo-uralic), i-HITTITE tyczeni części do Anatolijskiej rodziny języka jak całokształt.

Jak najbardziej stare zaświadczone Indoeuropejskie języki, Hittite ciekawe przeważnie ponieważ to braki kilku gramatyczne cechy charakterystyczne wystawiły przez inne “old” Indoeuropejskie języki taki jak Sanskrycki i grek.

hitt.jpgHittite nominalny system składa następujących wypadków: Mianownikowy, Wołacz, Biernik, Dopełniacz, Allative, Celownik-miejscownik, Instrumentalny i Ablatiwus. Jakkolwiek, notowana historia zaświadcza do mniej wypadków w mnogich niż w liczbie pojedynczej, i później jelenie języka wskazują stratę pewnych wypadków w pojedynczym zbycie. To ma dwa gramatycznego rodzaju, wspólnego i nijakiego, i dwa gramatycznego liczby, liczba pojedyncza i mnoga.

Cuadro de texto: Figure 52. Broken door jamb inscribed in raised Hittite hieroglyphs, c. 900 BC; in the British Museum.Hittite czasowniki czytują alternowane według dwóch ogólnych ustnych klas, mi-koniugacji i cześć-koniugacji. Są dwa głosu (czynny i mediopassive), dwa trybu (indikatiwus i imperatyw), i dwa czasu trwania (obecnego i preterite). Dodatkowo, ustny system wystawia na pokaz dwa bezokolicznika kształty, jeden ustny rzeczownik, supinum, i imiesłów. Podniosły się (2006) szranki 132 cześć-czasowniki i interpretuje cześć/mi opozycje jako ślady systemu gramatycznego głosu, i.e. “centripetal voice” vs. “centrifugal voice”.


 

1.8. ‘europaiom’ albo ‘sindhueuropaiom’

1.8.1. Nowoczesny Indoeuropejski, dla które my używamy neutralne nazwisko Dńghūs (także dialektycznie rozciągaliśmy w, Ita.-Cel., Ger. Dńghwā), “the language”, przeto zestaw gramatycznej zasady – zawierają jego piszący system, deklinacja rzeczownika, ustna koniugacja i syntaksa –, zaprojektowała usystematyzować odbudowaną Późno Proto-indoeuropejski język, żeby przystosować to do nowoczesnego zakomunikowania wymaganie. Jako SROKA była mówiona przez przedhistoryczne społeczeństwo, żadne prawdziwe próbne teksty dostępne, i tak komparatystyka – pomimo jego 200 years’ historię – nie w położeniu odbudować akuratnie ich formalny język (jeden używany przez usłyszane ludzi), ale jedyne w przybliżeniu jak mówiony, wulgarny język podobny, i.e. Język ten rozwinął się do różnych zaświadczonych Indoeuropejskich dialektów i języków.

NUTA. Odbudował języki lubią Nowoczesną hebrajszczyznę, Nowoczesną Kornwalijską, Nowoczesną Koptyjską albo Nowoczesną Indoeuropejską może być ożywiony w ich gminach bez istoty jak odpoczynek, że logiczny, że neutralny albo jak filozoficzny jako milion fałszywe języki to istnieją dzisiaj, i czyj magistralny cel żeby być przypuszczalnie ‘better’, albo ‘easier’, albo ‘more neutral’ niż inne fałszywe albo naturalne języki oni chcą zastąpić. Cokolwiek socjologiczny, psychological, ekonomia albo praktyczne wzglądy tył powodzenie takich ‘difficult’and ‘non-neutral’ języków zamiast ‘universal’, co pewne że jeśli ktoś uczy się hebrajszczyzny, Kornwalijskiej, Koptyjskiej albo Indoeuropejskiej (albo łacina, niemiecka, Swahili, chińczyk, itp.) Cokolwiek zmiany w morphology, syntaksie albo słowniku iż mogli pójść (gwoli, wyjęzyczają się, ‘better’ albo ‘purer’or ‘easier’ systemy języka poleconego przez ich regulatory języka), język dowiadywał się będzie wciąż ten sam, i robiony wysiłek won’t utoną w jakimś możliwym wypadku.

1.8.2. My uważaliśmy to warte to skorzystać Proto-indoeuropejska odbudowa dla odżycia zupełnego nowoczesnego języka system, gwoli oczywistej potrzebie wspólnego języka wewnątrz EU, żeby zastąpić potoczną deficient lingwistyczną polisę. Ten system języka, nazywany europejczyk albo europejski język (Eurōpáiom), głównie czytuje dokumentowany na rysach europejczyka albo northwestern dialektów, czyje mówiące – jako my już zobaczyliśmy – pozostaliśmy w luźnym kontakcie dla jakichś stuleci po pierwszych PASZTETOWYCH wędrówkach, i wpłynęliśmy siebie w kopytku millenia wewnątrz europejski subkontynent.

NUTA. Jako Indoeuropeista López-menchero kładzie to, “there trzej Indoeuropejskie języki które jasno muszą być odróżnione: 1) Proto-indoeuropejski język, mówiony przez przedhistoryczne ludzi, tak zwane Proto-indo-europejczycy, jacyś millennia temu; 2) odbudowany Proto-indoeuropejski język, który że odbudowywał przez IE uczniowie używające lingwistyczne, archeologiczne i historyczne dane dostępne, i które imperfektum przez naturę, dokumentowaną na bardziej albo mniejszej pewnej hipotezie i szkołach; i 3) Nowoczesny Indoeuropejski język system (s) który, dokumentował na dalszy, i bolesny przyjść pod do formierza, ani ani inny, ale nowoczesny język usystematyzowany i używany w nowoczesny word”.  My musimy dodać iż, różnoimienne fałszywe języki, Indoeuropejskie nie mogą być zastąpione przez różne języki, chociaż – różnoimienne już usystematyzowane języki lubią Klasyka łacina albo angielska – to mogło być zmienione przez inne dialektyczne, starsze albo nowsze tłumaczenia tego, że e.g. ‘graeco-aryan’, i.e. Tłumaczenie głównie dokumentowane na Południowym Dialekcie, albo ‘indo-hittite’, tłumaczenie używające laryngeals, nie rozdzielające feminines od ożywieni, itp.

NUTA 2. Nowoczesna SROKA prawdopodobnie najlepsza opcja jak Międzynarodowy Pomocniczy Język też, ponieważ a) Francuszczyzna, niemiecka, hiszpańska, i inny kasownik i fałszywe języki zaproponowały zastąpić angielską supremację, tylko podtrzymywaną przez ich małe kulturalne albo towarzyskie gminy, póki gminy IE mówiące charakteryzują większość world’s ludności, istoty tak najbardziej ‘democratic’ wybór dla języka mówione wewnątrz międzynarodowe organizacje i między różnymi zastanymi narodami; i b) tylko major zmieniają w politycznej arenie mógł mieć na celu język różny niż angielski udają się jak mówiony IAL; jeśli Paneuropeizm robi Nowoczesny Indoeuropejski jego narodowy język, to byłoby warte to dla reszty świata nauczyć się tego jak drugi język i używają to jak międzynarodowy język zamiast angielskiego.

1.8.5. Słówko uzupełnić MIE słownik (w szafkowym tamtym żadnym wspólnym PASZTETOWYM kształcie nie występuje) żeby być brane od obecnych IE języków. Zawiążcie się w głowy słówko – od greka i łaciny, lubią filozofię, hipotezę, akwedukt, itp. –, oraz nowoczesne Indoeuropejskie zapożyczenia – od angielskiego, lubią software, od Francuszczyzny, lubią ambasadora, od hiszpańskiego, lubią pancernik, od niemieckiego, lubią Przedszkole, od italik, lubią kasyno, od ruskiego, lubią ikonę, od Hindi, lubią pajamas, itp. –, musi być używany w bezgrzesznym IE kształcie kiedy możliwy. Oni całe Indoeuropejskie dialektyczne słówko, czyj autentyk treść lekko czytuje rozumiana jeśli tłumaczoną; jak, e.g. Grek zawiążą się w głowy fotografia mogła ukazać się w Nowoczesnym Indoeuropejski obaj jako phṓtos [‘p'o-tos] albo [‘fo-tos], pożyczkowe słowo, albo jak bháwtos [’bhau̯-tos], pożyczkowe tłumaczenie Gk. “bright”, IE bháuesos, od dopełniacza bhauesós, od PASZTETOWEGO czasownika bhā, żeby zabłysnąć, który ulega greckiemu fosforowi i fotowi. Sekunda, natłumaczyła słowo, musi być zamianowana. [2] Patrzą §2.9.4, punkt 4.

1.8.6. Porównanie z Nowoczesną hebrajszczyzną zdaje adecuate, że to jest jeden pomyślny precedens stary, odbudował język stające życie język całego narodu.

HEBRAJSKIE ODŻYCIE

INDOEUROPEJSKIE ODŻYCIE

Ca. 3000 BC: Proto-aramejski, Proto-ugaritic, i inny Canaanite języki mówione.

Ca. 3000 BC: Środek Proto-indoeuropejskie dialekty, Pre-ie III i Pre-proto-anatolia, mówiona.  Ca. 2.500 BC: Późno SROKA rozmawiała.

Ca. 1000 BC: pierwsza napisa jawność rozpoznawczej hebrajszczyzny, Gezer kalendarz.

Ca. 1600 BC: pierwsza napisa jawność, Hittite i Luwian pastylki (Anatolijskie). Ca. 1500 BC: Linijne B pastylki w Mycenaean grek.

Ustnie przekładany Tanakh, układałem się między 1000 i 500 BC.

Ustnie przekładany Rigveda, w Vedic Sanskrycie, (podobnym do starszej Indo-iranki), układałem się w stronie, od 1500 do 500 BC. Ustnie przekładany Zoroastrian prace w Avestan (Irański dialekt), od 1000 do 700 BC.  Homerowe prace pochodziły od ca. 700 BC. Napisy italików, 700-500 BC.

Zniszczenie Jerozolimy przez Babilończyków pod Nebuchadnezzar II, w 586 BC. Hebrajski język wtedy czytuje doprawiany przez Aramejski w Izraelu pod perskie Imperium. Zniszczenie Jerozolimy i Wydalenia Jews przez Rzymian w 70 AD.

Kursywa, Celtics, Germanics, Bałtyk i Slavics czytują organizowany głównie w plemionach i klanach. Rozszerzenie wielkich Starych Cywilizacji, takich jak Persów, Greków i Rzymian. Behistun Napis, Celtyckie napisy ca 500 BC; Negau Hełm w Germańskim, ca. 200 BC.

70-1950 AD. Jews w Diasporze rozwijają różne dialekty z silnym wpływem hebrajszczyzny, z bazą głównie na Indoeuropejskim (jidysz, Judeo-hiszpański, Judeo-italiki, itp.), Oraz Semickie języki (Judeo-aramejskie, Judeo-arab, itp.)

Rozszerzenie sławnego Starożytnego, Mediewalu i Nowoczesnych IE cywilizacji, takich jak Bizantyjczyków, Frank, Persów, hiszpańskiego i portugalczyka, blasku i Budrysów, Francuszczyzny, Austro-hungarians i Niemców i angielskich wśród innego.

1880 AD. Eliezer Ben-yehuda rozpoczyna zbudowanie nowoczesnego hebrajskiego języka dla Izraela dokumentowanego na Starej hebrajszczyźnie.

1820 AD. Bopp rozpoczyna odbudowę wspólnego przodka Indoeuropejskich języków, Proto-indoeuropejskiego języka.

19 stulecia. Jews rozmawianie różne Indoeuropejskie i Semickie języki przeniosą się Izrael. Oni używają różny linguae francae żeby udzielić, taki jak turecki, Arab, Francuszczyzna albo angielska.

1949-1992. Europejskie kraje kształtują Międzynarodowe europejskie Współposiadanie, EEC. 1992-2007: Ponadklasowy entity, Paneuropeizm, zastępuje EEC. Są 23+3 urzędowe języki

1922 AD. Hebrajszczyzna czytuje nazwana urzędowy język Palestyny, wzdłuż z angielską i Arabszczyzną. Stąd chwila na, nowoczesna hebrajszczyzna staje bardziej i bardziej urzędowy narodowy język Izraelek. Odmulniki rodzime języki wciąż czytują mówione wewnątrz ich gminy i rodziny.

Obecny. Nowy kroczek czytują robiony żeby rozwinąć rodaka entity, konfederacja- albo federacja-lubią państwowy. EU Konstytucja i lingwistyczna polisa dwie najważniejszych wyjść być rozwiązana przed tamtym wspólnym celem może być dokonana. Bardziej niż 97% EU populacje ma Indoeuropejski język jak macierz język.

NUTA. Nawet chociaż to jest jasne że nasza propozycja różna od hebrajskiego odżycia języka, my myślimy że: a) Gdzie Jews mieli jedyne jakieś formalne grafiki, z ograniczonym słownikiem, języka już zmarłego pięć stuleci zanim oni byli wyganiani od Izraela, Indoeuropejskiego ma setki życia dialekty i inne własne stare zmarłe zaświadczone dialekty. Tak, chociażby my mieliśmy pastylki SROKI napisej w jakimś dialektycznym dominującym formalnym IE języku (wyjęzyczamy się, od pre-proto-indo-iranka), potoczna PASZTETOWA odbudowa by prawdopodobnie wciąż będziemy używana jako magistralne źródło dla PASZTETOWEGO odżycia dzisiaj. B) wspólna kultura i zakon był możliwie bazą dla hebrajskiego odżycia języka w Izraelu. Proto-indoeuropejski, podczas gdy macierzysty język jakiegoś przedhistorycznego plemienia z wspólną kulturą i zakonem, rozciągają do różnych narodów, z różnymi kulturami i zakonami. To było nigdy pojęcie “indo-europejczyk community” po wędrówkach. Ale dzisiaj Indoeuropejski język mówiony przez większość ludnościowo – w świecie i specjalnie wewnątrz Europie –, i to przeto możliwy użyć to jak kasownik i kulturalnie (także “religiously”) neutralny język, co może być znaczącą przewagą IE.

1.7.7. Rzeczownik Eurōpáioscomes od przymiotnika eurōpaiós, od szczególnego dopełniacza europai Starogreckiego Εὐρώπ03b (Eurṓpē), Εὐρώπ03b (Eurṓpā), obaj kształtów zmieniających już w najbardziej starogreckich, i obaj przyjścia od tej samej SROKI kobiece zakończenie ā (patrzą § 4.9.3.. Grek zakończenie-aj-o - (patrzą § 4.7.8 dla bardziej na tym szczególnym dopełniaczu w aj) kolejno do łaciny-ae-u -, otóż Europaeus. Kształty Eurṓpā i Eurōpaiós, wtedy, ‘correct’ w MIE, że oni autentyk Klasyczne kształty – inne dialektyczne warianty, że Eurōps, Eurōpaís, Eurōpaikós, Eurōpaiskós, itp. Mógł być także używany.

NUTA 1. Dla Homera, Eurṓpē była mitologiczną królową Krety – uprowadzony przez Zeusa w byku formują kiedy wciąż Fenicka księżna –, i nie geograficzny opis. Później Europastood dla lądu stała Grecja, i przez 500 B. C. Jego treść była rozciągana żeby siada do północy. Europa nazwiska możliwie czytuje derywowana od greckiego słówka ευρύς (eurús, “broad”, od IE *h1urhu -) i ωψ (ops, “face”, od IE *h3ekw -), tak może być reconstructable jak MIE Ūrṓqā– szeroki by epitetem Ziemi w PASZTETOWYM zakonie. Inny proponują to czytuje dokumentując na Semickim pokrewnym wyrazie słowa z Akkadian erebu, “sunset” (cf. Arabski maghreb, hebrajszczyzna ma'ariv), że od Średni Wschodni vantage punkt, słońce robi wystawiają nad Europą. Podobnie, Azja czasem czytuje domyślana żeby zasięgnęły od Semickiego słowa taka jak Akkadian asu, treść “sunrise”, i ziemia do wschodu od Średniej Wschodniej perspektywy, tak może być MIE Erṓbā. W greckiej mitologii Έρεβο03c (Erebos, “deep czarność/ciemność albo shadow”) była synem Chaosa, personifikacja ciemności i cienia, którego podsadzała wszystko kąty i crannies świata. Słowo prawdopodobnie od IE *h1regwos (cf. O. N. Rœkkr, Got. Riqis, Skr. Rajani, Toch. Orkäm), chociaż posibly także pożyczka od Semickiego, cf. Hebrajszczyzna erebh i Akkadianerebu, itp.

NUTA 2. ‘europe’ wspólny rozwój łaciny-zakończenia w Francuszczyźnie; jak w ‘amerique’ dla Ameryki, ‘belgique’ forbelgica, ‘italie’ dla Italia, itp. Eng. Europa tak Francuszczyzna zawiążą się w głowy słowo, że może być zobaczone od innych nazwisk kontynentów: Azja (nie *asy), Afryka (nie *afrik), Australia (nie *australy), i Ameryka (nie *amerik).

NUTA 3. Jedyny Nowoczesny grek utrzymuje kształt Ευρώπ03b (Európi) dla subkontynentu, ale wciąż z przymiotnikiem ευρωπ03b (europaikó), z toż starą nieregularną-deklinacją I IE ethnic zakończenie-iko -. W łacinie to byli dwa kształtu: Europa, Europaeus, i mniejsza używana Europa, Europensis. Później zwykle czytuje zobaczywszy w naukowych terminach.

NUTA 4. Dla adj. “european”, bilansują derywaty od O. Gk. Eurōpai-ós (< IE eurōp-aj-ós), także w Lat. Europaé-na - > M. Lat. Europé-na, w obrocie dające To., Kąpielisko. Europeo, Pt., Kot. Europeu; od Późnej łacińskiej bazy europé - (< IE eurōp-ái -) czytują rozciągając *europe, że Du. Europ; od rozciąganego *europe-anos Rom. Europene, albo Fr. Européen (do Eng. Europejczyk); rozciągany *europe-iskosgives wspólne Germańskie i slawistyczne kształty (cf. Ger. Europäisch, Fris. Europeesk, Sca. Europeisk, Pl. Europejski, wspólny Sla. Evropsk -, itp.); Inne rozciągane kształty Ir. Eorpai-gh, Lith. Europo-s, Ltv. Eiropa-s, itp. Dla europejczyka jak rzeczownik, bilansują, od *europé-anos, Du., Fris. Europeaan, od *europé-eros, Ger. Europäer, od ethnic-ikos, cf. Sla. Evropejk -, Mod.Gk. Europai-kó, itp.

Regularny dopełniacz słowa Eurṓpā w Nowoczesnym Indoeuropejski Eurṓpās, następując pierwsza deklinacja. Nazwisko europejskiego systemu języka Eurōpáiom, nieożywiony, ponieważ w najbardziej stary IE dialekty zaświadczone, tamte które miały independenta nazywają dla języków używanych nijakich, cf. Gk. N.pl. ελλην03b (ellēniká), Skr. N.sg. संस्क094 (saṃskṛtam), także w Tacitus Lat. Uōcābulum latīnum.

W innych językach, jakkolwiek, nazwisko języka adjetive który określa rzeczownik “language”, i przeto jego rodzaj następuje generał panują konkordancji; cf. Lat. F. Latīna lingua, albo slawistyczne przykłady [3]; Stąd MIE eurōpai dńghūs albo eurōpai dńghwā, europejski język.

1.7.8. Sindhueurōpáiom (n.) Znaczy Indoeuropejski (język). Oblezieni terminu od greka Ἰνδός (hindos), Indusriver, od Starego persa Hinduš - zaopatrywane jak zdobyte terytorium przez Darius I w Persepolis tarasowy napis.

NUTA. Perski termin (z aspirowanym inicjałem [s]) pokrewny wyraz do Sindhu, nazwisko Sanskrytu Indus rzeki, ale także treść rzeka generically w Indoaryjskim (cf. O. Ind. Saptasindhu, “ [okolica] siedmiu rivers”). Persy, używając słowo Hindufor Sindhu, odniósł się do ludzi których przemieszkał pod Sindhu Rzeka jako Hindusi, i ich zakon później stawał wiedziany jako Hinduizm. Słówko dla ich języka i okolicy, Hindī albo Hindustanī i Hindustan, przychodzą od słówka Hindus i Hindustan, “india” albo “indian region” (wiążą do indyjskiego subkontynentu jak całokształt, patrzą stā) i odprzymiotnikowy przyrostek, treść przeto pierwotnie “indian”.