Automatic translation into Polish of A Grammar of Modern Indo-European at Indo-European Language Association

1.Język Indoeuropejski | 2.Slowko Indoeuropejski | 3.Rzeczowniki Indoeuropejski | 4.Czasowniki Indoeuropejski | 5.Syntaksa Indoeuropejska | 6.Etymologia Indoeuropejska

Notatnik

Słownik jeden z najlepszą odbudowaną stronę Proto-indoeuropejskiego języka. Indoeuropeistyka obszernie obdzieliły z odbudową wspólnego PASZTETOWEGO słówka i jego derywatów, i losów nowoczesnych słowników IE języków jak łacina, angielska, niemiecki, grek, Sanskryt, itp. Już dawać źródłosłowy w PASZTETOWEJ okopowiźnie oprócz najbardziej starych kształtów w ich językach.

Ten notatnik nie czytują zamierzany żeby zastąpić zastane odwołanie prace, i naprawdę nie zastąpić wspólny PASZTETOWY słownik być używane w Nowoczesnym Indoeuropejski, ale właśnie ułatwić rozumowanie Proto-indoeuropejską okopowiznę w świetle ich derywatów (i związanych z słownikiem używanym w tej gramatyce), pokaz także IE kształty dokumentowane na wspólnym angielskim słowniku.

Dużo odbudowało derywaty wtedy od Germańskiego albo od międzynarodowego słówka Graeco-łacińskiego początku, ale to doesn’t implikujemy my polecamy ich korzyść nad innym wspólnym PASZTETOWYM słówkiem: dla przykładu, łacińskie pożyczki gnātionālís, rodak, albo gnātionlitā, narodowość, nie używana w jakichś Germańskich i slawistycznych językach, i musi może być będą zastąpiona przez inny, ‘purer’ albo ‘less biased’ Proto-indoeuropejskie terminy. Także, non-ie przyrostki Lat. Aiqi -, re -, Gmc. Iso -, “ice”, Gk. Geo -, haimn -, mógł być zastąpiwszy przez wspólne PASZTETOWE budowy, że e.g. Lat. Re - mógł być doprawiony przez ‘purer’ IE ati -, i przyrostek-ti mógł być używan zamiast drugorzędnego Ita., Ręka. -Tio (n), itp.

1.      Carlos Quiles, natłumaczyłem jak Indoeuropejski Kárlos Kūriákī:

.    Carlos ludowe hiszpańskie nazwisko derywowane od Germańskiego karlaz, kerlaz (cf. O. N. Karl, O. E. ċeorl), może być pierwotnie “common osoba, wolna man”, Nowoczesna Indoeuropejska Kárlos. W Norse mitologia, Karl była nazwiskiem pierwszego franko chłop, syn Rygu i Amma. Ryg był ludzkim kształtem bym przez boga Heimdall kiedy on stworzył progenitors trzech uwarstwienia (thralls, chłopy i magnateria) z trzema różnymi kobietami. W skandynawskich językach, Karl trzyma jego treść “man”. W niemieckim, początku nazwiska Karl może być wytrasowawszy do słowa Kerl którego zwyknie wciąż opisują nieco szorstkich i wspólnych mężczyzn. Jak w ordynusie słówka i gburowatego w angielskim.

B.    Quiles dopełniacz, i znaczy “ (syn) quili” (cf. Kąpielisko. Quílez, Wyrzygają. Quilis, Ast. Quirós, Gal-pt. Quiris). To oblezieni, od mediewalnego rzeczownika Quirici - > Quili (skrótowy i z r - > l), pożyczkowe słowo od Gk. Κυρια03b (Indoeuropejski kūriákos), z czego To./Kąpielisko. Quirico, Gl.-Pt. Queirici, Wyrzygają. Quirce, Fr. Quirice, O. N. Kirkja, Eng. Kościół, Szkoci kirk albo Ger. Kirche. SROKA korzeń kew znaczy przybranie. IE kū́rios znaczy pana, pana, że Gk. κυριο03c, i przymiotnik Kyriakoswas używany jako Rzymianin cognomen Cyriacos. Kūriákī musi wtedy być właściwym dopełniaczem MIE zawiążą się w głowy-tłumaczyłem grecki termin.

2.    Dla SROKI korzeń bhā (starszy *bheh2 pokolorowany do *bhah1) bilansują nowoczesne derywaty: zero-stopień (bha) suffixed bháuknos, baka, sygnał, że Gmc. Bauknaz (cf. O. E. Beacen, O. Fris. Bacen, M. Du. Bokin, O. H. G. Bouhhan, O. Fr. Boue, “buoy”), bhásiā, jagoda (“bright-barwna fruit”), że Gmc. Bazjo (cf. O. E. Berie, berige, O. H. G.beri, Frank. Bram-besi do O. Fr. Framboise, “raspberry”, MIE bhrambhásiā); bhánduos, chorągiew, identyfikując znak, sztandar, stąd “company złączył pod szczegół banner” jak Gmc. Bandwaz (cf. Got. Banwa, także L. Lat. Bandum do Sp.banda.; suffixed zero-stopień bháues, lekki, że Gk. φῶς, φωτός, (MIE bháues, bhauesós), że w wspólnych zapożyczeniach bhawtogrbhíā (patrzą gerbh), fotografia, skrótowa bháwtos, albo bháuesphoros/phósphoros, przynosząc światło, jutrzenkę, fosfor. Zobaczcie bhā dla bardziej IE derywatów.

3.    Nowoczesne derywaty od IE dńghū -, język, zwykle kobiecy (jak generał dńghwā), ale dla rozciągał slawistyczny dńghwiks, który męski (cf. Russ. язык, Pl. Język, Cz. Jazik, Sr.-Cr.,Slo. Jezik, Bul. език). Porównajcie, dla rzeczownika angielskiego (język), nowoczesne Indoeuropejskie słówko: nijaki O. E. Englisc, Ger. Englisch, Du. Engels, Gk. N.pl. Αγγλι03b; męski występuje w skandynawie engelsk, w Romancy – gdzie nijaki połączony z męski – Fr. Anglais, To. Inglese, Kąpielisko. Inglés, Pt. Inglese, oraz alternatywa Lat. Sermō latīnus, i slawistyczny (następują męski słowa “language”), Russ. англи043 [язык], Pol. Język angielski, Bul. англи043 [език], Sr.-Cro. Engleski [jezik] itp.); Kobiecy (następują rodzaj “language”) Lat. Anglica [lingua], Rom. [limba] engleză, albo slawistyczny Cz. Angličtina, Slo. Angleščina, Bel. англiй04; albo żaden rodzaj w ogóle, że w Ręce. Angleren [lezu].

4.    SROKA korzeń wéro, rozmawiają, (albo *werh3), daje MIE wŕdhom, słowo, że Gmc. Wurdam, (cf. Got. Waurd, O. N. Orð, O. S., O. Fris., O. E. Wypowiedzieć, Du. Woord, O. H. G., Ger. Brzeczka), i wérdhom, wypowiedzą, czasownik, że Lat. Uerbum, że w adwérdhiom, przysłówek, albo prōwérdhiom, przysłowie; także wério, wyjęzyczają się, rozmawiają, metathesized w greku, że w werioneíā, że Gk. εἰρων03b; także, suffixed obocznik wrētṓr, publiczny mówiący, retor, że Gk. ῥήτωρ, i wrḗmn, rheme. Porównajcie także Umb. Uerfalem, Gk. ειρω, Skr. vrata, Av. Urvāta, O. Pruss. Wīrds, Lith. vardas, Ltv. vārds, O. C. S. vračĭ, Russ. врать, O. Ir.fordat; Hitt. Ueria.

5.    SROKA baza jeug, połączenie (prawdopodobnie od korzenia jeu), rozwinęła się jak O. H. G. [untar] jauhta, Lat. Jungō, Gk. ζεύγν03c O. Ind. Yunákti, yōjayati (IE jeugeieti), Av. Yaoj -, yuj -, Lith. Jùngiu, jùngti; daje wspólne derywaty jugóm, łącząc, jarzmo; cf. Gmc. Jukam (cf. Got. Juk, O. N. Ok, O. S. Juk, O. E. Geoc, Dan. Aag, M. Du. Joc, Du. Juk, O. H. G. Juch, Ger. Joch), Lat. Iugum, Gk. ζυγον, O. Ind. Yugám, Skr. Yogaḥ, Uzbrajają. Luc (z –l wpłynąłem przez lucanem, “unyoke”), Toch. Yokäm, O. C. S. Igo, Russ. Obža, Cz. Jho, walijski iau, O. Cor. Ieu, Bret. Ieo; Hett. Yugan; jéugos, jarzmo, że Got. Jukuzi, M. H. G. Jiuch, Lat. Jūgerum (od Lat. Jūgera, IEJóUGESA), Gk. ζεῦγο03c, O. C. S. Ižesa;

6.    PASZTETOWY przymiotnik néwos,,-om, daje Germański newjaz, (cf. Got. Niujis, O. N. Nýr, O. Eng. Niowe, O. Fris. Nie, O. H. G. Niuwi, Du. Nieuw, Dan., Swed. Ny), Lat. Nouus, Osc. Núvellum, Gk. νέος, O. Ind. Návas, návyas, Skr. Navaḥ, Av. Nava -, O. Pers. Nau, Toch. Ńu/ńuwe, Thrac. Neos, Uzbrajają. նռր, O. Pruss. Nauns (należny do analogii z jauns), O. Lith. Navas, Lith. Naũjas, Ltv. Nàujš, O. C. S. Novŭ, O. Russ. новъ, polski nowy, Gaul. Novio -, O. Ir. Nūë, walijski newydd, O. Bret. Neuued, Kamviri nuĩ, Kashmiri nōv, O. Osset. Nog; Hitt. Newash, Luw. Nāw.

To był prawdopodobnie pełny stopień nu, teraz, że Gmc. Nu (cf. Got. Nu, O. N. , O. E. , O. Fris. Nu, O. Ger. Nu, Du. Nu, Ger. Zakonnica), Lat. Nunc, Gk. νυ, νυν, O. Ind. , Av. Nu, O. Pers. Nūram, Toch. Nuṃ/nano, O. Pruss. Teinu, Lith. , Ltv. Nu, O. C. S. Nune, O. Ir. Nu -, Alba. Tani; Hitt. Nuwa, Luw. Nanun.

7.    Indo-europeanmédhjos (od PASZTETOWEGO mnie, v.i.) Daje Gmc. Medjaz (cf. Got. Midjis, O. N. Miðr, O. S. Middi, O. E. Midd, O. Fris. Midde, O. H. G. Mitti), Lat. Medius, Osc. Mefiaí, Gk. μέσσο03c, O. Ind. Mádhjam, Skt. Mádhjaḥ, Av. Maidja -, Pers. Mēān, Illyr. Metu, O. Uzbrajają. Mēj, O. Pruss. Mediana, Lith. Medis, Ltv. Mežs, O. C. S.. Mežda, O. Russ. межу, polski między, Gaul. Mediolānum, O. Ir. Średni, walijski mewn, Kamviri pâmüč. Zachodnie Germańskie dialekty mają wspólny dimminutive medhjolós, środek, że Gmc. Middilaz (cf. O. E. Middel, M. L. G., Du. Middel, Ger. Mittel); Łacińskie derywaty włączają medhjālís, medial, medhjliā, medal, medhjā, pośredni, médhjom, środek, entermedhjā, pośredni, medhjaiwālís, średniowieczny, medhitersaniós, śródziemnomorski, itp.

PASZTETOWY mn, pośrodku, daje suffixed kształty médhi -, wśród, z, że Gmc. Średni-, i méta -, między, z, obok, po, że Gk. Meta.

Dla SROKI áiw -, także ájus, życiowa siła, życie, długie życie, wieczność, bilansują Gmc. Aiwi (jak w O. N. Ei, Eng. Aye, nay), suffixed áiwom, wiek, wieczność, w medhjáiwom, Średniowieczyzna, medhjaiwālís, mediewal, prwimaiwālís, przedwieczny, dhlongháiwotā, longevity; dalej suffixed áiwotā, wiek, i aiwoternós, wieczny, że Lat. Aeternus, w aiwotérnitā, wieczność; suffixed áiwēn, wiek, życiowa siła, eon, Gk. Aiōn; zero-stopień zmieszają júcjēs, “having vigorous life”, zdrowy (od cei, żyją), że Gk. Hugiēs, w jucjésinā (téksnā), “ (sztuka) health”, higiena, że Gk. Hugieinē (tekhnē); o-stopień ójus, życie, zdrowie, że Skr. āyuḥ, albo Gk. Ouk, od (ne) ojus (qid), “ (nie na waszym) life”, w ojutópiā, od Gk. οὐ, nie, i τόπος, miejsce iż doesn’t nie istnieją. Zobaczcie także jeu, życiowa siła, młoda tężyzna.

8.    SROKA ágros, pole, także pasza, ziemia, jasna, daje Gmc. Akraz (cf. Got. Akrs, O. N. Akr, O. E. Ćcer, O. Fris. Ekkr, O. H. G. Achar. Eng. Akr), Lat. Ager, Umb. Ager (oba od bardziej rannych Italików agros, okręg, posiadanie, pole), Gk. αγρός, Skr. Ajras, O. Uzbrajają. Sztuka.

9.    Indo-europeansqálos, squalus, rekin, (cf. Lat. Squalus) prawdopodobnie pokrewny wyraz z qálos, wieloryb, że w Gmc. Khwalaz (cf. O. S. Hwal, O. N. Hvalr, O. E. Hwćl, M. Du. Wal, O. H. G. Wal), możliwie od autentyku (s) qalos, z generałem treść “big fish”, wtedy zmuszony w jego treści w indywidualnych dialektach. Zobaczcie S-RUCHOMY w § 2.8 dla bardziej na takim krewnym słówku.

10. Indoeuropejski áqiā, “thing na water”, “watery land”, wyspie, źródło dla Gmc. Aujō, wyspa (cf. Got. Ahwa, O. N. á, O. E. īeg, O. H. G. Aha, O.. Ey, M. H. G. Ouwe, Eng. [ziemia]), że może być zobaczona na Skandináqiā, Scandinavial. Łacina pomylony kształt Skadináqiā, Scadinavia, “south koniec Sweden”, zawiążą się w głowy-tłumaczenie Gmc. Skadinaujō, “danger island” (cf. O. E. Scedenig, O. N. Skaney); pierwszy element zwykle czytuje odbudowany jak IE skátom, że w Gmc. *Skathan, treść niebezpieczeństwo, scathe, szkoda (Got. Scaþjan, O. N. Skaða, O. E. Sceaþian, O. Fris. Skethia, M. Du. Scaden, O. H. G. Scadon), który mógł być związany z grekiem α-σκηθη03 (-skēthēs), unhurt. Źródło dla áqiā SROKA korzeń áqā, polewają, pokrewny wyraz z Lat. Aqua, Russ. Oká (nazwisko rzeki) i, wewnątrz Anatolijska gałąź, Hitt. Akwanzi, Luw. Ahw -, Palaic aku -.

Angielskie pisanie “island” wpłynęło przez Francuską wyspę, od Lat. Insula, się od MIE énsalā (od en-salos, “in sea”, od sálom, morze, v.i.), Dając derywaty ensalarís, wyspowa, ensalanós, wyspiarka, ensalínā, insuline, itp.

11.  IE léndhom, ziemia, gleba, kraj, okolica, dała Gmc. Landom (cf. Got., O. N., O. E., O. Fris., Du., Ger. Wysadźcie), i czytujcie derywując od PIELENDH, z treścią ziemi, stepu; porównajcie O. Pruss. Lindan, O. C. S. Ledina, Russ. Ljada, polski ląd, Gaul. Landa, O. Ir. Wysadźcie, walijski llan, Bret. Lann.

12.  Dla PASZTETOWEGO korzenia (á) ḿbhi, dokoła, o, bilansują Gmc. (Um) bi (cf. O. N. Um/umb, O. E. /bi, ymbe, M. Du. Bie, O. H. G. Umbi, bi, Du. Bij, Ger. Um, bei), Lat. Ambi, amb, Gk. ἀμφι, Skr. Abhi, Celt. Ambi. To prawdopodobnie czytuje derywowane od mrówki (i)-bhi, zapalany. “from oba sides”, stąd starszy IE *n̥bhi. Dla SROKI ánti, przód, czoło, bilansują Gmc. Andja (koniec, pierwotnie “the przeciwległy side”, cf. Got. I, O. N. Endr, O. E. Ende, O. Fris. Enda, O. H. G. Endi), Lat. Antiae, Osc. Mrówka, Gk. ἀντι, Toch. ānt/ānte, Lith. Mrówka, O. Ir. étan. Anatolijski Hitt. ḫanta, Luw. Hantili, Lyc. xńtawata podtrzymują hipotezę bardziej rannego miejscownika *h2ént-i– widzą mrówkę i ambhi.

13.  Proto-indo-europeanag, jazda, poprowadzenie, ruch, robią, czyn, bilansują Lat. Agere, Gk. αγειν, O. Ir. Ogma, z czego agtiós, ciężki, że Gk. αξιος, ágrā, sejzing, że Gk. αγρα, i ágtos, w ambhágtos, jeden kto jedzie dokoła, od Lat. Ambactus, pożyczkowe słowo od Celtyckiego. Inne wspólne derywaty włączają agtēiuós, czynny, agtuālís, faktyczny, agtuariós, znawca ubezpieczeniowy, agtuā, dynamizują, agénts, przedstawiciel, agilís, obrotne, agitā, wzburzenie, ambhaguós, dwuznaczne, komágolom, coagulum, ekságiom, próba, eksagtós, ścisły, eksago, żądanie, ekságmn, horda, dalszy egzamin, eksagmnā, wizytują, eksagénts, exigent, eksaguós, exiguous, nawagā, żeglują (od nus), dhūmagā, okadzają, (od dhúmos, dym) fustagā, fustigate (od Lat. Fustis, “club”), transago, kompromis, ṇtransagénts, intransigent (od n -, un -, patrzą ne), litagā, litigate (od łaciny zawiążą się w głowy litágiom, spór), prōdago, wygnanie, żeby roztrwonić, (od prō-d-es, dobre), prōdagós, rozrzutny, redago, redact, retrōago, jazda nazad, retrōagtēiuós, retroactive, transago, załatwiają; Grek agogós, rysunek od, w-agógos,-agogue (“leading, leader”), że w dāmagógos, “popular leader”, demagog (od dmos, ludzie), supnagogikós, hypnagogic (od swep, sen), pawidagógos, pedagogue, protagonístā, protagonista (Gk πρωτα03b), komagógā, synagoga; suffixed agtiós, “weighty”, że w agtiós, wartość, godnej, podobnej wartości, ważąc jak dużo, że w agtiómā, aksjomat, Gk. ἀξίωμ03b, agtiologíā, aksjologia; suffixed ágrā, napędowy, ścigając, sejzing, że w Gk. Agrā, w podágrā.

Dla SROKI dhúmos, filują, Lat. Fumus, Gk. Thymos, Skt. Dhumaḥ, O. Prus. Dumis, Lith. Dumai, O. C. S. Dymu, M. Ir. Dumacha.

Indoeuropejski swep, sen, daje swópōs, głęboki sen, że Lat. Sopor, w mieszanym swoposidhakós (od-dhak), soporific; swópnos, sen, że Lat. Somnus, swópnolénts, somnolent, albo ṇswópniom, bezsenność; zerowy-stopień suffixed súpnos, Gk. Hypnos, i w supnótis, hipnozie, supnotikós, hipnotycznej.

Dla Indoeuropejskiego korzenia pau, mało, małego, bilansują derywaty pawós, Gmc. Fawaz (cf. Got. Fawai, O. N. Daleki, O. E. Feawe, Dan. Faa, O. Fris. Fe, O. H. G. Foh) albo paukós, że Lat. Paucus; suffixed metathesized kształt parwós, mały, mały, nijaki parwom, mały, rzadko; zmieszajcie pauparós, stwarzając mały, biedny (IE parós, stwarzając), że w depauparā, depauparate, i empauparā, zubożają; suffixed zero-stopień púlā, młodo zwierzęcia, że Gmc. Fulōn (cf. Got., O. E. Fula, O. N. Foli, O. H. G. Folo, O. Fris. Fola, M. H. G. vole, Eng. Źrebię, Ger. Fohlen); rozciągany suffixed pútslos, młodo zwierzęcia, kurczęcia, że Lat. Pullus, i deminutywum putslolós, Lat pusillus, w putslolanamós, pusillanimous; także, dla słówka treść “boy, child”, bilansują suffixed púeros, że Lat. Puer, pútos, że Lat. Putus, i páwids, że Gk. παις (pień płay-), w pawideíā, wykształcenie, Gk. παιδε1f7, w enq (u) qlopáwideiā, encyklopedia, od Nowoczesnej łaciny, się od greka “ἐγκύ03b παιδε03a “ [dobrze-] zaokrągliła education” (patrzą IE en, q’qlos) treść “a generał knowledge”.

Dla IE pero, produkcja, dostają, starszy *perh2 (bacznie związany z pero, oba od per), bilansują łacinę par - (od zera-stopień), w parā, starają się zajechać, przygotowują, zaopatrują, w adparā, przygotowują, adpáratos, aparat, strój, enparā, rozkaz, enparātṓr, imperator, imperator, enparatēiuós, imperatyw, preparā, przygotowują, reparā, naprawa, separā, oddzielna, odłączają; suffixed pario, trafiają, zrodzą, wyrodzą się, p.part. Partós, w partosiénts, parturient, pártom, urodzenie, repario, dopytają się, repartóriom, repertorium; paralela suffixed imiesłowowy kształt parénts, ojciec, że Lat. Parēns; suffixed kształt-parós, stwarzając.

Indoeuropejskie pero, nadanie, wyznaczają (wzajemno, żeby zajechać wzajemnie), daje derywaty jak pártis, część, część, że Lat. Pars (tamują część-), w partio, rozczłonkowują, część, partitós, dzielona, część, partítos, dzielenie, partia, partíkolā, cząstka (z zagaśnięciem. Partikillā, paczka), dwipartitós, dwudzielna, kompartio, rozplanują, enpartio, dodają, repartio, repart, pártiōn, porcja, część, Lat. Portiō, w prō partioní, w proporcji, według każdej części, do prōpártiōn, dostosowują; pār, równy, że w pritā, równość, kompārā, comapare, ṇpritā, imparity, itp.

14.  SROKA mātḗr (także mtēr) dała Gmc. Mōdar, (cf. NA móðir, O. E. Mōdor, O. S. Modar, O. H. G. Muoter, M. Du. Moeder), Lat. Māter, Osc. Maatreís, Umb. Matrer, Gk. μήτηρ, O. Ind. Mātā, Skr. Mātár -, Av. Mātar -, Pers. Mādar, Phryg.mater, Toch. Mācar/mācer, Uzbrajają. մայր (mair), Alba. Motër, O. Pruss. Mūti, Lith. Mótė, Ltv. Māte, O. C. S., O. Russ. мати, polski matka, Gaul. Mātir, O. Ir. Máthir, walijski modryb, Kamviri motr, Osset. Madć.

IE zakończenie-terusually wskazuje pokrewieństwo (patrzą także pa-ter, bhrā-ter, dhuga-ter, jena-ter), podczas gdy ma - (bardziej ranny IE *mah2 -) występuje niemowlę lubią głos w słowie dla “mother” w non-indoeuropejskich językach; jak, Estończyk ema, Semicki cumm, chińczyk māma, Apasz, Navajo-ma, Vietnamese ma, koreańczyk eomma, Malayalamamma, Zulus umama, Baskina ama, Hawajczyk makuahine, itp.; Także, bilansują IE-KREWNY Hitt. Anna, Zawisła. Anya.

Compounds włączają māternós (albo Lat. Māternālís), macierzyński, mātérnitā, maternity, mātríkolā, spis, rejestr, i czasownik mātríkolā, immatrykulują, mtrīks, macica, mātrimṓniom, mariasz; także, mātériā, pień drzewa (< ”matrix”, tree’s źródło wzrostu), stąd “hard drewno używane w carpentry”, stąd (kalka Gk. Hūlē, “wood, matter”), istota, materiał, materia, że w mātériālis, tworzywo; mātrópolis (od pólis), metropolia, że Gk. μητρό03c, oraz grecka bogini produkcji (specjalnie dla zasiewa zboża) Demeter, od dē-māter, którego była związanym z IE de, da, albo don.

Angielski “wedding” oblezieni od O. E. Weddian “pledge, pakt zrobić something” od Gmc. Wadjan (cf. Got. Ga-wadjon, O. N. veðja, O. Fris. Weddia, Ger. Wette), od PASZTETOWEJ bazy wadh-“to fant, żeby wykupić pledge”, że Lat. vas (gen. vadis), “bail, security”, Lith. vaduoti “to odkupują pledge”. Rozwój do “marry” jedyne do angielskiego języka.

15.  PASZTETOWY korzeń leuk -/louk - znaczy jasny, lekki, blask. Porównajcie léuktom, lekki, że Gmc. Leukhtam (cf. Got. Liuhaþ, O. N. Leygr, O. E. Lēoht, O. Fris. Liacht, M. Du. Lucht, O. H. G. Lōh, O. Lód. Lōn), albo léuktio, bimbają, że Gmc. Leukhtjan (cf. O. E. Līhtan); léuks, lekki, że lat. Lūx, że w leukíbheros, “light-bearer”, Lucyfer (od bher, naniesienie, że grek bhóros, przez samprasarana inicjał desinene utonie, cf. Lat. Uir < wiros, Lat. Sacer < sakrosin lapis níger, itp.); Suffixed léuksmen, lekkie, otwarcie, że Lat. Lūmen, dla wspólnych derywatów adj. Léuksmenónts (ós), świetlany, enléuksmenā, oświetlają, itp.; Léuksnā, gapią się, że Lat. Lūna, że w leuksnālís, księżycowy, leuksnātikós, obłąkaniec, itp.; Suffixed léukstrom, puryfikacja, że Lat. Lūstrum; leukstrā, oczyszczają, oświetlają, że Lat. Lustrare, że w enleukstrā, ilustrują; leukodhrā, praca przez lamplight, stąd lucubrate, że Lat. Lūcubrāre, że w eghleukodhrā, lucubrate, (patrzą eghs) i eghleukodhrtiōn, elucubration; suffixed leukós, jasny, biały, że Gk. λευκό03c; o-stopień loukē, świecą, że Lat. Lūcēre, w loukénts, lucent, loukeitós, świecący, ekloukeitā, wyświetlacz, reloukē, świecą, reloukénts, relucent, transloukénts, translucent; zerowy-stopień suffixed lúksnos, lampa, że Gk. Lukhnos; i zbyt przypisywany przez jakiś do tego korzenia unosawiane zero-stopień Gk. λύγξ,-γκός, “lynx”, w jakimś wypadku MIE lunks. Wspólne IE derywaty włączają Lat. Luks, lucere, Osc. Lúvkis, Umb.vuvçis, Gk. λευκό03c, O. Ind. Roká -, Av. Raočant, Toch. Luk, Uzbrajają. Lois, lusin, Lith. Laukas, Ltv. Lauks, O. C. S. Luci, Russ. Wleczcie, Gaul. Leux, O. Ir. Luchair, walijski llug, Kamviri luka; Hitt. Lukezi, Lyc. Luga, Luw. Luha-,

Dla SROKI korzeń lech, lekki, mały ciężar, bilansują Gmc. Likhtaz (cf. Got. Līhts, O. N. Léttr, O. E. Lēoht, O. H. G. Līht, Swed. Lätt, O. Fris., M. Du. Licht, Ger. Leicht, Eng. Lekki), Lat. Levis, Gk. ἐλαχύ03c, Skr. Laghúṣ, raghúṣ, Av. Raghu -, rəvī (od *raghvī), Kashmiri lo.t, Toch. -/Lankŭtse, O. Pruss. Lāngiseilingins, Lith. Lengva, Ltv. Liegs, Sla. Lьgъkъ (cf. O. C. S., O. Russ. льгък044, Russ. лёгки043, Pol. Lekki, Cz. Lehký, Sr.-Cr. ла̏к), O. Ir. Lugu, laigiu (od *lagiōs), walijska llai, Alba. Lehtë. Wspólne MIE derywaty włączają suffixed léchtos, lekki, i lechtio, rozbielają, że Gmc. Likhtjan; lechús, lekki (rozciągałem w w Lat. Leuis) do lechuā, rozbielają, podwyżka, Lat. Leuāre, że w léghuitā, levity, adlechuā, załagodzenie, eklechuā, wydźwignięcie, relechuā, folgują, relechuánts, związany; wariant lachs, mały, że O. Ir. -; unosawiane zero-stopień lńchs, płuco, “light organ”, że Gmc. Lungz (cf. O. N. Lonża, O. E., O. Fris. Lungen, M. Du. Longhe, Ger. Lonża).

16.  Przymiotnik cwós, żywy, od zera-stopień *gwih, źródło dla Gmc. Kwikwaz (cf. Got. quis, O. N. Kvikr, O. E. Cwicu, O. Fris. quik, O. H. G. quec, Ger. Keck, możliwie także O. E. Cwifer, Eng. Kołczan), lat. Uīus, Osc. Bivus, O. Ind. Jīvati, Av. ǰvaiti, O. Pruss. Giwа, Lith. Gyventi, Ltv. Dzīvs. To oblezieni od SROKI korzeń cei, żyją, bilansują Gk. βίος (bios), ζωή (zoé), Pers. Gaithā, Toch. Śo/śai, O. Uzbrajają. Keam, O. C. S. жити, Russ. жить, polski żyć, Gaul. Biturīges, O. Ir. Bethu, walijski byd.

17.  PASZTETOWY korzeń léus, rozwolnienie, dzielą, cną na boku, daje rozciągane czasownik luso, tracą, grzywna, Gmc. Lausan (cf. O. N. Los, O. E. Losian, O.. Lyja, Swe. Sofve), z zerem-stopień część. Lusonós, Gmc. Luzanaz, (O. E., Du. Loren, Ger. [ver] loren), leusós, puszczalska, odsupłana, Gmc. Lausaz (cf. Got. Laus, O. N. Lauss, O. E. Leas, Dan. Løs, M. Du., Ger. Los). Porównajcie także Lat. Luēs, Gk. λύω, Skr. Lunáti, Toch lo/lau, O. Ir. Loë, Alba. Laj; Hitt. Luzzi. To czytuje derywowane od PASZTETOWEGO lei.

18. Dla Indoeuropejskiego (á) ŕtkos, miś, wielkie zwierzę, od starszego *h2 (é) rtcosor h2 (é) rtgos, (cf. Hitt. ḫartagga), bilansują Lat.ursus (od Ita. Orcsos), Gk. αρκτο03c, Skr. ṛkṣa, Av. Aršam, Pers. xers, Ręka. Arj, Gaul. Artioni, walijska arth, Alba. Ari, Kamviri ic, Osset. Ćrs. Wspólne Nowoczesne zapożyczenia włączają łacinę rtkinós, ursine, Artkikós, Arktyka (od *arktikós), Antartkikós, Antartic (patrzą ánti, przeciwległy, wobec), walijski Artkór (i) os, Artur.

19.  Nowoczesne Indoeuropejskie nmn, nazwisko, od starsze IE II *h1noh3mn̥, bilansują Gmc. Namōn (cf. Got. Namō, O. N. Nafn, O. E. Nama, O. Fris. Nama, O. H. G. Namo, Du. Naam), Lat. Nōmen, Umb. Nome, Gk. ονομα, O. Ind. Nā́ma, Skr. Nāman, Av. Nąman, O. Pers. Nāma, Toch. Ńom/ńem, Uzbrajają. անռւն (anun), O. Pruss. Emmens (od emnes), Sla. Jьmę-jьmene (cf. O. C. S. Imę, Rus. имя, polski imię) Alba. Emër/emën, O. Ir. Ainmm, O. walijski anu, O. Nagniotek. Hanow, Bret. Ano, Kamviri nom; Hitt. Lāman. Wspólne nowoczesne słówko włączają łacinę (od nomen, “name, reputation”), nomnālís, nominalny, nomnā, mianują, dwinomniālís, dwumian, komnṓmn, cognomen, denomnā, denominate, ṇnómniā, ignominy, nomnklatṓr, nomenclator, prāinṓmn, praenomen, prōnṓmn, zaimek, renṓmn, sława; od greka m nomnstikós, onomasta,-nomn,-onym, ṇnomnós, anonimowy, antinomnsíā (od anti), antonomazja, eponomnós, eponymous, (a) sunomnós, euonymus, snteronomnós, heteronymous, somonomnós, homonimiczny, mātronomnikós, matronymic, patronomnikós, odojcowski, nomntoqoiweíā, anomatopoeia, paronomnós, paronimous, pseudonómn, pseudonim (od Gk. Pseudes, “false”) komnómn, synonim.

Dla SROKI qéi, kupa do góry, przybudowanie, marka, bilansują o-stopień qóios, ciało (jak w Eng. Gepard), że Skr. Kāyaḥ; suffixed qoiwós, zrobienie, (po Pokorny Gk. *ποι-ϝό-ς) w czasowniku qoiweio, marka, formują, że Gk. ποιεῖ03b, qoiwéitis, zrobienie, i jak grecki przyrostek-qoiweitis,-poiesis, Gk. ποίησ03b, także od Lat. qoiweitíā, poesy, qoíweimn, poemat (Gk. ποίημ03b), qoiwéitā, poeta (Gk. ποιητ1f7), qoiweitikós, poetycki, epoqoiwéiā, epopee, itp ..

Podobny korzeń SROKA qéi, płacą, okupują, kompensują, daje Gk. Czas, Skr. Cinoti, Av. Kaena, O. C. S. Cena, Lith. Kaina, oraz wspólny MIE o-stopień qoin, czysta, kara, że Gk. Poinē do Lat. Poena, że w qoinālís, karny, qoinlitā, odpokutują, ṇqóinitā, bezkarność, qoinologíā, więziennictwo, qoinitosiós, punitory, supqoin, subpoena.

20. Dla-qe, enklityka “and”, bilansują Got, O. N. -U (h), Lat. -que, Gk. -τε, Messap. Ti, si, O. Ind., Ira. -Ca, Phryg. Ke, Ven. Kve, Gaul. -C, O. Ir. -Ch -; Hitt., Luw. -Ku, Lyc. -Ke.

Dla MIE non-clitic słówko treść “and”, bilansują specjalnie MIE éti, “out, further”, także “and”, że Got. , O. N. I, O. E. Edw, O. H. G. Ita -, Lat. Etiam, et (cf. Fr. Et, To. Ed, Kąpielisko.,Ca., I, Gl.-Pt. E, Rom. şi), Gk. Eti, O. Ind. Ati, Av. Aiti, O. Pers. Atiy, Phryg. Eti, Toch. Atas, aci/, O. Pruss. Et -, na-, Gaul. Eti, etic, O. Bret. Et -, O. walijski et -, .-

Wspólny Germański untha (cf. O. N. Enn, O. E. I, ond, O. S. Endi, O. Fris. Anda, M. Du. Ende, O. H. G. Enti, Ger. Und), odbudowany jak MIE ńti, ogólnie czytuje powiedziany będą ostatecznie od SROKI ánti, wobec, chociaż bardziej conceivably zerowy kształt-stopnia unosawianego *énti, od aforementioned SROKA éti (Adrados). Także, O. E. Eac, “also” (jak Eng. Eke), Ger. Auch, używane jako wspólne połączenie w Da.,Nie. Og, Swe. Och, od aug, podniesienie.

Slawistyczny “a” oblezieni od IE przysłówek ad, (starszy *h1d), “and, then”, że Skr. Tłuszcz, “afterwards, wtedy, so”, Av. Tłuszcz, “afterwards, then”, póki slawistyczny “ (h) i” oblezieni od IE połączenie ei, i, jeśli, że w Gk. E.

21.  IE-r, enklityka “for”, cf. Gk. Ar, ara, (Cypriot er), O. Ind. -R, Lith. Ir, “and, also”, ar (pytający).

22. Anglesare członki Germańskiego plemienia wspomnianego przez Tacitus, O. E. Angeln, od Lat. Anglii, zapaliłem się. “people Angul” (cf. O. N. Öngull), okolica w co teraz Schleswig-holstein, w Północnych Niemczech. Przymiotniki dla starszych mieszkańców mogli wtedy być odbudowane jak Nowoczesny Indoeuropejski Angliós. Nowoczesny przymiotnik angielski wspólna Germańska budowa, derywowana od IE przyrostek-isko -; jak, Angliskós, Germaniskós, Teutiskós (wzdłuż z ‘classic’ Graeco-łacina Anglós, Anglikós, Germanós, Germanikós, Teutṓn, Teutonikós), itp.

Rzeczownik Germániā od nieznanego początku. Oksford angielski Słownik notuje teorie o Celtyckim korzeniu gair. Inna teoria proponuje niszczukę, póki jeden że derywują to od Gmc. Gaizo - (cf. O. N. Geirr, O. H. G. Ger, O. E. Niszczuka, Ger. Ger) jeden z najbardziej stare planowane teorie. To jest wciąż wspólne słowo w nowoczesnych językach; jak, Też nie. Germansk, Gk. Γερμα03b, Rom. Niemiecki, Ir. Gearmáinis, Sco. Gearmailtis, Ręka. Germaneren, Hindi Jarman, Alba. Gjermanishte, itp. Także w Non-indoeuropejskie języki, lubią Maltańczyka Ġermaniż, hebrajszczyzna germani, Gruzin germanuli, indonezyjczyk, Malajczyk, Tagalog, Thai, Xhosa, Jerman, Amharic järmän.

23. Dla Indoeuropejskiego wĺqos, wilka (fem. Wĺqi/wĺqī), bilansują Gmc. Wulfaz (cf. Got. Wulfs, O. S. Wulf, O. N. Ulfr, O. Fris., Du., O. H. G., Ger. Wilk,), Lat. Toczeń, Gk. λύκος, Skt. vṛkas, Av. vehrka -, O. Pers. Varkana - (Hyrcania, “wolf-land”, okręg southeast Kaspijskiego Morza), Albanka ulk, Lith. vilkas, O. C. S. вълкъ; Rus. волк, Ukr. вовк. Bacznie krewne PASZTETOWE słówko kwilenie, wilk, cf. O. Uzbrajać. Gayl, O. Ir. Fáel, i wĺpēs, lis, cf. Lat. Uulpēs, Gk. αλωπη03b, Skr. Lopāśá, Av. Urupis, raopis, Pers. Rōbāh, Ręka. Aluēs, zapaliłem się. Lãpė, Ltv. Lapsa. Takie zwierzęta także symbol lubieżności w wielu starych Indoeuropejskich dialektach.

24. PASZTETOWY korzeń bher, miś, naniesienie, także noszą dzieci, dało Gmc. Beranan (cf. Got. Bairan, O. N. Bera, O. E., O. H. G. Beran), Lat. Fero, Umb. Fertu, Gk. φέρω, O. Ind. Bhárati, Av. Baraiti, O. Pers. Baratuv, Phryg. Ber, Toch. Pär, O. Uzbrajają. Berel, Lith. Beriù, Ltv. Beŕu, O. C. S. бьрат043, Rus. беру, polski biorę, O. Ir. Berim, Welshcymmeryd, Alba. Bie, Kamviri bor. Z treścią wyrodzą się, bilansują Eng. Urodzenie, Got. Baurþei, Ger. Geburt, Lat. Fors, O. Ind bhṛtíṣ, bibhrāṇas, O. Ir. Brith, O. C. S. бьран044. Nowoczesne derywaty włączają bhḗrā, mary, Gmc. Bērō (cf. O. N. Bara, O. E. Ber, O. Fr. Biere, O. H. G. Bara, O. Fris. Bere, M. Du. Goły, Eng. Mary); o-stopień bhórnom, dziecko, Gmc. Barnam (cf. O. E. Bearn, Szkoci bairn); suffixed zero-stopień (kom) bhŕtis, urodzenie, że Gmc. (Ga) burthiz (cf. Got. Gabaurþs, O. N. Byrðr, O. E. Gebyrd, Ger. Geburt, Eng. Urodzenie), bhŕtinios, uciemiężają, że Gmc. Burthinjaz (cf. Got. Baurþei, O. N. Byrðr, O. S. Burthinnia, O. E. Byrðen, Ger. Bürde); zmieszajcie korzeń bhrenko, dowożenie (od bher+enk, dożycia), że Gmc. Brengan (cf. Got. Briggan, p.t. Brohte, pp. Broht, O. Fris. Brenga, O. E. Bringan, M. Du. Brenghen, O. H. G. Bringan); od łaciny ferre m wspólny MIE-bher,-fer, bhertilís, rodzący, adbherénts, dośrodkowy, kikrombheréntiā, obwód, kombhero, pokonferują, kombheréntiā, konferencja, debhero, mają wzgląd, disbhero, differ, ekbherénts, efferent, enbhero, wnioskują, obhbhero, oferta, prāibhero, wolą, probhero, proffer, rebhero, tyczenie, supbhero, chorują, transbhero, przenoszą, woqibherā, wykrzykują; prefixed i suffixed zero-stopień próbhrom, hańba, w obhpróbhriom, opprobrium; suffixed zero-stopień bhŕtus, szansa (od “a przynoszący, że który brought”), że w bhrtuitós, wydarzenie przygodnie, przygodna, bhrtū́nā, szansa, dobry traf, traf; podłużany o-stopień bhōr, złodziej, że w bhortēiuós, ukradkowy, bhorónkolos, furunkuł; od greka pherein o-klasyfikują rzeczownik bhóros, nośny,-bhorā,-phore,-bhoretis,-phoresis,-bhoros,-phorous, (bh) bhorā, (od Lat., Od Gk. Ambhibhoreus), anábhorā, diabhorétis, (a) subhoríā, euforia, metábhorā, peribhéreiā, bheromónā, itp.; Suffixed bhérnā, posag (“something przyniesiony przez bride”), że w parabhernáliā.

IE nek, dożycie, dopięcie, daje o-stopień prefixed (z intensywnym kom -) komnóko, starczają, że Gmc. Ganakh - (cf. Got. Ganohs, O. N. Gnogr, O. E. Genog, O. Fris. Enoch, Ger. Genug); wariant grek enk, naniesienie, daje o-klasyfikują rzeczownik ónkos, ciężar, masa, stąd tumor, że Gk. ὄγκος, Skr. Aṃśaḥ, że w onkogénetis, onkologíā; i Germański bhrénko, dowożą, v.s.

  Grek eu zwykle czytuje porównany z Hittite assu < *eh2su“good”, stąd MIE asu, zwykle su - w compounds, cf. O. Ind. Su -. Fakt iż całe greckie dialekty pokazują ten sam rozwój w tym Indoeuropejskim korzeniu czytuje rozważone rzadki fenomen.

25. Zaświadczył derywaty włączają zero-stopień grek q’qlos/qúqlos, koło, cykl, Gk. κύκλο03c, (z czego L. Lat. Cyclus, Eng. Cykl), Toch. Kukäl/kokale, e-stopień qéqlos, koło, że Gmc. Khwewlaz (cf. O. N. Hvel, O. E. Hwēol, hweogol, O. S. Hiughl, O. Fris. Hwel, M. Du. Weel), i Lith. Kãklas, albo nijakie qéqlom, chakra, koło, koło, że O. Ind. Cakram, Av. čаẋrа, także znajdowany jak metathesized qélqos, charkha, że Stary. Pers. čarka -, albo Osset. Calx. Inne derywaty od PASZTETOWEGO ustnego korzenia qel, treść zawirują, ruch dokoła, pobyt, zatrzymanie, włączają Lat. Colere, “till, uprawiają, inhabit”, nie pierwotnie o-stopień w SROCE (od basica formują SROKA qelo - - > Lat. Rzepak-), że w qélōnos, setler, qélōniā, kolonia, qeltós, kulturalna, qéltos, cześć, kult, qeltēiuós, obrabiany, qeltēiuā, uprawiają, qéltosā, kultura, ṇqeltós, incult, ṇqélinos, inquiline, itp; suffixed qélōs, “completion cycle”, consummation, ideał, koniec, wynik, telos, daje Gk. τέλος,-εος (pamiętają iż SROKA [kw] staje Gk. [p] albo [t] przed pewnymi pełnogłoskami), dając qeliós, perfekt, dokompletowują, z czego qeliologíā, teleologia, qéliom, telium, qelio, consacrate, fulfill, w obrocie dającym qelésmn, ceremonia konsekracji, z czego qelesmn (przez Arabszczyznę tilasm, tedy To. Talismanoor Kąpielisko. Talismán do Fr. Talizman); od o-stopnia qólso -, “that na która głowa turns”, szyja, hals, qólsos, Gmc. Kh (w) alsaz (cf. Got., O. N., Dan., Swed., Du., Ger. Hals), i qólsom, że Lat. Collum, z czego derywaty qolsr, kołnierz, deqolsā, decollate, ścną głowę, itp.; Suffixed-qolā,-colous, i enqolā, inhabitanta Lat. -Kola, incola; ánqolos, “one które okrężnice about”, służąca, że Lat. Anculus, dając zagaśnięcie. F. Anqíllā, maidservant; qólos, oś kuli, słup, że Gk. πόλος, także-qólos, pasterz, że couqólos, cowherd, (od cōus, krowa), że Gk. βουκό03b, dając couqolikós, bukolika; także, qólōs, dotaczają, że slawistyczny kolo, koles (cf. O. C. S. коло, Russ. колес043, Pol. Koło); suffixed o-stopień qólenos, kupczenie, że O. Ira. -Carana, że w wésāqólenos, “sale-traffic”, bazar, że O. Ira. vahacarana (patrzą wes), Pers. Bāzār, stąd także MIE częściowa pożyczka wesr albo zawiążą się w głowy bazr, bazar.Porównajcie także O. N. Hjōl, Skr. Cárati, Av. Caraiti, Stary Prusak-kelan, Lith. Kelias, O. Ir. Cul, Alba. Sjell; Luw. Kaluti -; zero-stopień wariant qĺin, znowu, że Gk. πάλιν, że w qlíndromos (od Gk. -δρόμο03c, racecourse), palindrome, qlínpsēstos, palimpsest, Gk. παλίμ03c (od Gk. Psēn, “scrape”).

Wspólne słowo dla koła rótā, z czego Gmc. Radō (cf. NA rǫðull, O. E. Rodur, O. H. G. Rad), Lat. Rota, Skr. Ratha, Av. Radha, Lith. Ratas, Ltv. Szczury, Gaul. Roto -, Ir. Rath, walijska rhod, Alba. Rrath. Wiedziane nowoczesne derywaty Celtyckie pożyczkowe słowo do-wó-wyroszeni, formowały przez IE “do-upo-réts”, “a podbiegający to”, który daje Mod. Eng. Torys, od O. Ir. Tōir, “pursuit”; także, retondós, toczny, który dałem rotondós, okrągły, okrągły, że Lat. Rotundus.

26. Porównajcie dla SROKI ghóstis, przychodzień, gość, Gmc. Gastiz (cf. Got. Gasts, O. N. Gestr, O. E. Gćst, O. Fris. Kpinkować, O. H. G. Gast), Lat. Hostis, hospes (hostis-garnczki) O. C. S. Gosti, OCS gostĭ, Russ. гость, polski gość; Luw. Gaši. Zmieszajcie ghospóts, tłum, (Lat. Hospes, gość, pierwotnie żywicielski, “lord strangers”), daje MIE ghospotālís, gościnny, i alsoghospotlis, szpital (od M. Lat. Hospitale, treść zajazd, szklanica dom, “guest house”), zredukował jak ghostlis, zajazd, od O. Fr. Zajazd, w obrocie od Lat. Hos (pi) opowiadanie. Dla Hotelu, bardziej międzynarodowe zapożyczenie od tego samego słowa, to mogło być używane czy jak ghostlis, czy jak Francuszczyzna zawiążą się w głowy słowo ghostél/ghotél; porównajcie słówko z lekko różnymi treściami: Eng. Noclegowy-hotel, Ger. Gasthaus-hotel, Swe. Gstgiveri-hotel, Lód. Gistihtel, Kąpielisko. Hostal-hotel, To. Ostello-hotel, Pt. Hotel, Russ. гости043 (gostinitsa), Uk. готел (gotel), Pol. Hotel, Cz. Hostinec, Pers. Hotel, Ind. Hotel, i także w non-indoeuropejskich językach, że Finlandzka hotelli, Japonka ホステル (hosuteru) - ホテル (hoteru), koreańczyk 호텔 (ho-t'el), Thai โฮเต็0e2 (hō-dziesięć), itp. Słowo dla ‘hotel’ w łacinie, jakkolwiek, deuersorium, od tego samego korzenia jak Eng. Odciągacz.

27. Bardziej PASZTETOWE derywaty związane z stáuros, (także stéuros, oba od SROKI ster) Germańskie (s) teuraz (cf. Got. Stiur, O. S. Stior, O. N. Stjórr, O. E. Steor, O. H. G. Stior, M. Du., Du. Stier; Dan. Tyr, Swed. Tjur), Lat. Taurus, Osc. Turuf, Gk. ταυρο03c, Av. Staora, O. Pruss. Tauris, Lith. Tauras, Ltv. Tauriņš, O. C. S. Turu, Rus. Tur, Pol. Tur, Gaul. Tarbos, walijski tarw, O. Ir. Tarb, Oscan turuf i Alba. Taroç.

28. Indoeuropejskie nízdos, gniazdo, odpoczynkowe miejsce, drugorzędny PASZTETOWY korzeń, od ni -, na dół,+sed, posiedzenie. Porównajcie Gmc. Nistaz, Lat. Gniazdeczko, O. Ind. Nidas, Skr. Nīḍá, Ręka. Nist, O. C. S. гнѣзд043, Russ. гнезд043, polski gniazdo, O. Ir. Czysty, walijski nyth, Bret. Nez. Dla mízdhos, bilansują Gmc. Mizdō (Got. Mizdō, O. E. Mēd, O. S. Mēda, O. H. G. Mieta), Gk. μισθό03c, Skr. Mīdhá, Av. Mīžda, Pers. Muzd, meed, O. C. S. Mĭzda, Russ. мзда́.

29. SROKA ker, róg, głowa, dała derywaty kŕnos, róg, Gmc. Khurnaz (cf. Got. Haurn, O. E. Róg, Ger. Róg, Du. Horen), Lat.,Celt. Cornū (< *kórnus, kontaminacja z wariantem o-stopień kórus, że w Gk. Koru -); kéruīks, szyja, od Lat. Cervīx; kérudos, samczyk drogi, hart, od Gmc. Kherutas (cf. O. H. G. Hiruz, O. N. Hjörtr, O. E. Heorot, M. Du. Hert, Ger. Hirsch); kéruos, jeleń, że Lat. Ceruus, walijski carw; kŕsniom, Gk. κρανί03b, Lat. Cranĭum; kŕsnotom, szerszeń jak Gmc. Khurznutu - (cf. O. E. Hyrnetu, hurnitu, Du. Horzel); kerésrom [ke-‘rez-rom], mózg, że Lat. Cerĕbrum (bilansują także O. N. Hjarni, O. H. G. Hirni, Ger. Hirn); inne derywaty włączają Gk. καρη, Skr.śiras, srngam, Av. Sarah, Pers. Sar, Toch. Krāńi, Uzbrajają. Sar, O. Pruss. Kerpetis, Lith. Szirszu, Ltv. šk̨irpta, O. C. S. чрѣпъ, Russ. čerep, Pol. Trzop, Bret. Kern, Alba. Krye, Osset. Sćr.

30. Dla SROKI snúsos, synowa, bilansują Gmc. Snusaz (cf. Got. Schuos, O. N. Snor, O. E. Snoru, O. H. G. Snur), Lat. Nurus, Gk. νυος, Skr. Snuṣā, Uzbrajają. Nu, OCS snŭxa, Russ. сноха, polska snecha, Alba. Nuse.

31.  SROKA nébhōs, chmura, rozwinęła się jak Skr. Nábhas, Av. Nabah, Lith. Debesis, Ltv. Debess, O. C. S. Nebo, Russ. Nebo, polski niebo, O. Ir. Nem, Cor. Nef, Kamviri niru; Hitt. Nepiš, Luw. Tappaš -, Lyc. Tabahaza. Suffixed nébhelā daje Gmc. Nibila (cf. O. N. Niflhel, O. E. Nifol, O. H. G. Nebul, także znajdowany w MIE odojcowski Nebhelńkos, Gmc. Nibulunkhaz, że O. H. G. Nibulunc, Nibulung), także walijski niwl, Lat. Nebŭla, że w nebhelós, nebulous, i Gk. Nephelē, że w nebhelínā, nepheline, nebhelométrom, nefelometr; suffixed nebhologíā, nephology; unosawiany némbhos, deszcz, chmura, aura, że Lat. Nimbus.

Dla SROKI , miara, bilansują derywaty suffixed mḗlos, mąka “measure, oznaka, mianowała czas, czas aby jeść, meal”, że Gmc. Melaz (v.s.); Suffixed mḗtis, filozofia, zręczność, że Gk. Mētis, dalej suffixed metio, miara, że Lat. Mētīrī, w unosawianym p.part. Mensós, umiarkowany, mensósā, miara, mensosālis, miarowy, kommensosā, commensurate, disménsiōn, rozmiar, ṇmensós, ogromny; métrom, miara, reguła, długość, proporcja, poetycki metr (wiązany przez jakąś do IE med -), że Gk. μέτρο03b, w metrikós, metryczna, diametrós, średnica, geometríā, geometria, wiswometrikós, isometric, metrologíā, metrologia, kommetríā, symetria; rozciągany i suffixed kształty mḗnā, miesiąc, księżyc, że Gmc. Mēnōn (cf. O. E. Mona), Gk. Mēn, mēnē, w derywatach mēnopáusā, przekwitanie, ṇmēnosréwiā, amenorrhea, itp.; Dla miesiąca, bilansują także mḗnōts, że Gmc. Mēnōth - (cf. Got. Menoþs, O. N. Manaðr, O. E. Mōnath, M. Du. Manet, O. H. G. Manod, Du. Maand, Ger. Monat), i łacina mḗnsis, że w menstruā, menstruate, menstruālís, menstruacyjny, dwiménstris, bimester, dwimenstriālís, bimestrial, seksménstris, semestr, triménstris, trimester, itp. (Zobaczcie także zero-stopień przyrostek-m (ns) ris, miesiąc).

SROKA mēreferred także do pewnych jakości pamięci, że suffixed o-stopień mṓtos, pamięć, rozmieszczenie, że Gmc. Mothaz (cf. Got. Moþs, O. N. Moðr, O. Fris. Mod, M. Du. Moet, O. H. G. Muot, Du. Moed, Ger. Mut), i łacina mōs, wont, humor, sposób, zwyczaj, że w pożyczkowym słówku (oddziałał przez rotacyzm) mosālís, moralny, mósōs, zwyczaj, mosónts (ós), morose.

Także, SROKA , cielna, daje suffixed stopień wyższy mḗisā, większy, bardziej, że Gmc. Maizōn (cf. O. S. Mera, O. N. Meiri, O. Eng. O. Fris. Mara, O. H. G. Mero, M. Du. Staw, Ger. Mehr), Osc. Mais, Gk. -Moros, Av. Mazja, O. Ir. Mor; także, superlatyw mēistós, najbardziej, Gmc. Maistaz; (Lat. Maes, “more”, oblezieni od meg). 

IE med, doprowadzenie organizują miary, miara, daje Gmc. Metan (cf. Got. Mitan, O. E. Metan, O. Fris., O. N. Meta, Du. Meten, Eng. Mete, Ger. Messen), także (kom) médā, miara, Gmc. (Ga) mćtijaz (cf. O. N. Mćtr, O. E. Gemćte, O. H. G. Gimagi, Eng. Spotkajcie się, Ger. Gemäß); medio, uważają, goją, leczenie, że Lat. Medērī, w medikā, medicate, medikínā, medycyna, medikós, medyczne, remédiom, lekarstwo; meditā, myślą o, uważają, odbijają, rozmyślają; suffixed medes -, dając (wpłynąłem przez Lat. Modus) modestós, “keeping do stosowny measure”, umiarkowany, ṇmodestós, inmodest; modesā, “keep wewnątrz measure”, umiarkowany, kierujący, ṇmodesatós, inmoderate; medóntiā, Medusa, od Gk. Medein, “rule”; suffixed o-stopień módos, miara, rozmiar, kres, sposób, harmonia, melodia, tryb, że w módā, tryb, modélos, modelują, modesnós, nowoczesne, modidhakā, przeobrażenie, modolā, cieniują, módolos, wzorzec, moduł, kommodā, komoda, kommóditā, towar, adkommodā, pomieszczą; suffixed o-stopień módios, miara ziarna; podłużany o-stopień mōds, zdolność, miara, że w mōdo, mają okazję, żeby być pozwolona albo będą zobowiązana, że Gmc. Mōtan (cf. Got. Gamotan, O. Fris. Mota, O. E. Motan, M. L. G. Moten, Du. Moeten, Ger. Müssen, Eng. Musi od O. E. Part.moste..

32. PASZTETOWY czasownik gen, wyrodzą się, zrodzą, produkcja, studnia-zaświadczyła korzeń który daje derywaty wiążące do aspektów i wyników płodzenia i do familial i plemiennych grup, e.g. Génōs, prąd, pień, rodzaj, rodzaj, że Lat. Rodzaj, generis, Gk. γένος, Skr. Janaḥ, dając derywaty genesā, rodzą, geneslis, generał, genestiōn, generacja; zmieńcie bazę gńa, dając pokrewny wyraz gńtis, kasownik, krajowiec, klan, ród, prąd, że Gmc. Kundiz (cf. O. E. Gecynd, Eng. Rodzaj), Lat. Gentis, Gk. γένεσ03b, Skr. Jāta, Lith. Gentis; reduplicate gígno, zrodzą, z obok imiesłowa genitós, że w genitṓr, genitlis, komgenitālís, itp., Cf. Lat. Gignere, Gk. γίγνε03c, Skr. Jajanti, Av. Zīzənti; gnāsko, urodzą się, od Lat. Gnāscī, że w gnātós, noszony, gnātēiuós, krajowiec, gntiōn, naród, gntosā, natura, komgnātós, pokrewny wyraz; prāignánts, brzemienna; génios, procreative boskość, wrodzony tutelary duch, innate jakość; engenuós, wydało się w (miejsce), krajowiec, kasownik, freeborn, wtedy niewinny, i genuīnós, prawdziwy; engéniom, wrodzona litera, później maszyna, i engeniónts (ós), pomysłowa; endogenā, krajowiec, indigen; génmēn, germen, że w genmenā, wschodzą, genmenālís, itp. Porównajcie także Gmc. Kunjam, Osc. Genetaí, Umb. Natine, Skr. Janati, Pers. Zāēdan, Phryg. Cin, Thrac. Zenis, Toch. Kän, Uzbrajają. Cnanim, Lith. Gimdyti, Ltv. Znots, OCS zętĭ, Russ. зять, O. Ir. Ro-genar, walijska geni, Alba. Dhëndër/dhândër, Kam. Zut; Hitt. Genzu.

33. Od SROKI korzeń weid, woid, patrzą, wiedzą, bilansują Gmc. Wītan (Got. Weitan, O. N. vita, O. S., O. E. Witan, O. H. G. Wizzan), Lat. Uidēre, Gk. ιδειν, ειδοσ, οιδα, Doric Gk. Woida, Skr. vēdah, Av. vaēda, Phryg. Dowcip-, Uzbrajają. Gitem, O. Pruss. Widdai (od vidāi̯et), Lith. véizdmi, O. C. S. видѣт043, Pol. Widzieć, Rus. ви́де044, Gaulish vindos, O. Ir. Ro-fetar, walijska gwyn, Bretonka gwenn, Kashmiri vūčhūn. Derywaty włączają wéistos (< *wéidtos), oświata, filozofia, wiedza, wygląd, kształt, sposób, że Gmc. Wissaz (cf. O. N. viss, O. S., O. Fris., O. E. Wīs, O. H. G. Wiz, O. Fr. Guise, Du. Wijs, Ger. Weise, Eng. Mądry); suffixed wéidōs, kształt, forma, że Gk. Eidos, w wéidolom, bożek, eidolon, że Gk. εἴδωλ03b; zero-stopień kształt wídiom, wiedza, rozum, inteligencja, pamięć, że Gmc. Witjam (cf. O. N. vit, O. S. Dowcip, O. Fris. Dowcip, O. H. G. Wizzi, O. E. Dowcip, Dan. vid, Swed. vett, Ger. Witz), także ṇwídiom, nieznajomość (cf. Got. Unwiti); od zera-stopień widē, patrzą, spojrzenie, że Lat. Uidēre, wistós (< *widtós, uisós w łacinie), zobaczonej, że w wístā, wiza, wístiōn, widzenie, wistitā, wizyta, wístōs, daszek, adwístom, porada, adwistā, doradzenie, enwídiā, zawiść, ekwidénts, jawne, prowidē, przewidywanie, prowistós, obliczany, ṇprowistós, nieprzewidziane, nprowistā, fantazjują, enterwidē, interwiew, enwidiónts (ós), invidious, prāiwidē, previse, prowidē, uzbrojenie, prowidénts, rozważne, rewidē, recenzują, rewistā, rewidują, superwistā, dozorują, przyglądają się; suffixed widésiā, wygląd, kształt, idea, że Gk. ἰδέα; suffixed wistṓr (< *widtór), mądry, dowiadywałem się, nauczyłem się człowieka, Gk. Histōr, w wistoríā; Ńwidā, Hades, męt, będzie może “the invisible”, że Gk. Haidēs/Aidēs; suffixed o-stopień wóidos, wiedza, że Skr. vedaḥ.

34. Indoeuropejski qēl, daleki, daje przedrostki qēle -, daleko od, od Gk. τηλε - (związany z qēleos, Gk. τελεο03c, koniec, cel, wynik), i qḷai -, dawno założony, Eng. Paleo -, od qḷaiós, stary, starożytny, Gk. παλαι1f7. Ta PASZTETOWA baza możliwie czytuje opowiadana (jak podłużany kształt) do qel, ruch dokoła; cf. Skr. Caramah, walijski pellaf, Bret. Pell.

To czytuje omawiane li telewizję było formowane w Eng. Albo pożyczy od Fr. Télévision, w obaj wypadku od Gk. Tele -, “far od, w oddali, na albo do distance”, i Lat. Widzenie. Inne propozycje dla nazwiska tego tedy-hipotetyczna technologia telephote (1880) i televista (1904). Technologia była rozwijana w 1920Ą i '30Ą. Zawią w Głowy-tłumaczyłem w Ger. Jak Fernsehen.

Angielskie oblezieni technologii od SROKI teks, robota tkacka, także wytwarzają, fałd, cf. O. N. þexla, O. H. G. Dehsa, Lat. Textō, Gk. Tektōn, Skr. Takṣati, Av. Tašaiti, O. Pers. Ustašana, Pers. Taš, Lith. Tašau, Ltv. Tešu, OCS tešǫ, Russ. Tesla, Ir. Tál; Hitt. Takš. Wspólne derywaty włączają tékstos, tekst, komtékstos, kontekst, prāitékstos, pretekst; suffixed tékslā, sieć, czysta, osnowa gmaszyska, także tkacka belka (do które osnowowe nitki występują wiązane), także w adj. Suptekslís, cienki, czysty, dokładny, delikatny (< *sup-tékslā, “thread przejazd pod warp”, najczyściejszą nitkę); suffixed téksōn, tkacz, producent dzwoneczka dla domowych ścian, budowniczego, tekstṓr, budowniczy, tékstōn, stolarz, budowniczy, że w tekstonikós, górotwórczy, albo arkhitékstōn, architekt (od Gk. Arkhein, “begin, rule”); téksnā, sztuka, kunszt, zręczność, że Gk. Tekhnē, w teksnikós, techniczna, teksnologíā, technologia.

Inna wspólna SROKA ustny korzeń dla “weave” webh, że w Gmc. Webanan (cf. O. N. vefa, O. E. Wefan, O. H. G. Weban, M. L. G., M. Du., Du. Weven, Eng. Utkać, Ger. Weben), Gk. Huphē, Skr. Ubhnāti, Av. Ubdaēna, O. Pers. Baftan, Pers. Bāfad, Toch. Wäp/wāp, Alba. vegjë. Wspólne MIE słowo o-stopień wóbhiom, sieć, gmaszysko, że Gmc. Wabjan (cf. O. S. Webbi, O. N. vefr, O. E. Webb, O. H. G. Weppi, Du. Webbe, Ger. Gewebe), także że angielskie pożyczkowe słowo prosto webh, że w Wíralts Wit Webh, Światowa Szeroka Sieć, WWW; także, wobh (i) o, ruch nazad i naprzód jak w tkactwie, że Gmc. Wab - (cf. O. N. vafra, O. E. Wafian, wćfre, M. E. Waveren, M. H. G. Waben, L. Ger. Wabbeln); suffixed zero-stopień kształt úbhā, sieć, że Gk. Huphē.

Proto-indo-europeanwi, na boku, precz, źródło dla adj. Witós, szeroki, że Gmc. Withas (cf. O. S., O. E., O. Fris. Wid, O. N. viðr, Du. Wijd, O. H. G. Dowcip, Eng. Szeroki, Ger. Weit), i także dla dowcipu (e) ros/m, przeciw, zapalanego. “more apart”, że Skr. vitaram, Gmc. Withros (cf. Got. Wiþra, O. S. Withar, O. N. viðr, O. E. Wið, O. H. G. Widar, M. Du., Du. Weder, Du. Weer, Eng. Z, Ger. Wieder). Porównajcie inne derywaty jak Skr. vi, Av. vi -, Hitt. Na-wi “not yet”, O. C. S. vutoru, “other, second”, że Russ. второ043.

35. SROKA korzeń ag, jazda, wysunięcie albo naprzód, ruch, rozruszany, daje O. N. Aka, Lat. Agere, actus, Osc. Acum, Gk. ἄγω, Skr. ájati, ajiráh, Av. Azaiti, Toch. āk, Uzbrajają. Acem, O. Ir.ad-aig, āin, O. Walijski agit; prawdopodobnie Hitt. Aggala -, “furrow”. Dla bardziej na ag, v.i.

36. Dla korzenia legh, legną, odpoczynek, dał Gmc. Ligjan (cf. Got. Ligan, O. N. Liggja, O. E. Licgan, O. Fris. Lidzia, M. Du. Ligghen, O. H. G. Liggan), Lat. Lectus, Gk. λεχώ, Toch. Jezioro/leke, Lith. Na-lagai, Ltv. Lagača, O. C. S. Lego, Russ. лежа́044, Polishleżeć, Gaul. Legasit, O. Ir. Lige, walijski gwal; Hittite lagi.

37. SROKA korzeń peds, stopa, źródło dla Gmc. Fōts (cf. Got. Fōtus, O. N. Fōtr, O. E. Fōt, O. H. G. Fuoz, Du. voet), Lat. Pedis, Umb. Peři, Gk. πεζός, Dor. πώς, Skr. раdám, Av. Pâda -, Pers. Pa, Arm.het, Toch. Peṃ/paiyye, Lith. Pė́dą, Ltv. Pęda, O. C. S. пѣшь, Russ. пе́ши043, Pol. Pieszy, Alba. Poshtë, Osset. Mania; Hitt. Pata, Lyc. Pede -, Luw. Pati -.

38. Wspólny czasownik klus (sk) o, słuchają, oblezieni od zera-stopień SROKI klew, usłyszenie, i to ma tyczenie derywatów także żeby wieść się, słowo albo głośne, że w Gmc. Khlusinōn, ‘listen’ (cf. O. E. Hlysnan, O. H. G. Hlosen, Eng. Posłuchajcie), khlūdaz, ‘loud’ (cf. Got. Hliuþ, O. N. Hljóðr, O. N. Hlud, O. H. G. Hlut), Lat. Cluēre, Gk. κλυω, κλέος (jak w Ἡρακλ1fc, Herakles), Skr. Śru, srnoti, c̨rāváyati Av. Sraota -, surunaoiti, sravayeiti, M. Pers. Srod, Pers. Sаrāуīdаn, Illyr. Cleves, Toch. Klyos, klāw, Uzbrajają. Lu, O. Lith. šlãvė, šlovė̃, Lith. Klausau, šlóvė, Ltv. Klausīt, slava, zapracują, O. C. S. Slusati, slava, slovo, Russ. слово, сла́в043, Pol. Słowo, słаwа, Gaul. Clu, O. Ir. Clunim, walijska clywaf, Alba. quhem.

Wspólne slawistyczne słowo określić siebie, O. C. S. словѣ043, словѣ043, odbudowałem jak starszą bazę [kjlou -], jeśli ostatecznie Indoeuropejski (cf. Dla klutós, “heared, famous”, Skr. Śrutá -, Av. Sruta -, Gk. Lytós, Lat. W-clitus, M. Ir. Rocloth, O. H. G. Hlot-hari, Uzbrajają. Lu), demonym czyje pierwsze odwołanie prawdopodobnie występuje w Ptolemy, kto utożsamił plemiona nazwane Stavanoi i Soubenoi, wtedy tłumaczony (6 stulecia) jak M. Lat. Sclaueni/Sthlaueni, M. Gr. Σκλαβ03b/Σθλαβ03b. To tak prawdopodobnie związano z obaj slava, sławą, (jak slaviane), tak “glorious people”, albo od slovo, speach, (jak slověne), przeto pierwotnie znaczący “member mowy community” (cf. Albański rzeczownik dla siebie, shqipetár, derywowany od shqipónj, rozumieją), kontrastowo z Niemcami, kto był w O. C. S. Nemici, związany z nemu ‘dumb’. Porównajcie z greckim zwyczajem używającego βαρβα03c żeby znaczyć “foreign, dziwny, ignorant” (derywaty Lat. Barbărus, Eng. Barbarzyńca) od SROKI baza barbar -, echoic unintelligible mowy, lubią że cudzoziemców (cf. Skt. Barbara-, wyduszenie, także “non-aryan”). Przeto, właściwa MIE odbudowa dla takiego slawistycznego terminu Klówenos, słowianin, dla словѣ043, i Kloweniskós, slawistyczny, dla словѣ043, ale – ponieważ odbudowa niepewna, i nowoczesne krzyżowane zapożyczenia usual–, nowoczesne pożyczkowe słówko Slawénos, Slaweniskós musi być zamianowane.

Dla wspólnych MIE terminów – których mógł być także napisałem z inicjałem klo-zamiast slo -/sla -, bilansują: Slawénos, słowianin; Slaweniskós, slawistyczny; Slowéniskā, Slovakia; Slowéniā, Slovenia; Sloweniskós, Słowak; Slowenikós, Slovene; Augosláwiā, Jugosławia. Później zmieszają MIE odbudowany augs, południowy, fromug - (właściwa IE odbudowa slawistycznego dzbanka-), pierwotnie wiążącego do południowego wiatra, możliwie ostatecznie od PASZTETOWEGO korzenia aug, z derywatami treść podniesienie, zwiększają, że już zobaczone.

39. PASZTETOWY korzeń bhesbreathe, kuksaniec, dał Skr. Bhas -, Gk. ψυχει03b, i prawdopodobnie imitacyjnego początku. Jego zero-stopień bhs - daje przypuszczalnie *bhsūgh [‘ (bh) su:-kha:], duch, dusza, pierwotnie dech, życie, “the niewidzialny entity tył fizyczny body” (personifikował jak Psykhe, wielbiciela Erosa), MIE zawiążą się w głowy słowo (bhsūgho - w compounds) od Gk. ψυχή, z unreconstructed grek zakończenie-kh -, prawdopodobnie PASZTETOWE-gh -. W świetle O. Ind. Bábhasti, nieco raczej odbudowałaby metathesized SROKA spu -, stąd MIE psūgh.

40. Zwykle odbudowałem prepozycję i preverb *ksun, z, razem, że Gk. ξυν, czytuje objaśniony jak kom przez greka-psi substrat (Villar). Slawistyczny su -, tak/s, normalnie porównany z greckim kształtem, mógł w obrocie przychodzą od zera-stopień sm (patrzą sem,), że O. Ind. Sa. Wtedy zmieszać smwdus, rada, od slawistycznego więc-vetu, także formowała przez O. C. S. вѣтъ, rada, porada (pożyczkowe-tłumaczenie w Gk. βουλή w ‘συμ-βούλι03), który przychodzi od SROKI korzeń weid, wiedzą (widzą Spółgłoskę Zmiana w § 2.8.4., także znajdowany z tym szerszym zmysłem rozmawiają, “share knowledge”, w Bałtyku, cf. O. Pruss waitiāt, Lith. vaitenù.

41.  IE gntiōn, naród, pień, prąd, zapalany. “that który była born”, pożyczka łaciny od gn (ā) tós, obok części. Gnásko, urodzą się, że Lat. Natiōnis, natus, gnasci (ostatecznie od gen). Zmysł ekonomii powolnie objął od rasowej treści “large grupa ludzi z wspólnym ancestry”, i wspólne derywaty włączają gnātionālís, rodak, albo gnātionlitā, narodowość, albo gnātēiuós, krajowiec, “innate, zaprodukował się przez birth”, itp.

42. PASZTETOWY korzeń dla prkskóis prek, zapytanie, zaklinacz, modlą się, i pokrewny wyraz z Gmc. Frēkhnan (cf. Got. Fraíhnan, O. N. Fregna, O. E. Frignan, O. H. G. Frāga), Lat. Prex, Osc. Aparsam, Umb. Pepurkurent, Skr. Prac̨nás, prāś, Av. Frāsa, Toch. Prak/prek, Uzbrajają. Hаrc̣аnеm, Lith. рrаšаũ, Ltv. рrаsu, O. C. S. проси044, Russ. проси030, Pol. Prosić, walijski archaf, Ir. Arco, M. Bret. Archas. Wspólne MIE derywaty włączają preks, modlitwa, że Lat. Prex, i czasownik prekā, zaklinacz, modlą się, że Lat. Precāri, w prekāsiós, precarious (bardziej bezgrzeszne IE słowo dúsopis, cf. O. Ir. Domme ‘poor’ < *dus-op-smjo, Lat. Inops, O. Ind. Durāpah‘hard do obtain’, itp), deprekā, odżegnują się, enprekā, imprecate; od prkskó czytuje rozciągane p (o) rs (k) stolā, zapytanie, prośba, postulat, że Lat. Postulāre.

43. Nowoczesne Indoeuropejskie słówko dla “house”:

    Derywaty od autentyku PASZTETOWY korzeń dem - dṓmos/démos, dom, ‘shelter’, Lat. Domus, Umb. Dâmoa, Gk. δόμος, δῆμος (deme), O. Ind. Dámas, Av. Dąm, Toch. Tam/täm, Ręka. Tun, Lith. Namas, Ltv. Nams, O. C. S. домъ, Rus. дом, Pol. Dom, walijski . Także wspólny dla pana, ‘house-master’, dómūnos, cf. Skr. Dámūnas, Lat. Dominus (patrzą łacina ablaut). Od IEDṓMN Gk. δῶμα, kopuła. Prawdopodobnie od tego samego korzenia baza demo, przybudowanie, dając démrom, drewno, Gmc. Temran (cf. Got. Timrjan, O. N. Timbr, O. E. Drewno, O. Fris. Drewno, O. H. G. Zimbar, Ger. Zimmer); także czasownik demrio, lepią, Gmc. Timrian (lepią, cf. O. E. Timbran, Du. Timmeren, Ger. Zimmern) i bilansują także Gmc. Tumfetìz, (Eng. Toft, od O. N. Topt), Gk. δάπεδ03b, Lith. Dimstis.

B.    Dla ‘house’in Germańskie języki MIE odbudowuje wspólny kúsom, bytując, schronienie, od Gmc. Khusam (cf. Got. -Hus, O. N., O. E., O. Fris. Hus, Du. Huis, Ger. Haus), prawdopodobnie związany z PASZTETOWYM korzeniem (s) kéu, nakrywają, utajenie. Porównajcie w kéudh (i) o, chowanka, utajenie, Gmc. Kluthjanan (O. E. Hyde), Gk. κεύθω, i inne derywaty lubią kéudhis, czapka, Gmc. Khudiz (cf. O. N. Huð, O. E. Hyd, O. Fris. Hed, M. Du. Huut, Ger. Haut), skéuiom, zasępiają się, cloudcover, że Gmc. Skeujam (cf. Got. Skuggwa, O. N. Scy, skuggi, O. E. Sceo, scua, O. S. Scio, O. H. G. Scuwo, scūr, O. Lód. Skāli, skjōl, M. H. G. Hode, Ger. Scheuer), Lat. Cutis, scutum, ob-scurus, Gk. κύτος, Skr. Kostha, skunati, Uzbrajają. Cim, Lith. Kẽvalas, Ltv. Skura, Rus. Kishka, O. Ir. Cūl, walijski cuddio.

C.    SROKA korzeń kat, szałas, buda prawdopodobnie źródło Romancy kasā (tak starsza SROKA kátiā) jak w Gmc. Kha - (cf. O. E. Heaðor), Lat. Catena, cassis, castrum, Av. Kata -, Pers. Kad, O. C. S. Kotici, kotú, O. IR. Cathir, walijski bardziej pody człowiek. Różne bojowe znajdowane treści czytują objaśnione przez zamieszanie z podobną SROKĄ korzeń, kats, gromada, bitwa, cf. O. N. Hoð, O. E. Heaþu, O. H. G. Hathu, Skr. Śātayati, Toch. /Keta, O. C. S. Kotora, Gaul.catu, O. Ir. Cath, walijski cham.

Porównajcie także od innych prac, Swe. Kåta, Też nie. Kota/kote/kåte (prawdopodobnie pożyczyłem od Uralic kota, że Finlandzki koti, Est. Kodu, Powieszony. Ház), i także Skr. Cātvāla -, Av. čāiti, Toch B kotai -, Alba katua, oraz inny unexplained słówko lubią Bul. къща, Srb.-Cro. Kuča, Slovene hiša, wszystko treść szałas, tracą, dom, albo otwór, więzienie, nieco ich odbudowało jak derywujcie od PASZTETOWEGO korzenia ket, składowy dół (Mallory-adamowie).

D. Starogrecki οἶκος (oíkos), dom, oblezieni od IE wóikos, które dały także Gk. οἰκία, dom, i Gk. οἰκησ03b, bytując, administracja, i Gk. οἰκητ03c, mieszkaniec; w MIE, to ma powszechne pożyczkowe-tłumaczenia lubią woikonomíā, ekonomię, pierwotnie “household, management”, od woikonómos, econome, “manager, steward”, woikologíā, ekologia, woikosōménos, świat, mieszkał świat (do Proto-grek woikohōmeno - - > Att. Gk. οἰκου03b [γῆ], “inhabited [ziemia] ”). To o-klasyfikują kształt wéikos, wieś, bytując, “group houses”, (cf. Lat. Uīcus, Skr. vesaḥ), że w wéikinos, sąsiad, weikínitā, sąsiedztwo, albo zawiążą się w głowy słowo wīllā (od Tego. Willa, kraj dom, willa, uprawiają, od Lat. Willa, w obrocie od SROKI wéikslā). Rzeczownik czytuje derywowany od SROKI korzeń weiks, klan, wieś, “social jednostka ponad household”; porównajcie Got, O. H. G. Weihs, O. E. Wic, Skr. viś, Av. vīs, O. Pers. vitham, Toch. īke, Lith. viešas (cf. Także O. Pruss. Waispattin, Lith. viešpats, MIE weikspóts, “clan-master”, ziemianin, mieszana równowartość do dems-póts, “house-master”, ziemianin, i podobny do ghos-póts, “guest-master”, tłum), Ltv. viesis, OCS vĭsĭ, Russ. ves', Pol. Wieś, Alba. vis.

MIE przyrostek-nomíā,-nómos przychodzą od IE nómos, zwyczaj, prawo, użytek, metoda, Gk. νόμος, w obrocie od PASZTETOWEGO podłego nemu, wyznaczają, rozdzielają, dzielą, kierują; cf. Gmc. Niman (cf. Got. Niman, O. N. Nema, O. E. Naemel, numol, O. H. G. Nëman, Eng. Zdrętwiały, nim, Ger. Nehmen), Gk. νέμει03b, Av. Nəmah, Toch. Ńemek, Lith. Nuomas, Ltv. Noma, Russ. Nemoj, O. Ir. Nem. Inne wiedziane derywaty włączają nómesos, liczba, dzielenie, że Lat. Numerus, nomesālís, liczebnik, itp. Nómā, wypas, pastwiskowy, stąd “a rozciągający, rozciągający ulcer”, noma, z czego nómads czytuje derywowany (Lat. Nomas); także, nomismátis, Lat. Numismatis, w nomismátikā, numizmatyka, od nómismn, potoczna moneta, zwyczaj (od O. Gk. νόμισ03b, zapaliłem się. “what był sankcjonowany przez zwyczaj albo usage”), od IE czasownika nomiso, “to luk albo własny jako zwyczaj, użytek, żeby skorzystać customarily, ordynują, żeby zwyknąć thing” (jak Gk. νομίζ03c, w obrocie od νόμος). Także, Németis, Gk. Bogini pomszczenia, od Gk. Νέμεσ03b, “indignation, zazdrość, vengeance” zapalany. “distribution, partition”.

E. Dla Indoaryjskiego ghar, bilansują comon IE korzeń ghers, dziedziniec, dziedziniec.

44. Dla SROKI baza pótis, mocna, zdolna, zdolna; także pan, pan, bilansują poto, “be able”, (od Lat. Potere), z czego poténts (Lat. Pres.p. Potens) i poténtiā; cf. Także Gk. Posis, Skt. Patih, Lith. Patis. Także znajdowany w compounds posso, m, (Lat. Posse, od [ti] s, zdolny, i [e] s,), że w possibhilís, możliwy, “that może być done”, i possedē, mają (od Lat. Possidēre, od po [ti] s, “as master”, i sédē, posiedzenie), które daje posséstiōn (< *possedtion), posiadanie, kształty które właściwie czytują wyrażane przez potḗio, że O. Lat. Potēō, czasownik zwykły w nowoczesnej Romancy przez V. Lat. Potere (cf. Fr. Pouvoir, Ita. Potere, Pt., Kąpielisko. Poder, Rom. Putere, itp.).

Dla SROKI es (starszej *h1es),, bilansują Got. Ist, O. N. Es, O. E. , O. H. G. Ist, Lat. Est, Osc. Súm, Umb. Poy, Gk. Esti, Skr. Asti, Av. Asti, O. Pers. Astiy, Toch. ṣe/ṣei, Uzbrajają. ē, O. Pruss. Asmai, Lith. Esmi, Ltv. Esmu, O. C. S. Jestĭ, Russ. есмь, polski żart, O. Ir. , Alba. është/âsht; Hitt. Asa, Lyc. Es, Luw. Jak, Lyd. E -, Palaic aš -. Jego początek czytuje trasowany przez jakichś lingwistów do dialektycznej wymowy eg -, “i”, w jakimś ranny (influencial) Satemowy dialekt; porównajcie O. Ind. ásmi, “i am” (< SROKA és-mi, od IE II *eg’?->*Es, cf. Skr. áham, “i”, od eghóm), albo Lat. Suma, “i am” (od SROKI esóm, cf. Ven. Ehom, “i”, od eghóm). Takie objaśnienie od Pokorny możliwie nieświeże dzisiaj w świetle najnowszych odkryć na tak zwanych palatovelars, v.s.

.    Właściwy Indo-euroepan wypowiedzą treść “owe” był PASZTETOWYM czasownikiem áik, panują, mają, i áikos, pan, właściciel; jak Gmc. Aiganan (cf. Got. Aigan, O. Fris. Aga, O. N. Eiga, O. E. āgan, O. H. G. Eigan, Eng. Ought), Skr. īṣṭe, iṣah, Avestan īšti, išvan -.

Podobny IE korzeń kształty áiks, treść włócznia, pika; porównajcie O. N. Eigin, Lat. īcō, Gk. αικλο03c, Av.išarə, O. Pruss. Aysmis, Lith. Iešmas, Ltv. Iesms, O. C. S. Igla, Russ. игла, Pol. Igła.

B. Dla SROKI sed, posiedzenie, bilansują derywaty sedio, Gmc. Sitjan (cf. Got. Sitan, O. S. Sittian, O. N. Sitja, O. E. Sittan, O. Fris. Sitta, M. Du. Sitten, O. H. G. Sizzan, sezzal); sédlos/sédlā, miejsce, położenie, że Gmc. Setlaz (cf. Got. Sitls, M. L. G., M. Du. Setel, O. E. Setl, Du. Zetel, Ger. Sessel), Lat. Sella, O. C. S. Sedlo, O. E. Sadol; suffixed stative sedē, posiedzenie, że Lat. Sedēre, z p.part. Sestós (< *sedtós), posiadywany, dając sedentasiós, osiadła, séstiōn, sesja, sédikom, oblężenie, (od L. Lat. Sedicum, chociaż oblegają od Lat. Situā, możliwie od IE tkei), dissedē, szkodzą, dissedénts, odszczepieniec, adsedē, asist, taksują, pomoc, adseduós, assiduous, prāisedo, przewodniczą, resedo, rezydują, supsédiom, subsydium (ale supsisdo, v.i.); Grek έδρα IE sedrā, krzesło, tron, lico geometrycznego ciała stałego, stąd zawiążą się w głowy tłumaczenia komsedrós, posiedzenie w radzie, komsédriom, rada (z czego Hebrewsanhedrīn, od Gk. συνέδ03c), eksedrā, eksedra, kátsedrā, cathedra, katsedrlis, katedra, bishop’s patrzą, qetrasédrom, czworościan; Także, od łaciny sḗdēs, patrzą, miejsce, miejsce zamieszkania, sēdā, stateczna, ława ze schowkiem, calmdown; prefixed i suffixed pisedio, posiedzenie po (pi, od epi); cf. Także Umb. Sersitu, Gk. ἕζομα03b, Skr. Smutny, Av. Nišaðayeiti, O. Pers. Niyašayadan, Pers. Nešastan, Toch. Sätk, Ręka. Nstil, O. Pruss. Sīdons, Lith. Sėdėti, sėdžiu, sėsti, sėdu Ltv. Sēdēt, sēdu, słowianin. Sěděti, sědi̯ǫ (O. C. S. сѣдѣт043, сѣждѫ, Russ. сиде́044, сесть Pol. Siedzieć), sěsti, sędǫ (cf. O. C. S. сѣсти, сѫдѫ, O. Russ. сѣсти, сяду, Pol. Siąść, siądę), Gaul. Essedum, O. Ir. Saidim, walijski seddu, Ir. Suidh.

45. Dla SROKI gherwith zmysł otaczają, bilansują Gmc. Gardaz (cf. Got. Gards, O. N. Garðr, O. E. Geard, O. Fris. Garda, Du. Gaard, O. H. G. Gart), także Lat hortus, cohors, Osc. Herííad, Gk. χορτο03c, Skr.gṛhá -, Phrygian-gordum, Lith. žardas, Ltv. Zārds, Gaul. Gorto, O. Ir. Gort, walijski garth, Bret. Garz, Alba. Garth -; Hitt. Gurtas. Bałtosłowiańskie terminy związane z tym korzeń i początek z [g] – jak Lith. Gardas, O. C. S. Gradu, Rus. Gorod,-grad, itp. –Własne rozw nie udane przez satemization, czasem sumitowały się jako zapożyczenia od Gmc.

46. IE ghrḗdhus, głód, daje Gmc. Grēduz (cf. Got. Gredus, O. E. Grćdum, pokrewny wyraz z Skt.grdh, Gk. -Gyros) i przymiotnik ghrēdhighós, głodny, że Gmc. Grēdigaz (cf. O. S. Gradag, O. N. Graðr, O. Eng. Graedig, Eng. Chciwy). Od tego samego PASZTETOWEGO korzenia ghŕtā, ganiają, zachci (od Lat. Hortārī, dając eksghŕtā, nawołują), ghŕis, wdzięk, grzeczność (od Gk. χαρις, który daje ghrísmā, charism, albo (A) sughristíā, Eucharystia), ghrē, to potrzebne (od Gk. χρη, który daje ghrēstós, użyteczny, i ghrēstomńdhia, chrestomatia). Z – możliwie starszym – zmysłem rozwolnienia, bilansują Gmc. Gernjan (O. N. Gorn, O. Eng. Gearn, O. H. G. Garn, Eng. Kawał), O. E. Gorst, Lat. Przepuklina, horrēo, Gk. χορδή, χέρσο03c, Skr. Hirah, harṣate, Av. Zaršayamna, Uzbrajają. Dzar, Lith. žarna, Ltv. Zarna, Russ. зор, O. Ir. Ubiór, Welshgarw, Alba. Derr; Hitt. Karat.

47. SROKA korzeń cei (w), żyją, najbardziej stary *gweih3, z metathesized wariant cjo - (starszy *gwjeh3, barwny do *gwjoh3) daje derywaty zerowy-stopień cwós, życie, żywe, że Gmc. Kwi (k) waz (cf. Got. quis, O. N. Kvikr, O. E. Cwicu, O. Fris. quik, O. H. G. quec, Ger. Keck, Eng. Znachorka), Lat. Uīus; czasownik cīwo, żyją, że Lat. Uīuere; cīwoparós, żyworodne, życie, żywe, że Lat. vivipărus, i skrótowy (wo) párā, żmija, “bearing mieszkanko young”, od Lat. vipĕra (oba od IE parós, v.s.) I dalej suffixed kształt c (wo) , życie, Lat. vita, w (wo) tālís, życiowy. Porównajcie także O. E. Cwifer, Lat. Uīuō, Osc. Bivus, Gk. βίομα03b, Skr. ǰīvaiti, Av. Gaēthā, jiġaēsa, O. Pers. Gaithā, Pers. Zēstan, Toch. Śo/śai, Uzbrajają. Keam, O. Pruss. Giwа, giwāntei, Lith. Gýti, gyventi, Ltv. Dzīvs, dzīt, O. C. S. живѫ, жити, Russ. жить, живу́, polski żyć, żyję, Gaul.Biturīges, O. Ir. Bethu, walijski byd.

Dla innego wspólnego PASZTETOWEGO przymiotnika treść “lively”, bilansują bherḗs, że Lith. Bruzdu, O. C. S. Brŭzŭ, Russ. Borzoj, Pol. Bardzo, Gaul. Brys, Ir. Bras, i możliwie Lat. Festīnō (ale cf. Dhes).

48. SROKA korzeń ser - daje sérōs, “guardian”, heroe, Gk. ἥρως, i generał ustna baza serw, baczność, strzeżenie, w sérwā, jedzenie, przetwór, Lat. Seruāre, sérwio, służą, że Lat. Seruīre, i sérwos, zapracują, służąca, Lat. Seruus (kształty także znajdowane w innych dialektach Italików, cf. Osc. Serevkid, ‘protection’, ooserclom, zwykle rozważyłem zapożyczenia od Etruska); cf. Także O. Ind. Av. Haraiti, (pasuš) haurvō, “shepherd”, Gmc. Sarwia, Bal. Serg -, Sla. Stergt.

49. Żeby odnieść się do osoby, człowiek, SROKA miała korzeń człowiek, rozciągana jak Indo-iranka mánus, Germańska mánuos i Bałtosłowiańska o-stopień móng (i) os. Porównajcie Gmc manwaz/mannaz (cf. Got. Manna, O. N. Maðr, O. E. Mann, O. S., O. H. G. Obsadzać, Ger. Mann), Skr. Manuḥ, Av. Manu -, Pers. Mćrd, Kurd. Męr, Lith. žmogus, O. C. S. Mǫžĭ, Russ. муж, polski mąż, Kamviri mânša. Porównajcie także z Ger. Mensch, Du. Mens, Też nie.,Da. Menneske, Swe. Människa, Lód. Manneskja, od Gmc. Manniskaz, IE mánuiskos, osoba, ludzka (cf. Romany manush, od Skr. Manuḥ). Wspólny europejczyk zapożyczenie mbhudhománu (o) s, od mieszanego ḿ (bhi) +bhúdhom (od Gmc. Budam, O. N. Bodh, “command”)+mánuos, ombudsman (z wyjątkiem jakichś regionalno tłumaczonych terminów, że Fr. Médiateur, Kąpielisko. Defensor del pueblo, itp).

Jakieś nazwiska dla ‘german’, ‘germany’, (Fr. Allemand, Kąpielisko. Alemán, Pt. Alemão, Cat.alemany, Celtycki, lubią walijski Almaeneg, Bret. Alaman, Indo-iranka, że Pers. Almani, Kurd. Elman; i nawet non-ie, że turecczyzna Alman, Arabszczyzna almanya, Azeri Alman, Baskina alemanera, Guarani Alemaniagua, Malagasi alema, Khmer alaman, Tagalogaleman), w obrocie pożyczkowe słowo od plemiennego nazwiska że sąsiadującego Alamanniused dla siebie. Oblezieni terminu od Gmc. Zmieszajcie Ala-manniz, SROKA odbudowana Alománuis, z pierwszym słowem od PASZTETOWEGO korzenia al -, przeto pierwotnie znaczący zapalany. “all men”.

SROKA al, wszystko, czytuje zaświadczone w Germańskim i Celtycki. Germańskie derywaty włączają alnós, wszystko, że Gmc. Allaz (cf. Got. Wszystko, O. N. Allr, O. E. Wszystko, eall, eal -, O. Fris., O. H. G. Al), i alo - w compounds.

50. PASZTETOWY pień (s) neu - (cf. Skr. Snavan -, Uzbrajają. Neard) rozciąganie (s) , korkociąg, naszycie. To daje derywaty nḗtlā, igła, (z instrumentalnym przyrostkiem-tlo -), że Gmc. Nēthlō (Got. Nēþla, O. S. Nathla, O. N. Nál, O. E. Nǣðlć, O. Fris. Nedle, O. H. G. Nādala), snot, snood, że Gmc. Snōdō, albo nḗmn, nitka, że Gk. νημα. Porównajcie także Lat. Neō, Gk. νειν, νηθω, Skr. Snājati, Ltv. Snāte, O. C. S. Niti, Russ. нить, O. Ir. Snáthat, walijski nyddu, nodwydd.

51.  Dla derywatów SROKI korzeń sti, chowanka, kamień, także pogrubienie, lodowacenie, bilansują stóinos, kamień, Gmc. Stainaz (cf. Got. Plami, O. N. Steinn, O. E. Stan, O. H. G., Dan. Steen, Ger. Stein), i stjr, stały tłuszcz, od Gk. στεαρ; porównajcie także Gk. Stia, stion, Skr. Stjajat, Av. Staj, O. C. S. Stena.

52. SROKA korzeń pūr/pwr, ogień, sobótka, prawdopodobnie czytuje derywowana od starszy *peh2wr̥ (cf. Hitt. Paḫḫur) i ma nieregularny Dopełniacz pūnós. Porównajcie Got. Fōn, Gk. πυρ, Osc. Purasiai, Umb. Pir, Skr. Pu, Toch. Por/puwār, Ręka. Hur, O. Pruss. Panno, polski perz, Cz. Pýř. Suffixed kształt pū́ris, ogień, dał Gmc. Fūris (cf. O. N. Fúrr, O. E. Fȳr, O. Fris. Fiur, M. Du. vuur, O. H. G. Fiur).

53. IE permeans ołów, przeminą, że w adj. Perwntós, skalisty, rzeczownik pérwntos, góra, że Skr. Parvataḥ; pertā, urwisko, kołyszą (możliwie bardziej ranny “bedrock”, “what każdy przychodzi przez to”), że Lat. Petra, Gk. πέτρα (oba dissimilated jak *pétrā, który znaczy ‘feather’ w MIE, v.i., Pértus, miejsce aby krzyżować nad, ford jak Gmc. Ferthuz (cf. O. N.fjörðr, Eng. Firth) albo peritós, wysłużyć (od Lat. Peritus). Inne derywaty włączają o-stopień poro, podróż, przesuw, że Gmc.faranan (cf. Got. Faran, O. E. Fara, Ger. Fahren, Eng. Opłata za przejazd); póros, podróż, przepłyną, droga, że Gk. πόρος; pórṇā/pórṇom, pióro, że Gmc. Farnō (cf. O. E. Fearn, M. Du. varn, Ger. Farn, Eng. Paproć), Skr. Parn̥am.; Także, pōrio, ołów, ołów poprzez, dowożenie do bezpieczeństwa, że Gmc. Fōrjan (cf. O. E. Gefera, O. H. G. Fuoren, M. E. Fere, Ger. Führen). Z zerem-stopień, wspólne IE słówko prtús, jechawszy, wejście, przejście, nowoczesny ford, schronienie, port, że Gmc. Furthuz (cf. O. Fris. Forda, O. E. Ford, O. H. G. Furt, Ger. Furt), Lat. Portus, O. walijski rit, walijski rhyd; i prt, treść “gate” jak fem. Rzeczownik i “carry” jak czasownik, że w Lat. Porta i portārerespectively.

Portugalia nazwiska MIE Prtukálē, Port “kale”, że Lat. Portucale, z drugim terminem niepewnego początku, chociaż nieco opowiadają to do PASZTETOWYCH źródeł pokrewnych do Lat. Gallus, “gallic”, Lat. Calĭdus, “warm”, albo Lat. Calx, “lime”.

54. Angielskie słowo “true” oblezieni od O. E. Triewe (W. Sas), treowe (Mercian), wierny, godny zaufania, od Gmc. Treuwjaz (cf. Got. Triggws O. N. Tryggr, O. Fris. Triuwi, Du. Getrouw, O. H. G. Gatriuwu, Ger. Treu), ostatecznie od adj. Drewiós, związany z dréwom, drzewo, dębczak, drewno, Gmc. Trewan (cf. Got. Triu, O. N. Tré, O. S. Tercet, O. E. Trēow, O. Fris. Tre), oba tedy alternatywne kształty deru -, dając dórus (Gen. Derwós), drzewo, dębczak, strój. Firma, silna, że w Lith. Drútas, walijski drud, O. Ir. Dron. Porównajcie inne IE derywaty od deru -, także ciągnąłem-: Lat. Durus, Gk. δρυς, δόρυ, Skr. Dru, dáru, Av. Dāuru, O. Pers. Duruva, Pers. Deraxt, Toch. Albo, Uzbrajają. Tramwaj, caṙ, O. Pruss. Drawine, Lith. Derva, Ltv. Dreve, O. C. S. дрѣво, O. Rus. дрова, Rus. дерев043, Pol. Drwa, Gaul. Dervus, O. Ir. Daur, derb, walijski derwen, Alba. Drusk, dru/drû, Kam. Dâa; Hitt. Ta-ru, Luw. Tarweja -, i także Darullos.

55. Dla IE korzeń leja, rozwolnienie, dzielą, cną na boku, bilansują léuwā, Gmc.lawwō (Swe. Lagg, Eng. Pozostańcie w tyle). Dla zera-stopień kształty, bilansują lwo, rozwolnienie, wyzwolenie, odwiązują, od Gk. λύειν, lúēs, sekują, pestilence (< “dissolution, putrefaction”), od Lat. Luēs, i także selwo, rozwolnienie, odwiązują, że Lat. Soluere (od SROKI s (w) e-lwo -).

56. SROKA bélis, moc, siła, daje O. H. G. Kumpel, O. Fris. Mierznąć, Lat. -bĭlis, Gk. βελτί03c, Skr. Bálīyān, báliṣṭhas, bálam, Phryg.balaios, O. Ir. Adbal, M. Ir. Bolg, walijski balch, Kamviri bâlim. O. C. S. бол͂и043, бол͂ь044, болѥ, Russ. больш043, Ukr. більш043, Bulg. бо́ле.

57. Indoeuropejski ojciec, patḗr, możliwie bardziej ranny mieszany utworzony przez niemowlę-mówią głos lubią pa (bilansują nowoczesne słówko niemowlęcia w waszym języku początek withp+vowel), prawdopodobnie bardziej ranny *ph2 -, i IE wspólny przyrostek dla krewniaczek-ter, wzór poszedł w “mother” i inne rodzinne członki, też. To rozwinęło się jak Gmc. Fader (cf. Got. Fadar, O. N. Faðir, O. E. Fćder, O. H. G. Tłustszsty), Lat. Pater, Osc. Patír, Umb. Pater, Gk. πατήρ, Skr. Pitár -, Av. Pitar -, O. Pers. Pitā, Pers. Pedar, Toch. Pācar/pācer, Uzbrajają. Włos, Gaul. ātir, O. Ir. Athir, walijski gwaladr, Kashmiri petū́r, Osset. Fyd.

58. Indoeuropejski bhátis, wygląd, faza, daje greka φάσις (phasis). To czytuje derywowane od bhanio, “bring do light”, powód ukazać się, pokazują, że Gk. φαινε03b (phainein), od PASZTETOWEJ bazy bhā, świecą. To daje także derywaty bhantós, widzialne, bhántom, fantom, bhantasíā, mrzonka, énbhatis, nacisk, enbhatikós, dobitny, epibhánia, epiphany, bhaniómenom, zjawisko, okoliczność, także fenomen, od Lat. Phaenomĕnon, w obrocie od Gk. φαινό03b, itp.

59. Dla SROKI ana, dychawica, kuksaniec, duch, bilansują Got. Uzanan, andi, O. N. Anda, önd O. E. Eðian, ōþian, Lat. Animus, Osc. Anamum, Gk. Anemos, Skr. ānas, aniti, Av.åntya, Toch. āńcäm/āńme, Uzbrajają. Anjn, hov, Lith. Anuoti, O. C. S. vonja, Russ. von', O. Ir. Anál, animm, walijska anysbryd, anadl, Alba. Ajë/âj.

60. Odbudowa wspólnego słówka dla każdego dnia w Siedmiodniowym Tygodniu niemal niemożliwa, jeśli nie przez adoptację liczb, od do siedmiu, lubią że używany przez Rzymskokatolicki Kościół (Lat. Feriae, używany w portugalczyku, patrzą dhēs), Armenia, Grecja, Iran, oraz w Arabszczyźnie, Gruzinie i hebrajszczyźnie. Jakkolwiek, tam zdaje się być wspólny stary (poganin) modelują, poszedłem w greku (i częściowo w Sanskrycie), i zawiążą się w głowy-tłumaczyłem od tego w łacinie i od tego w Germańskim.

SROKA dhēs (możliwie rozciąganie dhē, wystawiają) odbudowana baza dla słówka stosowanego do różnych religijnych pojęć, że zerowy-stopień dhesós, bóg, Gk. θεός, w apodhesótis, apoteozie, ṇdhesós, ateistyczny, ṇdhesísmos, ateizm, endhesosiasmós, entuzjazm (Gk. ἐνθου03c), pántdhesiom, panteon, Gk. Πάνθε03b; pełny-stopień dhḗsiās, wakacje, Lat. Fēriae, (O. Lat. Fēsiae), dhḗstos, godowy, Lat. Fēstus, w dhēstēiuós, godowe, dhḗstēiuālis, święto; także, zero-stopień dhásnom, rozciągacz, że Lat. Fānum, w dhasnatikós, fanatyczka, prodhasnós, świecka.

NUTA. W łacinie, s przed m, n, l, zaginięcia, i poprzednia pełnogłoska pokazuje kompensacyjny podłużająca; cf. Duenos: cosmis > cōmis; Columna Rostrata-resmom > rēmum; fasnom > fānum, *habēsna > habēna, *catēsna > catēna; candēsla > candēla, *quaisēsla > querēla. , Itp.

Dla SROKI “feast”, bardziej wspólny ustny korzeń wes był używanego, cf. Got. Wisan, NA vist, O. E. Wesan, O. H. G. Wist, Lat. vescor, Skr. Anuvāvase, Av. vastra, Lith. švest, Pol. Wesele, O. Ir. Fíach, walijski gwest, Hitt. Weši.

    Słowo dla “day” (jak przeciwstawcie do “night”) w Indoeuropejskich oblezieni zwykle od wspólnych dínom, pierwotnie “daylight”, derywowany od SROKI korzeń diw -, świecą, i to wciąż występuje w Eng. Pożyczy, od Gmc. Zmieszajcie langa-tinaz, (prawdopodobnie zapalałem się. “longer daylight”, cf. Got. Sintīns, O. S. Lentin, O. E. Lencten, M. Du. Wielkopostny, O. H. G. Lenzo); porównajcie także Lat. Nіn-dinae (także generał diēs, że w Eng. Dzienny, od bazy *djeu -), Skr. Dinam, O. Pruss. Deinan, Lith. Diena, Ltv. Diena, O. C. S. дьнь, Russ. день, Pol. Dzień, O. Ir. Denus, día, walijski dydd, Alb.gdhin.

B.    Germański ‘day’comes od starej SROKI agh -, dzień, starszy *h2egh, uważał jak piędź czasu, stąd “24 hours”, cf. Skr. Ahar, od IE ághōr, Av. Azan, od IE ághōn, i Gmc. Dagaz, odbudowany jak MIE (dh) aghos, z pierwszym dh - niepewnego początku, chociaż nieco opowiadają to do SROKI korzeń dhech, pieczenie, (które dało derywaty z zmysłem “hot season”, “summer”, tak może być mieszało z-agh - w Germańskim znaczyć “hot część day”, daylight); cf.  Lat. Fovēre, Gk. -πτανο03c, Skr. Dahati, dah, Av. Dažaiti, Pers. Dāġ, Toch. Tsäk/tsäk, O. Pruss. Dagis, Lith. Dagas, degti, Ltv. Degt, OCS žešti, Russ. Sžigat', žgučij, polski żgę, Ir. Daig, Alba. Djek.

Tutaj krótkie objaśnienie możliwych pożyczkowych-tłumaczeń nazwisk dni tygodnia do Nowoczesnego Indoeuropejskiego w trzech różnych kalendarzach, Poganin (lubią greka, Rzymianin i Germański, oraz Sanskryckie kalendarze, kopytko poszło w indianinie timekeeping, i.e., Nowoczesny Hindi, Telugu, Gudżarati, Bengali, i nawet tamil i Malayalam, początek w poniedziałku), Międzynarodówka (początek w poniedziałku, podobnym do tradycyjnego slawistycznego), i Chrystian (rachują w Dhḗsiās, święta, od Ecc.Lat. Feriae, patrzą dhēs), viz:

I. Poniedziałek musi być Mntós (déinos), “ (dzień) moon”. Porównajcie Gmc. Monan-dagaz, L. L. Lunć kostkowie do gry, Gk. ημερα Σελην03b, i Skr. Soma vāsara (Beng. Shombar). Także, ‘neutral’ Prwóm (déinom), “first (dzień) ”, i Chrystian Seqondh (Dhḗsiā), “second (Święto) ”, i.e. “feast następujący Sunday”.

SROKA seq, pójście, daje derywaty Gmc. Sekw - (cf. ONSEGGR, O. E. Secg, O. H. G. Beinsegga), Lat. Sequor, Gk. Hepomai, Skr. Sacate, Av. Hačaitē, O. Pers. Hačā, Toch. Säk/, Lith. Sekti, Ltv. Sekt, Ir. Sech walijski hep. Wspólne nowoczesne MIE słówko włączają łacińskie derywaty séqtā, sekta, séqelā, dalsze ciąg, seqéntiā, następstwo, komseqénts, następnik, ekseqo, wyniesienie, dokonują, ekseqotós, dokonywany, rozegrany, ekseqotā, wykonują, obhséqiom, obecny, obhseqiós, wiernopoddańczy, perseqio, ścigają, proseqio, dalej prowadzą, supseqio, followimmediatly, supseqénts, dalszy; seqestḗr, “follower”, rozjemca, depozytariusz, seqestrā, uprowadzają, séqestrom, martwak, kidnaperstwo; seqós, następujący, wzdłuż, alongside, że w ekstrīnseqós, od zewnętrznego, extrinsic, entrīnseqós, od wnętrza, wewnętrznego; séqnom, identyfikująca oznaka, znak (od “standard tamtego follows”), Lat. Signum, także séqnā, znak, adseqnā, wyznaczają, komseqnā, frachtują, deseqnā, mianują, zamiar, reseqnā, powrót, oddają; suffixed sóqios, aliant, towarzysz (“follower”), w soqiabhilís, kozetka, soqiālís, towarzyskie, sóqietā, społeczeństwo, soqio -, socio -, adsoqiā, kolega, komsoqiā, consociate, dissoqiā, odłączają.

II. Tuesdayis Eiserós (déinos), “ (dzień) anger”, że to jest dzień bogów wojennych; cf. Gmc. Tiwaz-dagaz, (althoug Tiw, od SROKI deiw -, tak, faktycznie etymologicznie związany z Gk. Zeus i Lat. Iove, v.i.), Zawią w głowy-tłumaczyłem od L. L. Martis kostkowie do gry, ημερα Αρεως, “day Ares”, i bilansują także Skr.Mangala vāsara (Beng. Monggolbar), utożsamiony z Karttikeya, bóg wojenny. Porównajcie dla SROKI eis, pierwotnie może być oznaczają “passion, vigor”, stąd ‘anger, wrath’: cf. Lat. īra, Gk. οίστρ03b, ἱερος, Άρης, Skr. Isirah, Av. Aēšma (jak w Asmodeus, v.i.). Angielskie “iron” oblezieni od Gmc. īsarnan (cf. O. S. Isarn, O. N. Isarn, O. E. Isćrn, M. Du. Iser, O. H. G. Isarn), pożyczy od Celtyckiego isarnon (cf. O. Ir. Iarn, walijski haiarn), od IE ájos (gen. ájesos, SROKA korzeń ajos -, starszy h2ei̯os), pierwotnie metalowy (“vigorous, mocny material”); porównajcie także Gmc. Ajiz, (cf. Got. Aiz, O. N. Eir, O. E. ār, O. H. G. ēr, ehern), Lat. Aes, Umb. Ahesnes, Skr. Ayaḥ, Av. Ayaṅh, Pers. āhan, Gaul. Isarnodori, O. Ir. Iarn, walijski haearn. Także, Alteróm (déinom) albo Chrystian Triti (Dhḗsiā).

III. Wednesdaycomes od Północy Gmc. Wodenaz-dagaz, “day Odin” (cf. O. N. Ōðinsdagr, O. S. Odensdag, O. E. Wōd (e) nesdćg, O. Fris. Wōnsdei, M. Du. Wudensdach; ale, od niepewnego początku, bilansują O. Fris. Wērendei, Du. Wonseldach, Południe. Ger. Guotentag, i nawet Eng. Środa i Du. Waansdei, oraz Nisko Ger. I Du. Tarcza. Z inicjałem g -), zawiążą się w głowy-tłumaczyłem pierwotnie od L. L. Umiera Mercurii, “day Mercury”, w obrocie od Gk. ημερα Ερμου, “day Hermes”, Lat. Mercurius (od merk -, Etruski korzeń dla różnych ekonomicznych aspektów, że w mérkātos, robią zakupy, albo merkā, kupują) i Gk. Ἑρμῆς, (także od nieznanego początku, z jakimś opowiadającym tym do ἕρμα, kwadratową kolumną), obaj równowartości do Skr. Budha vāsara (Beng. Budhbar), “day Budha”, nazwisko Rtęci planety, syn Chandra, księżyc, w Hinduskiej mitologii, ale trzech unrelated do Nordyckiego pojęcia Odin, “sky-god”, równowartości do Lat. Jupiter albo Gk. Zeus.

III.A. Indoaryjski termin Budha (i także Budda) oblezieni od IE zerowy czasownik-stopnia budho, O. Ind. Bodhati, budhjate, budhanta, “wake, strzeżenie, postrzeżenie, enlighten”, i rzeczownik búdhis, inteligencja, powód, od Skr. Bodhih, i *budhtós (MIE bustós) budzenie, światłe, od Skr. Buddhaḥ, wszystko od PASZTETOWEGO okopowego czasownika bhéudh, budzenie, wschód do góry, będą świadomy, i także marka świadoma; porównajcie także Gmc. Biudanan (cf. Got. Anabiudan, O. N. Bjóða, O. E. Bēodan, O. H. G. Biotan), Lat. Fidere, foedus, Gk. Peithein, pistis, Av. Buidjeiti, Pers. Bēdār-šudan, O. Pruss. Budē, Lith. Budinti, Ltv. Budīt, O. C. S.beda, bljudo, Russ. будет, Pol. Budzić, O. Ir. Buide, walijski bodd, Kamviri bidi. Należny do wspólnej treści anounce, stąd wiadomości, ambasador, herold, pojęcie pokrewne do Sanskrytu i Germańskich źródeł (akuratnie rola pożyczki-tłumaczonej Mercurius i Hermes), dobra możliwość dla środy w tygodniu poganina byłaby Budhonós (déinos), “messenger/message’s (dzień) ”, búdhōn, wiadomość, ambasador, bode, że w Gmc. Budōn (cf. O. N. Boð, O. E. Boda, bodian, O. S. Gibod, O. H. G. Gibot).

III.B. Nowy, non-poganin modelują (cf. M. H. G. Mittewoche, M. L. G. Middeweke, Du.dial. Midswiek, Fris. Metswik, Norw. Tarcza. Mćkedag, Mod. H. G. Tarcza. Mittag, Eng.dial. Średni-tydzień, i także unrelated Lód. þriðjudagur, “third-day”), wpłynąłem przez Gotyk, prawdopodobnie przeszedłem od Gk. Albo Lat. Misjonarze, unikając starego tygodnia poganina, i występuje także w slawistycznym – i węgierski – srēda, zapalany. “middle” (cf. O. C. S. Srĕda, Rus. Sreda, Pol. Sroda), zawiążą się w głowy-tłumaczyłem od Lat. Media hebdomas, się pożyczkowe słowo od Gk. εβδομ03a, od ἑβδομ1f7, siedem, od SROKI séptm (- > Gk. ‘hebdom’, siedem, “period siedmiu dni albo years”), których byłem tłumacząc w L. Lat. Jak septimāna, od Lat. Septem; porównajcie także słówko dla “week” w Srb. седми044, Cro. Sedmica, Bulg. седми044, Bret. Sizhun, Lith. Savaitė, Hindi haftā, Zawisł. Hét (od Irańskiego źródła, cf. Kurdyjka heft, “seven”). Wtedy, Medhj (Séptmā), “mid-week”, oraz ‘neutral’ Tritióm (déinom) albo Chrystian Qetwrt (Dhḗsiā).

Inne Indoeuropejskie terminy dla wspólnego periodu dni:

III.B.1. Od IE wíkomcomes Eng. Tydzień, Gmc. Wikon (cf. Got. Wikon, O. N. vika, O. E. Wice/wican, O. Fris. Wike, M. Du. Weke, O. H. G. Wecha, Lód. vika, nawet Finlandzki viikko), pierwotnie “a turning” albo “succession”, od SROKI weik/weig, dogięcie, dmą; cf. Gmc. Wik - (e.g. Eng. Wiklina), waikwaz (Eng. Słaby), Lat. Uix, uicia, Skt. visti.

III.B.2. Inne wspólne słowo dla “week” w slawistycznym O. C. S. Dziesięć dzień (cf. Pol. Tydzień, Słowak týždeň, Slovene teden, Ukr. тижде043, Cz. Týden), tłumaczony jak MIE tod déinom, “this day”.

III.B.3. Ltv. Nedēļais pożyczkowe słowo od Rus. недел044 (nedélja), pierwotnie niedziela w slawistycznych językach, IE Nedhḗlā, Russ. не-делат04, “no-praca (ing dzień) ”, opanowany:

Dla SROKI ne, nie, nie bilansują Gmc. Ne -, na -, (cf. Got. Ni, NA , O. E. Ne, O. H. G. Ne, Eng. Nie), Lat. , ne -, Osc. Ne, Skr. Na, Av. Na, O. Pers. Na, Pers. ن, O. Pruss. Ne, Lith. Ne, Ltv. , Russ. не, нет, polski nie, O. Ir. , walijska ni, na, Alba. Nuk, Hitt. Natta, Luw. Ni -, Lyc. Ni -, Lyd. Ni -; także obopólnie zero-stopień przyrostek n - [n̥], że Gmc. Un -, Lat. W-, Umb. *-, Gk.a -, *-, Skr. *-, *-, Toch. *-/en -, Ręka. *-, często znajdowany w wspólnym IE compounds, że ṇcowijós, “man bez cows” (cf. Skr. ágos, Gk. Aboúteō, O. Ir. Ambuć), ṇmrtós, inmortal (cf. O. Ind. Amŕ̥ta -, Av. Aməšа -, Gk. ἄμβρο03c), ṇudrós, bez wody (cf. Skr. Anudrás, Gk. ánydros), ṇgnōtós, nieznany (cf. Skr. ájńātas, ágnōtos), ṇgn (a) tós, unborn, itp. Wspólny derywat MIE nóin, nie, nona, pierwotnie “not, nie any” (od n (e)-óinos), dając Gmc. Nean (cf. O. S., M. L. G. Nen, O. N. Neinn, M. Du., Du. Neen, O. H. G., Ger. Nein), może być analogiczny do Lat. Nōn, non - (chociaż prawdopodobnie nosowe rozciąganie o-klasyfikują przeczącą cząstkę ).

SROKA korzeń dhē, wystawiają, układają się, miejsce, (patrzą dhē dla MIE derywaty) daje Gmc. Dēdiz (Eng. Czyn, Ger. Tat), dōn (Got. Gadēþs, O. E. Dōn, O. H. G. Tuon, O. N. Dalidun, O. S. Duon, O. Fris. Dua, M. E. De, Ger. Tun), Lat. Faciō/fēcī, facilis, condere, brzuch, fās, Osc. Faciiad, Umb. Feitu, Gk. θήκη, θέμα, θέτω, τίθημ03b, Skr. Dádhāti, Av. Dađāiti, O. Pers. Adadā, Phryg. Dak -, Toch. Täs/täs, Thrac. Didzos, Uzbrajają. Ed, Lith. Dedù, dė́tis, Ltv. Dēt, O. C. S. благо043, дѣти, дѣлат043, Russ. деть, делат044, Pol. Dziać; działać, Gaul. Dede, walijska dall, Alba. Ndonj; Hitt. Dai, Lyc.ta-.

IV. Thursdayis, po greku i Rzymskich kalendarzach, dzień consacrated do Zeusa i Jupiter respectively; cf. Gk. ημερα Διος (Gk. Zeus ma gen. Dios), Lat. Iovisdies, oba “sky-gods” – bilansują także Hindus Guru vāsara, “day preceptor”, dla Vjasa, najwyższego preceptor ludzkości, i Beng. Brihoshpotibar, “day Brihoshpoti” (równowartość do Jupiter), guru Devas i sklepienia łukowego-nemesis Shukracharya, guru Danavas. W pożyczce-natłumaczyłem Gmc. Thonaras-dagaz (cf. O. N. Þorsdagr, O. E. Þurresdćg, O. Fris.thunresdei, M. Du. Donresdach, Du. Donderdag, O. H. G. Donarestag), dzień czytuje dedykowany do Germańskiego boga czyje nazwisko związane z PASZTETOWYM korzeniem (s) téna, dudnią, grzmot, że w Lat. Tonāre, Skr. Tánjati, Pers. Tundar, Pashto taṇā; porównajcie dla IETńROS, grzmot, Gmc. Thunraz (cf. O. N. þorr, O. E. þunor, O. Fris. Thuner, M. Du. Donre, O. H. G. Donar). Przeto, Diwós (déinos), “sky-god’s (dzień) ”, Qturóm (déinom), “fourth (dzień) ” albo Penqt (Dhḗsiā), “fifth (Święto) ”.

V. Fridayis “frigga’s day”, żona Odin w Germańskiej mitologii, bogini nieba i żonatej miłości, zawiążą się w głowy-tłumaczenie Lat. Ueneris umiera, “day (planeta) Venus”, w obrocie tłumaczonym od Gk. ημερα Αφροδ03b, “day Aphrodite”, boginie miłosna, lubieżność i piękno; także, Skr. Shukra vāsara (Beng. Shukrobar), gdzie Shukra nazwisko dla wenusjańskiego, jedno z Navagrahas, męska planeta dla Hindusów i nazwała się po Guru Shukracharya. Ἀφροδ03a oblezieni od Fenicjanina caštart, “astarte”, wpłynęły przez Gk. ἀφρός, piana, mające paralele do Indoeuropejskiego “dawn” bóg (desse) s, że Vedic Skr. Ushas, Lat. Aurora (reinterpreted jak-decl. *Ausós), IEÁUSōS. Łacińskie wenusjańskie oblezieni od wénos, kochają, płciowe życzenie, śliczność, piękno, zaklęcie, od SROKI wen, strive dla, życzenie; jak wenuo, Gmc. Winnwan (“seek do gain”, O. E. Wynn, Eng. Wygrajcie), wnē [‘u̯n̥-e:], że Gmc. Wunēn, (“become zwykły do, dwell”, cf. O. E. Wunian, Ger. Wohnen, Eng. Wygrywany), wonēio, że Gmc. Wanian (“accustome, train”, cf. O. E. Wenian, Eng. Wean), wnsko, że Gmc. Wunskan (“desire”, cf. O. E. Wyscan, Ger. Wünsch, Eng. Życzenie); albo wenésnom, Lat. Uenēnum, “venom”. Porównajcie także Lat.uenia, uēnāri, Skr. vanas -, vanam, vanati, vanik, vanijah, Av. vanaiti, Toch. Wani/wna, zwycięstwa-/winsk, Uzbrajają. Armata, Cel. Wenj (cf. O. Ir. Czysty, O. Bret. Coguenou, walijski gwen, Bret gwenn); Hitt. Wen -, poszedł- (dla bardziej na tym korzeń v.i. Sla. voin’, “soldier”). Dla Frigg, bilansują Gmc. Frije-dagaz (cf. O. N. Frijadagr, O. E. Frigedćg, O. Fris. Frigendei, M. Du. vridach, Du. vrijdag, Ger. Freitag), od IE príjā, kobieta, żona – także Freya, bogini miłosne i piękno w Norse mithology – Gmc. Frijō (cf. O. N. Freyja, O. E. Frea, O. S. Frua, M. Du. vrouwe, Lód. Freyjudagr, Ger. Frau, Eng. Freya), się od SROKI korzeń prai, lubią, kochają, który dał prijós, szlachetny, drogi, ukochany, że Gmc. Frijaz (cf. Got. Freis, O. E. Freo, M. H. G. vri, Ger. Frei, Du. vrij), i inne derywaty związane z franko, kochają, przyjaciel, lubią prítus, pokój jak Gmc. Frithuz (O. H. G. Fridu, L. Lat. Exfredāre, Eng prestraszony), príjonts, “beloved”, przyjaciel, że Gmc. Frijands (cf. Got. Frijonds, O. N. Frćndi, O. E. Frēond, O. Fris. Friund, M. H. G. Friunt, Ger. Freund); także, bilansują Gk. πραος, Skr. Priyah, prīṇāti, Av. Frā, Ltv. Prieks, O. C. S. Prĕjati, prijatelji, Russ. прият043, polski przyjaźń, sprzyjać, O. Ir. Ríar, Welshrhydd; przeto, Ausosés (déinos), “dawn’s day”, Penqtóm (déinom), “fifth (dzień) ”, Sekst (Dhḗsiā), “sixth (Święto) ”.

VI. Saturdayis częściowe pożyczkowe-tłumaczenie od Lat. Saturni kostkowie do gry, “day Saturn” (gdzie Saturnus byli bogiem Italików rolnictwa, poss. Zapożyczenie od Etruska), się tłumaczonego od Gk. ημερα Κρονο03c, “day Cronus”; porównajcie także Skr. Shani vāsara (Beng. Shonibar), od Sani, jeden z dziewięciu Navagraha albo pierwotne niebiańskie istoty, wcieliłem w planecie Saturn, MIE Satúrnos. Porównajcie O. E. Sćterdćg/Sćternesdćg, Du. Zaterdag, O. Fris. Saterdi, M. L. G. Satersdach; Ir. Diasathuirn, walijski dydd Sadwrn. Jakkolwiek, starożytny Nordycki zwyczaj czytuje ochroniony w O. N. Laugardagr, Dan. Lørdag, Swed. Lördag, zapalany. “bath day” (cf. O. N. Laug, “bath”). Ger. Samstag (od O. H. G. Sambaztag) postacie być od Vulg. Lat. Sambatum, od Gk. *Sambaton, potoczny unosawiany wariant sabbaton “sabbath”, także zaświadczony w slawistycznym (cf. O. C. S. Sabota, Rus. Subbota, simbata) i nawet Wisiałem. Szombat; także Romanca (cf. Fr. Samedi, To. Sabato, Kąpielisko. Sábado, Pt. Sabado). Sabbath czytuje obserwowany przez Jews jak dzień odpoczynku, i oblezieni od hebrajszczyzny shabbath, podpórka. “day rest”, od shabath “he rested”. Stąd, jedynego dwa nazwiska postać być sprostowaniem dla MIE, IE poganinem Satúrni (déinos), i Chrystian Sabbátom.

VII. Niedziela, ostatni dzień tygodnia – pierwszy według religijnej tradycji –, “day sun”, Lat. Kostkowie do gry solis, zawiążą się w głowy-tłumaczyli od Gk. ημερα Ηλιου, bilansują także Skr. Ravi vāsara (Beng. Robibar); według Hinduizma, Ravi Surya, Słońce. Przeto, tłumaczenie poganina musi być Sāwlós (déinos), “sun’s day”, gen. Swel, słońce, v.i., I w chrześcijańskiej tradycji, następującej Lat. Dominicus kostkowie do gry, Gk. Κυρια03b, (od Gk. κυριο03c, pan, z różną IE bazą), Kuriakós/Domūnikós (déinos).

Indoeuropejski rootkew, przybranie, także krypta, otwór, daje o-stopień kówos, dziura, że Lat. Cauus, że w kówā (jak V. Lat. Cova), jaskinia, kowésna, pieczara, kówitā, wydrążenie, komkowós, wklęsłe, ekskowā, podkopują; kówilos, dziura, kowilíā, brzuch, że Gk. κοιλί03b, i kówilom, coelom, że w Eng. Derywaty-cele, trzewne,-coel; kówos, dziura miejsce, wydrążenie, że w kówodeiā, głowa maku, Gk. κώδει03b, który daje kowodeínā (-ínā, “alkaloid”), kodeina; zero-stopień skrótowy kúmolos, stos, masa, cumulus, że Lat. Cumulus, kumolā, kumulują, albo adkumolā, gromadzą; zero-stopień kūrós, “swollen”, silny, mocny, stąd kū́rios, przemagają, pan, że Gk. κυριο03c, że w kūriakós, “of lord”, że w MIE Kūriakóm [dṓmn], Lord’s [kopuła] (od “house”, patrzą dem -), że Późno grek kūriakon [dōma] (cf. Med. Gk. Kūrikon, do W. Gmc. Kirika, że O. E. Ciricem, Eng. Kościół, Ger. Kirche), używany dla domów Chrystiana czczą od c.300, specjalnie w Wschodzie, chociaż to było mniej obopólnie w tym wyczuwają niż ekklēsíā (od Gk. Ekklesía, patrzą kela) albo basílikā (od pożyczki adj. Basilik, królewski, Gk. βασιλ03b, od basiliós, król); kūweio, przybranie, i derivativekū́mn, nabrzmienie, falistość, z greckimi derywatami jak Eng. Cyma, wierzchotka, cymo -, kymo -; enkūiḗnts, brzemienna, że Lat. Inciēns (jak Eng. Enceinte).

Indoeuropejski kela, krzyk, starszy *kelh2, daje czasownik klāuo (od *klah2), grzmot, nisko, że Gmc. Khlōwan (cf.  O. E. Hlōwan, M. Du. Loeyen, O. H. G. Hluoje); suffixed klāmā, wołanie, krzykną, żądanie, że Lat. Clamāre, że w klāmnts, clamant, klmōr, jazgot, adklāmā, aklamują, deklāmā, tokują, eksklāmā, krzykną, proklāmā, okrzyczą, reklāmā, reclaim; kolā, wołanie, że Gmc. Khalōn (cf. M. Du. Halen, Frank. Halon, O. Fr. Bardziej jary, M. E. Halen, może być także O. E. Geholian); komkáliom (od kom -, razem, i zerowy-stopień *kĺh - > IE kalio), spotkanie, zebranie, rada (“a powołanie together”), komkaliā, zmiękczają, rekomkaliā, zżywają się; kálendās, kalendy, od Lat. Kalendae (pierwszy dzień miesiąca, kiedy to jawnie było zawiadamiane na które dni nony i jazie, ten miesiąc spadnie), dając kalendásiom, kalendarz; kalo (wariant klē), wołanie, że w ekkalo, przywołanie naprzód, które daje ekklēsíā, zgromadzenie, kościół, że Gk. ἐκκλη03c; kalā, wołanie, zakrzyczą, że Lat. Calāre, że w enterkalā, intercalate, nomnklātṓr, nomenclator; suffixed klārós (od zera-stopień *kĺh), jasny, jasny, że w deklārā, zapowiedzą; zero-stopień klástis, wezwanie, dzielenie obywatelstwa dla wojskowego zaciąg, stąd armia, flota, od Lat. Classis, także klasa.

61.  MIE Januáriosis prawdopodobnie od IE jános, Lat. Janus, starożytny Ita. Deity, bóg kuratora portalów, kolator początków i zakończeń, zapalił się. "Brama, kolebkowata passageway" od SROKI , odchodzenie (cf. Skt. Janaḥ). Inne Rzymskie miesiące Februários (pl. Lat. Februum, puryfikacj, unkn. Początek), Mártios, (od Ita. Bóg Psuje, Mamers w Oscan, pożyczy od Etruska deity Mariś jak wojna/agricultual bóg Marsand przyrównany z greckim Aresem przez interpretatio romaną), Aprílis (od Ita. Godd. Wenusjański, Etrusk Apru, możliwie od Gk. Afrodyta), Mágios (od Lat. Maia, od SROKI meg, wielkiej), Júnios (od Lat. Juno, związany z Eng. Młody), Djówilios (od Lat. Iūlius Cezar, od djeus, bóg), Augústos (od Lat. Augustus Cezar, od aug), Septḿmris, Oktṓmris, Nowńmris, Dekḿmris, wszystko od IE liczby następujący Rzymianin kalendarz (który rozpoczynał się w marcu) i adj. Przyrostek-m (ns) ris, Lat. -Bris, od SROKI baza mēn -, miesiąc.

.    Dla SROKI , odchodzenie, chód, bilansują Got. Iddja, O. E. ēode, Lat. Ire, iter, Umbrian ier, Oscan eítuns, Gk. ειμί, ἰών, Skr. ēti, imas, ayanam, Av. Aēiti, O. Pers. Aitiy, Toch. I, O. Pruss. Eit, Lith. Eiti, Ltv. Iet, O. C. S. Iti, idǫ Rus. идти, polski iść, Gaulish eimu, O. Ir. Ethaim, Kamviri ie; Luw. I-.

B.    Dla SROKI meg, wielkiej, bilansują derywaty mégos (Skr. Maha -, Gk. μέγας, Phryg. Meka -, Pers. Meh), megilós (“much”, że Gmc. Mekilaz, cf. Got. Mikils, O. E. Micel, O. N. Mikill, O. H. G. Mihhil, M. E. Muchel), magiós (jak Lat. Major), magnós (Lat. Magnus); cf. Skr. Mahayati, mahat -, Av. Mazant, Illyr. Magneto, Toch. Māk/mākā, Uzbrajają. Mec, Gaul. Magiorīx, O. Ir. Mochtae, walijska Maclgwn, Alba. Madh, Kurd. Mezin; Hitt. Makkes.

C.    SROKA korzeń jeu, “vital siła, młoda vigor”, i jego suffixed zerowy-stopień juwen - (cf. Skr. Yuván -, Lat. Iuuĕn), dają júwntis, młodość, że Gmc. Juwunthiz/jugunthiz (cf. Got. Junda, O. S. Juguth, O. E. Geogu, O. Fris. Jogethe, M. Du. Joghet, O. H. G. Jugund), i juwnkós, młody, że Gmc. Juwungaz/jungaz, (Got. Juggs, O. S., O. Fris. Jung, O. N. Ungr, O. E. Geong, M. Du. Jonc, O. H. G. Junc) i Celtycki yowankos (cf. Gaul. Jovincillus, O. Ir. Ac, walijski ieuanc); porównajcie także Umb. Iuengar, Av. Javan, Pers. Javān, Lith. Jaunas, Ltv. Jauns, slawistyczny junъ, junьcь (cf. O. C. S. юнъ, O. Rus. ѹнъ, O. Bulg. юн, юне́ц, юне́, O. Cz. Junec, junoch, Pol. Junosza, junoch).

D.    SROKA aug, podniesienie, daje Gmc. Aukan (“eke”, cf. Got. Aukan, O. N. Auka, O. E. Eacan O. Fris. Aka), Lat. Augere, Umb. Uhtur, Gk. αύξων, αὐξάν03b, Skr. Ojas -, ugra, Toch. Ok/alka, O. Pruss. Auginnons, Lith. Augu, aukstas, Ltv. Augt. Wspólne nowoczesne derywaty włączają augonṓmn, przezwisko, że Gmc. Aukanamon); augméntom, podniesienie, augment, áugtiōn, licytacja, od Lat. Augere; augē, formują, od L. Lat. Augēre, który daje augtós, formowało, áugtos, stworzenie, augtṓr, autor, kreator, i augtoritiā, upoważnienie; augū́r, różdżkarz (< “he kto otrzymuje życzliwy presage”, od “divine grzeczności, increase”), od Lat. Augur, że w enaugurā, inaugurują; augsíliom, wspomożenie, poparcie, pomoc, od Lat. Auxilium, i augsiliāsiós, pomocniczy. Także, wariant metathesized kształt weg -, o-stopień i rozciągany z-s, wógso, dorośnięcie, Gmc. Wakhsan (O. S., O. H. G. Wahs, O. N. vax, O. E. Weaxan, Du. , Ger. Wachs, Eng. Wosk), i wógstus, talia, Gmc. Wakhstus (cf. Got. Wahstus, O. N. vaxtr, Swed. vstm, O. H. G. Wahst); od ten sam IE baza, cf. Lith. vakas, O. C. S. vasku, Rus. vosk, Pol. Wosk.

E.    Porównajcie dla MIE mēns (gen. Mntós), gapią się, miesiąc, cf. Lat. Mēnsis, Gk. μην, Skr. Māsah, Av. Maoṅh, Pers. Māh, Toch. Mań/meńe, Uzbrajają. Amis, O. Pruss. Menig, Lith. Mėnuo, Ltv. Meness, O. C. S.  Meseci, Russ. Mesjac, Pol. Miesiąc, O. Ir. , walijska mis, Alba. Muaj, Kurd. Mang, Kamvirimos, Osset. Mćj. W Germańskich, “month” oblezieni od IE mḗnōts, Gmc. Mćnoth - (Got. Menoþs, O. N. Manaðr, O. E. Monað, M. Du. Manet, Du. Maand, O. H. G. Manod), “moon” od IE mḗnōn, Gmc. Menon -, (cf. Got. Mena, O. N. Mani, O. E. Mōna, O. S., O. H. G. Mano, O. Fris. Mona, Du. Maan). Zobaczcie także Proto-indoeuropejska , miara.

62. Dla pory, rok, czas, SROKA miała różne słówko

    Od korzenia jēr -, że jḗrom, rok, doprawiają, cf. O. Pers. (Duši) jaram, Gmc. Jćram (“year, season” cf. Got. Jer, O. S., O. H. G. Zgrzyta, O. N. Ar, O. E. ġēar/gēr, Dan. Aar, O. Fris. Ger, Du. Jaar, Ger. Jahr); jṓrā, godzina, doprawiają, od Gk. Hώρα (“hour, doprawiają, year” jak w Mod.Eng. Horoskop, godzina); także, bilansują Lat. Hornus, Av. Jare, O. C. S. Jaru, prawdopodobnie pierwotnie "że który wykracza zupełny cykl", od starszego ustnego korzenia *h2eí, odchodzenie, v.s. 

A.a. Najlepsza opcja dla “season” w MIE byłaby skorzystać jērós dáitis, “year-time”, zawiążą się w głowy-tłumaczyła od IE compounds lubią Ger. Jahreszeit, Fris. Jiertiid, Du. Jaargetijde, Swe.,Da. årstid, Rom. Anotimp, Lith. Metųlaikas, Russ. время года, Pol. Pora roku, Cz. Roční období, Slov. Letni čas, Bret. Koulz-amzer, itp., Jak zmieszają od gen. Jḗrom, poszedł przez d (á) itis, czas, że Gmc. Tidiz “division time” (cf. O. S. Tid, Du. Tijd, O. H. G. Zit, Ger. Zeit), suffixed kształt IE , dzielą, pokrajany; cf. Dmos, Gk. δῆμος, także Skr. Dati, O. Ir. Matka. I Gmc. Tīmōn.

A.b. Greckie słowo dla “season” IE epsogh, Gk. εποχή, epoka, od PASZTETOWEJ okopowizny epi, na, na, i sogh, o-stopień segh, luk, że w Gk. εχειν, Skr. Saha -, sahate; inne derywaty séghōs, zwycięstwo (< “a dzierżawa albo zdobycie w Battle”), że Gmc. Sigiz - (cf. O. N. Sigr, O. E. Sige, O. H. G. Sigu, sigo, że w Siegfried, M. Du. Seghe), seghús, seghuerós, surowy, że Lat. Seuērus, sghol, szkoła, że Gk. σχολή, sghḗmn, układ, że Gk. σχῆμα.

A.c. Także, MIE sátiōn, obsiew, doprawiają, od L. Lat. Sessĭōnis (O. Fr. Seison, Eng. Zaprawić, Du. Seizoen, Rom. Sezon), od Lat. Satiō, “a sowing”, od pp. Satum czasownika siso, Lat. Serere, reduplicate czasownik od IE , doschnięcie, że Gmc. Sēanan (Got. Saian, O. N. , O. E. Sāwan, M. Du. Sayen, O. H. G. Sāen), Skr. Sāyaka, Toch. Sāry, Lith. Seju, sėti, Ltv. Sēt, sĕti, O. C. S. Sejo, sejati, Russ. сеять, Pol. Siać, walijski hil, O. Ir. , i Hitt. Sai. To dało także sḗmēn, nasienie, sperma, sperma (cf. Lat. Sperma, Umb. Semenies, O. H. G.samo, O. Prus. Sperma, O. C. S. Seme, Rus. семя, Ger. Samen, równy Fin. Siemen), i sḗtis, nasienie, że w Gmc. Sēdiz (cf. O. N. Sað, O. S. Smutny, O. Fris. Sed, M. Du. Saet, O. H. G. Posiadywany, Ger.Saat).

A.d. Inne słowo isstátiōn, od Lat. Statĭōnis (cf. Kąpielisko. Estación, Pt. Estação, Wyrzygają. Estació), od IE sta (n) t -, dając Gmc. Standan (cf. O. S., Got., O. E. Standan, O. N. Standa, O. H. G. Stān, Swed. Stå, Du. Staan), i inne derywaty lubią IE statós, L. Stan, Gk. στατό03c, Lith. Statau, ostatecznie od SROKI stā, stoją, z derywatami treść “set na dół, marka albo firm” i “place albo rzecz iż standing”, że w IE stōdhā, ogier, studhorse, biegun, od Gmc stōdō (cf. O. N. Stoð, O. H. G. Stuot, O. E. Stod, M. H. G. Nabijać, M. L. G. Stod, Ger. Stute, i także O. C. S. Stado, “herd”, Lith. Stodas, “a pojechałem horses”); porównajcie L. Sistere, stō (od starszego stāiō) Umb. Stahmei, Osc. Staíet, Gk. ἵστασ03b, ἱστός, στῦλο03c, Skt. Tiṣṭhati, Av. Hištaiti, O. Pers. Aištata, Pers. Istādan,-stan (kraj, zapalił się. “where stands”), Phryg. Eistani, Toch. ṣtām/stām, Uzbrajają. Stanam, O. Pruss. роstāt, stacle, Lith. Stojus, Ltv. Stāt, O. C. S. стоят043, стоѬ, stanu, staru (stary, zapalany. “long-standing”), O. Russ. стати, стану, Pol. Stoję, stać, O. Ir. Táu (od starszego stāiō), sessam, walijska gwastad, Alba. Shtuara; Hitt. Išta, Luw. Išta -, Lyc. Ta-

A.e. Hindustani mausam (Hindi मौसम, Urdu موسم) oblezieni od persa موسم, w obrocie od Arabszczyzny مَوْس065., Meteorologiczna, pora, czas.

B. Romanca języki mają słówko derywowane od SROKI átnos, rok (od “a okres idziony trough”), który dały Germańskie i słówko Italików, cf. Got. Aþnam, Lat. Annus (nowoczesna Romanca Fr.,Rom. , To. Anno, Pt. Ano, Kąpielisko. Ańo, Wyrzygają. Lada), Osc.,Umb. Akno -, od IE na, idą, że w Skr. Atati.

C. Nowoczesne slawistyczne języki mają różne słówko dla “year, season”.

C.a Jakieś dialekty mają IE o-stopień ghodhós, pierwotnie wprawiają, właściwy, belongingtogether (v.i. Dla Eng. Dobry), który rozwinąłem do O. C. S. годъ, czas, “pleasing czas", dając O. Rus. годъ, Cro. Godina, Bulg. годин043 (cf. Ukr. годi, Pol. Gody, Cz. Koza, Bulg. годе́, Srb. го̑д, Slov. Gȏd), także zaadoptowałem w Ltv. Gads (cf. ‘proper’ łotewskie derywaty, gadigs, gadit), ostatecznie od SROKI baza ghedh, łączą, “be obcowała, odpowiedni", także z treścią “good”.

C.b. Inne wspólne slawistyczne słowo Pol., Cz., Słowak rok, Ukr. рік (także, cf. Russ. с-рoк), od O. C. S. рѫка, ręka, ręka (cf. Russ. рука, Ukr.,Bel. рука́, Slov. Róka, Pol. Ręka), także spotkałem się w Lith. Rankà (gen. Rańką), Ltv. Rùoka, “hand” (cf. Russ. Rаnсkо, gen. Rānkan, Lith. Renkù, rinkaũ, rińkti, parankà) z rokiem jak pojęcie “cubit mierzenia time”; słowo uwierzyło być ostatecznie od źródła pokrewnego do nosowego rozciąganego IEWRNKā [‘wr̥-n̥-ka:], od SROKI wer, obrót, dogięcie (może być przez O. Ind. vrag, “corner, angle”, vrangr, “scythe”).

C.c. Wreszcie, bilansują Slovene leto, Russ.pl. лет, Pol. Lata, Cz., Słowak. Leto (cf. Także Russ. лето, Pol. Lato, “summer”), możliwie pokrewny wyraz z O. Ir. Laithe, dzień, odbudował jak wspólną SROKĘ lḗtom.

D. W Celtyckim, wspólnym odosobnionym korzeniu występuje, MIE bhled -, cf. O. Ir. Bladain, Ir.bliain, Sc. Bliadhna, walijski blwyddyn, Bret. Bloaz, Nagniotek. Bledhen.

E. Dla “year” w nowoczesnych Irańskich językach, bilansują Av. Sarәd, O. Pers. ýâre, pers سال (sâl), kurdyjka sal, Pashto kāl, Zazaki serre, wszystko od SROKI jēr -, już zobaczony.  Także pożyczy w Hindustani jak sāl (Urdu سال, Hindi साल), chociaż jakieś Indoaryjskie języki derywują to od Skr. वर्षम094 (varsham, że Marathi वर्ष, varsha, i Malayalam varsham), “year, latko, deszcz season”, słowo które jakieś derywują od głosu deszczu, od Dravidian źródła.

F. Inne PASZTETOWE słowo z podobną treścią mokro-, rok, wiek, (cf. Alba. vit), który daje derywaty wétrus, roczniak, że Gmc. Wethruz (skop, cf. Got. Wier, O. S. Wethar, O. H. G. Widar, Ger. Widder), wétōs, rok, wiek, stary, że Lat. vetus, veteris albo Gk. ἔτος; wétolos/m, roczniak, że Lat. vitulus i Gk. ἔταλο03b; cf. Skr. vatsaḥ, Osc. vezkeí, O. Lith. vetušas, O. C. S. vetŭcŭ, Russ. ве́чн044, Pol. Wiotchy, O. Ir. Fethim, Nagniotek. Guis, Alba. vjet; Hitt. Witt.

I Dla Latka:

I.a. SROKA korzeń séma, latko, daje Sḿaros, i także sémā, pora; porównajcie Gmc. Sumaraz (cf. O. N., O. S. Sumar, O. E. Sumor, O. F. Sumur, M. Du. Bardziej jakiś, O. H. G. Sumar), Skr. Samā, Av. Hama, Toch. ṣme/ṣmāye, Uzbrajają. Amaṙ, kurdyjka havîn; to także wspólne Celtyckie słowo, cf. O. Ir. Samain, samuin, samfuin, Ir. Samhain, Sc.Samhradh, O. walijska szynka, walijska haf, Bret. Hańv.

I.b. Dla Lat. Aestātis (cf. Fr. été, To. Estato, Kot. Estiu, także drugorzędne Kąpielisko. Estío, Pt. Estio) MIE Aistā (< *aidht (o)-tā) czytuje odbudowany, od wspólnej SROKI korzeń aidh, pieczenie, oświetlają; cf. Lat. Aedēs, Gk. αἴθω, O. Ind. šṭakā, índdhḗ (unosawiałem kształt), Av. Aēsma -, Lith. íesmė, O. Cz. Niestějě, Slov. Istė́je.

I.c. Inny wspólny kształt czytuje derywowany od Wésr, skaczą (obaczą infra), że Lat. veranum (tempus), “ (czas) spring” (cf. Kąpielisko. verano, Pt. verão, Rom. vară), Lith.,Ltv. vasara, Alba. verë.

I.d. Dla wspólnego slawistycznego słowa, MIE odbudowuje n. Lḗtom (cf. Russ. лето, Pol. Lato, Cz. Léto, Srb.-Cro. Ljeto).

II. MIE ma dla Autumn, Upadek, różne Indoeuropejskie słówko wiążące do “harvest”.

II.A. Kérpistos, sprzątną, Gmc. *Kharbistas (cf. Got. ƕaírban, O. N. Hverfa, O. S. Hervist, O. E. Hćrfest, O. H. G. Hwerban, Du. Herfst, Ger. Herbst), od SROKI kerp, junactwo, osiadają, żniwo (cf. Lat. Carpere, Gk. καρπο03c, Skr.krpana -, Toch. Kārp/kärp, Lith. Kerpu, O. Ir. Carr, M. Ir. Cerbaim, walijski par).

II.B. Ósōn (Gen. Osnós), od starszego *h3esh3en, żniwo, że w Bałtosłowiańskim, dając O. Pruss. Assanis, Rus. осень, Ukr. осінь, Pol. Jesień, Srb.-Cro. Jesen, Słowak jeseň, i także osnoio, zapracują, od Gmc. Aznojanan (cf. Got. Asans, O. N. önn, O. E. Earnian, esne, O. H. G. Aran, Ger. Ernte); cf. Także Lat. Annōna, Gk. οπωρ, Uzbrajają. Ashun.

II.C. Autúmnos (Lat. Autumnus, Etruskiego początku), wspólne słowo w Romańskich językach i angielskich.

II.D. W Bałtyku ‘autumn’is znajdowany jak Ltv. Rudens, Lith. Ruduo, pierwotnie “red season”, derywowany od SROKI reudhós, czerwonej, rumianej. Porównajcie Gmc. Rauthaz (cf. Got. Rauþs, O. N. Rauðr, O. E. Rēad, Dan. Rød, O. Fris. Rad, M. Du. Korzeń, O. H. G. Rōt), Lat. Ruber, (Lat.dial. Rufus), Osc. Rufriis, Umb. Rufru, Gk. ἐρυθρ1f7; Skr. Rudhira -, Av. Raoidita -, Toch. Rtär/ratre, O. C. S. Rudru, Rus. рдеть, румян044, Pol. Rumiany; Lith. Raudas, Ltv. Ruds, Gaul. Roudos, O. Ir. Ruad, walijski rhudd, Bret. Ruz.

III. Dla MIE Zima.

III.A. To jest wspólna PASZTETOWA baza Ghéimn, śnieg, zima; porównajcie O. N. Gói, Lat. Hiems (od alternatywy IE ghjéms), Gk. χειμα (Mod. Gk. χειμώ03b), Skr. Heman, Av. Zimo, Pers. زمستا064 (zemestān), dai, Toch. Śärme/śimpriye, Ręka. Dzmeṙ, Stary Prusak semo, Lith. žiema, Ltv. Ziema, OCS zima, Russ. зима, polski zima, Gaul. Giamillus, Ir. Gaimred, Sc. Geamhradh, walijski gaeaf, geimhreadh, Bret. Goańv, Alba. Dimër/dimën, kurdyjka zivistan, zistan, Kamviri zẽ; Hittite gimma -. Od tego samego korzenia, bilansują ghéimrinā, hibernate, od Lat. Hibernāre, z czego także (témpōs) ghéimrinom, Lat. (Tempus) hibernum, “time winter” (cf. Fr. Hiver, Ita.,Pt. Inverno, Kąpielisko. Invierno, Rom. Iarnă), albo ghímriā [‘ghi-mr̥-i̯a], chimera, od Gk. χίμαι03c.

III.B. W Germańskim, jakkolwiek, oblezieni słowa od Gmc. Wentruz (cf. Got. Wintrus, O. N. vetr, O. E., O. Fris., Du. Zima, O. S., O. H. G. Wintar, Ger. Zima, Dan., Swed. vinter), tak IE Wéndrus, “watery season”, od SROKI korzeń wed -/wod -/ud -, mokry, polewają. Porównajcie dla IE generał wódr/údr (albo unosawiany wóndr/úndr), Gmc. Watar, (cf. Got. Watō, O. N. vatn, O. E. Wćter, O. H. G. Wazzar, O. Fris. Wetir, Du. Woda), Lat. Unda, Umb. Utur, Gk. ύδωρ, Skr. Udan, Toch. Wär/wojna, Phryg.bedu, Thrac. Udrēnas, Uzbrajają. Zajedźcie, O. Pruss. Wundan, Lith. vanduo, Ltv. ūdens, O. C. S., O. Russ. вода, Pol. Woda, O. Ir. Uisce, walijska gwer, Alba. Ujë, Kashmiri odūr; także, Hitt. Watar, i Starożytna Macedonka bedu. I dla zmieniają kształt údros, polewają, “water-creature”, wydra, cf. Gmc. Utraz (cf. O. N. Otr, O. E. Oter, O. H. G. Ottar, Swed. Zupełny, Dan. Bardziej nieparzysty, Du. Wydra,), Lat. Lutra, Gk. ὑδρος, Skr. Udra, Av. Udra, Lith. ūdra, O. C. S. vydra, Russ. vydra, O. Ir. Uydr, odoirne Ir. Odar, Osset. Wyrd; także, derywat ú (n) deros, brzuch, bilansują Ger. Wanast, Lat. Uterus, uenter, Skr. Udara, Av. Udaras, Lith. vėdaras, Ltv. vēders. Jak z IE “fire” (pwr-egnís), Indoeuropejski miała dwa różnego okopowizny dla “water”, jednej nieożywionej, wiążąc do nieożywionej istoty, i innej, apos, polewają (ożywiają), wiążąc żeby nawodnić jak życie siła (cf. Sk. Apaḥ), który przychodzi prawdopodobnie od starszego IE II korzenia *h2p -, dając SROKĘ pískos, ryba, starsza *h2p-isko -, cf. Gmc. Fiskaz (cf. Got. Fisks, O. N. Fiskr, O. E. Fiskus, O. H. G. Fiskus, Du. vis, Ger. Fisch), Lat. Piscis, Russ. Peskar', polski piskorz, O. Ir. Asc, walijski pysgodyn.

IV. Dla Nowoczesnego Indoeuropejskiego Skoku:

IV.A. Wspólne PASZTETOWE słowo Wesr [my-sr̥]; porównajcie O. N. var, Swe. vår, Lat. vēr, z czego L. Lat. Pierwszy vera (cf. Kąpielisko.,Pt.,To. Primavera, Rom. Primăvară), Gk. έαρ, Skt. vasantah, Pers. ب (bāhār), Kur. Bihar, Lith. vasara, Lith.,Ltv. Pavasaris, O. C. S. vesna, Russ. весна, Pol. Wiosna, Gael. Earrach, i nawet turecczyzna ilkbahar, bahar, zapożyczenie od Iranki.

IV.B. Skok zwykle czytuje rozważony pierwszą porę, stąd wspólny ratunek biorącego słówka dla ‘fore’ albo ‘early’ poszedł przez ‘year’, że MIE Prōjḗrom/Prājḗrom; cf. Dan. Forår, Du. voorjaar, Ger. Frühjahr, Bul. проле044, Srb.-Cro. Proljeće, Slovene pomlad, Alba. Pranverë, pierwotnie zapalany. “fore-year”; także, Ger. Frühling, od M. H. G. vrueje, albo Cz. Jaro, Słowak zgrzyta, od jḗrom. Także, w Francuszczyźnie, starszej primevère byłem zastępując w 16 c. Dla printemps, O. Fr. Prin garbniki, tamps sztywne, od Lat. Tempusprimum, zapalany. “first czas, pierwszy season”, który także wpłynął Średni.Eng. Pierwszy-temps; cf. Także Faer. Maitiid. Dla “fore” w compounds, tam IE prā [pr̥-ā], przed, że Gmc. Fura (cf. Got. Faiura, O. N. Fyrr, O. E. Dziobowy, O. Fris. Fara, O. H. G. Fora, Ger. vor -), Gk. πάρος, Skr. Purā, Av. Paro, Hittite para-, oraz IE pro -/prō, przed, wobec, że Gmc. Fra - (cf. Got. Fram, O. N. Frā, O. E. Fram, Szkoci fro, Ger. vor -), Ita. Pro -, Gk. προ -, Ind. Pra -, słowianin. Pra -, Celt. Ro -; chociaż Eng. “fore” się oblezieni od SROKI per/pr -, baza prepozycji z treściami lubią naprzód, przez, i inne rozciągane zmy.

IV.C. Inny wspólny Germański termin Dlonghodéinos, że Gmc. Langa-tinaz, zapaliłem się. “long-day”, (cf. O. S. Lentin, O. E. Lencten, M. Du. Wielkopostny, O. H. G. Lenzo, Eng. Pożyczy, Du. Lente, Ger. Lenz), od dlo (n) ghós – może być starszy wspólny, trudny-wymawiać dlnghós [dl̥-n̥-‘ghos] –, długi, że Gmc. Lanngaz (cf. Got. Laggs, O. N. Langr, O. E., O. H. G. Lang, M. Du. Lanc), Lat. Longus, Gk. δολιχ1f7, Skr. Dīrgha, Av. Darəga, O. Pers. Darga, Pers. Derāz, O. Pruss. Ilgi, Lith. Ilgas, Ltv. Ilgs, OCS dlŭgŭ, Russ. Dolgij, Pol. Długi, Gaul. Loggostalētes, O. Ir. Długa, walijska dala, Alba. Gjatë, Kashmiri dūr, Hitt. Dalugaes; i IE déinos, korzeń treść “day”, obaczą infra. Mieszane prawdopodobnie tyczeni do podwyższających daylight na Wiosnę.

63. Indoeuropejski Djéus, Déiwos (dalszy utworzony przez e-wstawkę zera-stopień diw -), znaczy pierwotnie świecą, zwykle niebo, niebo, stąd bóg nieba; cf. Gmc. Tīwaz (O. N. Tyr, Eng. Tiu, także w wtorku), Lat. Deus, Iovis, że w Iuppiter (od starszego Djóus patér, “o ojca Iove” cf. O. Ind. Devaḥ pitar, Gk. Zeus pater), Gk. Ζεύς, gen. Διός, Skr. Devaḥ (jak w Devanāgarī), O. Pers. Daēva - (jak w Asmodeus), O. C. S. Deivai, Lith. Devas. Od zera-stopień djóus czytuje rozciągany djówis, Lat. Iouis, “jupiter”, że przymiotnik djowiliós, “descended od Jupiter”, Lat. Iūlius (nazwisko Rzymianina gens), do Djówilios, lipiec. Kształt déiwos, że Gmc. Tīwaz, Lat. Deus, daje deiwísmos, deism, déiwitā, deity, deiwidhakós, deific, addéiwos, do widzenia (“i polecacie was do God”, cf. Fr.,Eng.,Ger. Adieu, To. Addio, Kąpielisko. Adiós, Pt. Adeus, Wyrzygają. Adeu, Też nie. Adjø, Swe. Adjö, Gk. αντίο, Slo. Adijo, Luks. äddi, Papiamento ayo, itp.); Także, od Lat. Dīuus, zawiążą się w głowy słówko dwos, sławny artysta (fem. Dwā, diwa), i deiwinós, przepowiedzą; déiwēs, bogaty (“fortunate, błogosławiony, divine”), że Lat. Diues; diwiós, niebieski, że w Diwiánā, Diana, że Lat. Diāna, księżyc bogini; wariant djḗus (od Lat. Djē -), dzień, że w djewālís, dzienna, tarcza, djewāsiós, pamiętnik, djḗtā, dzienny szablon, dieta, rodak albo miejscowa legislatywa zgromadzenie (zmiana wpłynęła przez djē od díaitā, droga życia, diety, od Gk. δίαιτ03b do Lat. Diaeta), djousnós, dzienny, “of day”, dzienny, że w djousnālís, dzienny, dzienny, stąd że rzeczownik “breviary, journal” (jak Fr. Dziennik), i także “salary” (jak Prov. Jornal), djóusnom, dzień, djousntā, dzień, day’s przesuw, podróż, medhīdjḗus, południe (od medhiei djḗus, od miejscownika médhjos, środka), południe, które daje medhīdjewonos, “of albo na midday”, także południk, i przymiotnik, medhīdjewonós, “of albo opowiadający do południka, meridional” od Lat. Merīdiānus, qōtidjewonós, codzienny; dejalós, jasny, jawny, że Gk. δήλη, że w psūghodej (a) likós, psychedelic, (patrzą bhes) angielskie pożyczkowe słowo używające greckie pożyczkowe słówko. Także, z zmysłem lustrzanego, jasnego, dnia, bilansują Goth.sinteins, Lat. Diēs, Gk. δήλος, Skt. Diwa, O. Ind. Dinam, walijski diw, Bret. Deiz, Ręka. Tiw, Prus. Deinan, Lith., Latv. Diena, O. C. S. дьнь, Pol. Dzien, Ukr., Rus. день, itp.

Początek Germańskiego słowa dla “god” prawdopodobnie Gmc. Guthan (cf. Got. Guþ, O. E. Bóg, O. N. Guð, Du. Bóg, Ger. Gott), od zera-stopień ghútom, Bóg, ”the invoked” (cf. Skr. Huta -, invoked, epitet Indra), od SROKI ghwa, wołanie, invoke, chociaż jakiś trasują to do ghúde “poured, libated”, od SROKI korzeń gheu, polanie, leją libację; jak Gmc. Giutan (cf. Got. Giutan, NA gjta, O. E. Guttas, O. H. G. Giozan, Ger. Giessen, Eng. Jelito), Lat. Fūtis, Gk. χειν, Skr. Juhoti, Av. Zaotar, Pers. Zōr, Toch. Ku, Phryg. Zeuman, Uzbrajają. Dzulel. Pierwotnie neutralny w Gmc., Rodzaj “god” przesunął miejsce do męskiego po przyjściu Chrystianizma. Następujący Watkins, “ (...)Dae greckie fakty, Germański kształt może odniosły się w pierwszym przykładzie do ducha immanentnego w pogrzebie mound”, przeto O. E. Bóg był prawdopodobnie bliżej w zmyśle do Lat. Numen, łaciński termin dla mocy czy deity czy tego ducha informuje miejsca i obiekty. Lepsze słowo natłumaczyć Deus może było Ćsir, Gmc. Ansuz (cf. O. N. Ás, O. E. Ós), nazwisko dla głównych bogów panteona Norse mitologii, ale to zwykło nigdy tyczenie do chrześcijańskiego Boga. To wyżywa w angielskim głównie w osobistych nazwiskach początek w Os - (cf. Oswin, Oswald, Osborn, itp.). Germański rzeczownik uwierzył być derywowany od SROKI (á) ńsus 'dech, bóg' związany z Skr. Asura i Av. Ahura, z tł samą treścią; chociaż w Sanskrycie asura przyszedłem znaczyć 'demona'. v.i. Dla bardziej na treści przesuwają miejsce dla zastąpiłem deities w IE języki. Ánsus w obrocie związanym z ána, dychawica, v.s.

64. Prōbhastṓr oblezieni od Lat. Profesor, rzeczownik przedstawiciela od profitieri, od Lat. Pro -, “forth”, i bháto (p.part. Bhastós < *bhattós), “acknowledge, przyjmują, confess”, że Lat. Fateri (pp. Fassus), zero-stopień od PASZTETOWEJ okopowizny bhā, rozmawiają, i pro -, już zobaczony, także od Późnej łaciny prōbhastā, twierdzą, kombhastā, spowiadają, itp.

65. MIE Kolumnélis, Pułkownik, oblezieni od Tego. Colonnella “commander kolumny wojska na głowie regiment”, od compagna colonella, “little kolumny company” od IE kólumnā, Lat. Columna, “projecting obiekt, kolumna, column”, od o-stopień SROKI kel, będą wystający, także górka. Przychodzeni kolumny obrót od o-stopień kól (u) mężczyźni, górn, szczyt, od Lat. Culmen, który daje czasownik kol (u) menā, kulminujcie, podwyżka, zadzierają, od L. Lat. Culmināre. Inne derywaty od tego samego korzenia kolobhṓn, szczyt, koniec, kolofon, od Gk. κολοφ1f7; zero-stopień kĺnis, górka, że Gmc. Khulniz (cf. O. N. Hallr, O. E. Hyll, M. Du. Górka, L. Ger. Pokrywa), kĺmos, ostrów w zatoce, łące, że Gmc. Khulmaz (cf. O. N. Holmr, O. E. Kępa), rozciągany kształt ekskeldo (zmieszają SROKI eks - i rozciągany kształt keld -), podwyżka do góry, wydźwignięcie, także “be znakomite, excel”, od Lat. Excellere. Porównajcie także Got. Hallus, Lat. Collis, celsus, Gk. κολον03b, Skt. Kutam, Lith. Kalnelis, kelti.

66. Indoeuropejski regmeant pierwotnie prawdopodobnie prosta lina, stąd “move albo zorientują się w sekwensie line”, reguła, przewodnik, ołów. Porównajcie wspólne derywaty lubią czasownik reg, reguła, ołów prosty, układają się prawy, że Lat. Regere, Gk.ορεγε, Av. Razeyeiti; rgtós, prawy, prosty, pionowy, prawy, mądry, naprawdę, że Gmc. Rekhtaz (cf. Got. Raihts, O. N.rettr, O. E. Riht, O. H. G., O. Swed. Reht, Ger. Recht, Eng. Prawy, prosty), Lat. Rectus, Gk. ὀρεκτ03c, O. Pers. Rahst -, aršta -, Pers. Rahst, Lith. Teisus, O. Ir. Recht, walijska rhaith, Bretonka reiz; rēgs, linia, lider, król, że w rēgiós, królewski, od Celtyckiego (cf. Gaul. -Rix, O. Ir. Ri, gen. Takielować, Gael. Righ) do Gmc. Rīkjaz, “rich, wealthy”, (cf. Got. Reiks, O. N. Rikr, O. E. Ryż, O. H. G. Rihhi, O. Fris. Rike, Du. Rijk, Ger. Rzesza, Eng. Bogaty); rēgs, król, lider, że Lat. Rēx, regis, który daje rēgālís, królewski, kingly, królewski; rḗgēn, król, rajah, i reguła czasownika, od Skr. Rājā, rājan -, i rājati.; Rḗgolā, straightpiece drewna, pręt, stąd “rule”, i jako czasownik “regulate”, od Lat. Rēgula i L. Lat. Rēgulāre; o-stopień rogā, zapytanie (< ”stretch na zewnątrz hand”), od Lat. Rogāre; i podłużany rōgio, od Gmc. Rōkjan - rakjan (cf. O. N. Rćkja, O. E. Reccan, O. H. G. Giruochan, Ger. Geruhen, Eng. Reck). Derywaty od Lat. Rēctus włączają rḗgtom, odbytnica, rēgénts, regent, rḗgimēn, rḗgiōn, disrēgo, (zmieszają z Lat. Dis -, “apart”) żeby zorientować się, disrēgtós, bezpośredni, komrēgo, żeby poprawić, komrēgtós, poprawiają, rēgtṓr, rektor, disrēgtṓr, dyrektor, itp.

67. Północ: od SROKI korzeń ner - poniżej, pod, także na zostawym, stąd, “with eastward orientation”, północy, że północ zostaje do kiedy każdy stawia podnoszące słońce, dając Nŕtos jak Gmc. Nurthaz, O. N. Norðr, O. E. Norð; cf. Skt. Narakah, Gk. Enerthen, O. U. Nertrak.

Pierwotnie SROKA miała (s) kew (e) ros, północ, northwind, cf. W. Gmc. Skūraz (cf. Got. Skura, O. N. Skúr, O. S., O. H. G., O. E. Scūr, Ger. Schauer, Eng. Przelotny deszcz), Lat. Caurus, Uzbrajają. C'urt/c'urd, Lith. šiaurus, šiaurys, šiaure, O. C. S. Severu, Russ. Odłączcie.

I. Inny IE derywaty dla “left”:

I.1. Indo-europeanlaiwós, ubyłem, że Gmc. Laewaz (cf. NA lǽn, O. E.lǣw. O. H. G. Lēwes), Lat. Laevus, Gk. Laios, Illyr. Levo, Lith. Išlaivoti, O. C. S. Lĕvŭ, Russ.levyj, polski lewy. Angielski “left” może być także derywowała od tego samego korzenia, przez rozciągany laiwt -, chociaż prawdopodobnie od źródła treść “weak”; cf. O. E. Lyft, E. Fris.luf, Du. Tarcza. Loof, M. Du., Nisko Ger. Luchter, luft.

Wspólny Germański słownik włączają Ger. Ogniwo, Du. Linker, od O. H. G. Slinc, M. Du. Slink, związany z O. E. Slincan “crawl”, Swe. Linka“limp”, slinka “dangle”.

I.2. SROKA seujós, zostawy, była źródłem dla Skr. Savya, Av. Haoya, Toch. -/Saiwai, OCS šujĭ, Russ. šuj, walijski aswy.

I.3. Odbudowany IE sen w początku Romancy senesterós, zostawy, na zostawym boku, że Lat. Lewy (naprzeciw dexter), treść podpórka. “the bardziej powolny albo słabszy hand” [Tucker], ale Bryknięcie proponuje to jest eufemizm, spokrewnił się z korzeniem Skt. Saniyan“more użyteczny, bardziej advantageous”.

Kąpielisko. Izquierda, Gl.-Pt. Esquerda, Cat.esquerra późne zapożyczenia od Baskiny ezkerra.

II.   Indoeuropejskie derywaty dla “right”:

II.1. Naprzeciw ner w SROCE prawdopodobnie deks, prawy, stąd Deksinā/Deksióssouth (licowy wschód), dając Got. Taíhswa, O. H. G. Zeso, Lat. Dexter, Oscan destrst, Umb. Destrame, Gk. δεξιό03c, Skr. Dakṣina, Av. Dašina, Kashmiri dạchūn, Toch. Täk/, Lith. Dešinė, OCS desnaya; desnŭ, Russ. десни044, Gaul. Dexsiva, O. Ir. Dech, walijski deheu, Alba. Djathtë. Wspólne derywaty od łaciny deksterós, prawy, na prawie bok, stąd zręczny, dexter, że, że w dekstéritā, sprawność, albo ambhideksterós, ambidextrous.

II.2. Zwykły derywat dla prawego (w obu zmy, kierunek i “straight, just”) w nowoczesnej Romancy i Germańskich językach wciąż czytuje robiony od najbardziej starego rgtós (cf. Eng. Prawy, Ger., Du. Recht, Da.,Też nie. Rett, Swe. Rätt, Kąpielisko. Recto, Pt. Reto), ostatecznie od SROKI reg, chociaż zwykły Romański derywat oblezieni od prefixed deregtós, że Lat. Directus (cf. Fr. Droit, Kąpielisko. Derecho, To. Diritto, Pt. Direito, Rom. Drept, Kot. Dret), i zwykły Germański każdy suffixed regtikós, że Gmc. Rektikhaz (cf. Ger. Richtig, Da. Rigtig, Też nie.,Swe.riktig.; także znajdowany w oboma, Lat. I Gmc. Adj. Komregtós, poprawiają (jak Ger.,Da. Korrekt, Fr.,Du. Poprawcie, Kąpielisko. Correcto, Pt. Corretto).

II.3. Inne zwykłe słowo w slawistycznych oblezieni języków od PASZTETOWEGO ustnego korzenia bhew (starszego *bheuh2),, istnieją, dorośnięcie, (patrzą bardziej na bhew), że zerowy-stopień redukował przyrostkowy kształt-bhw -, że w probhwós, “growing dobrze albo straightforward”, stąd prawy, pionowy, poprawiają, że slawistyczny prōvos (cf. O. Russ., O. C. S. правъ, Pol. Prawy, Cz.,Slk. Pravý, Sr.-Cr.,Slo. Pràv), Lat. Probus, O. Ind. Prabhúṣ.

68. Południe: związany z bazą Gmc. Sunnon, od súnom, słońce, (swén -/sún zmieniają unosawiało okopowiznę dla SROKI swel) z zmysłem “the okolicą sun”, Ger. Süd, Südenare od Du. Wymowa. O. Fr. Sur, sud (Fr. Sud), Sp. Sur, sud - zawiążą się w głowy słówko od Gmc., Bądźcie może od O. N. Suðr. Porównajcie Gmc. Sawel/sunnon (Got. Sauil, sunno, O. N. Sól, sunna, O. Eng. Sigel, sunne, O. H. G. Sunna) Lat. Sōl, Gk. ήλιος, Skr. Sūras, Av. Hvarə, Pers. -Farnah -, Kamvirisu, Toch. Swāńce/swāńco, Alba. ( H) yll, O. Pruss. Saule, Lith. Saulė, O. C. S. Slunice, O. Russ. сълнь044, Pol. Słońce, walijski hol, O. Ir. Súil.

69. Eastis kierunek w które Słońce złamania, od SROKI aus, brzask ranny; cf. Gmc. Austo/austraz (O. N. Austr, O. E. ēast, O. H. G. ōstra, Du.oost, Ger. Osten), Lat. Aurōra, auster, Gk. αυριο03b (aurion), ηως (ēōs), Skr. Uṣās, Av. Ušastara, Lith. Aušra, Ltv. Ausma, Russ. утро, O. Ir. Usah, fáir, walijski gwawr. Dla Nowoczesnych Indoeuropejskich my skorzystamy ogólnie Áustos jak Gmc. Wschód, i Austrós jak Gmc. Wschodni (austraz) i dla Lat. Auster; jak, Austrorḗgiom, Austria (cf. Gmc. Austro+rikjan, Ger. Oesterreich), Austráliā (od Lat. Terra Australis, MIE Austr (lís) Térsā, Południowa Ziemia), itp.

70. Zachód: Sroka korzeń wes - korzeń dla słówka treść wieczorny, zachód, że zachód (e) ros/wesperos/weskerosgmc. Westraz (cf. O. N. vestr, Du. Zachód, Ger. Zachód), Gk. έσπερ03b (hesperos), Lat. vesper, O. C. S. večeru, Lith. vakaras, walijski ucher, O. Ir. Fescor, będzie może zwiększonym kształtem SROKI baza my-, żeby dochodzić (cf. Skt. Avah), i tak zapaliłem się. “direction w które słońce sets”.

71.  Lat. Platea: podwórze, otwarta przestrzeń, szeroka ulica, oblezieni od Gk. Plateia (hodos), szeroki (droga), fem. Pĺtus, szeroki, Gk. πλατυ03c, od PASZTETOWEGO pnia plat, rozczapierzać, szeroki, płaski. Cf. Gmc. Flataz; Lat. Planta; Skt. Prathati, Gk. Pelanos, Hitt. Palhi; Lith. Platus, plonas; O. Ir. Lethan. Związany z plāk, żeby być płaski; cf. Gmc. Flakaz (Eng. Łuska), Lat. Plācāre, Gk. Plax. Obaj rozciąganego kształtów PASZTETOWEJ bazy pĺā [‘pl̥:] (od pel), płaski, rozciągają; cf. Gmc. Felthuz (Eng. Pole), Lat. Plānus, Gk. Plassein, Sla. Polje, itp.

IE plat rozciąganie SROKI korzeń pel, płaski, i rozciągają. Porównajcie péltus, płaska ziemia, pole, że Gmc. Felthuz (cf. O. Fris. Feld, O. E. Feld, M. H. G. velt, Ger. Feld, Eng. Pole, nawet Finlandzkie pelto, “field”, od Proto-germańskie), plrus, podłoga, mełła, że Gmc. Flōruz (cf. O. N., O. E. Flor, M. H. G. vluor, M. Du. vloer, Ger. Flur, Eng. Podłoga) albo walijski llawr, plānós, płaski, poziom, nawet, jasny, jasny, od Lat. Plānus; pĺmā, dłoń, że Lat. Palma; plānḗtā, “wandering”, planetują, że Gk. πλανή03c, od plānā, wędrują (< ”spread out”), od Gk. πλανα03c; także zero-stopień pladhio, modelują, “spread out”, że Gk. πλασσ03b (plassein), stąd plastikós (< *pladhtiko -), pládhmā,-pladhia, plastós (< *pladhto -), itp. W slawistycznym są o-stopień polís, otwarty, i pólā, szeroka ziemia bemola, pole.

Stare terytorium plemienia Polans (Polanie), MIE Polános, miało nazwisko które stawało że polskiego stanu w 10 stuleciu. MIE Póliskā, Pol. Polska (Eng. Polska, “land Poles”), wyrażanych obaj treści, i oblezieni od IE odprzymiotnikowy przyrostek-isko -, że w poliskós, polski, Póliskos, Słup, f. Polisk dńghūs albo n. Póliskom, polski język. Nazwisko oblezieni plemienia od PASZTETOWEGO źródła pokrewnego polerować słup, “field, otwarty field”), od IE pólā.

72. SROKA wer, rozmawiają, źródło zera-stopień wŕdhom, słowo, że Gmc. Wurdan (cf. Got. Waurd, O. N. Orð, O. S., O. E., O. Fris. Słowo, Du. Woord, O. H. G. Brzeczka), pełny-stopień wérdhom, czasownik, od Lat. verbum (pierwotnie “word”), że w adwérdhiom, przysłówek, i prōwérdhiom, przysłowie, prāiwérdhiom, preverb; wério, wyjęzyczają się, rozmawiają, że Gk. ειρει03b, z czego werioneíā, ironia, że Gk. εἰρων03b; wrētṓr, publiczny mówiący, retor, że Gk. ῥήτωρ, z czego wrētṓrikā, retoryczność, że Gk. ῥητορ03b, albo wrḗmn, wypowiedzą, rheme, że Gk. ῥημα; porównajcie także, z zmysłem rozmawiają, rozkaz, zgadzają się, wołanie, przywołanie, kłamstwo, itp., Umb. Uerfalem, Skr. vrata -, Av. Urvāta, Stary Prusak wīrds, Lith. vardas, Ltv. vārds, OCS vračĭ, Russ. врать, O. Ir. Fordat, Hitt. Ueriga.

73. Indoeuropejski ékwos, ékwā, i kŕsos, mają także inny synonim w Celtyckim i Germańskim – może być zapożyczeniu od Gaulish –, márkiā, klaczy, że Gaul. Markan, O. Ir. Marc, walijski marzec, Bret. Marh, i Gmc. Markhjon, cf. O. N. Marr, O. E. Mearh, także fem. O. S. Meriha, O. N. Merr, O. E. Staw/myre, O. Fris. Merrie, O. H. G. Marah, Eng. Klacz, Ger. Mähre.

74. SROKA korzeń bak, używany dla “staff”, źródło dla bákolom, pręt, piesza pałka, że Lat. Baculum, i deminutywum bákillom, obsada, bacillum, i możliwie nbakillós, głuptak, słaby, słaby. Także, dla báktrom, pręt, od Gk. βάκτρ03b, i jego deminutywum baktḗriom, bakteria, mały pręt, dla Gk. βακτη03c. Francuskie pożyczkowe słówko débâcle (MIE debákolā) i baguette (od Tego. Bacchetta, od bacchio, w obrocie od Lat. Baculum) także nowoczesne derywaty. Porównajcie także Lith. Bakstelėti, Ltv. Bakstīt, O. Ir. Bacc, walijski bach.

75. Dla Indoeuropejskiego bhel, lekki, jasny, także blask, bilansują Gmc. Blaik - (cf. Got. Bala, O. N. Bāl, blár, bleikr, O. E. Blćcern, blǣcan, blǣwen, O. H. G. Blecken, bleich, blāo), Lat. Flagrāre; flāvus, Oscan Flagiúi; Flaviies, Gk. φλεγε03b; φαλος, Skr. Bharga; bhālam, Phryg. Falos, Toch. Pälk/pälk, Illyr. Balta, Thrac. Balios, Ręka. Bal, O. Pruss. Ballo, Lith. Blagnytis, baltas, Ltv. Balts, Russ. Belyj, polski biały, Gaul. Belenos, Ir. Beltene, blár, walijska bal, blawr, Alba. Ballë. Tak e.g. Nowoczesny Indoeuropejski Bhaltikós, Bałtyk, Bhelārús, Belarus, “white Ruthenia”, i możliwie Bhélgiā/Bhélgikā, od Celtyckiego plemienia Bhélgās, Belgae dla Rzymian.

76. IE téutameans pierwotnie zaludniają, plemię; jak Gmc. Theudo (cf. Got. þiuda, O. N. þjóð, O. E. þeoð, O. H. G. Diutisc, M. Du. Duitsch, Eng. Holenderski, Ger. Deutsch, Lód. Þýska, L. Lat. Theodice, To. Tedesco), Osc. Touto, Umb. Totam, Illyr. Teuta, O. Prus. Tauto, Lith. Tauta, Ltv. Tauta, Gaul. Teuto, O. Ir. Tath; Hitt. Tuzzi. Lyc. Tuta. Dzisiaj Germańska równowartość przymiotnika do MIE Teutiskós zwyknie głównie opisują Niemców (także w szerszym zmyśle niemieckiego-rozmawiania ludzie) i Niemcy (cf. Dan., Też nie, Swe. Tysk, Du. Duits, Lód. Þýskur, Lat. Theodisco, To. Tedesco, Rum. Tudestg, nawet chińczyk , Japonka doitsu, koreańczyk dogeo, albo Vietnamese Ðức), stąd Téutiskom, Niemczyzna, Teutiskoléndhom, Niemcy, od O. H. G. Diutisklant, Ger. Deutschland.

Finlandzkie i Estońskie derywaty od pożyczkowego słowa saksa, MIE Sáksōn, od L. Lat. Saxō, Saxonēs, w obrocie od Zachodniego Germańskiego plemiennego nazwiska Sas, tradycyjnie regarded jak od sóksom, Germański sakhsam, “knife”, (cf. O. E. Seaxe, O. H. G. Sahsun, Ger. Sachse), przeto ‘saxon’could znaczyli zapalając. “warrior z knifes”, “swordsmen”, związany z sókā, cięcie instrument, patrzał, że Gmc. Sagō (cf. O. E. Seax, secg, O. N. Sõg, Norw. Obwiśnijcie, Dan. Sav, M. Du. Saghe, Du. Zaag, O. H. G. Saga, Ger. Säge), od SROKI korzeń sek, cną. Atematyczny sekā, że Lat. Secāre, daje wspólne derywaty lubią séktiōn, sekcja, sekméntom, pierścień, enséktom, owad, sektṓr, sektor, dissekā, sekcjonują, itp. Inne derywaty włączają skend, skórka, oprawiają, i skends, skóra, że Gmc. Skinths (cf. O. N. Skinn, O. H. G. Scinten, Ger. Schinden, Flem. Schinde); sáksom, kamień (może być od “broken-od piece”), od Lat. Saxum; sékitā, sierp, kosa, że Gmc. Segithō (cf. O. S. Segasna, O. E. Sigði, M. L. G. Segede, M. Du. Sichte, O. H. G. Segensa, Ger. Wyczujcie). Porównajcie także Lat. Sасēnа, slawistyczny sěkǫ, sěkti (cf. O. C. S. сѣкѫ, сѣшти, O. Rus. сѣку, сѣчи, Pol. Siес, siecę, Srb.-Cro. Sijecem, sijehi), O. Lith. į̀sekti, išsekt, O. Ir. Doescim, Ir. ésgid, Bret. Skąpa, Alba. Shat.

77. Przymiotnik entergnationālís oblezieni od enter+gnationalis, i zwykłe nowoczesne pożyczkowe słowo (od Lat. Terminy inter+natio) w Romancy i Germańskich językach, oraz w Celtyckim i Południowosłowiański. W jakichś slawistycznych nowoczesnych językach, nawet chociaż te same łacińskie zapożyczenia istnieją (cf. Russ. нация, интер043 -, Pol. Nacja, internacjonal -, itp.), Zwykły zmieszają czytuje robiąc przez medhjonorodhós (cf. Russ. между+04, Pol. Między+narodowy, itp.) Od SROKI médhjos, środek, i nórodhs, naród.

Indoeuropejski énter, między, wśród, dałem Lat. Chowajcie, i występujcie w wspólnym pożyczkowym słówku enteriós, wnętrze, enternós, stażysta, i enternālís, wewnętrzny. Także, bilansują inne podobne derywaty lubią ént (e) ro, że w éntrō, wewnętrzny, wewnątrz, od Lat. Intrō, że w entroduko, wpuszczeniu, entrospeko, “look inside”, introspect (patrzą spek); albo éntrā, wewnątrz w domu, wewnątrz, od Lat. Intrā, że w czasowniku entrā, wciągają, albo przyrostek entra -, intra -; także znajdowany w énterim, (z przyrostkiem ablatiwu-im), entrīnseqós (od énterim i séqos, alongside), i entmós, innermost, intime, i jego czasownik entmā, intymny, z-mo - istota przyrostek superlatywu. Podobne IE słówko włączają entós, wewnątrz, od Gk. εντός, énterom, jelito, enteron, od Gk. ἔντερ03b, i Skr. Antara -.

Poprzednie derywaty ostatecznie czytują derywowane od SROKI korzeń en, w, który daje Gmc. W (nan) (cf. Got. W, O. N., O. Swe. I, O. E. Zajazd, inne, O. Fris, O. H. G. M. Du., Eng. W), Lat. W, Gk. εν, Skr. *-, O. Pruss. En, Lith. į, Ltv. Iekšā, O. C. S. Na-, O. Ir. W, walijski yn -, Luw. Anda.

Inne wspólne derywaty włączają enerós, wewnętrzny, dalej w, od Gmc. Stopień wyższy innera; Gk. I Lat. Endós, wewnętrzny, wewnątrz, który daje endostruós, pilny, pilny, od Lat. Industrius (O. Lat. Indostruus), tak éndostruā, przemysł, i Lat. Zawiążcie się w głowy słowo endogénts, niezamożne. Rozciągany ens, do, że Gk. εις (eis), który daje epensódiom, epizod, od IE epi i ensódios, wnoszenia, od Gk. εισόδ03b (eisodios). Dalej suffixed ensō, wewnątrz, daje ensoterikós, ezoteryk, i ensotropikós, esotropic, od greka ἐσω.

B. Wspólne IE słówko dla ludzi, prądu, mężczyzn, narodu, oprócz téuta, génos, człowieka, wīros:

B.1. Dla Bałtosłowiańskiego rodhs, rodzaju, rodzaj, rodzaj, rodzina, klan, i nórodhs, ludzie, naród – przeglądną paralelizm z génōs i gnátiōn –, bilansują Lith. Rasmė, Ltv. Rads, rasma, rаžа (od starszego rádhiā), O. C. S., O. Russ. родъ, Russ. род, народ, Pol. Ród, naród, itp. To uważało być o-klasyfikują kształt SROKI redh, wschód na zewnątrz, rozciągają naprzód, Indoeuropejski podły pokrewny do PASZTETOWEGO czasownika wrōdh, dorośnięcie, i także wysoki, moczą; porównajcie Skr. várdhati, Av. varait, Alba. Rit, i (problematycznie) Ręka. Ordi, “son”, Lat. Altana, “tree” (możliwie ale nieprawdopodobna SROKA *wrdhōr, może być lepszy MIE Lat. Zawiążcie się w głowy árbōr), Hitt. Hardu. Wspólny derywat zerowy-stopień suffixed wrdhuós, prosty, z MIE comp. Elem. Wrdho -, że Gk. ὀρθο -, Eng. Ortho -.

Wspólna Indoeuropejska prepozycja czytuje odbudowana jak SROKĘ an, na, że Lat. W- (w jakichś wypadkach, i także *-), Gk. ἀνά, ἄνω, Av. Ana, także na, do góry, po, że Gmc. Ana, anō (cf. Got. Ana, O. N. á, O. E. , na,, O. H. G. Ana, Du. Aan), i wariant Bałtosłowiański kształt nie, że slawistyczny na (cf. O. C. S. на, Ukr.,Bul.,Russ. на, Cz.,Pol. Na), O. Pruss. , , Lith. Nuõ, Ltv. Nùо.

B.2.  Tucker proponuje od tej samej SROKI baza redh wspólna Romanca rádhios, obsada, rozmawiała koła, belki świetlanej, że Lat. Wysięg, który daje rádhiā, prąd, od L. Lat. Radiainto To. Razza, Fr., Eng. Prąd, Kąpielisko. Raza, Pt. Raça. W ladzie wypadek, li pierwotnie krewnych albo nie, obaj słówka czytują napisany tędy w Nowoczesnym Indoeuropejski.

B.3. Wspólne Germańskie słowo pĺgom, ludzie, mężczyźni, od Gmc. Folkam (cf. O. N. Lud, O. E. Folc, O. Fris. Lud, M. Du. volc, Ger. Volk), który zwykle czytuje porównawszy z Lith. Pulkas, O. C. S. Pluku, oba uwierzyłem byłam dopożyczając od Proto-germański. To związano z plḗdhūs, ludzie, mnóstwo, że Lat. Plēbs, plēbēs, i plédhuos, mnóstwo, że Gk. πλήθο03c, wszystko od PASZTETOWEGO korzenia pel, obsadzenie, będą pełne. Inne derywaty włączają plnós, pełny, że Gmc. Fulnaz, fullaz (cf. Got. Pilśni, O. N.fullr, O. E. Pełny, O. Fris. Ful, O. H. G. Fol, Ger. voll); pĺio, nalewają, że Gmc. Fulljan (cf. O. S. Fulljan, O. N. Fylla, O. E. Fyllan, O. Fris. Fella, Du. vullen, Ger. Füllen); podłużane plē, obsadzenie, i plēnós, zaciekło, pełny; plaús, plus, od Lat. Plūs (bardziej ranny O. Lat. Plous); o-stopień polús, dużo, dużo, od Gk. πολύς; czasownik plēdhuo, będą pełny, że w plḗdhuōrā, plethora, od Gk. πληθώ03c; przymiotnik plērós, pełny, że Gk πληρη03c; plēiōn, bardziej, że Gk. πλεῖο03b; albo pleistós (superlatyw), najbardziej, że Gk. πλεῖσ03c.

B.4.  Łacina populus, “people”, zwykle czytuje zobaczona jak zapożyczenie od Etruska. To czytuje odbudowane jak MIE pópolos, przeto może być drugorzędny korzeń derywowany od o-stopień pel -, pełny, już zobaczony w Germańskim folkand łaciński plebs. Wiedziane derywaty popolālís, publiczność, ludowa, i poplikós, publiczność, od O. Lat. Poplicus, który wpłynąłem przez Lat. Łono, “adult”, do Lat. Publicus, i tak także MIE publikós, który wspólna łacina zawiążą się w głowy słowo dzisiaj.

B.5.  Indoeuropejskie lúdhis, ludzie, występuje w Gmc. Liudi (cf. Got. Liudan, O. N. Ljlēod, O. H. G. Liut, Ger. Leute, także znajdowany w Ger. Lette, Eng. Łotysz, mediewalny rzeczownik dla łotewskiego), Osc. Lúvfreís, O. Pruss. Ludis, Lith. Liaudis, Ltv. ļaudis, OCS ljudĭje, Russ. люди, Pol. Lud, O. Ir. Luss, walijska llysiau, Alba. Lind. To oblezieni od PASZTETOWEGO czasownika léudh, obsada do góry, dorośnięcie – bilansują paralelizm z genōs/gnatiōn, wrōdh/redh –, że Skr. Rodhati, Av. Raodha. Także, leudherós, wolny, może być pierwotnie “belonging do ludzi, public” (chociaż semantyczny rozwój ciemny), że w Lat. Līber, Gk. ελευθ03b, i wspólne derywaty lubią leudherālís, liberał, leudherā, uwalniają, léudhertā, swoboda, deleudherā, rozwieszenie, itp.

B.6.  Inny PASZTETOWY wspólny korzeń kei, kłamstwo, łóżko, nachylają, ukochany, drogi; jak kéiuom, członki rodziny, tylnej, O. E. Hīwan; kéiuidhā, miara ziemi, rodziny, chowanki, O. E. Hīgid, hīd; kéiuis, obywatel, członek rodziny, Lat. Cīuis, że w keiuikós, obywatelski, keiuilís, obywatelski, albo kéiuitā, miasto; kéilijos, towarzysz, że Eng. Ceilidh, od O. Ir. Céle; koin, kołyska, od Lat. Cunae; koimā, usypiać, i także kóimā, wieś, że w Gk. κοιμη -, κώμη, i wspólny borrowingkoimātḗriom, cmentarz, od Lat. Coemeterium, się od Gk. κοιμη03c; zero-stopień kiuós, pomyślny, drogi, że w Skr. Śiva -; kéims, osoba, służąca, i kéimiā, rodzina, domowa czeladź, rodzina, że O. C. S. сѣмь, сѣмиı043, O. Russ. сѣмиı043, сѣмьц043, Ukr. сiм᾽я, Bulg. семей044, O. Pruss. Seimīns, Lith. šeimà, šeimýna, Ltv. Sàimе. Także, bilansują Lith. Kaimas, “village”.

To daje drugorzędny korzeń (t) kei (od ad+kei), ława ze schowkiem, zatrzymanie, będą domem, że w (t) kóimos, dom, miejsce zamieszkania, wieś, od Gmc. Khaimaz (cf. Got. Haims, O. N. Heimr, O. E. Hām, O. Fris. Brzeg, M. Du hame, O. H. G. Heim), który daje koimghórdhos, schronienie, hangar, od Gmc. Haimgardaz do O. Fr. Hangard; tkiso, znajdowana, ława ze schowkiem, metathesized kształt od Gk. κτίζε03b; także prawdopodobnie Italika suffixed sítus (od starszego metathesized *ktítus), rozmieszczenie, situs, i situā, zlokalizują, umieszczają; porównajcie także Skr. Kṣeti, Av. šaēiti, Uzbrajają. šēm.

B.7.  Wspólna SROKA wel, tłum, tłum, czytuje odbudowany dla MIE wólgos, plebs, mnóstwo, tłum, że w Lat. Uulgus, i adjectivewolgālís, “of albo pertaining do plebsa, wspólnego, codziennego, ordinary”, wtedy rozciągany z czasem jak pejoratyw wulgarny; cf. Skr. vargaḥ, “division, group”, i także Gk. ειλει03b, M. Bret. Gwal'ch, walijski gwala.

B.8. Inne MIE wspólne pożyczkowe tłumaczenie swédhnos, banda ludzi życie razem, naród, ludzie, od Gk. ἔθνος (ethnos), zapaliłem się. “people swojego własny kind” od PASZTETOWEGO odruchowy s (w) e -. Porównajcie także derywaty swedhnikós, ethnic, swédhniā, ethnia, prąd.

B.9. Łacina persónā, osoba, (od Etruska phersu, “mask”, i to od Gk. πρόσω03c), i famíliā, rodzina, rodzina, od Lat. Fámolos, “servant”, (bilansują paralelizm z Bałtosłowiańską parą keims/kéimiā), oboma niepewnej etymologii, zostają jak zawiążą się w głowy słówko w Nowoczesnym Indoeuropejskie.

78. MIE rḗgios, król, rḗgi, królowa, Germańskie pożyczki od Celtyckiego, w obrocie derywowanym od SROKI podłużana baza rēg, wspólne Indoeuropejskie słowo dla plemiennego króla. Poprawne łacińskie pożyczkowe-tłumaczenia arerēgs, król, rḗgīnā, królowa (możliwie suffixed bardziej ranna rḗgī -), póki tamten od Sanskrytu rḗgēn, radża, rḗgenis, rani; Indoeuropejski rḗgiom Celtyckie źródło dla Germańskiego słówka treść sfera, królestwo, imperium, że Gmc. Rikjam (cf. O. N. Rīki, O. E. Rīce, O. H. G. Rihhi, Ger. Rzesza).

Angielski “queen”, od O. E. Cwen, “queen, samica ruler”, także “woman, wife” oblezieni od Gmc. Kweniz, ablaut wariant kwenō (źródło Mod.Eng. Gałganica), od SROKI cénā, “woman, wife”, obaczą infra. Indoeuropejskie języki mają zwykle to samo słówko dla Króla i Królowej, używając kobiecy markier kiedy potrzebny. Angielski, jakkolwiek, miał treść (i fonetyczną) przesuwają miejsce iż mógł być używany w Nowoczesnym Indoeuropejski – jak z “chancellor” zamiast “prime Minister” dla Niemiec i Austrii – żeby zapamiętać tę osobliwość angielskiego języka, stąd Cénisbetween nawias.

79. Dla wros, człowiek, obywatel, że w Eng. Wilkołak. Porównajcie Gmc. Weraz (cf. Got. Wair, O. E. Wer, O. N. verr), Lat. Uir, Umb. viru, Skr vīra, Av. vīra, Toch. Wir, O. Pruss. Wirs, Lith. vyras, Ltv. vīrs, Gaul. Uiro -, O. Ir. Fer, Wel. Gwr. Zwykłe derywaty wīrīlís, virile, wrtūts, manliness, doskonałość, dobroć, cnota, wīrtuónts (ós), cnotliwy, wykwalifikowany, wielkiej wartości, wirtuoz, dekmwrōs, decemwir (komisja dziesięciu mężczyzn), albo komwriā, “men together”, kuria, dziedziniec. To występuje w mieszanym wirwĺqos (od skrótowego wíros), wilkołak, że Gmc. Wer-wulfaz (cf. O. E. Werewulf, O. H. G. Werwolf, M. Du. Weerwolf, Swed. varulf, i także Frank. Wer-wulf do O. Fr. Garoul, tedy leja-garoul, od Lat. Toczeń, się od wĺqos, stąd Eng. Loup-garou, zapaliłem się. “wolf-werewolf”), i wíralts, świat, v.i.

Wspólne IE słówko dla obsadzają, samczyk, oprócz mánus:

I. Wspólne Romańskie słowo oblezieni od Lat. Homō (cf. Fr. Homme, To. Uomo, Kąpielisko. Hombre, Pt. Homem, Wyrzygają. Dom), w obrocie od IE (dh) ghómōn, obsadzają, “earthling”, ludzka istota, (cf. Ręka. տղամա058, dghamard, “man”), który daje derywaty ghomonidós, hominid, nikłe. Ghomonkolós, homunkulus, ghomokdiom, zabójca, ghomontiōn, hołd (od Oc. Homenatge), bacznie opowiaday z (dh) ghōmnos, ludzki, rodzaj, ludzki, oba opowiaday z MIE (dh) ghómos, ziemia, mełła, gleba, że Lat. Humus, (cf. Osc. Huntruis, Umb. Hondomu) który daje wspólne derywaty jak ghomilís, nisko, niższe, pokorne, i ghomílitā, pokora, ghomiliā, upokarzają, eksghomā, ekshumują, enghomā, inhume, transghomā, ruszają dobytek sezonowo, że w Eng. Transhumance. Oni wszystko przychodzą od SROKI korzeń dhghem, ziemia, (jak w Pers. Zamīn, Kashmiri zamin), który daje wspólny IE dhghōm [gho: m] (gen. Dhghmós [ghm̥-‘os]), ziemia, i inne derywaty jak (dh) ghḿōn [‘ghm̥-na], człowiek, “earthling”, w Gmc. Gumōn (cf. Got. Guma, O. N. Gumi, O. E. Guma, O. H. G. Gomo, spotkałem się w Eng. Pan młody, Ger. Bräutigam; Mod. Eng. Groomwas zmieniłem 16 c. Przez etymologię ludu po szambelanie królewskim “boy, lad”, się od źródła pokrewnego do dorośnięcia czasownika); metathesized jak ghdhōm, Gk. χθών, że w autoghdhṓm, autochton; zero-stopień (dh) ghm [ghm̥], na mielonym, że Gk. χαμαι, że w ghmléōn, kameleonie (“ground-lion”, jaszczurka, léōnis od Semickiego początku adoptowanego w greku i łacinie), ghmmḗlōn, chamomile (“ground-melon”, od Lat. Zawiążcie się w głowy słowo mḗlōn, melon, krótki dla Gk. Mēlo-peppōn, “apple-gourd”); wspólne Bałtosłowiańskie słówko przychodzą od IE (dh) ghémiā, ziemia, ziemia, że O. Pruss. Tak samo, Lith. žemė, Ltv. Zeme, O. Russ. Zemi, Pol. Ziemia, Cz. Země, także znajdowany jak zemlja, w O. C. S., Russ., Srb.-Cro., Itp. Inne wspólne IE derywaty Skr. Kṣa, Phryg. Zemelo; zamelon, Thrac. Semele; semela, Toch. Tkam/keṃ, O. Ir. Du, walijski dyn, Alba. Dhè, Osset. Zćxx; Hitt. Tekan, Luw.dakam-,

I.1. Wspólne słówko dla ziemi, ziemia, oprócz dhghōm, polā, i léndhom:

I.1.a. Germański “world” oblezieni od wíralts, “life albo wiek man”, że Gmc. Wirald - (cf. O. N. verold, O. S. Werold, O. E. Woruld, worold, O. Fris. Warld, O. H. G. Weralt, Du. Wereld, Ger. Ściągacz, Sca. Jord), zmieszają wīros, człowiek, (cf. Hebrajski adam, “man”, i adamah, “earth” i naprzeciw z Lat. Homō, “earthling”, już zobaczony), i altós, podorastałem, stąd stary, dorosły, i wysoki, wysoki, głęboki, że Gmc. Althaz (cf. (Cf. Got. Alþeis, O. E. Eald, O. Fris. Ald, Du. Oud, Ger. Alt), Lat. Alciści, że w eksaltā, egzaltują się, albo altitū́dōn, wysokość.

Adjectivealtós oblezieni od SROKI korzeń al, dorośnięcie, posilają się, znajdowane w almós, nurturing, pożywny (jak w alm mātḗr, “nourishing mother”, uniwersytet); Łaciński czasownik alo, posilają się, z czego pres.part. Alomnós, beingnourished (z czego álomnos, fosterling, kroczą-dziecko, absolwent, student), alobhilís, alible, aloméntom, pokarm, oraz suffixed mieszane adalesko, dorośnięcie, że w adaleskénts, niedorostek, albo część. Adaltós, podorastałem, dorosły; suffixed przyczynowy mieszany apaleio, opóźniają wzrosta, znoszą; zmieszajcie prṓlēs (od pro-alēs), latorośl; i rozciągany aldho, trafiają dobrze, że w Gk. ἀλθαί03b.

Właściwe IE słowo dla staro senós, cf. Got. Sineigs, NA sina, Lat. Senex, Gk. Henos, Skr. Sana, Av. Hana, Ręka. Hin, Lith. Senas, Ltv. Sens, Gaul. Senognatus, O. Ir. Sen, walijski hyn. To występuje (od Lat. Senex, MIE sénēks, senior), w sentus, senacki, senilís, starczy, seniós, starszy, że w łacinie sénios, nestor, seńor, signore, sir, sire, senḗktūts, senectitude, itp. Wspólny fem. Sénāis zaświadczyłem jak Gk. Hénē, Skr. Śanā -, Lith. Senà, Lyc. Lada.

I.1.b. Romanca terra, “earth, Earth”, oblezieni od SROKI térsā, “dry land”, w derywatach lubią tersnos, terrain, suptersaniós, subterranean, tersaqiós (od térsa+áqa), terraqueous, itp. SROKA ters, suchy, który daje tŕstus, oschłość, pragnienie, Gmc. Thurstuz (cf. O. E. Thurst), trskós, obeschnąłem, że Gmc. Thurskaz (cf. O. N. Thorskr, O. E. Cusk); torsē, suche, schnięcie, pieczenie, że Lat. Torrēre, także że zawiążą się w głowy słowo w torsénts, potok, albo torsidós, torrid, p.part. Torstós, gorzała, do torstā, bułka przypiekana, i rzeczownik torstátā; zero-stopień tŕsos, tarsos, budowa wickerwork (pierwotnie aby wysuszać ser), stąd bemol powierzchnia, podeszwa stopy, kostki, Gk. ταρσό03c.

I.1.c. Angielskie “earth” oblezieni od Gmc. Erthō (cf. Got. Airþa, O. N. Jörð, O. E. Eorðe, M. Du. Eerde, O. H. G. Erda), stąd MIE ertā, “ground, gleba, sucha land”, także używany dla “physical world” (jak przeciwstawcie do niebios albo mętu), od SROKI korzeń er -.

I.1.d. Łacina mundus, “universe, world”, zapaliła się. “clean, elegant” od nieznanego początku, stąd zawiążą się w głowy wod MIE móndos, który daje mondānós, światowy, “belonging do world”, (jak dobitny od Kościoła), używanego jako tłumaczenie Gk. κόσμο03c (MIE zawiążą się w głowy słowo kósmos) w jego Pitagorejczyku wyczuwają “the fizyczne universe” (zmysł autentyku Gk. Słowo “order, ordynans arrangement”). L. Mundusalso byłem używanego babskiego “ornaments, dress”, i związany z adj. Mondós, czysty, elegancki.

Proto-indoeuropejski miało wspólny korzeń wes, dla stroju, obciągnięcie, bilansują Gmc. Wazjan (cf. Got. Gawasjan, O. N. verja, O. E. Werian, O. H. G. Werian, Eng. Chodźcie, Ger. Wehr), Lat. Uestire, Gk. Hennynai, Skr. vaste, Av. vastē, Toch. Wäs/wäs, Uzbrajają. Zgenum/zkenum, walijski gwisgo, Bret. Gwiska, Alba. vesh; Hittite waš -. Wspólne łacińskie derywaty wéstis, część garderoby, indewestio, devest, enwestio, inwestują, transwestio.

I.1.e. Grek , ziemia, (m.γῆ, f. γαῖα) także od nieznanego początku, i zostaje tak w derywatach, że geō -.

I.1.f. Angielski “ground” oblezieni od Gmc. Grunduz (cf. O. N. Grunn, O. E. Grund, O. Fris. Grund, Du. Grond, Ger. Grund), nieznanego początku, MIE grúndus, zakładanie, mełło, powierzchnia ziemi, pierwotnie głębokiego miejsca, dołu, dołu morza.

I.2. Angielskie “bride” oblezieni od Gmc. Bruthiz (cf. Got. Bruþs, O. E. Bryd, O. Fris. Breid, Du. Bruid, O. H. G. Brut, i od tego do Średniego.Lat. Bruta, i od tego do O. Fr. Bruy), możliwie pierwotnie synowa, później także “woman istota married”, podkupują. W starożytnym IE zwyczaju, mężatka poszła przemieszkać z jej rodziną męża, tak jedyna 'świeżo-'wed samica" w takiej rodzinie byłaby synową. Odbudowane jak MIE bhrútis, to prawdopodobnie czytuje derywowane jak zerowy-stopień od PASZTETOWEGO czasownika bhrew, czyrak, bańka, wrzą, pieczenie, z derywatami wiążącymi do kucharstwa i browarnictwa, że bhrútom, bulion, od Gmc. Brutham (cf. O. E. Broþ, V. Lat. Brodum). Inne derywaty włączają rozciągane bhréuwo, warzą, że Gmc. Breuwan (cf. O. N. Brugga, O. E. Breowan, O. Fris. Briuwa, M. Du. Brouwen); bhréutom, gotowe jadło, spulchniło chleb, że Gmc. Brautham (O. E. Brēad, O. N. Brot, Dan. Brød, Ger. Brot); wariant podłużany bhrēto, ciepły, dając o-klasyfikują denominative bhrōt, “a warming”, wylęgając, wychów młodego, pomiotu, że Gmc. Brōdō, i czasownik bhrōtio, budują młodą, rasę, że Gmc. Brōdjan, pieką ciało, albo bhrḗtōn, pieką ciało, że Gmc. Brēdōn (cf. O. H. G. Brāto, O. Fr. Braon); bhrésā, palenie węgiel, ember, stąd (od O. Fr. Brese) braise, bryza, mosiądzują; bhérmōn, drożdże, że Gmc. Bermōn (cf. O. E. Beorma, M. L. G. Barm, Du. Berm), albo dalej suffixed bherméntom, drożdże, ferment, że Lat. Fermentum; rozciągany bherwē, kipieć albo kisnąć, że Lat. Feruēre, że w bherwénts, gorący, bherwṓr, zapał, eghbherwesko, wrzą, itp.; I, że bardzo archaiczne słówko aby skoczyć, bilansują bhrúnōn, że Gmc. Brunnon, i suffixed bhrḗwr, że Gk. φρέαρ, że w bhrewtikós, phreatic. Od autentyku SROKA korzeń bher - także Skr. Bhurati, Gk. Phurdēn-migdēn, Gaul. Voberā, O. Ir. Bréo, M. Ir. Berbaim, walijski beru, Alba. Burmë, i także prawdopodobnie podłużany bhrē, powonienie, dychawica, z czego bhrḗtos, zapach, ekshalacja, dech, że Gmc. Brēthaz (cf. NA bráðr, O. E. Brǣþ, O. H. G. Brādam, Ger. Brodem).

II.  Kształt niemal ograniczony do Zachodu Germańskiego koirós, szary, stąd “gray-haired”, czcigodny, stary, że Gmc. Khairaz (cf. O. E. Hār, O. H. G. J, comp. Herro, “noble”, Ger. Herr, Du. Heer, MIE kóireros), od SROKI koi, świecą.

III. Greckie oblezieni kształtu od IE *h2ner, człowieka, z zmysłem basica vigorous, życiowego, silnego, że w (a) nḗr, Gk. ἀνήρ (anēr), i zerowy-stopień w compounds jak anr -, andro -,-anros,-androus, “having men”,-anriā,-andry, itp.

IV. Hindustani ādmī (Hindi: आदमी, Urdu آدمی), od persa آدمitself od Arabszczyzny آدَم, także znajdowany w tureckim adamie, cf. אדם (adam), który początek Biblijnego nazwiska Adam.

V.    Ciekawy kształt Romanian bărbat (MIE bhardhátos), “bearded”, od Lat. Barba, od Italików farba (cf. Celtycki barfa, że w walijskim barf), metathesized kształt SROKI bhárdhā, broda, zaświadczona w europejskich dialektach. Porównajcie Gmc. Bardō (także “hatchet, broadax”, cf. O. H. G. Barta, że w halmbarta, do M. Fr. Hallebarde, Eng. Halabarda), O. Pruss. Bordus, Lith. Barzdà, Ltv. Barzda, bā́rda, O. C. S. брада, Russ. бород043, polski broda. Angielskie “beard” oblezieni od bhárdhos, Gmc. Bardaz (cf. Got. Zasuwa, O. N. Barðr, O. E. Broda, M. Du. Baert, O. H. G. Bart),

80.    Dwenós, dobry (< “useful, skuteczny, working”), że Lat. Premia, oblezieni od PASZTETOWEJ rosy, robią, sprawowanie, pokazują grzeczność; także, przysłówkowy formdwénē, dobrze, że w dwenēdéiktiōn, benediction, dwenēdhaktṓr, dobrodziej, itp.; Deminutywum dwenelós, przystojny, dość, czysty, że Lat. Bellus; dwēio, marka błogosławiona, że Lat. Beāre, w dwēiatós, błogosławiony, dwēiatidhakā, betify, itp.; Także możliwie ale nieprawdopodobny związany z dunamikós, dynamiczny (od dúnamis, Gk. δύναμ03b, siła). Germańskie słowo ostatecznie gōdaz (cf. O. Eng.gōd, O. N. Gōðr, Du. Idziony, O. Ger. Guot, gigat, Got. Gōþs, gadilings, Ger. Jelito, gätlich), od Nowoczesnego Indoeuropejski ghōdhós, który przychodzi od SROKI korzeń ghedh, żeby złączyć, połączenie, atak. Porównajcie Skr. Gadhjas, Lith. Guõdas, Ltv. Gads, gùods, Alba. Ngeh, ngae, O. C. S. Godŭ, Russ годъ, polski gody, Toch. Kātk/kātk.

81. Áutom, automobil, deminutywum automóghwibhili, samochód, od Gk αὐτο - jaźń, one’s własny, (w obrocie od αὐτος, jaźń, tak samo, od IE au) i SROKA meghw, ruch, w moghwē, cf. Lat. Mouēre (cf. Także Lat. Uoueō < *woghw-ējō), Hitt. Mugawar; to zwykle czytuje odbudowane jak od PASZTETOWEJ mewy, ruch, że SROKA zerowy rzeczownik-stopnia motós, wzruszony, ruch, (cf. Lat. Motus, Gk. Ameusasthai, amuno, Skt. -Muta, mivati, Lith. Mauti, itp.). Słówko kŕsos (albo kárros) i kŕsom (albo kárrom), od Celtyckiej i łaciny (w obrocie od SROKI kers, biegają) pokrewny wyraz z Nowoczesnym angielskim wozem, znaczą w Nowoczesnym Indoeuropejskim charriot, wozie, powózka, pierwotnie “wheeled vehicle”.

Dla SROKI kers, bilansują zero-stopień krso, biegają, że Lat. Currere, dając nowoczesne derywaty jak kŕsos, bieg, krsénts, potoczny, krsṓr, okienko, komkrso, zbiegają, komkŕsos, concurso, diskrso, myślą do góry, diskŕsos, dyskurs, ekskŕsiōn, wypad, enkrso, poniosą, enterkrso, mieszają z, enterkŕsos, bieg między, interposition, obhkrso, zdarzają się, rekrso, wracają, itp.; Kŕsos, albo jak zawiążą się w głowy słowo kárros, dwa-dotaczanego powózki, dając derywaty jak krsáriā, kariera, krsikā, naniesienie, ładunek, diskrsikā, rozładowanie, krsikatósā (albo karikatúrā, od italik), itp., I krspéntom, dwa-dotaczanego wozu, z czego krspentsios, stolarz. Zobaczcie także możliwy Germański pokrewny wyraz kŕsos, koń.

82. SROKA per korzeń dla cząstek i słówka treść “forward, through”, i szeroki rząd rozciąganych zmy taki jak “in przód, przed, ranny, pierwszy, szef, toward, przeciw, bliski, na, around”. Derywaty włączają péri, Gmc. Fer -, daleki- (cf. Eng. Dla-, Du.,Ger. ver -), który używany jako intensywny przedrostek oznaczające zniszczenie, odwrócenie albo ukończenie; jego superlatyw per (e) ro, dalej precz, daleki, że Gmc. Fer (e) ra (cf. O. N. Fjarre, O. E. Feorr, Du. ver, Ger. Paproć); per, per -, przez, dla, że Lat. Per; péri, dokoła, bliski, poza, nad, że Gk. περι, Skr. Pari, O. Iran. Pari; per -, dokoła, znowu, że slawistyczny per -. Także, zero-stopień pr, przed, w, Gmc. Futro, że Eng. Dla; prt, naprzód, że Gmc. Furth, Eng. Naprzód; pŕtero, dalej precz, Gmc. Furthera, Eng. Dalej; pr, por, naprzód, naprzód, że Lat. Por -; pŕsōd, naprzód, tynk, że Lat. Porrō; prmós, Gmc. Fruma/furma, Eng. Formierz; prmistós, pierwszy, Gmc. Frumista/furmista; pristós, pierwszy, pierwszy, Gmc. Furista; prówariā, “forward część ship”, prow, od Gk. πρώρα; prowtós, pierwszy, pierwszy, że Gk. πρωτο; pŕa, przed, dziobowy, że Gmc. Fura; pára, obok, alongsideof, poza, że Gk. παρα; prō, naprzód, precz od, że Gmc. Fra; prómo, od, że Gmc. Fram; prṓwā, dama, Gmc. Frōwō, od prówom, pan, Gmc. Frawan; prōwós, naprawdę, że slawistyczny pravu; pro, przed, dla, zamiast, że Lat. Pro; pronos, nachylenie, naprzód, że Lat. Pronus; proqe, bliski, że Lat. Prope; proqinqós, bliski, że Lat. Propinquus; proq (i) smós, najbliższy, że Lat. Proximus, że w czasowniku adproqsmā, zbliżonym; probhwós (bhw-o -, dorośnięcie, od SROKI korzeń bhew), rozwój dobrze albo prosty, pionowy, dobry, cnotliwy, że Lat. Probus; pro, przed, naprzód, wobec, naprzód, że Gk. προ, Skr. Pra -; proteros, przed, formierz, że Gk. προτε03c; (p) ro, intensywny przedrostek jak Celtycki ro; rozciągane kształty prāi, prei, przed, że Lat. Prae; préijos, formierz, wyżej, zwierzchnik, że Lat. Przeor; preiwós, jednorazowy, sam (“standing w front”, “isolated od others”), że Lat. Priuus, że w preiwtós, szeregowiec; może być *propreiwós, ale bardziej prawdopodobna podpórka (a) triós, one’s własny, szczegół, że Lat. Proprius; preismós, pierwszy, pierwszy, że Lat. Prīmus; préismkaps (od preismós+kaps), lider, szef, imperator, że Lat. Prīnceps (analogiczny do Ger. Fürsten, od tego samego źródła jak Eng. Pierwszy); preistanós, formierz, bardziej ranny, że Lat. Prīstinus; préscus, stary, dziad, (cu -, “going”, od czasownika , odchodzenie), że w Gk. πρέσβ03c; próti/pros, przeciw, toward, bliski, na, że Gk. προς. Inne derywaty włączają Skr. Prā, Lith. Per, pro, Hitt. Per.

Dla IE , odchodzenie, przychodzą, i cem, przychodzą, bilansują Gmc. Kuman (cf. Got. quiman, O. E. Cuman, Ger. Kommen, Eng. Przyjdźcie), że w bhicem, stawać, że Gmc. Bikuman (od ámbhi); cémōn, “he kto comes”, gość, w welcémōn, pożądany, “a podstępny guest” (od SROKI wel, życzenie, będzie), że Gmc. Wilkumōn; suffixed cemio, przychodzą, że Lat. Uenīre, w adcemio, advene, adcémtos, nastanie, adcemtósā, przygoda, adcemtā, aleja, kikromcemio, circumvent, komtrācemio, przekraczają, komcemio, zbierają się, komcémtos, klastor, komcémtiōn, konwencja, ekcémtos, wypadek, ekcemtuālís, eventual, entercemio, interweniują, encemio, wynajdują, encemtósiom, inwentarz, prāicemio, zapobiegają, procemio, przychodzą od, recemio, powrót, supcemio, pamiątka, supcémtiōn, subventio, supercemio, supervene; suffixed cmio, że Gk. Bainein, odchodzenie, chód, kroczą, z cátis, baza, kroczący, kroczek, baza, i-catos, jechawszy, i-catā, agential przyrostek, “one że jedzie albo kroczki, jedne że based”, że w akrocátā, akrobatka, że Gk. ἀκροβ1f7, anacátis, diacátis, acátiā, diacmio, przebywają, w diacátā, cukrzycy; także cmā, kroczą, miejsce, podniosło platformę, że Gk. Bēma.

Od SROKI wel, życzenie, będzie, derywaty wel (l) io, życzenie, że Gmc. Wil (l) jan (cf. Got. Wiljan, O. S.willian, O. N. vilja, O. E. Wyllan, O. Fris. Willa, O. H. G. Wellan, Du. Willen, Ger. Wollen), także wéliā, życzenie, będzie, moc, że Gmc. Wiljōn, i wélā, dobrze-istota, bogactwa, bogactwo, że Gmc. Welōn; o-stopień wolio, wybierają, że Gmc. Waljan (cf. Got. Waljan, Ger. Wählen), także wolós, dobry, dobrze, że Frank. Walaz, do wolā, biorą to odpoczynek, weselą się, że Frank.Lat. Ualāre (wtedy O. Fr. Galer), że w wolnts, galant, także od Frankish wolopā, galopują, rąbnięcie, od O. Fr. Galoper (O. N. Fr. Waloper); od podstawowego kształtu wel (l) o, życzenie, życzenie, że Lat. Uelle (obecny pień o-stopień Lat. Uol -), że w weleitā, velleity, wolítiōn, czyn wolicjonalny, wolontāsiós, dobrowolny, dwenēwolénts, łaskawy, maliwoléntiā, malevolence; prawdopodobnie rozciągany adjetive welpís, sympatyczny, w przysłówku wólup, z przyjemnością, do wolúptā, przyjemnością, że Lat. Uoluptās, do woluptuónts (ós), zmysłowy. Porównajcie także Gk. Elpis, Skt. vṛnoti, varyaḥ, varanam, Av. verenav -, Lith. velyti, O. C. S. voljo, voliti “will”, i veljo, veleti, “ command”, walijski gwell.

83. Indoeuropejski épi, ópi, bliski, na, przeciw, baza dla op (i ulgowy prefiksalny op -), “before, do, against”, że Lat. Ob, ob -, także “on”, że O. C. S. Ob; epi, “on, nad, at”, że Gk. ἐπι, albo opisten, “behind, na back”, że Gk. Opisthen; zero-stopień pi, na, w Gk. Piezein (patrzą sed); i ops, walet postronnie, z, że ópsom, przyprawa, ugotowała jadło, że w opsóniom, dostarczają, że Gk. ὀψώνι03b.

84. Proto-indoeuropejski korzeń ánt, przód, czoło, miało wspólny derywat ánti, przeciw, i także wobec, przed, koniec; ántia, zakończają, granica, że Gmc. Andja (cf. Got. I, O. N. Endir, O. E. Ende, O. Fris. Enda, O. H. G. Endi); Lat. Ante, że w antiénts, starożytny, antiriós, anterior, itp.; Enantios, przeciwległy, że Gk. εναντ03b; antiqós, “appearing przed, mając przeora aspect” (w zmieszają z SROKĄ oq -, patrzą), formierz, starożytny, że Lat. Antiquus; ńti, precz od, dopóki, unto, że Gmc. Und; ántos, zakończają, że Skr. Antah. Inne IE zaświadczone derywaty Osc. Mrówka, Toch. ānt/ānte, Lith. Mrówka, O. Ir. étan, Hitt. ḫanta, Luw. Hantili, Lyc. xńtawata.

Poprzednia cząstka buduje wspólny mieszany, prawdopodobnie mnogi (widzą mnogą deklinację), ánt-bhi, “from obie sides”, dając SROKĘ ámbhi (bardziej ranną *h2n̥-bhi), dokoła, że Gk. ἀμφί, oba, bothsides, który daje ambhícios, ziemnowodny, że Gk. ἀμφίβ03b, albo ambhithéatrom, amphitheatre, od Lat. Amphitheatrum, się od Gk. ἀμφιθ1f7; MIE ambhi, ambh, “around, about”, że w łacinie, daje ambholā, odchodzenie o, chód, ambulate, ambholntiā, ambulans, prāiambholós, dosiadając przodu, prāiámbholom, wstęp; także, Gmc. Umbi (cf. O. N. Um, umb, O. E. Bi,, ymbe, Du. Bij, O. H. G. Umbi, bi, Ger. Um, bei, Eng. Przez, ale); od Celtyckiego, ambhágtos, embassador, sevant, hołdownika, i ambhágtiā, ambasada, od Lat. Ambactos, od Celt. Amb (i) actos. Także, w innych IE językach, Skr. Abhitaḥ, Av. Aiwito, aibi, O. Pers. Abiy, Toch. āmpi, Lith. Abu, O. C. S. Oba, Gaul. Ambi -, O. Ir. Imb -, Ir. Um, walijski.

85. SROKA ad, do, bliska, na, toward, przez, daje Gmc. Na (cf. O. N., Got. Na, O. E. Ćt, O. Fris. Et, O. H. G. Az), Lat. Ad, Osc. Adpúd, Umb. , Skr. Adhi, Phryg. Addaket, Gaul. Ad, O. Ir. Ad, walijskie dorzucenie, i Starożytna Macedonka addai.

86. Porównajcie dla SROKI korzeń al, poza, że w olse -, olsos, że O. Lat. Ollus, ols, który daje olteriós, dalszoplanowy, oltmós, ostatni, oltmā, ostateczny, itp. Także, suffixed kształty z adj. Comp. -Tero -, alterós, i alternatywa anterós, “the inna two”, druga, inna, cf. Lat. Zmieńcie, adulterāre, Gmc. Antharaz (Got. Anþar, O. S. Athar, O. N. Annarr, O. E. Oþer, Ger. Ander), Skr. Antaraḥ, Lith. Antras, patrzą dwo. Inne derywaty aliós, alnós, jeszcze, inaczej, “other bardziej niż two”, oraz alienós, alenós, obcy, cudzoziemiec; porównajcie Gmc. Aljaz (Got. Aljis, O. N. Allr, elligar, O. E. Łokcie, el-lende, O. H. G. Wszystko, eli-lenti), Lat. Alius, aliēnus, Osc. Allo, Gk. άλλος, Skr. Anja, áraṇa -, Av. Anja -, airjō, O. Pers. ārija, Toch. Alje, ālak/allek, Phryg. Alu -, Ręka. Ail, Gaul. Alla, O. Ir. Oll, aile, walijski allan, ail; Lyd. Aλaś, prawdopodobnie Hitt. Uli -, aluś.

Porównajcie także MIE terminy alienós, obce, ale zawiążą się w głowy słówko Ariánom (od SROKI gen.pl. Alienóm), Iran, i Arianós (od SROKI Alienós), Iranka, także ‘aryan’, od Skr. ārjaḥ, “noble, honorowe, respectable”, nazwisko Sanskryckie-rozmawianie najeźdźcy Indii dali siebie w starożytnych tekstach, pierwotnie “belonging do hospitable” od O. Ind. Arjas, SROKA álios, pan, gościnny pan, pierwotnie "broniący przychodnia" fromaliós, przychodzień. Starożytne Persy dały siebie to samo nazwisko (cf. O. Pers. Arija -, Pahlaviʼryʼn, Parthian aryān); w Ardashir czas ērān (od Avestan gen. Pl. Aryānām) trzymała to treść, oznaczając ludzi aniżeli stan.87. SR

OKA de baza różnych prepozycji i przysłówków; jak, o-stopień podłużany , do, toward, wstępujący, Gmc. (cf. O. S., O. Fris.to, O. E. , Du. Też, O. H. G. Zuo, zeger. Zu); zmieszajcie qmdo (od qo), że Italika quando; de, od, z, że deterós, i deteriṓs, gorszy, który daje deteriosā, degenerują. Także, bilansują Lat. Donec, Gk. Przyrostek-de, Lith. Da -, O. C. S. Zróbcie, Celtycki , O. Ir. Zróbcie.

88.     Prepozycja kom, obok, bliska, przez, z, czytuje zaświadczona jak łacinę cum (O. Lat. Com), co -, slawistyczny (cf. O. C. S. , Russ. к, ко, ко -, O. Pol. K, ku), także Gk. Kata, Hitt. Katta (< zero-stopień km-ta), w Germańskim jako imiesłowowy, kolektyw i intensywny przedrostek ga - (cf. Got., O. H. G. Ga -, O. N. G -, O. E. Ge -), “together, with”, także markier obok imiesłowa, i w Celtyckim kom -, O. Ir.cét -, walijskim żargonie/gan. Inne derywaty włączają łacinę kómtrā, przeciw, przeciwległą, że komtrāsiós, przeciwieństwo; także, bilansują zwykle odbudowawszy IE *ksun, że Gk. ξυν, który uważał grek-psi substrate (Villar) od kom, także w metathesized komiós, wspólny, podzielił się, że Gk. κοινό03c, stąd Komi, Koine, od Gk. κοινή. Także,-m zwykle utonie w ostatecznych sylabach przed pełnogłoską (jak w metrycznym), cf. Lat. Animum aduertere > animaduertere. W Nowoczesnym Indoeuropejski,-mis zawsze napisy, chociaż to może być wymawiane bez tego. 

89. Dla SROKI eghs, na zewnątrz, i obocznik eks, bilansują Lat. Ex, Oscan eh -, Umbrian ehe -, Gk. Eks, Stary Prusak, Lith. Ìš, , Ltv. , iz, O. C. S. Iz, izъ,, Russ. Iz, Gaul. Ex-, O. Ir. Osioł, walijski, Alba. Jashtë. Dla ustnego compounds znajdowany w różnych językach, bilansują ek (s) bhero, wyniesienie (od bher, naniesienie), cf. Gk. ἐκ-φέρω, Lat. Ef-ferō, O. Ir. Jak-biur, albo eksei, gasną (od , odchodzenia), cf. Gk. ἔξ-ειμι, Lat. Ex-eō, Lith. Iš-eĩti, O. C. S. Iz-iti. Derywaty włączają eks, eks -, z, precz od, że Lat. Ex, ex-; eks, ek, z, od, że Gk. Ex, ek, że w ekso -, exo -, eksotikós, egzotyk, eksoterikós, egzoteryczny, komekdok, synecdocha (patrzą dek), od Gk. συνεκ03b; suffixed porównawczy wariant ekstrós, zewnętrzny (kobiecy ekstrā, na zewnętrzny), że w ekstrāniós, extrange, ekstrnós, ekstriós, powierzchowność, ekstrnālis, zewnętrzna, itp; ekstmós, najdalsze od środka, ekstremum (-mo - funkcjonowanie jako superlatyw, widzą porównanie przymiotników), cf. Entmós, ale także ekstrēmós, że Lat. Extrēmus; eghskmtós, najdalszy od środka, ostatni, Gk.ἔσχατ, że w eghskmtologíā, eschatologia; Celtycki eks, na zewnątrz (), albo Bałtosłowiański iz, od, z.

Dla SROKI dek, doprowadzenie, przyjmują, bilansują dekē, leżeć (od “be acceptable”), Lat. Decēre, że w dekénts, przyzwoity; suffixed przyczynowy o-stopień dokē, uczenie (od “cause do accept”), że Lat. Docere, że w derywatach dokénts, dokilís, pojętnych, doktṓr, doktrínā, dokoméntos, itp.; Doko, postać, zdają się, myślą (od “cause żeby przyjąć albo accepted”), że w dókmn, dogmat, dokmntikós, dogmatyczna, doktologíā, doksologia (od nogi), parádoktos, conflicting z oczekiwaniem, że Gk. παράδ03b (od pary-, obok, patrzą per) jak w parádoktom, paradoks, że Lat. Paradoxum, albo wrdhodoktíā (patrzą wrdho -, prosty), ortodoksja, wrdhódoktos, cerkiew, że Gk. ὀρθὀδ03b; suffixed kształt dékōs, wdzięk, ozdoba, że Lat. Decus, decoris, i pożyczki dekosā, ozdabiają, dekṓs, seemliness, elegancja, piękno, dekosós, decorous; deknós, godny, zasługując, stosowna, deign, déknitā, godność, komdeknós, condign, deknidhakā, dignify, disdeknā, wzgarda, endeknā, indign, endeknnts, oburzona; reduplicated didksko, usłyszenie, Lat. Discere, że w pożyczkach di (dk) skípolos, uczeń, di (dk) skiplínā, dyscyplinują; Greckie słówko włączają pandéktās, że Gk. πανδέ03b, ekdeko, rozumieją, komekdeko, zabiorą część, że Gk. συνεκ03b, i komekdok, synekdocha, że Gk. συνεκ03b; także, o-klasyfikują przyrostek dókos, belka, poparcie, że Gk. δοκός, w dwiplodókos, diplodocus (patrzą dwo).

90. Dla SROKI upo, pod, do góry spod, nad, bilansują Gmc. Upp (cf. Got. Iup, O. E. Do góry, uppe, O. H. G. Uf, M. L. G. Do góry, Ger. Auf); uponos, “put albo wystawiają up”, otwarty, że Gmc. Upanaz (cf. O. N. Opinn, O. E. Otwarty, O. H. G. Offan, Swed. öppen, Dan. Aaben, O. Fris. Epen); suffixed upt (o), często, że Gmc. Uft (a) (cf. Got. Ufta, O. N. Optujcie, O. Fris. Ofta, Dan. Ofte, Ger. Oft); wariant sup, że Lat. Sub, w súpter, cicho, że Lat. Subter, i súpo, że Gk. ὑπο -; wariant upso (cf. Także Hitt. Upzi), że grek úpsos, wysokość, górna; od mieszanego upo-sto - (dla st - patrzą stā), “one kto stoi under”, służąca, młodzian, że Cel. Wasso -, do V. Lat. Uassus, stąd MIE upóstos, hołdownik; úpolos, opal, Skr. Upalaḥ, wariant uperós, niższy, że Skr. Upara - (od upo, Skr. Upa, “below”), później pożyczy jak Gk. Opallios, Lat. Opalus. Porównajcie Gmc. Upp, Ita. Sub/sup, Gk. Hupo, Ind.-Ira. Upa, Toch. /Spe, Bal.-Sla. Po, Cel. Wo (cf. Gaul. Vo -, O. Ir. Fo, walijskie odchodzenie).

91.  Dla SROKI-w, albo, cf. Lat.ue, Gk. ϝἐ, , O. Ind.,Ira. , Toch. Wa-t/klepią, Cel. Ue, O. Ir. [n] ó, [n] ú, walijski [ne -] u.

92. SROKA bhábhā, fasola, bober, że Lat. Faba, O. Pruss. Babo, Russ. боб, Pol. Bób, walijski ffâen, Alba. Bathë; także oboczniki bháunā, że Gmc. Baunō (cf. O. N. Baun, O. E. Bēan, O. H. G. Bona, Ger. Bohne), i bhákos, soczewica, że Gk. φακός.

93. Indoeuropejski snéich, śnieg (i rzeczownik snéichs, śnieg), że Skr. Snēha, Av. Snaēža, Toch. Śińcatstse, O. Pruss. Snaygis, Lith. Sniegas, Ltv. Sniegs, O. C. S. Snegu, Russ. снег, polski śnieg, O. Ir. Snechta, walijski nyf. Inne derywaty o-stopień snóichos, że Gmc. Snaiwaz (cf. Got. Snaiws, O. N. Snjór, O. E. Snāw, O. S., O. H. G. Sneo, O. Fris., M. L. G. Sne, M. Du. Snee, Du. Sneeuw), i zerowy-stopień snichs, że Lat. Wodnik, niuis, i sníchā, że Gk. νιφα.

94. Czasownik wegh, odchodzenie, przewóz w pojeździe, ruch, czytuje zaświadczony jak “have ciężar, dźwig, carry” w Gmc. Wegan (cf. Got. Gawigan, O. S. Wegano. N. vega, O. E. Wegan, O. Fris. Wega, Du. Wegen, O. H. G. [bi] wegan, Ger. Bewegen, wiegen), Lat. vehō, Osc. veia, Umb. Ařveitu, Gk. Ekhos, Skr. vahati, Av. vazaiti, Toch. Wkäṁ/yakne, O. Pruss. vessis, Lith. vežu, Ltv. Nadać, O. C. S. vesti, Russ. vezti, polski wieźć, Gaul. Uecturius, O. Ir.fecht, fén, walijska gwain, Alba. vjedh, udhë. Wspólne derywaty włączają wḗghā, ciężar, jednostka ciężaru, wee, od Gmc. Wēgō; wéghtis, obciążają, że Gmc. (Ga) wikhtiz (cf. O. N. vćtt, O. E. Gewiht, O. Fris. Wicht, M. Du. Gewicht); wéghos, droga, bieg przesuwa, że Gmc. Wegaz (cf. Got. Wigs, O. E., O. S., Du., O. H. G. Weg, O. N. vegr, O. Fris. Wei); o-stopień wóghnos, powózka, że Gmc. Wagnaz (cf. O. N. vagn, O. E. Wćgn, O. S., O. H. G. Wagan, O. Fris. Wein, Eng. Wain); wóghlos, gmin, motłoch, mnóstwo (< ”moving mass”), że Gk. οξλος; od Lat. Uehere p.part. Weghtós, niesiony, dając weghtṓr, wektor, wegheménts, gwałtowny, wéghikolom, pojazd, komwéghtiōn, konwekcja, itp.; Wéghiā, droga, droga, że Lat. Uia, dając weghitikom, podróż, przesuw, Lat. Uiaticum, weghiātikālís, viatical, komweghiā, zanoszenie, i komwóghis, konwój (zawiążą się w głowy-tłumaczył od Fr. Convoier, wariant conveier), deweghiā, odchodzą, obhweghiā, zapobiegają, obhweghiós, oczywisty, prāiweghiós, poprzedni, weghiādéuktos, wiadukt, itp.; Także, weghsā, wzburzenie (od “set w motion”), że Lat. Uexāre; także, komweghsós, wypukły, (“carried albo ciągnięty razem do point”), od Lat. Conuexus.

95. Pierwotnie PASZTETOWY korzeń ter, nad, daje czasownik tero, krzyż nad, farwater przez, pokonują, że Skr. Tirati, tarati; także kontraktowy jak atematyczny trā, że prawdopodobny O. Lat. Trāre, który dałem tran (t) s, poprzez, nad, poza, przez, że Lat. Trans. Inne derywaty włączają zero-stopień tŕilos, otwór (< “a nudny through”), że Gmc. Thurilaz (cf. O. E. þyrel, M. H. G. Dürchel, Eng. Dygotać); tŕqe, przez, że, Gmc. Thurkh/thurukh (cf. Got. þaírh, O. S. Thuru, O. E. þurh, O. Fris. Thruch, M. Du. Dore, Du. Drzwi, O. H. G. Durh); także, w néktār, nektar, napój bogów, od nek, śmierci, i smoły, pokonując, że Gk. νέκτα03c, i derywat nektarínā; czasownik trāio, bronią, że Iranka thrāja -; rozciągany truks, dzikus, dziki, srogi (od “overcoming, powerful”), że Lat. Trux, że trukulénts, zaczepny; i przeto także unosawiane rozciągane pnie, pień, pozbawiony gałęzi albo limbów, rozszarpanych (od zmożenia, zszarpał), Lat. Truncus. Porównajcie wszystko IE derywaty meanig przez,: Gmc. Thurkh, Lat. Trans, Umb. Traf, Gk. Smoła, Skr. Tiras, Av. Tarə, O. Ir. Tre, walijski tra.

Dla neks, śmierć, zmarła osoba, morderstwo, gwałtowna śmierć, bilansują NA Naglfar, Lat. Nex, Toch. Näk, Lith. Našlys, Ir. éc, walijski angeu. Derywaty włączają nekrós, zmarły, trup, że Gk. νεκρό03c; czasownik nekio, wyrządzają, szkoda, że Skr. Naśyati, Av.nasyeiti, i jego o-stopień nokē, że Lat. Nocēre, dając wspólne derywaty jak nokénts, nocent, albo ṇnokénts, niewiniątko, albo nokuós, nocuous; także o-stopień noks, szkoda, kaleczą, szkoda, że Lat. Noxa, w noksiós, szkodliwy, szkodliwy, i obhnoksiós, obnoxious.

96. Indoeuropejski verbdō, dają, rozwinęły się (zewnątrz Germańskie języki) jak Lat. Śmieć, Osc. Dede, Umb. Dadad, Gk. δίδωμ03b, Skr. , dádāti, Av. Dadāiti, Pers. Dadātuv, Pers. Dādan, Phryg. Dadón, Uzbrajają. Tal, O. Pruss. Dātwei, Lith. Dúoti, Ltv. Stawiać kropkę, deva, O. C. S. дати, Russ. дать, Pol. Dać, Gaul. Doenti, O. Ir. Dán, walijski brzask ranny, Alba. Dhashë, (Tosk dhënë, Geg dhąnë), Osset. Daettyn, Kashmiri dẏyūn; Hitt. , Luw. Da -, Lyd. Da -, Lyc. Da. Derywaty włączają zero-stopień (jak Lat. Śmieć) datós, day, z czego dátā, data (Rzymska konwencja zamykania każdy paragraf zgodności pisząc “given” i dzień i miesiąc, treść “given do messenger”, liderowała do danych, “given (pl.)”becoming termin dla “the czasu i miejsca stated”), datḗiuos, celownik (”the wypadek giving”), dátom, fakt, handel, transdo, (od trans+da), rozwieszenie, dają, handel, część. Transdatós, wydała się, day, z czego transdátiōn, dostawa, oddanie, dające/na dół, treść obie w Romańskich językach i angielskich, że Lat. Traditio, który dałem O. Fr. Tra (h) ison (Anglo-fr. Treson, Eng. Zdrada, cf. To. Tradimento, Kąpielisko. Traicio), i O. Fr. Tradicion (Eng. Tradycja, Fr. Tradycja, To. Tradizione, Kąpielisko. Tradicio); perdo, dokończają z, wyniszczenie, tracą, odrzucają, że w perdátiōn, ruina, zniszczenie, perdition; redo, oddają, powrót, zwracają się, dając część; redatós, odpłacił się, i derywat redátā, dzierżawa, wpłata dla korzyści posiadania (Romanca rendita przez V. Lat. Reddita, wpłynąłem przez Lat. vendita, “sold”, albo może być Lat. Prendita, “taken”); wesnomdo, (od wésnom, v.i.), Sprzedajcie, chwała, że Lat. Uendere (kontaktowałem od Lat. Uendumare, od starszego uēnumdare); także dṓnom, dar, że w dōnṓr, dawca, dōnā, dają, obecny, podarują, komdōnā, condone, dōntiōn, darowizna, dōnatḗiuos, donacja, perdōnā, nadanie, odpuszczają, wybaczenie; dṓtis, posag, małżeństwo, porcja, że Lat. Dos, także slawistyczny dōti, dar, dacza, że Russ. Dacza; dórom, dar, że Gk. δωρον; część. Dótis, coś day, że grek δόσις, givingantídotom, antidotum, zapaliło się. “given against”, anékdotā, anegdota, apódotis, apodosis, itp.

Dla SROKI wes, kupują, bilansują wésnom, sprzedaż, od Lat. Uēnum, że w wesnālís, kupny; suffixed wosno, kupują, że w wosn, kupno, opswosn, gotowe jadło, opswosno, kupują jadło, stąd opswósniom, nabywając aprowizacji, że Gk. ὀψώνι03b, z czego monopswósniom, monopsony; wésā, sprzedaż, która daje Eng. Bazar (patrzą qel); suffixed weslís, tania, baza, henceworthless, podły, że Lat. Uīlis, z derywatami likeweslidhakā, luk tani, vilify, weslipendo, vilipend (od (s) pióro).

Od SROKI korzeń wes, żyją, zatrzymanie, przechodzą noc, bilansują Germańskie derywaty treść być, że o-stopień (jak O. E. Wćs), naddałem wēz (cf. O. E. Wćre), albo wesan (cf. O. N. vesa, vera, “be”), albo Lat. Vesta, bogini rodziny, wástus, miasto, “place gdzie każdy dwells”, od Gk. Astu, do Lat. Zręczność, kunszt (practiced w mieście), że w wastutós, przemyślnym; także, wésenom, dom, że Pers. vahanam, że w diwésenom/diwn, dywan, od O. Ira. Dipivahanam, “document house”, od dipī -, pisanie, dokument, od Akkadian tuppu.

Indoeuropejski (s) pióro, poprowadzenie, rozciągnięcie, korkociąg, daje spenuo, korkociąg, że Gmc. Spinnan (cf. Got. Spinnan, O. N., O. Fris. Spinna, O. H. G. Spinnan, Dan. Spinde, Du. Spinnen, Ger. Spinnen), z czego spéntrā, “spinner”, pająk, że Gmc. Spinthrō (cf. O. E. Spīþra, Dan.spinder, i inne pokrewne wyrazy M. L. G., M. Du., M. H. G., Ger. Spinne, Du. Uprzędźcie); rozciągany pendē (nieprzechodni), obwieszenie, i pendo, powód zawisnąć, ważenie, p.part. Penstós (< *pendto -), z frequentative penstā, ważenie, uważają, że Lat. Pensāre, że w pendénts, breloczek, péndolom, wahadełko, pénstiōn, pénstom, ważenie, peso, adpende, append, adpéndīks, wyrostek robaczkowe, kompendiā, kompendium, kompéndiom, compendium, kompenstā, kompensują, dependē, zależą, dependo, płacą, wydają, ekspendo, wydają, enpendo, inpend, propendē, propend, rekompénstā, rekompensata, supspendo, podwieszają, itp.; Suffixed péniā, brak, biedota (< “a napięcie, exhaustion”), że Gk. πενια, zwykle spotkał się jako przyrostek-peniā; peno, żeby mordować, i o-stopień pónos, krwawica, czasownik pono, krwawica, że w geoponikós, geoponic, lithoponos (od Gk. Zawiążcie się w głowy słowo líthos, kamień), lithopone; o-stopień (s) pon -, że w spono, piędź, rozciągnięcie, ligatura, że Gmc. Spannan (cf. O. E. Spannen, O. H. G. Spannan, M. Du. Spannen), spon, piędź, Gmc. Spanō (cf. O. E. Spann; Gmc. Słowo było dopożyczane do M. L. Spannus, stąd To. Spanna, O. Fr. Espanne, Fr. Empan “distance”); także, spong, przepięcie, spangle, od Gmc. Spangō (cf. M. Du. Spange); póndos, ciężar, dając łacińskie wyrażenie lbra póndō, “balance przez weight” (pożyczył do Gmc. Punda, “pound”, cf. Got. Pund, O. Fris., O. N. Pund, O. H. G. Pfunt, Ger. Pfund, M. Du. Pont); póndōs, ciężar, dając derywaty (oddziałał przez rotacyzm, cf. Lat. Pondus, debatują-), pondesā, ważenie, debatują, że w prāipondesā, preponderate; także, bilansują sponde, “of one’s własny accord”, że Lat. Sponte (może być od Gmc. Spanan, “entice”), że w spondaniós, spontaneus.

97. Indoeuropejski bháres -/bhars -, orkisz, jęczmień, ziarno, korzeń dla Gmc. Bariz/barz (cf. Got. Barizīns, O. N. Barr, i także O. E. Bćr-lic, i.e. “barley-like”), Lat. Daleki (pień farr -), Osc.,Umb. Daleki, Phryg. Brisa, OCS brašĭno, walijski bara. Łacińskie derywaty włączają bhar (s) ínā, farina, bhar (s) inākiós, farinaceous, bharsgō, farrago, mieszanina, mieszają harpuny dla zwierzęcia żywią.

98. PASZTETOWY czasownik bhélmeans thrive, kwiat, kiełbik, że w bhóliom, liściu, że Lat. Folium, Gk. φυλλο03b, że w eksbholiā, exfoliate, debholiā, defoliate, perbholiā, perfoliate, prtbhóliom, teczka, itp; suffixed o-stopień bhlōuo, do kwiatu, kuksańca, że Gmc. Blōwan (cf. O. E. Blawan, O. H. G. Blaen), bhlṓmōn, kwiat, kwiat, że Gmc. Blōmōn (cf. Got. Blōma, O. S. Blomo, O. N. Blómi, Du. Bloem, O. H. G. Bluomo, Eng. Kwiat); bhlōs, kwiat, kwitną, że Gmc. Bhlōs - (cf. O. E. Blōstm, blōstma, Eng. Kwitnąć), Lat. Flōs (pień flōr - należny do rotacyzma), że w bhlōs, flora, bhlōsālís, kwiatowa, itp.; Bhlṓtom, krew, że Gmc. Blōthan (cf. Got. Bloþ, O. N. Blóð, O. E., O. Fris. Blōd, M. Du. Bloet, O. H. G. Bluot), bhlōdio, krwawią, że Gmc. Blōthjan (cf. O. N. Blćða, O. E. Blēdan, Ger. Bluten), bhlōtisā, poświęcają, zapalany. “treat albo hallow z blood”, (pierwotnie krew kropiąca na ołtarzach poganina, to słowo było wybierane w O. E. Biblie natłumaczyć Lat. Benedicereand Gk. Eulogein, i nie występuje z tym zmysłem w innych Germańskich dialektach); bhlótos, łopatka, liść, od Gmc. Blathaz (cf. O. N. Blad, O. Fris. Bled, Ger. Blatt). Inne derywaty włączają Oscan Fluusaí, Toch. Pält/pilta, O. Ir. Bláth, walijski blawd.

Właściwe PASZTETOWE słowo dla krwi kréwis (bardziej ranny korzeń *kreuh2), że w O. E. Hrot, Lat. Cruor, Gk. κρέας, O. Ind. Kravíṣ, Av. ẋrū -, ẋrūm, O. Pruss. Krawian, Lith. Kraujas, Ltv. Krevele, OCS кръвь, O. Pol. Krу, Russ. кровь, O. Ir. Cró, walijski crau. Wspólny przymiotnik o-stopień krowós, ocierają skórę, uncooked, “bloody”, że Gmc. Khrawaz (cf. O. N. Hrár, O. E. Hrēaw, M. Du.rau, O. H. G. Hrāo, Eng. Otrzyjcie skórę, Ger. Roh), Lat. Crudus, O. Ind. Kruras, Av. ẋrūra -.

99.  IE czasownik der, biorą na szynę, skórka, oprawiają, że Gmc. Teran (cf. Got. Gatairan, O. E. Teran, O. S. Terian, M. Du. Teren, O. H. G. Zeran), Gk. δερει03b, Skr. Darati, Uzbrajają. Terem, O. C. S. Dera, i dérom, kawał, że Bret. Cera; dŕtom, “something rozdzielona albo discarded”, kupa, Gmc. Turdam (cf. O. E. Tord, O. N. Tord -, M. Du. Torde, Du. Szkoda-); der (r), leathercovering, derris, od Gk. δερρι03c; dérmn, skóra, derma -, że Gk. δέρμα, w compounds dérmnto -, dermato -.

Angielski “tear” (kropla od oka), oblezieni od SROKI dákrus, zaświadczony jak Gmc. Takhruz (cf. Got. Tagr, O. N. Tár, O. Fris. Smoła, O. E. Tēahor, O. H. G. Zahar), Lat. Lacrĭma (od suffixed dákru-mā, O. Lat. Dacruma, bilansują z rozwojem O. Lat. Dingua - > Lat. Lingua), Gk. δάκρυ, Skr. Aśru, Av. Asrūazan, Toch. ākär/akrūna, Uzbrajają. Arc'unk', Lith. Ašara, Ltv. Asara, O. Ir. Dér, walijski deigryn.

100.  SROKA korzeń gno, wiedzą, daje derywaty gnēuo, że Gmc. Knē (w), (cf. O. E. Cnāwan, O. H. G. Bichnaan, irchnaan), gṇo, wiedzą, wiedzą jak do, (duchowo) zdolny do, Gmc. Kunnan (cf. Got. Kannjan, O. N. Kenna, O. E. Cunnan, O. Fris. Kanna, O. H. G. Irchennan), o-stopień przyczynowy gónio, rozgłaszają, zapowiedzą, że Gmc. Kannjan (cf. O. N. Kenna, O. E. Cennan, Eng. Ken), gntós, wiedział, znany, zwykły, doskonały, znajomy, że Gmc. Kunthaz (cf. O. E.cūth, Eng. Couth), gńtitā, wiedza, znajomość, przyjaźń, kinfolk, że Gmc. Kunthithō (cf. O. E. Cyththu); gnōsko, komgnōsko, poznają, trafiają zaznajamiane z, że w gnōtítiā, zawiadomienie, gnṓtiōn, pojęcie, gnōtosiós, notoryczny, komgnítiōn, cognition, rekomgnōsko, uznają, itp.; Suffixed-ro -, że ṇgnōrā, nie wiedzieć, nieuszanowanie, zignorują, albo gnros, porozumienie, biegłe, i czasownik gnar (r) ā, kazanie, opowiadają, opowiadają; gnōdhlís, knowable, wiedział, sławny, szlachetny, że Lat. Nōbilis; część. Gnōtós, wiedziany, rzeczownik gnṓtis, wiedza, zapytanie, gnṓmōn, sądzą, tłumacz, prognṓtis, diagnṓtis, agnṓtiā, itp., Jak Gk. γνῶσι03c, γνώμω03b; gńtis, wiedza, że Av. Zainti -; także prawdopodobnie gnṓtā, notują, oznaka, znak, cypher, że Lat. Nota, że w adgnōtā, zaopatrują, komgnōtā, konotują, itp., I także gnórmā, carpenter’s plac, reguła, modelują, przykazanie, norma, że w gnormālís, normalna, apgnormālís, anormalna, eghnormís (od eghs+gnorm -), nieregularna, extraordinary, bardzo szklanica, możliwie zapożyczenie od Etruska przez greka gnṓrmōn, γνώμω03b, carpenter’s plac, reguła. Dla IE derywaty, bilansują Lat. Nōscō/cognōscō, Umb. Naratu, Gk. γιγνω03c, Skr. Jānā́ti, Av. Paitizānənti, O. Pers. xšnāsātiy, Toch. Knān/nān, Uzbrajają. Canot', O. Pruss. Posinnāts, Lith. žinóti, žinaũ, Ltv. Zināt, zinu, O. C. S., O. Russ. знати, знаѬ, Russ. знать, polski znać, Ir. Gnath, walijska gnawd, Alba. Njeh, Kashmiri zānun Osset. Zon; Hitt. Kanes.

101.    SROKA korzeń ni, na dół, poniżej, daje derywaty Skr. Ni, Gk. Neiothen, O. C. S. Nizu, Russ. низ. Wspólny derywat nitero -, na dół, na dół, poniżej, poniżej, że niterosin Gmc. Nitheraz (cf. O. S. Nithar, O. N. Niðr, O. E. Niþera, neoþera, O. Fris. Nither, Du. Neder, Ger. Nieder), albo niterom w Skr. Nitaram.

Dla SROKI ńdher, pod, także możliwie derywowaną od ni, bilansują Gmc. Pod (cf. Got. Undar, O. N. Undir, O. Fris. Pod, Du. Onder, O. H. G. Untar), Pers. Zēr, Ręka. ĕndhup; także, bilansują ńdhos, poniżej, że Skr. Adhah; ndhrós, niższy, że Av. Aðara -, Lat. īnferus, i ndhriós, niższy; ndhŕnos, niższe, piekiełko, i ndhrnālís, piekielne; ńdhrā, infra, poniżej.

Angielskie piekło, tłumaczenie Lat. Infernus, oblezieni od o-klasyfikują rzeczownik derywowany od SROKI kel, nakrywają, utajenie, ratują, (cf. Skr. Cala, O. Ir. Cuile), viz. Koli, męt (od “concealed place”), Gmc. Khaljō (cf. O. N. Hel, O. E., O. Fris. Helle, Ger. Hölle, Got. Halja; Eng. Piekło może być od O. N. Hel, męt, bogini śmierci, innego przewozu pojęcia poganina i jego słowa do chrześcijańskiego idiomu); kol (l) , nakrywane miejsce, sala, że (dialektycznie geminated) Gmc. Khallō (cf. Got. Halja, O. N. Höll, O. E. Heall, O. H. G. Halla, Du. Hal); suffixed koleiós, pantofelek, że Gk. κολεό03c; zero-stopień kĺos, otwór, dziura, że Gmc. Khulaz (cf. Got. Na-hulon, O. N. Holr, O. Fris., O. H. G. Hol, O. E. Hol, hulu, M. Du. Hool, Ger. Hohl, Eng. Otwór, pokrywa); rozciągany klām, sekretnie, że Lat. Clam, w klamdestēinós, skryty (możliwie wcielenie klam-de - i entestēinós, wewnętrzne, od entos, wewnątrz, które daje pl. Entestḗina, jelito), kalupio, nakrywają, utajenie, że Gk. Kaluptein, przedzielają. Kaluptós, zaległem, że w (a) sukalúptos, od Lat. Eukaliptus, i MIE apokalúptis, objawienie, od Gk. ἀποκά03b, także apocalypsis, od Kościoła Lat. Apocalypsis; kélmos, hełm, koło sterowy, “protective covering”, że Gmc. Khelmaz (cf. Frank. Koło sterowy, O. E. Koło sterowy, O. H. G. Koło sterowy, M. Fr. Hełm, nikły. Helme); obhkolo, nakrywają nad, i część. Obhkoltós, zaległem, tajemny, z czego obhkoltā, do tajemnego; suffixed kólōs, od Lat. Farba; kélnā, storeroom, sala, piwnica, że Lat. Cella; kéliom, niższa powieka, migawka; podłużany-stopień kēlā, chowanka, lubią w komkēlā, utajenie.

102.   Proto-indoeuropejski pień (s) klau, hak, krzywe albo widełki (używane jako beleczka albo strzała w prymitywnych budowach) czytuje odbudowany dla kláustrom, zasuwają, strzała, bariera, że Lat. Claustrum, i kláustrā, matka, ściana, barykada, twierdza, dla Lat. Claustra; kláwos, przybijają, dla Lat. Clauus; kláwis, klucz, dla Lat. Clauis; skláuso, szczelnie, Gmc. Skhleusan (cf. O. E. Beclysan, O. H. G. Sliozan, Ger. Schlieel); także, bilansują Gk. Kleidos, klobos, Lith. Kliuti, kliaudziu, kliuvu, O. C. S. Kljucu, kljuciti, O. Ir. Clo, M. Ir. Clithar.

PASZTETOWY czasownik bhec, biegają, uciekają, czytuje zaświadczony w Bałtosłowiańskim jako Lith. Begu, O. C. S. Begu, bezati; także bhécios, potok, (możliwie od unattested czasownik bhécio) w Gmc. Bakjaz (cf. O. N. Bekkr, Eng. Beck); i w greku z treścią czmych w terrorze, także o-klasyfikują czasownik bhoco, rozpraszany, strwożą się, i rzeczownik bhócos, panika, lot, strach, że Gk. φόβος (stąd-bhocíā, Gk. -φοβία).

103.   Dla SROKI ka (u) układają się, głowa, i także strój. Górna, przyszwa koniec, główna osoba, lider, bilansują Gmc. Khaubuthan (Got. Haubiþ, O. N. Haufuð, O. E. Heafod, O. H. G. Houbit, O. Fris. Miałem, Ger. Haupt), Skr. Kapucchala, Lat. Caput.

104.   PASZTETOWY czasownik dem, zadomowią się, daje o-stopień domio, oswajają, zadomowią się, że Gmc. Tamjan (cf.  Got. Gatamjan, O. E. Temja, O. E. Tem, O. H. G. Zemmen); domós, zadomowiłem się, oswajają, Gmc. Tamaz (cf. O. N. Tamr, O. S., O. Fris., M. L. G., M. Du., O. E. Tam, O. H. G. Zam, Ger. Zahm); domā, oswajają, podbijają, że Lat. Domāre; dḿo, oswajają, że Gk. δαμαν, z derywatem ndmánts [n̥-dm̥-‘ants], nie kowalny, adamant, (zapalał się. “not domesticable”) i także brylant, od Vulg.Lat. Diamas,-antis, zmieniłem od Lat. Adămas,-antis, od Gk. ἀδάμα03c. Inne derywaty włączają Skr. Dāmyati, Av. Otamowywać, Pers. Dām, O. Ir. Damnaim, walijski addef, Osset. Domun; Hitt. Damaašzi.

Dla spek, strzeżenie, przeglądną, bilansują spékōn, watcher, szpiega, że Gmc. Spekhōn (cf. Frank. Spehon, O. H. G. Spehon, M. Du. Spien, Ger. Spähen, Spion, Eng. Szpieg); od Lat. Specere spékimēn, spéktrom, spekolā, especulate, spékolom, adspéktos, aspekt, ekspektā, spodziewają się, perspektḗiuā, perspektywa, respektā, spojrzenie, związek, supspektā, podejrzany, itp.; Spékiēs, widząc, cel, kształt, gatunek, że w spekiālís, szczególny; speks, watcher, “he kto sees”, w Lat. Compounds; dēspekā, gwiżdżą, spojrzenie na dół dalejże; metathesized Grek kształty jak spekio (Gk. Skepio), wizytują, uważają, że w spektikós, sceptyk, Gk. σκεπτ03b; albo o-stopień spókos (Gk. Skopos), jeden kto ogląda, albo obiekt uwagi, celu, tarczy, (jak Eng. Meta) i czasownik spokē, patrzą, że w nowoczesnym jorospókos, horoskopie, zapalanym. “time-watcher”, od Gk. ὡροσκ1f7, qēlespókiom, od Mod.Lat. Telescopium, albo epispókos, nadzorujący, biskup (Eng. Biskup przychodzi od O. E. Bisceope, się od Wulgarnej łaciny ebiscopus), epispokālís, biskupiej, itp. –Zmiana spek - > skep zdarzyła się relatywnie późno w greku być odbudowana w właściwym wspólnym IE języku.

105.   Dla SROKI sals, sól, bilansują Lat. Sāl, Umb. Salu, Gk. Hals, Skr. Salila, Illyr. Salapia, Toch. Sāle/sālyiye, Uzbrajają. , O. Pruss. Sal, Lith. Saldus, Ltv. Sāļš, OCS soli, Russ. соль, polski sól, O. Ir. Salann, walijski halen, Alba. Gjelbson. To daje derywaty jak sáldom, Gmc. Saltom (cf. O. S., O. N., O. Fris., Got. Sól, O. E. Sealt, O. H. G. Salz, Du. Zout), zero-stopień sĺdiā, sól, marsz, souse, że Gmc. Sultjō (cf. M. E. Cylte, Dan.,Też nie. Sylt, Eng. Zamulać, i O. Fr. Su, do Eng. Souse), saldo, żeby osolić, że Lat. Sallere, i p.part. Salstós (< *saldtós), że w sálstā, jucha, salsa; od Lat. Sāl salásiom, pensja, salátā, sałata, albo salámis; to daje także słówko dla morza, od “salty water”, że w greku, albo w łacinie sálom.

PASZTETOWY okopowy sol (albo *solh2) znaczy całokształt, i czytuje zaświadczony w wspólnym derywacie soluós, całokształt, nienaruszony, uninjured, że Gk.ὁλος (Jon. οὖλος), Skr. Sarvah, Av. Haurva, O. Pers. Haruva, dając nowoczesne słówko lubią soluokáustom, holocaust (od nijakiego Lat. Holocaustum, się od Gk. ὁλόκα03c, “burned hole”), soluograbhikós, holograficzny (dla gerbh -, v.i. A), albo katsoluikós, powszechna, katoliczka (jak Lat. Catholĭcus, Gk. καθολ03b, dla kat, v.i. B). Także, bilansują solidós, zimny, w komsolidā, umocnienie, solidāsiós, kolegialnie odpowiedzialne (źródło pokrewne do Eng. Żołnierz), sol (i) dtos, żołnierz, od Lat. Solidātus (od sólidos, Rzymianin złota moneta, także pensja, zapalana “one pay”, cf. To. Soldato, Fr. Soldat, Kąpielisko., Pt. Soldado, Swe., Też nie., Ger. Soldat, Du. Soldaat, Russ., Ukr. солда044 itp.); Sólos, całokształt, cały, unbroken, że solikitós, proszą, pieczołowity, albo solemnís, uroczysty, od Lat. (Dialektyczny geminated kształt) sollus; jak zero-stopień sálūts, zdrowie, że w salutā, kłaniają się; także w saluós, całokształt, kasa ogniotrwała, zdrowa, uninjured, od Lat. Salvus (do O. Fr. Sauf, i wtedy do Eng. Kasa ogniotrwała).

    Dla SROKI gerbh, drapią, bilansują Gmc. Kerban (cf. O. E. Ceorfan, O. H. G. Kerban, Eng. Wyrzeźbijcie, Ger. Kerben); zero-stopień gŕbhis, cięcie (od), że Gmc. Kurbiz (O. E. Cyrf, Eng. Podcios); o-stopień gróbhis, jadalny skorupiak, że Gmc. Krabiz/krab (b) (cf. O. E. Crabba, O. N. Krafla, O. H. G. Kerbiz, L. Ger. Krabben, Eng. Krab, rak, kraul); grbho, drapią, poprowadzenie, piszą, że gŕbhmn [‘gr̥bh-mn̥], obraz, litera, kawał pisania, i gŕbhmā, lina, z derywatami jak (zawiążą się w głowy słówko) grbhmntik, gramatyka, od Gk. γραμμ03b, i ghŕbhikos, graficzny, anágrbhmn, anagram, epígrbhmn, epigram, ṇghrbhíā, agrafia, epigrbh, epigraf, że Gk. ἐπιγρ03b, parágrbhos, akapit, prógrbhmn, zaprogramowują, itp; także, W. Gmc. Grafa, “count” (cf. M. Du. Graave, M. L. G. Grób, Ger. Graf, Eng.-Grób), możliwie zapożyczenie od grbhḗus, Gk. Grapheus, “scribe”. Dla innych IE derywatów, bilansują O. Pruss gīrbin, Ltv. Grīpsta, O. C. S. žrĕbŭ, Russ. žrebij, Uzbrajają. Kerel/gerel, Alba. Gërvish.

B.    Dla SROKI kat -, na dół, bilansują greka kata, na dół, i suffixed kształt kátolos, młode szczenię, młodo zwierząt (“dropped”), że łacina catulus.; Także znajdowany w Lodzie. Haðna, M. H. G. Hatele, Sla. Kotiti sę (cf. Russ. Kotítьsja), tarcza. Kótьka, Sr.-Cr. Kot, Pol. Wy-kot

106.   Dla Indoeuropejskiego bhlēig, świecą, bilansują Gmc. Blīkh (j) (cf. O. N.blíkja, O. Lód. Bleikr, O. H. G. Blīhhan, bleih, O. E. Blīcan, Ger. Blech), Lith. Blaikštaũs, blaikštýtis, blyškė́ti, Ltv. Bližģēt, blaiskums, O. C. S. блѣск044, блисц043, Russ. Blesk, Pol. Blask.

107.   PASZTETOWY czasownik bhel, kuksaniec, przybranie, wzdęcie, korzeń dla różnych derywatów zawierają okrągłe obiekty i pojęcie tumescent masculinity; jak, bhĺā, okrągłe naczynie, zaokrągliło obiekt, puchar, bolus, boll, że w Gmc. Bullō (cf. O. N. Bolle, bolr, O. E., O. H. G. Bolla, M. H. G. Bolus, M. Du. Bolle, bille); zero-stopień i bhĺōn, folusznik, że Lat. Fullō; bhĺōnos, byk, że Gmc. Bullōnaz (cf. O. N. Boli, O. E. Bula, M. Du., Ger. Bulle), bhĺokos, byk, że Gmc. Bullukaz (cf. O. E. Bulluc), bhĺnos, fallus, że Gk. φαλλό03c; o-stopień (dialektycznie geminated-l w Germańskim) bhól (l) os, piłka, bhól (l) ā, piłka, kula, okrągła toczą, bhól (l) ikos, jądra, bollix (cf. O. E. Beallucas); bholtós, śmiały, od Gmc. Balthaz (cf. Got. Balþei, O. N. Ballr, baldr, O. E. Łysy, beald, O. H. G. Łysy); suffixed bhólnis, miech, nadął piłkę, że Lat. Follis (cf. Eng. Mieszek, szaleństwo, dudek); możliwie bhálaniā, wieloryb, od Gk. φάλαι03b.

108.  MIE dmōn, czas, pożyczkowe tłumaczenie od Germańskiego tīmōn, (cf. O. Eng. Tīma, O. N. Timi, Swe. Timme), i czytuje derywowane od PASZTETOWEGO korzenia , dzielą, że w dmos, ludzie, ziemia (od “division society”), od Gk. δημος, że w dāmokratíā, demokracja v.i., Dāmogrbhíā, demography, epidāmíā, pandāmíā, dāmagṓgos, itp.; Alternatywny korzeń dajo, dzielą, że w geōdáisia, obsypią dzielenie, geodezję; dáimōn, rozdzielacz, dostawca, stąd boskość, później “demon, daimon”, v.i.; D (á) itis, dzielenie czasu, czasu, pory, że Gmc. Tīdiz (cf. O. S., O. E. Tid, Du. Tijd, O. H. G. Zīt, Ger. Zeit, Eng. Okres), i czasownik dītio, nadarzają się, od “occur w time”, Gmc. Tīdjan (cf. O. E. Tīdan).

To unrelated do Lat. Tempus, który ma nieznany początek. Dla łacińskiego słowa i jego derywatów, Nowoczesne Indoeuropejskie korzyści zawiążą się w głowy słowo témpōs; jak, komtemposāsiós, rówieśnica; témposā, rozciągacz (cf. Lat. Tempora > V. Lat. Tempula); tempesā, hartują, umiarkowany, regulują; tempositiā, temporize, itp.

SROKA krátos, moc, siła, (lubią Gk. κράτο03c) daje przyrostek-kratíā, moc, reguła, że Gk. - κρατί03b, przymiotnik kratús, silny, że Gk. κρατυ03c albo alternatywa kartús, twarda, że Gmc. Kharthus (cf. Got. Hardus, O. N. Harðr, O. E. Słyszany, O. H. G. Harto, Du. Twardy), może być od SROKI korzeń kar -.

Grek δαιμω03b znaczył boskość. Dla Greków i Rzymian dćmons byłam nadnaturalnymi istotami “replete z knowledge”, “divine power”, “fate” albo “god”, niekoniecznie zły. Wewnątrz chrześcijańska tradycja, idee “demons” pochodne jak dużo od tego literatury przyszły regarded jak apokryficzne i nawet kacerski jako to robiło od literatury przyjętej jak kanonicznej. To zdarzyło się bardziej albo mniej lubią z SROKĄ djḗus (pierwotnie znaczą niebo, niebo, stąd niebo-bóg, cf. O. E. Tig, Lat. Deus, Gk. Ζεύς, Skr. Devaḥ, Lith. Devas, O. C. S. Deivai), redukowany w jego persie treść jak szczególna (kiepska) niby boskość, dając daēva -, “spirit, demon”, tak w Asmodeus, Starym persie Ćshma, później Ćshmadćva.

109.   SROKA korzeń bher -, z derywatami treść brunatna, lustrzana, daje bhrūnós, brunatny, lustrzany, że Gmc. Brūnaz (cf. O. E. Brūn, O. N. Brúnn, M. Du. Bruun, adoptowany do Romańskich języków przez M. L. Brunus, cf. To., Sp. Bruno, Fr. Brun); reduplicated bhébhrus, brunatne zwierzę, kastor, że Gmc. Bebruz (cf. O. E. Beofor, O. H. G. Bibar, Nisko Ger. Bever), Lith. Bebrus, Cz. Bobr, walijski befer; bhérā/bhérnus, płodzą, zapalany. “brown animal” (jak O. E. Bera, O. H. G. Bero, od Gmc. Berō, albo O. N. Björn, od Gmc. Bernuz). Porównajcie Lat. Włókno, Gk. Phrynos, Skr. Bhallas, babhrus, Av. Bawra, Toch. Parno/perne, paräṁ/perne, O. Pruss. Bebrus, Ltv. Bērs, bebrs, Lith. Bėras, bebras, Russ. Bobr, Gaul. Bibrax, walijski befer.

110.   Indoeuropejski línom, len, chociaż czasem rozważył zapożyczenie od non-indoeuropejskiego języka, występuje w wielu IE dialekty; jak, Gmc. Linam (cf. Got. Lein, O. E. Lin, O. H. G. Lin, O. N. Lín, Ger. Leinen, Eng. Płótno), Lat. Līnum, Gk. Linon, O. Pruss. Linno, Lith. Linas, Ltv. Lini, O. C. S. Lĭnŭ, Russ. Lën, polski len, O. Ir. Lín, walijska llin, Alba. Liri/lîni.

Dla SROKI wĺnā, wełna, bilansują Gmc. Wulnō (cf. Got. Wulla, O. N. Ull, O. E. Wull, O. Fris. Wolle, M. Du. Wolle, O. H. G. Wolla, Du. Wol, Ger. Wolle), Lat. Lāna, uellus, Gk. Lēnos, Skr. ūrṇā, Av. varənā, Pers. Gurs, O. Pruss. Wilnis, Lith. vilna, Ltv. vilna, O. C. S. vlŭna, Russ. volna, Pol, wełna, Lith. vilna, O. Ir. Olan, walijski gwlan; Hitt. Hulana.

111.    SROKA chen, strajk, tłuczenie, slay, że Gk. θείνω, φόνος, Skr. Hánti, Av. ǰainti, O. Pers. Ajanam, Uzbrajają. Gan, O. Pruss. Guntwei, gunnimai, Lith. Genù, gińti, ginù, gìnti, Ltv. Dzęnu, dzìt, O. C. S. гънат043, женѫ, O. Russ. гънат043, жену, Cz. Hnáti, ženu, polski gnać, O. Ir. Gonim, Ir. Gandr, gonadh, Alba. Gjanj; Hitt. Kwen, Lyd. qẽn -; Slawistyczny gъnanъ, który stoi na zewnątrz w Satemowym dialekcie, postacie być od źródła pokrewnego do O. Ind. (ā) ghnānás, Av. Avaġnāna -, autentyk ghn - kształt, który didn’t przechodzą satemization kierunek. To daje derywaty jak o-stopień chónōn, slayer, powód ruiny albo zniszczenia, że Gmc. Banōn (cf. Got. Banja, O. N. Bani, O. E. Bana, O. Fris. Bona, O. H. G. Bana), który daje także MIE zawiążą się w głowy słowo chon, droga, droga, że w autochon, Autobahn, cf. M. H. G. Wyklinać, zmora, Ger.Bahn, “way, road” (od “strike” w technicznym zmyśle lubią “swath”); suffixed chńtiā, wojna, bitwa, że Gmc. Gundjō (cf. O. Lód. Gandr, O. E. Gūþ, O. N.gunnr do O. E. Gunne, dając Mod. Eng. Armata), także w chntiāpánōn, sztandar, “battle flag”, że O. H. G. Gundfano, To. Gonfalone (dla rondla-, v.i.); Suffixed kształt chend, dając prefixed czasowniki w łacinie jak dēchendo, cela od, bronią, i obhchendo, strajk przeciw, będą ofensywą, uchybieniem; także, suffixed zero-stopień chńtros, jad, że Pers. Zahr, O. Ira. Jathra -.

112.    SROKA génus, kolano, może być pierwotnie wędkują, daje Lat. Genū, Gk. Gonu, Skr. Jānu, Av. Znum, Pers. Zānu, Illyr. Genusus, Toch. Kanweṃ/kenīne, Uzbrajają. Cunr, Russ. звено; Hitt. Genu, Palaic ginu -. Warianty włączają greka o-klasyfikują kształty, że gónus, kolano, które daje polúgonom, polygonum, i gṓniā, kątek, kąt, który daje gonós, wędkował, i derywacyjny nijaki przyrostek-gonom, Eng. -Gon; także, zmieniają kształt gnew -, dając nijaki rzeczownik gnéwom, kolano, że Gmc. Knewam (cf. Got. Kniu, O. N. Kne, O. E. Cnēo [w], O. Fris. Kni, M. Du. Cnie, O. H. G. Kniu), i rozciągany czasownik gnewio, klęknięcie, “with skręcony knee”, że Gmc. Knewjan (cf. Got. Knussjan, O. E. Cneow [l] ian, Eng. Klęknijcie), albo Gk. γνυξ.

Inna treść dla SROKI génus jawbone, policzek, szczęka. Porównajcie Gmc. Gennuz (od wariantu génwus, cf. Got. Kinnus, O. N. Kinn, O. E. Cin, O. H. G. Chinni, Eng. Podbródek, Ger. Kinn), Lat. Gena, Gk. Rodzaj, Skr. Hanu (od alternatywnego kształtu ghénus), Av. Zanu, Pers. Goune (h), Phryg. Azon, Toch. Śanwem, Uzbrajają. Cnaut, Lith. žandas, Ltv. Zods, walijski genou, O. Ir. Odziarniarka, i Starożytna Macedonka kanadoi. Wspólny derywat zero-stopień alternatywa gńdhos, szczęka, od greka.

113.     SROKA chers, upał, ciepły, daje wspólne derywaty jak Germańskie alternatywne kształty chrenuo, pieczenie, na ogniu, nieprzechodnim, że Gmc. Brennan (cf. Goth.brinnan, O. N. Brenna, O. E. Beornan, byrnan O. H. G. Brinnan), i chrenuio, pieczenie, rozniecają, przechodni, że Gmc. Brannjan (cf. O. E. Bćrnan); chróndos, palenie albo flaming pochodnia, stąd także miecz, że Gmc. Brandaz (cf. O. E. Wryjcie, brond, Du. Branden, także Frank. Wryjcie, do O. Fr., O. Prov. Wryjcie); chermós/chormós, ciepły, gorący, i chérmā, upał, nijaki chérmom, dając-chermiā, Eng. -Thermy, że Gk. θερμο03c. Także, Lat. Chórkaps, (-kaps Lat. Agential przyrostek,-keps, “-taker”, od SROKI kap), szczypczyki; chórnos, piec, że Lat. Furnus; chórniks, figlarna, krypta (od “vaulted cegła oven”), że w chornikā, fornicate; chŕtom, oczyściłem masło, ghee, że Skr. Ghṛtam. Inne wiedziane derywaty Skr. Ghṛṇa, Av. Garəma, O. Pers. Garmapada, Pers. Garm, Phryg. Germe, Thrac. Germas, Ręka. Jerm, O. Pruss. Goro, Lith. Garas, Ltv. Niszczu, Russ. žar, O. Ir. Fogeir, walijski gori, Alba. Zjarr, Kashmiri germi, garū; Hitt. Wojna.

114.     Indoeuropejski czasownik éus, pieczenie, czytuje zaświadczone w Gmc. Uzjan (cf. NA usli, i w mieszanym [cel] uzjo, cf. Jak O. N. [eim] yrja, O. H. G. [eim] uria, O. E. [ǣm] erge, Ger. [Amm] ern, Eng. [emb] er), Lat. ūrō, Gk. Heuō, Skr. Oṣati, Lith. Usnis, Ltv. Usna, Alba. Ushël.

115.     PASZTETOWY korzeń noch -, golas, daje nochetós/nochotós, że Gmc. Nakwethaz/nakwathaz (cf. Got. Naqaþs, O. N. Nökkviðr, O. Swed. Nakuþer, O. E. Nacod, O. Fris. Nakad, O. H. G. Nackot, M. Du. Naket), nochedós, że Lat. Nūdus, nochmós, metathesized w Gk. γυμνο03c (gumnos), że w nochmasíā, gimnastyka, nochmástā, gimnastyk, od Gk. γυμνα03c, itp., I nochnós, że Skr. Nagna, Av. Maġna, O. Pers. Nagna -; porównajcie także Lith. Nuogas, Ltv. Nogs, OCS nagŭ, Russ. Nagoj, polski nagi, O. Ir. Nocht, walijski noeth, Kashmiri naṅgay, Hitt. Nekumant.

116.     Indo-europeancer, obsada, daje także cor, góra; cf. Hom.Gk. βορέη03c, Att.Gk. βορέᾱ03c, βορρᾱ03c, O. Ind. Giríṣ, Av. Gairi -, O. Pers. Niszczuka, gīr, Uzbrajają. Ler, O. Pruss. Garian, Lith. Girià, guras, O. C. S. гора, горѣ, Russ. гора, Pol. Góra, Alba. Gur.

Angielskie słowo “mount” oblezieni od Anglo-fr. Stańcie, się od O. Fr. Mont i O. E. Munt, oba od Lat. Mons, montis, MIE móntis, góra, (cf. Walijski mynydd), który daje montanós, mountanious, móntaniā, góra (od V. Lat. Montanĕa, kobiecy rzeczownik V. Lat montaneus, w obrocie od Lat. Montanus), montíkolos, pagóreczek, montā, wchodzą, pójdą w górę, podejście, obsada, że w admontā, kwota. To czytuje derywowane od PASZTETOWYCH podłych mężczyzn, stoją na zewnątrz, plan, źródło jakiegoś Zachodniego Indoeuropejskiego słówka aby projektować ciało strona, że zerowy-stopień mńtos, usta, Gmc. Munthaz (cf. Got. Munþs, O. N. Munnr, O. E. Muþ, O. Fris. Muth, M. Du. Mont, Ger. Mund), albo méntom, podbródek, że Lat. Mentum; mńā, projektując punkt, groźba, łacina minae, dając mnkiā, zagrożenie, prōmnā, jazda (zwierzęta) naprzód, (od prō, naprzód, i mnā, jadą zwierzęta z krzykami), że w prōmntā, deptak; mnē, plan, występ, grożą, że ekmnē, stoją na zewnątrz, dając ekmnénts, znakomite, enmnē, nadwieszenie, dając enmnénts, inminent, albo promnē, występ na zewnątrz, że w promnénts, wystający, albo promntósiom, cypel, od p.part. Promntós.

Właściwe PASZTETOWE słowo dla “mouth” ōs, że w O. E. ōr, NA oss, Lat. ōs, Skr. ās, oṣṭha, Av. Aosta, O. Pruss. Austo, Lith. Uosta, Ltv. Osta, Russ. Usta, Kamviri âša, Hitt. Aiš. Derywaty udane przez rotacyzm zwykle od Lat. Pień ōr -, że w ōsālís, ustny, ōsidhákios, orifice, ale najbardziej nie czytują udany, że nikły. ṓskillom, huśtanie się (od “small maska Bacchus”), dając czasownik ōskillā, balansują, i rzeczownik ōskilltiōn, oscylacja; także, ṓskolom, osculum, dając enōskolā, uzbrojenie z otwarciem, inosculate, i także ṓstiom, drzwi, ostium, dając ōstisios, odźwierny, ostiariusz (M. Eng. Hostiary), itp.

117.    SROKA korzeń cṓus, fem. Zastraszyć, albo masc. Byk, ox, będzie może ostatecznie imitacyjnym ryczącego (cf. Non-ie Sumerian gu, chińczyk ngu, ngo), daje Gmc. Kōuz (> kūz, cf. O. N. , O. E. , O. H. G. Cuo, Eng. Zastraszyć, Ger. Kuh), Lat. Bōs (pień bou -), Gk. Bous, Skr. Gauḥ. Derywaty włączają coukánā, róg, trąbka, “bellower” (zmieszają z kan -, śpiewak, v.i.), Coukanatṓr, buccinator; cóucalos, gazela (orig. “wild cow”), później bawół, że Gk. βούβα03b (bilansują z Lat. Būbulus, i jak alternatywa cówalos z Skr. Gavalaḥ, wszystko wiążące do dzikich zwierząt); suffixed cóunos, ox, że Pali goṇa -; cṓuros, dziki ox, że Skr. Gauraḥ; zerowy-stopień suffixed cwā, że w mieszanej smkmtómcwā, hekatombie, “sacrifice setki oxen” (patrzą sem,, kmtóm, setka), Gk. ἑκατό03b. Porównajcie wszystko IE derywaty: Gmc. Kōuz, Lat. Bōs, Osc. Buv -, Umb. Półdupek, Gk. βους, Skr. Gaus, Av. Gáus, Pers. Gāv, Thrac. Bonassos, Toch. Ko/keŭ, Uzbrajają. Kov Ltv. Govs, Russ. Govjado, O. Ir. , walijski buw, Kamviri idą, Kashmiri gāv, Osset. Gal.

118.   Rzeczownik ármos, ręka, przyszwa ręka, bardziej ranna *h2rmo -, czytuje zaświadczona jak Gmc. Armaz (cf. Got. Herb, O. N. Armr, Eng. Earm, O. H. G. Aram, O. S., M. Du., Ręka, O. Fris. Erm), Lat. Armus, Gk. ἁρμός, Skr. Irmy, Uzbrajają. Armunk, O. C. S. Ramo, O. Prus. Irmo Osset. Ręka. Ciekawe derywaty włączają árma, (pl. ármom), instrumenty, herb, armatós, uzbrojona, armátā, armia, armátolos, pancernik, armatósā, kotwica, zawiążą się w głowy słowo alármā (od O. To. Allarme, od all'arme, “to arms”, który mogło być-tłumaczoną pożyczką jak ad armā), disarmā, rozbrojenie, zawiążą się w głowy słowo gendárme (“mounted wojsko, mężczyźni-na-arms”, od O. Fr. Gent-d'armes, który mógł być pożyczką-tłumaczoną jak gntármā); armoníā, od Gk. ἁρμός, połączenie, łopatka. Baza ręka-oblezieni ostatecznie od SROKI korzeń ar -, który daje derivaitves lubią ártis, sztuka, zręczność, kunszt, od Lat. Ars, że w czasowniku artio, polecą w humanistyce, że Lat. Artīre, i jego p.part. Artitós, wykwalifikowany w humanistyce, której daje artitinos, rzemieślnik (od Tego. Artigiano, od V. Lat. Artitiānus), artístā, lettered osoba, artysta, od Med.Lat. Artista; dalej suffixed artiós, wprawiając, nawet, że Gk. ἄρτιο03c; ártus, połączenie (Lat. Artus, tłumaczenie Gk. Arthron, v.i.) Jak w artíkolos, połączenie, paragraf; artós, zwarty, że w artā, kompres, i komartā, coarctate; árdhrom, połączenie, od Gk. ἄρθρο03b, że w ardhrótis, enardhrótis, komardhrótis, itp.; Suffixed superlatyw aristós, najlepszy, że w aristokratíā, arystokracja, od Gk. ἀριστ03b.

Prawdopodobnie od tego samego korzenia (wtedy o-stopień suffixed kształt) ōrdhio, poczynanie utkać, że Lat. ōrdīrī; dalej suffixed ṓrdhōn, rząd (pierwotnie hałas nitek w warsztacie), od Lat. ōrdō, że w pożyczkowym słówku ōrdhonā, rząd, ōrdhonatós, rzędna, ordynans, komōrdhonā, współrzędna, supōrdhonā, podporządkowują, enōrdhonā, inordinate, ōrdhonāsiós, rzecz normalna, itp.; Albo inaczej suffixed ōrnā, dekorują, ozdobny, że Lat. ōrnāre.

Także obocznik , uważają, rachują, potwierdzają, ratyfikują, że Lat. Rērī, że w ratós, obliczony, który daje rátiōn, obliczenie, racja, stosunek, powód, albo rátā, stosunek, (Med. Lat. Rata, od Lat. Prō ratā parte, “according do stały part”, MIE prō rátā párti); suffixed redho, doradzenie, sumitują się, rada, i rédhos, rada, zdanie, że Gmc. Redan, redaz (cf. Got. Rapjo, O. N. Radan, redan, O. Fris. Reda, Du. Raden, O. H. G. Radja, reda, ratan, Eng. Czytay, rede, strach, Ger. Reden, Rede, raten), że w redhislio, zagadka, Gmc. Redisljan (cf. O. E. Rćdels, O. S. Radisli, M. Du. Raetsel, Du. Rakadsel, O. H. G. Radisle, Ger. Rätsel, Eng. Zagadka).

119.    Dla SROKI bhrtēr, brat, bilansują Gmc. Brothar (cf. Got. Brōþar, NA bróðir, O. E. Brōþor, O. H. G. Bruoder), Lat. Frāter, Osc. Fratrúm, Umb. Fratrom, Gk. φρά̄τ03b (phrātēr), Skr. Bhrātṛ, Av. Brātar, O. Pers. Brātar, Pers.barādar, Kurd. Bra, Phryg. Brater, Illyr. Bra, Toch. Pracer/procer, Uzbrajają. եղբայ058 (ełbayr < *erbair), O. Pruss. Brāti, bratrīkai, Lith. Broterė̃lis, brolis, Ltv. Brātarītis, brālis, OCS братр044, братъ, Russ. брат, polski brat, Gaul. Brātir, O. Ir. Bráthir walijski brawd, Kamviri bṛo, Kashmiri chłopieją, Osset. Ćrvad Lyd. Brafr -, Venetic vhraterei,. Derywaty włączają wspólne bhrātríā, bractwo, fratria, że O. Cz. Bratřie, O. Pol. Braciá, Gk. φρᾱτρ03a; O. Ind. Bhrātryam; także, łacińskie derywaty bhrā, fra, mnich, bhrāternālís, fraternal, bhrātérnitā, brać, bhrāternitiā, fraternize, kombhrtēr, confrere, bhrātrikdiom, bratobójca (morderczy), bhrātrikdā, bratobójca (zabójca).

120.   Dla cénā, kobieta, żona, pierwotnie może być “honoured woman”, bilansują Gmc. Kwenōn (cf. Got. qino, O. N. Kona, O. S. quan, O. E. Cwene, O. H. G. quena, Eng. Gałganica), Gk γυνή, O. Ind. Janis, gnā, Av. Jainish, gənā, Pers. زن (zćn), Phryg. Bonekos, Toch. Śäṁ/śana, Uzbrajają. Ród, O. Pruss. Genno, O. C. S. žena, Russ. žena, polska żona, Alba. Zonjë, O. Ir. Ben, walijski benyw; Luw. Wanatti. Derywaty włączają Zachód Gmc. Cḗnis, kobieta, żona, królowa, że Gmc. Kwēniz (cf. Got. qéns, O. E. Cwen, patrzą “queen”), i grek cńā [gwn̥], dając-cnā,-gyne, cno -, gyno -,-cnós,-gynous,-cnia,-gyny, i derywaty z cnai-ko - (patrzą-declensionin rzeczowniki dla bardziej na tym szczególnym derywacie, którym ukazuje się także w Armence, i której daje Mod.Gk. γυναί03b), gyneco -, że cnaikokratíā, gynecocracy, cnaikologíā, ginekologia, itp., Oraz V. Gk. γυννί03c, zniewieściały, itp.

Dla innych IE derywatów treść “woman, wife” bilansują:

I. Łacina ma:

I. Od SROKI dhē (i), ssą, karmią, (także “produce, yield”), że dhḗmnā, kobieta, zapalana. “she kto suckles”, że Lat. Femina (cf. Fr. Femme, Rom. Femeie, że Mod.Eng. Samica), dhēmnāinós, kobieca, ekdhēmnā, zniewieściała, podobna do dhḗlus, samica, owocująca jako Gk. θήλυς. Inne derywaty od tego samego korzenia włączają dhḗtos, brzemienność, childbearing, latorośl, z adj. Dhētós,-,-óm, brzemienna; suffixed ulgowy dhēkuondós, owocujący, żyzny; dhḗnom, siano (od “produce”), że Lat. Fēnum, faenum; dhēl (l) ā, ssą, że w dhēl (l) tiōn, fellatio; dhēlks, owocujący, rodzący, szczęśliwy, szczęśliwy, że Lat. Feliks, że w dhēlīkitā, szczęście, felicity, ṇdhēlīkitā, unhappiness, infelicity, dhēlīkitā, felicitate; dhēl, mother’s pierś, bidon, że Gk. θηλή, stąd endodhēl, śródbłonek, epidhēl, nabłonek, medhjodhēl, mesothelium. Inne derywaty włączają Gmc. -/dā - (Got. Daddjan, O. Swed. Dia, O. H. G. Tila), Skr. Dhayati, dhayah, O. C. S. Dojiti, dojilica, deti, Russ. деть, Pol. Dzieję, O. Prus. Dadan, Lith. Dele, O. Ir. Denaim, dinu.

I. B. Od dómūnos, pan (cf. O. Ind. Damūnas, Lat. Domin), dómūnā, kobieta, kobieta w ładunku, dama, Lat. Domina (cf. To. Donna, Kot. Dona, także znajdowany jak Fr. Paniusia, Kąpielisko. Dońa/dueńa, Pt. Dona), derywowany od dṓmos, dom, już zobaczony. Od Fr. Paniusia zawiążą się w głowy słówko jak Też nie. Paniusia, Ger. Paniusia, itp. Oraz Eng. Pani, pani, ma’am, od O. Fr. Ma paniusia, zapalana. “my lady”, od L. Mea domina (cf. To. Madonna), MIE dómūnā.

I. C. Lat. Mulier (cf. Kąpielisko. Mujer, Pt. Mulher, Rom. Muiere) czytuje odbudowawszy jak MIE mliḗr. Chociaż prawdopodobnie unrelated, bilansują melg, tomilk (w paraleli z parą dhē-dhḗmnā), że w zerze-stopień mĺgē, żeby nadoić, że Lat. Mulgēre; pełny stopień mélg, żeby nadoić, że Gmc. Melkan (cf. O. N. Mjolka, O. E.,. O. H. G. Melcan Du., Ger. Melken), i mélugs, mleczny, że Gmc. Meluks (cf. Got. Miluks, O. N.mjölk, O. E. Meoluc, milc, O. H. G. Miluh, Du. Melk, Ger. Mlekodajny); porównajcie Lat. Mulgeō, Gk. Amelgō, Skr. Marjati, Toch. Malke/malkwer, Lith. Melžti, Russ. Molozivo, O. Ir. Bligim, walijska blith, Alba. Mjelalso. Także, wariant melks, mleczny, bilansują Gk. ἀμέλγ03c, Lith. Malkas, melzu, Ltv. Malks, O. C. S. млѣко, Russ. молок043, polski mleko.

Podobny (może być krewny przez bardziej ranne zero-stopień - (m) ĺk-t -) PASZTETOWE słowo (ga) lakts, mleczny, że Gk. Galakt -, Lat. Lact -, także Hitt. Galank, spotkała się w (ga) laktiós, mleczna, galaktikós, galaktyczna, galáktiā, galaktyka, itp.

SROKA mélits (ranne *mélh1-to-), miód, mógł być także pierwotnie krewny; porównajcie Gmc. Miliths (cf. Got. Miliþ, Eng. Mildēaw, O. H. G. Milltou, Eng. Rdza, Ger. Mehltau), Lat. Mel, Gk. Melitos, Ręka. Mełr, Gaul. Melissus, O. Ir. Mil, walijski, Cor. Mel, Alba. Mjal; Hitt. Milit, Luw. Mallit -, Palaic malit -.

I wszystko aforementioned PASZTETOWE bazy mogą były pierwotnie (ale nieprawdopodobny) derywowały od korzenia mel/mol (od starszego *melh1), żeby zemleć, potarcie, magiel, z derywatami wiążącymi do różnych mielonych albo drobiących istot. Wspólne derywaty włączają méluōn, mączka, mąka, że Gmc. Melwan (cf. Got. Malan, O. N. Mala, O. E. Melu, O. H. G. Malan, Eng. Mąka, Ger. Malen), mĺdā, gleba, ziemia, że Gmc. Muldō (cf. Got. Mulda, O. N. Forma, O. Fris., O. E. Molde, O. H. G. Molta); mol, millstone, młyn (ordynarna mąka customarily kropiony na ofiarnych zwierzaętch), że w Lat. Molere, który daje molāsís, molarny, molínom, młyn, moulin, enmolā, immolate, ekmolo, mielenie na zewnątrz, że w ekmoloméntom, emolument, zysk, pierwotnie honorarium rozcieracza aby mleć ziarno; suffixed mélijom, proso, że Lat. Milium; suffixed wariant málnios, młot, knypel, Lat. Młoteczek; zero-stopień grek mĺā, mĺos, millstone, przemielają; rozciągany mlnos, naleśnik, że O. Russ. Blinu. Także, bilansują Umb. Kumaltu, Toch. Malyw -/mely -, Uzbrajają. Malem, Lith. Malti, Ltv. Słodowy, OCS melję, Russ. Melju, polski mleć, O. Ir. Melim walijska malu, Alba. Miell; Hitt. Mallanzi.

SROKA korzeń melmeans zbyt:

.    IE (s) mel, “soft”, z derywatami wiążącymi do miękkiego albo zmiękczyłem tworzywa różnych rodzajów. Rozciągany jak meldo, przetapiają, że Gmc. Meltan; meldio, mlecz, że Gmc. Miltja (cf. O. E., M. Du. Milte), móldos, słodowy, że Gmc. Maltaz (cf. O. N. Słodowy, O. E. Słodowy, mealt, Ger. Malz); suffixed wariant mlédsnos, szlam, że Gk. Blennos; mldús, miękki, że Lat. Mollis; unosawiany wariant mlandós, gładka, pieszczotliwość, pochlebcza, miękka-mówiona, że Lat. Blandus; obocznik smeld, pachniał, że Gmc. Powąchany (cf. O. E. Powąchany, smylt, O. H. G. Smalz, M. Du, M. L. G. Smelten, Ger. Schmelz, i O. Fr. Esmail), także zawiążą się w głowy słowo (od Gmc. Źródło do Tego. Smalto albo Prov. Esmalt), smáldos, smalta, emalia, emalia; rozciągany meldhiós, miękki, że Gmc. Mildjaz (cf. Got. Mildiþa, O. N. Mildr, O. E. Milde, O. Fris.milde, O. H. G. Milti, Du. Miękki); máldhā, mieszanina wosku i smoły, że Gk. Maltha; mélskos, miękki, pulchniutki, że Gmc. Milskaz (cf. O. E. Melisc, mylsc, Eng. Chochoł), mlakos, miękki, że Gk. Mlakós [ml̥-‘kos], miękki, że Gk. μαλακ1f7, że w mlakologíā, malakologia, osteomlákiā; Celtycka móltōn, owca, że O. Fr. Moton do Eng. Baranina; zero-stopień mlús, stępiony, nudny, nikły, że Gk. Amblus. Inne derywaty włączają Skr. Mrduḥ, Lat. Molere, Gk. Myle, O. C. S. Mlato, także zapożyczenie Finlandzkie mallas.

Angielski “soft” oblezieni od O. E. Softe “gentle, odpoczynek, comfortable”, od W. Gmc. Samfti, MIE od Gmc. Samftijaz “level, nawet, gładki, szlachecki, soft” (cf. O. S. Safti, O. H. G. Semfti, Ger. Sanft, M. Du. Sachte, Du. Zacht), MIE sombhtís, sombhtijós, od IE bazy som-“fitting, agreeable”, że w nowoczesnym angielski mieszany sombhtowor, software.

Dla SROKI wer, postrzeżenie, czata na zewnątrz dla, bilansują (kom) worós, uważny, świadomy, alarm, przezorny, że Gmc. (Ga) waraz (cf. Got. Wojny, O. N. varr, O. S. Giwar, O. E. (Ge) wćr, O. H. G. Giwar, M. Du. Gheware, Eng. Przezorny, Ger. Gewahr); suffixed wórtos, baczność, oglądając, przechowawca, że Gmc. Wardaz (cf. O. S. Cela, O. N. vörðr, O. E. Weard, O. H. G. Brodawka, także Fr.,Da. Garde, Kąpielisko.,Pt. Guarda, także do Eng. ‘lord’ i ‘steward’), andwortā, baczność, cela, że Gmc. Wardōn (cf. O. N. varða, O. S. Wardon, O. E. Warian, wearian, O. Fris. Wardia, O. H. G. Warten, M. Du. Waerdenger. Warten, O. N. Fr. Warder, O. Fr. Bardziej wartowniczy); wor, goods, ochrona, towar, że Gmc. Waro (cf. O. E. Waru, O. Fris. , M. Du. , M. H. G., Ger. Towar, Du. Waar, Swed. vara, Dan. vare), że w angielskich pożyczkowych tłumaczeniach sombhtowor, software, i kartuwor, towary żelazne (patrzą kratós); także, suffixed wóruos, baczność, że Gk. Ouros; wariant sworā, patrzą, że Gk. Horān, w panswóramn, panorama; suffixed werē, związek, odczuwają grozę dla, że Lat. Uerērī, w rewerē, revere.

B. MIE mel, silny, wielki, meliós, lepszy (pierwotnie “stronger”), że Lat. Melior, w meliosā, ulepszają; suffixed zero-stopień mltos, dużo, dużo, że Lat. Multus; porównajcie także Osc. Moltam, Umbr. Motar, mutu, Gk. Mela, Ltv. Milns.

C. IE mel, fałszywy, kiepski, zepsuty, daje łacinę mális, złą, malós, kiepską, (< mali-chnós, szkodliwe, od IE chen), że w malghábitos, malady, od mali-ghabitós, w biednym warunku (patrzą ghabh), malria, “bad air”, malaria (od mal-weriā), malidhaktṓr, malefactor, malidhakós, malefic, itp.; Zero-stopień mls, do mlsbhāmós, “speaking evil”, blaspheme (od bhā, rozmawiają); meliós, skrytobójczy, że Av. Mairiia -, do Eng. ‘markhor’.

II.   Germański ma:

II.A. Angielski “wife” możliwie od PASZTETOWEGO nominalnego korzenia ghwībhs, wstyd, pudenda, że Toch. Kimnijcie/kwipe, “female pudenda”, dając (gh) wbhom, kobieta, żona, (z semantycznym osłabiającą od autentyku treść) od Gmc. Wībam (cf. O. N. vif, O. S., O. Fris., O. E. Wif, Dan., Swed. viv, M. Du. Wijf, O. H. G. Wib, Ger. Weib). Nieco odbudowywać to korzeń jak ostatecznie od tego samego źródła jak generał IE cénā, kobieta.

Angielski “woman” especial zmieszają ograniczony do angielskiego i holenderski, zapalanego. “woman-man”, O. E. Wīfmann, od wīf (‘adult female’, Eng. Żona) i mann, później wimman (pl. Wimmen), że Du. vrouwmens, “wife”; to pierwotnie było przeciwstawione wćpen-mann, “weapon-man”, samczyk, z jasnym płciowy overtones.

MIE wébnom, broń, regularna IE odbudowa Gmc. Wepnam (cf. O. S. Wapan, O. N. vapn, Dan. vaaben, O. Fris. Wepin, M. Du. Wapen, O. H. G. Waffen, Ger. Waffe), bez wiedzianych derywatów zewnątrz Germańskich.

II.B. Indoeuropejski prṓwā, pani, kobieta, daje Gmc. Frawō (cf. O. H. G. Frouwa, M. H. G. vrouwe, Ger. Frau, Du. vrouw, jidysz froy), i oblezieni od SROKI per.

III. Wspólny Hindustani aurat (cf. Urdu عورت, Hindi ) oblezieni od Pers. عورت, w obrocie od Arabszczyzny عَوْر064 (niedoskonałość), chociaż zwykłe perskie słowo zćn, od Indoeuropejskiego cénā.

121.     Proto-indo-europeanékwos może był suffixed kształt eku - pokrewny do podłużanego o-klasyfikują przymiotnik ōkús, szpulka, mocna (jak Lat. Ocior, ocius, Gk. ὠκὺς, Skr. āśús); porównajcie Gmc. Ekhwaz (cf. Got. Aiƕa, O. N. Iór, O. Eng. Eoh) Lat. Equus, Gk. ἱππος, Skt. Aśva, Av. Asva -, Phryg.es', Pers. Aspa/asb, Kamviri ušpa, Toch. Yuk/yakwe; Stary. Pruss. Awinan, Lith. Ašva, Gaul. Epopeja, O. Ir. Ech/każdy; Walijski ebol; Ręka. ēš, Thrac. Esvas, Venetic ekvon; Hitt. Aśuwas Lyc. Esbe -. Wspólne słówko derywowane od greka ekwopótmos, hipopotam (od Gk. Pótmos, rzeka, od pieszczochy, v.i.), Zapalany. “river-horse”, ekwokámpos, hippocampus, ekwodrómos (od Gk. -δρόμο03c, racecourse), hipodrom, ekwogrū́ps, hippogriff (od Tego. Grifo, Lat. Gryphus, Gk. Grūps).

Dla PASZTETOWEJ pieszczochy, sit, mucha, bilansują derywaty pétrā, pióro, że Gmc. Fethrō (cf O. N. Fjöðr, O. E. Feðer, M. Du. vedere, Ger. Feder), peto, odchodzenie toward, szukają, że Lat. Petere, że w petítiōn, petolánts, petulant, adpeto, strive po, adpetítos, silne życzenie, apetyt, kompeto, konkurują, enpeto, napad, énpetus, rozpęd, enpetuós, gwałtowna, repeto, poprawka; pétnā, pióro, skrzydło, że Lat. Penna, pinna, że w deminutywum petnkolom, pinakiel; propetiós (w zmieszają z pro -, naprzód), życzliwy, łaskawy, propitious, pierwotnie religijny termin treść “falling albo rozbiegany forward”, stąd “eager, ” “well-disposed” powiedziała bogów; także, od alternatywy korzeń pte -, ptérōn, pióro, skrzydło, i ptérūks, skrzydło, że Gk. πτερο03b, że w compounds ptero - i-pteros,-pterūks; ptílōn, miękkie pierze, na dół, pióro; ptḗnos, uskrzydliłem, latając; reduplicate pipto, upadek, i ustny przymiotnik ptōtós, padając, spasiony, i nominalne derywaty ptṓtis, upadek, ptosis, i ptṓmn, upadek, spasione ciało, trup, że w kompipto, converge, zbiegają, z czego komptōtós, krzyżowy, i ṇkomptōtós, nie krzyżowa, asymptota, i także kómptōmn, wydarzenie, objaw choroby; o-stopień pótmos (w zmieszają z Gk. Przyrostek-amo -), “rushing water”, rzeka; péttrom, pióro, liść, że Skr. Pattram.

Nowoczesny angielski “horse”comes od Gmc. Khursaz (cf. O. Eng. Hors, O. N. Hross, O. Fris. Hors, M. Du. Ors, Du. Ros, O. H. G. Hros, Ger. Roß), który ma niepewny początek; następujące Germańskie fonetyczne zmiany to musi być natłumaczone jak MIE kŕsos, który możliwie czytuje opowiadane z SROKĄ kers, biegają (cf. O. N. Horskr, Lat. Currere, Lith. Karsiu, Celtycki karr), stąd może być pierwotnie to samo PASZTETOWE słowo kŕsos, dając Celtycką kárros, powózkę.

122.   Dla SROKI gher, chwyt, otaczają, bilansują derywaty jako czasownik ghrdhio, opasają, girt, i rzeczownik ghrdhs, pas, girth, że Gmc. Gurd - (cf. O. N. Gjördh, O. E. Gyrdan, gyrdel); suffixed o-stopień ghórtos (albo Gmc. Ghórdhos), ogrodzenie, stąd ogrodowe, spasają, pole, że Gmc. Gardaz (cf. Got. Gards, O. N. Garðr, O. E. Geard, O. Fris. Garda, O. H. G. Garto, Du. Gaard), Lat. Hortus, Gk. Khortos, O. Ir.gort, Bret. Garz, i także, z szerszą treścią domu, wieś, miasto, miasto, bilansują Got. Garþs i O. Lód. Gerði, Phryg. -Gordum, Gk. κορθί03b, Alba. Garth,-dhi, Toch. Kerciye (od ghórdhiom), i (nie satemized) O. Ind. Gṛhás, Av. Gərəđō, Lith. Gar̃das, gardinỹs, O. C. S. градъ, Rus. город,-град, Pol. Gród, stąd Proto-bałtosłowiańska gardŏs, sugestia nieregularny rozwój (dla satemized Bałtyk kształty, cf. O. Pruss. Sardis, Ltv. Zardi). Także, prefixed i suffixd zerowy-stopień komghŕtis, ogrodzenie, dziedziniec, towarzystwo wojska, mnóstwa, kohorty, że Lat. Cohors, cohortis, albo cors, cortis, stąd także dziedziniec, że w komghrtisíā, kurtuazja, curtsy, albo komghrtítiā, orszak, komghrtitinos, dworak, (od Tego. Cortigiano) i komghrtitinā, kurtyzana; i grek ghóros, taniec mełł, taniec, dramatyczny chór, że w ghorlis, śpiewacki, chorał (dla Med.Lat. Cantus chorālis, MIE ghorālís kántos), albo ghorístā, chorister, itp.

123.   Przymiotnik swādús, słodki, luby, początek Gk. ἡδυς, Skr.  Svādu, Av.xwāsta, Toch. Swār/swāre, Lith. Sūdyti, polski słodki, Gaul. Suadu, O. Ir. Sant, walijski chwant, i nawet dalej suffixed *swāduís, zachwycający, że Lat. Suāuis. Także, bilansują derywaty od SROKI korzeń swād -, że swādiós, słodki, że Gmc. Swotijaz (cf. Got. Sutis, O. N. Sötr, O. S. Swoti, O. E. Swēte, O. H. G. Suozi, M. Du. Soete, Eng. Słodki, Ger. Süß); swādē, radzą, pęd (< “recommend jak good”), że w nowoczesnych derywatach swstiōn (< *swādtio -), porada, disswādē, perswādē; także, swdōs, przyjemność, aedes, że Gk. ἡδος, i dalej suffixed swādon, przyjemność, że Gk. ἡδονή, dając nowoczesne derywaty swādonikós, hedonic, i swādonísmos, hedonizm.

124.   SROKA korzeń neqt - oblezieni prawdopodobnie od starszego ustnego korzenia nec, będą ciemne, będą nocą. Wspólne zaświadczone słówko zwykle od o-stopień nóqts/nóqtis (ale bilansują starszy Hitt. Nekuz, może być od IE II néqus), że Gmc. Nakhts (cf. Got. Nahts, O. N. Natt, O. E. Niht, neaht, O. H. G. Naht, O. Fris., Du., Ger. Nacht), Lat. Nox (pień noct -), Gk. νυξ, Skr. Nakti, Toch. Nakcu/nekcīye, Stary Prusak naktin, Lith. Naktis, Ltv. Nakts, O. C. S. Nosti, Russ. ночь, polski noc, O. Ir. Innocht, walijska nos, Alba. Natë. Derywaty włączają nóqtuā, sowa nocy; i suffixed jasny ustny korzeń necrós, czarnoskóry, że Lat. Niger, że w denecrā, zaczernienie, gleba, stąd denigrate.

125.   Dla SROKI mreghús, krótkiej, bilansują zero-stopień mrghijós, “short-lasting”, stąd luby, że Gmc. Murgijaz (cf. Got. Gamaurgjan, O. E. Myrige, O. H. G. Murgi, Eng. Wesoły), albo rozciągany *mreghuís, że Lat. Brevis; porównajcie także Gk. Brakhus, Av. Mərəzujiti.

126.   Indoeuropejskie kan, kiwnięcie, daje Gmc. Khannjo (cf. O. E. Hana, O. H. G. Henna, M. Du. Henne), han (e) nī (cf. O. E.hen, henn), Lat. Canere, frequentative kantā, że Lat. Cantāre, że w kanttā, adkántos, akcent, enkantā, zaklinają, enkanttiōn, incantation, enkántēiuos, pobudka; suffixed kánā, śpiewak; opskan, “one że śpiewa przed augurs”, że Lat. Oscen, śpiew ptaszek używany w wróżbie; kánmēn, śpiew, poemat, oczarowują, Lat. Carmen.

127.    Różne PASZTETOWE słówko dla “ship, nave”:

I. Dla Indoeuropejskiego nus/náwis, statek, piasta, możliwie od bardziej rannego ustnego korzenia nau, podpłynięcie, bilansują O. E. Nōwend, NA nōr, Lat. Nauis, Gk. ναυς, Skr. Nāu, Av. Navāza, O. Pers. Nāviyā, Uzbrajają. Nav, Ir. Nau, walijska noe, Alba. Anije, Osset. Nau. Wspólne derywaty włączają nawālís, morski, nawigā, żeglują, náwigiom, statek, (pl. Náwigia, statki, z czego Eng. Flota); od Gk. ναυς, ναύτη03c, MIE náutā, marynarz, marynarz, nautikós, morski, nautílos, marynarz, łodzik, āweronáutā, aeuronaut (patrzą wer, powietrze), aqanáutā, akwanauta (patrzą aqā, polewają), astronáutā, astronauta (patrzą astḗr, gwiazda), kosmonáutā, kosmonauta (od Gk. Kósmos, kosmea).

I.1. Angielski termin “mariner” oblezieni od SROKI móris, morze, jezioro, staw, że Gmc. Mariz (cf. Got. Marei, O. N. Marr, O. E. Staw, O. H. G. Marī, M. Du. Meer, Ger. Meer), Lat. Klacz, Skr. Maryādā, O. Pruss. Mary, Lith. Marios, Ltv. Klacz, O. C. S. Morje, Russ. Bardziej, polski morze, Gaul. () morici, O. Ir. Muir, walijska môr, Alba. Përmjerr; dając derywaty móriskos, bagno, woda-logged ziemia, że Gmc. Mariskaz (cf. O. E. Mersc, merisc, O. Fr. Maresc, mareis, Du. Psuje, Ger. Marsch); morinós, marynarka, moriqéltosā, mariculture, oltrāmorinós, ultramaryna.

I.2. Dla IE áwis (bardziej ranny *h2ewis), ptaszek, bilansują Lat. Avis, Umb. Avif, Gk. Aetos, Skr. vis, Av. vīš, Uzbrajają. Hav, Lith. višta, Ltv. Perspektywa, Ir. Aoi, walijski hwyad; derywaty włączają awiāsiós, woliera, awiqéltosā, aviculture, awiátiōn, lotnictwo, i MIE zawiążą się w głowy słowo dla samolotowego, awiṓn (cf. Fr. Avion, Kąpielisko. Avión, Pt. Avião, Rom.,Slo. Avion); awispéks, augur, auspice (“observer birds”, patrzą spek, strzeżenie).

Możliwie od o-stopień ówjom, jajko (alsoa alternatywny kształt ójjom, oba od bardziej rannego *h1óh2wiom), że Gmc. Ajjam (cf. Got. Ada, O. N. Podbechtać, O. E. ǣg, O. H. G. Ei, Eng. [cockn] ey) Lat. ōuum, Gk. ōion, Pers. xāyah, Kurd. Hék, Ręka. Dzu, O. C. S. Ajĭse, Rus. Jajco, Ir. Ubh, walijski ŵy, Bret. Ui, Alba. ve, vo. Od łaciny owjalís, owal, ówjolos, zalążek, ovolo, albo owjásios, jajnik; od zagaśnięcia. Owjókos, O. Ira. āvyakah, MIE ‘partial’ zawiążą się w głowy słowo owjr albo ‘full’ zawiążą się w głowy słowo kawjr, kawior, od M. Pers. Khāvyar, przez turecczyznę do Francuskiego kawioru.

Dla “aeroplane”, różne słówko istnieją w MIE, że zawiążą się w głowy słówko (od angielskiego używającego łacińskiego słówka) āweroplánom, od wēr+plánom (cf. Lat. Aeroplanum, Eng. Airplane, Gk. αεροπ03b, To.,Kąpielisko.,Pt. Aeroplano, Lith. Aeroplanas, Russ. аэроп043, Pol. Aeroplan, Alba. Aeroplan, nawet Saami jarplan, hebrajszczyzna ăvirōn, itp.), Germański pleukomāghan, od pléuk+māghan (cf. Ger. Flugmaschine, Da. Flyvemaskine, flyver, Swe. Flygmaskin, Fris. Fleanmasine) albo plánom (cf. Swe. [flyg] planują, Eng. Płaski), Bałtosłowiański [somo] lékts (m., Cf. Lith. Lėktuvas, Russ. самол045, Ukr. літак, Pol. Samolot, Cz. Letadlo, letoun, Slk. Lietadlo, Bulg. самол043, Slo. Letalo).

Indoeuropejski korzeń (á) wer, podwyżka, dźwig, luk zawieszony, starszy *h2wer, czytuje odbudowany dla różnych greckich derywatów: awero, podwyżka, i awrtériā, windpipe, arteria, także metáworos, meteor, “lifted w air” (od méta -, meta -, i-aworós, podniesiony), Gk. μετέω03c; wēr, powietrze (od podłużanego āwer -), że w āweriālís, antenowe, albo mal-weriā, malaria, zapalana. “bad air” (patrzą Lat. Malós, kiepski); zero-stopień áurā, dech, para, aura.

Dla Indoeuropejskiego pleu, cieknięcia, bilansują metathesized Lat. Pluere, deszcz, że w plewiós, niepogodnym, pluvious, plewiālís, pluwiale; Grek pléutis, nawigacja, pleusis; zerowy-stopień suffixed plúos, niecka, porzecze, dissimilated w greku pyelos; suffixed pléumōn, “floater”, płuco, że Lat. Pulm (od plumon), Gk. Pneumōn (wpłynąłem przez pneu, “breath”), Skr. Kloman, O. Pruss. Plauti, Lith. Plaučiai, Ltv. Plaušas, Russ. Pljuče, Serb. Pluća, że w pleumonós/pleumonāsiós, płucny, albo pleumoníā, zapalenie płuc; o-stopień plóutos, bogactwo, bogactwa (< “overflowing”), że w ploutokratíā, plutokracja (patrzą kratos), że Gk. πλουτ03b; o-stopień podłużane plōwo, cieknięcie, że Gmc. Flōwan (cf. O. N. Floa, O. E. Flōwan, O. H. G. Flouwen, Du. vloeien), suffixed plṓtus, fałdzista woda, potop, podtapiają, że Gmc. Flōthuz (cf. Got. Fiodus, O. N.floð, O. E. Flōd, O. Fris. Flod, M. Du. vloet, Ger. Flut); rozciągany pleuko, żaglują przez powietrze, muchę, także podpłynięcie, że Gmc. Fleugan (cf. O. N. Flügja, O. E. Flēogan, O. H. G. Fliogan, M. Du. vlieghen, Ger. Fliegen), Lith. Plaukiu, i pléukā, latają, latający owad, że Gmc. Fleugōn (cf. O. S. Fleiga, O. N. Fluga, O. E.flēoge, M. Du. vlieghe, Ger. Fliege), i także może być pleuko, uciekają, biorą lot, że Gmc. Fleukhan (cf. O. N. Flöja, O. E. Flēon, O. H. G. Fliohan, Du. vlieden, Ger. Fliehen, chociaż czasem odbudowany jak Gmc. Thleukhan, że Got. þliuhan, wtedy później wpłynąłem przez ten korzeń), przyczynowy ploukio, rozpraszany, że Gmc. Flaugjan (cf. O. E. Flygan, flegan, Eng. Fley), pléukikā, strzała, od Gmc. Fleugika (cf. Frankish do O. Fr. Flèche, To. Freccia, Kąpielisko.,Pt. Flecha); zero-stopień plúktis, przefruną, że Gmc. Flugtiz (cf. O. E. Flyht, fluht, Nisko Ger. Flugt, Ger. Flucht); także plúgos, ptaszek, dissimilated jak Gmc. Fuglaz (cf. Gotyk fugls, O. E. Fugol, O. N. Fugl, M. Du. voghel, Ger. vogel, Got. Fugls), także w plúgilos, skrzydło, że Gmc. Flugilaz (cf. M. H. G. vlügel, Ger. Flügel); rozciągany pleudo, płyną, podpłynięcie, że Gmc. Fleutan (cf. O. E. Flēotan), i pléutos, flota, szpulka, że Gmc. Fleutaz (cf. O. N. Fljōtr, O. E. Fleot), także że zerowy-stopień plud (i) o, płyną, że Gmc. Flotōn (cf. O. E. Flotian, Fr. Flotter, Kąpielisko. Flotar, także od tego samego korzenia Lith. Plaukti, Du. vloeien),

SROKA pneu, dech, prawdopodobnie imitacyjny korzeń, który ukazuje się w pneuso, kichnięcie, że Gmc. Fneusan (cf. O. N. Fnysa, O. E. Fnēosan, O. H. G.fnehan, Eng. Kichnięcie), zero-stopień pnus (k) o, kichanie, chrapnięcie, że Gmc. Fnus (k) (oddziałałem przez rotacyzm, cf. O. E. Fnora, podobny do M. H. G. Snarchen, Du. Snorken, Ger. Schnarchen, Swed. Snarka), i wariant pneso, chrapnięcie, gnash one’s kęs, że Gmc. Fnesan (cf. O. E. Fnǣran, Eng. Szyderczy uśmiech). Nowoczesne greckie derywaty włączają o-stopień pnówiā,-pnowiā, dychając, i pnow, dech, że w ṇpnówiā, apnea, (a) supnówiā, eupnea, superpnówiā, hyperpnea, supopnówiā, hypopnea, itp.; Także, pnéumn, dech, dmą, duch, że w pneumo -, pneumnto -.

Także, Nowoczesne Indoeuropejskie odbudowane lúptus, powietrze, niebo, źródło Gmc. Luftuz (cf. Got. Luftus, O. E. Lyft, O. N. Lopt, O. H. G. Luft, Du. Lucht).

Dla magh, m, mają moc, bilansują Gmc. Magan (cf. Got. Magan, O. N. Mega, O. E. Magan, O. H. G. Magan, Ger. Mögen, Eng. Może, także do V. Lat. Exmagāre, MIE [d] eksmaghā, “deprive power”, strwożą się, O. Fr. Esmaier, Anglo-norman desmaiier, Eng. Konsternacja, Kąpielisko. Desmayar), Att.Gk. μῆχος, Dor.Gk. μᾶχος, Skr. Magha, Toch. Mokats, Uzbrajają. Mart'ans, Lith. Mãgulas, magùs, mė́gstu, mė́gti Ltv. Megt, Sla. Mogǫ, mogti, (cf. O. C. S. могѫ, мошти, O. Russ. могу, мочи, Russ. мочь, Pol. Móc, mogę, Sr.-Cr. могу, моħи, Cz. Mohu, můžeš, mосi); mághtis, dostarczą energii elektrycznej, że Gmc. Mahtiz (cf. Got. Mahts, O. N. Mattr, O. E. Miht, meaht, O. Fris., M. Du. Macht, Ger. Macht, Eng. Może), mághinom, moc, strenght, że Gmc. Maginam (cf. O. E. Mćgen, O. N. Megenn, Eng. Magistralny); suffixed podłużana māghan, maszyna, maszynka, “that która enables”, od Att.Gk. μηχαν03a, Dor.Gk. μαχαν03a, māghanikós, robotnik, i māghanísmos, mechanizm, od Mod.Lat. Mēchanismus, albo māghano -; suffixed mághus, mag, członek duszpasterskiej kasty, magik, (od “mighty one”), że O. Pers. Maguš (powiedziałem przez starożytnych historyków byłam pierwotnie nazwiskiem plemienia Mediany, pożyczej do Gk. μάγος i wtedy do Lat. Mag), że w maghikós, magii, albo mághikā, czar, magia, (jak O. Fr. Magique, od Lat. Magice, od Gk. Magikē, fem. Magikos) albo Mághes, Magi.

Wspólna MIE lekto, mucha (cf. O. C. S. летѣт043, лештѫ, Russ. летет044, Pol. Lесiеć, lесę, także O. C. S. лѣтат043, Russ. летат044. Latać), i rzeczownik lekts, “flyer”, airplane, (cf. Russ. лёт, Sr.-Cr.,Slo. Lèt, Pol. Los, Cz. Pozwalay) czytujcie odbudowawszy dla Bałtosłowiańskiego wspólnego słówka, cf. Lith. Lekiù, lė̃kti, lakstýti, Ltv. Lèkt, lęcu, lècu, lę̃kat; porównajcie także O. H. G. Lecken, Też nie. Lakka, Ger. Löcken, Lat. Lōcusta, Gk. ληκᾶν, λάξ, λακτί03b.

I.3. SROKA (a) stḗr, bardziej ranny *h2ster, występuje w Gk. ἀστήρ, asterískos, asterysk, asterowéidā, asteorid (w zmieszają z Gk. -ο-ειδης, IE-o-weidā, od wéidos, forma, kształt, od weid, patrzą, wiedzą) jak Gk. ἀστερ03b, astro -, że Gk. ἀστρο -, astrālís, astralny, ástrom, że Gk. Astron, do Lat. Astrum, że w disástrom, nieszczęście; suffixed stersā, Gmc. Sterzōn (cf. Got. Stairno, O. S. Sterro, O. N. Stjarna, O. E. Steorra, O. Fris. Stera, O. H. G. Sterro, Du. Ster, Ger. Rufa), stérlā, że Lat. Stēlla, że w sterlalís, gwiazdowa, komsterlátiōn, konstelacja. Także, bilansują Skr. Tāras, stṛbhis, Pers. Setāre, Kurd. Stérk/estére, Oss. Sthaly, Toch. Śre/śćirye, Uzbrajają. Astł, walijski seren, Kam. ṛâšto, Hitt. šittar.

II.   Indoeuropejski bheid, biorą na szynę, że Gmc. Bītan (cf. Got. Beitan, O. E. Bītan, O. Fris. Bita, M. Du. Biten, Ger. Beissen), zero-stopień bhídis, przygryzienie, żądło, że Gmc. Bitiz (cf. O. E. Nadjedzcie), albo bhídā, gryzłem, pice odgryzany, że Gmc. Bitōn (cf. O. N. Biti, O. E. Nadjedzcie, bita), bhidhrós, sól, szuler, że O. E. Gryziony (t) er, bhoidhio, niepokoją albo polowanie z psami, że Eng. Przynęta albo pobudzają, Gmc. Baitjan (cf. O. N. Beita, O. Fr. Beter), bhóids, łódka (< “dugout canoe” albo “split planking”), że Gmc. Przynęta- (cf. O. E. Bāt, Ger., Du. Bucik, Da.,Też nie.,Swe. Båt, także O. Fr. Batel, Fr. Bateau, To. Battello, Kąpielisko. Bote, Sco. Bàta, walijski kiepski, Cześć. Garnczek, nawet Estończyk paat, Japonka bōto, itp.); Także unosawiane zero-gradebhindo, biorą na szynę, że Lat. Findere, z p.part. Bhistós (< *bhidto -) dają bhístiōn, podział, bhistṓsā, rozszczepiają.

III. Grek baris “egyptian boat”, od Koptyjskiego bari “small boat”, przeszedł jako bár (i) kāin łacina, że O. Fr. Barka (od M. L. Barga, i do Bret. Torba, Eng. Barka), Gk. βάρκα, To. Barca, Kąpielisko., Pt. Barco, barca, Rom. Barcă, Alba. varkë, Slo. Barka.

IV. Germański “ship” czytuje odbudowawszy jak MIE skibs, statek, łódkę, od Gmc. Skocz- (cf. O. N., O. S., Got. Skoczcie, O. E., M. Du. Scip, O. H. G. Skif, Dan. Skib, Swed. Skepp, Du. Schip, Ger. Schiff, Yid. Shif), możliwie zerowy-stopień rozciągnął derywat od skei (w obrocie derywowanym od SROKI sek), cną, biorą na szynę, dając suffixed skéinā, łubek, shinbone, (jak O. E. Scinu), albo ekskéinā, kręgosłup, chine, że O. Fr. Eschine; od Lat. Scire, “know” (od “separate jednej rzeczy od nother, discern”), MIE skejéntia, wiedza, oświata, nauka, komskejéntiā, sumienie, inchoative skeisko, kreska dla, dając skéitom, dekret, z czego pledhuweskéitom, plebiscite (patrzą plēdhūs, ludzie); skíjenā, nóż, że O. Ir. Scīan, Eng. Skean; skeido, oddzielny, defecate, że Gmc. Skītan (cf. O. N. Skīta, O. E. Scītan, O. H. G. Skīzzan, Eng. Shīt); skidio, biorą na szynę, że (aspirowałem) Gk. σχιζε03b, znajdowany w skísmn, schizma, skidio -, schizo -; unosawiane zero-stopień skindo, biorą na szynę, że Lat. Scindere, p.part. Skistós (< *skidto -), w skístiōn, scission, także w ekskindo, exscind, prāiskindo, prescind, reskindo, odwołują; rozciągany skeito, oddzielny, że Gmc. Skaithan (cf. Got. Skaidan, O. S. Skethan, O. E. Scēadan, scadan, O. Fris. Sketha, M. Du. Sceiden, O. H. G. Sceidan, Du. Scheiden, Ger. Scheiden), skéitom, kloc, pałka, snowshoe, stąd narta, że O. N. Skīdh, od Gmc. Skīdam, także że MIE zawiążą się w głowy słowo skī (t); skóitom, tarcza (< “board”), że Lat. Scūtum; rozciągana skeipo, kromka, biorą na szynę, że Gmc. Skīfan, że w O. N. Skīfa, M. E. Sheve, M. L. G. Schever, Eng. Sheave, szpaltują, drżenie.

V.    Dla slawistycznego “lod-“ (cf. O. C. S. алъди043, ладии, O. Russ. лодья, лодък043, Ukr. лодь, Bel. ло́дк043, Pol. ɫódź, Cz. Lоd᾽, lodí, Sr.-Cr. Lađa, Slo. Ládja, Bul. ла́дя) wspólny slawistyczny oldī, MIE óldīs, czytuje odbudowawszy (cf. Lith. Aldijà, eldijà), także zaświadczyłem jak O. E. еаldоđ, “alviolum”, Swe. ålla, Da. ааldе, olde, Też nie. оldа, tarcza. Olle.

VI. Wspólne greckie pożyczkowe słówko dla “boat”, także “crab, beetle”, karábiōn, że Gk. καράβ03b, pożyczy w O. C. S., Russ. кораб043, O. Pol. Korabia, Ukr. кораб043, Slk. Koráb, Sr.-Cr. Korab, кораб043, także Rom. Caraban, także kárabos, że Gk. κάραβ03b, pożyczyłem w Lat. Szczypawica (cf. Fr. Caravelle, To. Caravella, Kąpielisko. Carabela, Pt. Caravela,), Alba. Karabishte, równy Arab qārib, oraz (prawdopodobnie) skarabáios, poświętnik, że V. Lat. Scarabaius (cf. Fr. Scarabée, To. Scarabeo, Kąpielisko. Scarabajo, Pt. Escaravelho, także w Gk. Σκαρα03b, Russ.,Bul. скара043, Sr.-Cr.skarabej, itp.). Prawdopodobnie unrelated do Eng. “crab”, od IE gerbh, “scratch”.

VII.    Dla persa کشتی (kešti), “ship”, spotkałem się w Hindustani kašti (cf. Cześć. कश्ती, Ur. کشتی), od źródła pokrewnego do Indo-iranka kath, “wood”, MIE kadh, kástis (< *kadhti -), możliwie non-ie, ale może być drugorzędny korzeń derywowany od bardziej ranny *ka -, związany z lasem, drewnem; porównajcie z Indoeuropejską okopowizną kat - (“hut”, cf. Lat. Casa, Av. Kata -, Pers. Kad, v.s.), Kaito - (“forest”, v.i. i kald - (“wood”, że O. C. S. Klada“beam, timber”, Gk. Klados “twig”, O. Ir. Caill “wood”, i zerowy-stopień kĺdom, Gmc. Khultam, cf. O. E., O. Fris., M. Du. Holt, O. H. G. Holz)

Indoeuropejski rootkaito -, las, nieuprawna ziemia, także drewno, czytuje zaświadczone (w Celtyckim i Germański) jak Gaul. Kaito-briga (Lat. Cēto-briga), O. walijski coit, O. Cor. Cuit, Bret. Coet, i także od káitis, Gmc. Khaithis (cf. Got. HaiÞi, O. N. Heiðr, O. E. Hć̄ð, O. H. G. Heida, Eng. Wrzosiec, Ger. Heide), i zawiążą się w głowy-tłumaczyłem Germański káitinos, heathen, że Gmc. Khaithinaz (cf. Got. HaiÞnō, O. N. Heiðinn, O. E. Hć̄ðen, O. H. G. Heidan), od Lat. Paganus, od Lat. Pagus, “land”.

Proto-indo-europeanpag, także pak, przybicie, daje pakio, połączenie, atak, że gmc. Fōgjan (cf. O. E. Fēgan, Eng. Fay), unosawiany panko, porywają, że Gmc. Panhan (cf. O. E. Kieł, feng, Du. vangen, O. H. G. Fangen), i pango, przybicie, że Lat. Pangere, że w enpango, zderzą się, albo zawiążą się w głowy słówko kompagtós, konwencja, enpágtos, udar; pāks, pokój (od “a spinający przez układ albo agreement”), że Lat. Pacyfikał, w pakidhakā, uspokajają się, pakidhakós, pacyfik; pakisko, zgadzają się, że Lat. Pacīscī, że paktós, zgodził się, páktom, pakt; pákslos, słup (przytwierdzony w mielonym), słup, że Lat. Pālus, w MIE pákslikiā, estakada (od V. Lat. Pālīcea, do Prov. Palissada, Fr. Palissade, Kąpielisko. Palizada), enpakslā, impale, tripaksliā, praca twarda (od tripáksliom, kluby, od tri-paksli, mając trzy słupa, Lat. Tripaliāre, Fr. Travailler, To. Travagliare, Kąpielisko. Trabajar, Pt. Trabalhar, Wyrzygają. Treballar, Filipińczyk trabaho, itp., Także Eng. Przebądźcie, od Fr. Travail); zawiążcie się w głowy pákslā, łopata, że Lat. Pāla; podłużany-stopień pgos, “boundary staked na zewnątrz na mielonym, ” okręgu, wsi, kraju (cf. Fr. Popłaca, To. Paese, Pt.,Kąpielisko.,Kot. País, Rom. Pajais), że w pāgānós, kraj-dweller, cywil, wtedy rozciągnął jako poganin, i pāgénts, mieszkaniec gromadzki (jak Lat. Pāgēnsis, M. Fr. Paisant, Eng. Chłop, Kąpielisko. Paisano, Wyrzygają. Pagès, itp.), Pginā, “trellis do który hałas vines fixed”, stąd (przez metaforę) kolumna pisania, kartki, że Lat. Pāgina; prōpāgā, szerzenie (od “fix before”, withprō -, przed); pagno, przybicie, skrzepnięcie, że w pāgtós, stężało, Gk. πηκτό03c, albo pāgtinā, pektyna, i págos, masa, górka.

VIII. Wspólny slawistyczny wordcheln, “boat”, (cf. Russ. челн, Ukr. човен, Cz. člun, Slk. čln, Slo. čoln), MIE tsheln, były nazwiskiem używanym przez Kozactwo Zaporizhian Sich wewnątrz pierwsze militarne kampanie ruskiego Flota przeciw Tatarszczyzny i Turczan, używając sailboats i rowboats, w 16th-17thcenturies.

IX. Pers qayeqand grek καΐκι, “boat”, od źródła pokrewnego do Francuskiego kaika, Tego. Caicco, i.e. Prawdopodobnie turecka kayik, O. turecczyzna qayghug, może być od stary Turkic (albo inaczej stary Asian) słowo, możliwie związane z amerikańskim indyjskim kajakiem, i Amerikanka hiszpańska cayuco. Stąd, MIE kájik, łódka, kaik, kájak, kajak.

SROKA korzeń podobny (ale unrelated) do tego non-ie słówka kaikós, ślepy, że Got. Haihs, Lat. Caecus, Gk. Kaikias, Skr. Kekara, Lith. Keikti, polski Kajko, O. Ir. Caech, walijski coeg.

Wspólne Iberyjskie słowo dla “bat” MIE kaikomūs, “blind mouse” (cf. Gl.-Pt. Morcego, Kąpielisko. Murciégalo, Kot. Muricec), od SROKI mūs, mysz, Gmc. Mūs (cf. O. N., O. Fris., M. Du., O. E., O. H. G. Mūs, Eng. Mysz, Ger. Maus), Lat.mūs, Gk. Mūs, Skr. Mūṣ, Av. Mus, Pers. Muš, Uzbrajają. Muk/kubeczek, Lith. Musė, O. C. S. Mysu, Russ. мышь, polska mysz, Alba. Mi, Kamviri musa. Porównajcie dla MIE pleukomūs, lektomūs, “flying mouse”, że Da. Flagermus, Też nie. Flaggermus, Swe. Fladdermus, Fae. Flogmús, Du. vleermuis, Ger. Fledermaus, Russ. летуч043 мышь, Bel. лятуч043 мыш,; cf. Także Sr.-Cr. Slepi miš, šišmiš, itp. Także, cf. Słówko dla nocy, Gk. νυχτε03c, Lat. Uespertilio.

X.    Pers jahāz, także spotkał się w Hindustani (cf. Cześć. जहाज, जहाज़, Ur. جهاز), Arabskiego początku.

XI. Angielski vesselcomes od O. Fr. Naczynie, w obrocie od V. Lat. Uascellum “small wazon albo urn”, także “a ship” (cf. Fr. vaisseau, To. vascello, Wyrzygają. vaixell, Kąpielisko. Bajel, i, od Lat. Pl.n. Uascēlla, Kąpielisko. vajilla, Pt. Baixela), nikły. Uasculum, się zagaśnięcie. Uās“vessel” (cf. Fr. Wazon, To.,Kąpielisko.,Pt. vaso, Wyrzygają. vas), stąd MIE zawiążą się w głowy słówko wās, naczynie, wazon, wáskolom, naczynie, statek.

128.   Indoeuropejskie słówko dla “war, battle”:

I. Wspólne PASZTETOWE słowo zdaje się kóros, wojna, walka, że O. Pers. Kāra, Pers. Kārzār, Kurd. šer, O. Pruss. Kargis, Lith. Karas, Ltv. Kaŗš, Russ. кара, Pol. Kara; z derywatami kórios, uzbrojona siła, wojna-banda, tłum, armia, gromada, że Gmc. Kharjaz (cf. Got. Harjis, O. N. Herr, O. E. Tutaj, O. H. G. Heri, Eng. Heriot, Ger. Heer), Lith. Karias, Gaul. [Tri] corii, O. Ir. Cuire; koriános, linia, lider, dowódca, że Gk. Koiranos; koriobhérghos, “army hill”, górka-fort, później schronienie, kwatera, armia kwatera, że Gmc. Kharjabergaz (cf. O. N. Herbergi, O. E. Herebeorg, Du. Herberg, Ger. Herberge, szwedzki härbärge; treść przesunięcie w Eng. Ukryjcie, do walijskiego harbwr, patrzą bhergh, v.i. Dla Germańskiego portu, “harbour”); koriowóldhos, armia-dowódca, herold (woldho, reguła, moc, patrzą wal), że Gmc. Kharja-waldaz (cf. Anglo-norman herold, Ger. [Wappen] herold, Fr. Héraut, To. Araldo, Kąpielisko. Heraldo, Pt. Arauto, itp.), Korionéstom, “army provisions”, uprząż (od néstom, jadło dla podróży, patrzą nes), że Gmc. Kharja-nestam (cf. O. Fr. Harneis, Eng. Uprząż); denominative korio, harry, pustoszą, drapiestwo, najazd, że Gmc. Kharjōn (cf. O. E. Hergian); korikrénghos, “host-ring”, zgromadzenie, publiczny plac (krénghos, kolisko, patrzą sker), że Gmc. Kharihring (cf. O. To. Aringo, arringa, Prov. Arenga, Eng. Harangue, Kąpielisko. Arenga, itp.).

I.1. SROKA wal, będą silna, występuje jak suffixed stative walē, Lat. Ualēre, że w walós, silny, wálōs, siła, komtrāwálōs, równoważą, walénts, odważna, bitna, waléntiā, valence, ambhiwaléntiā, ambiwalencja, walidós, ważny, ṇwalidós, kaleka, adwális, pomogą (od Fr. Aval), komwalēsko, convalesce, ekwaluā, oceniają, prāiwalē, panują, walideiko, powiadają pożegnanie, (patrzą deik, pokazują), walidéiktiōn, valediction, aiqiwalē, mają równą siłę (jak Lat. Aequi -, Eng. Equi -), aiqiwalénts, równowartość; rozciągany o-stopień woldho, reguła, rządzenie, że Gmc. Waldan (cf. O. S., Got. Waldan, O. N. valda, O. E. Wealdan, wieldan, O. Fris. Walda, O. H. G. Waltan, Ger. Walten, Eng. Dzierżcie), i suffixed wólstis (< *wold-ti -), reguła, że Sla. volstь (cf. O. C. S. vlasti, Russ. волос044, власт044), że w opwólstis, oblast, Sla. Ob - volstь (cf. O. C. S. облас044, O. Russ. оболо044, Cz. Oblast, itp.).

PASZTETOWY ustny korzeń deik, pokazują, wymawiają uroczyście, daje Lat. Dīcere, wyjęzyczają się, kazanie, że w zapożyczeniach déiktiōn, diction, deiktā, dyktat, déiktātos, dyktat, déiktom, sentencja, addeiktós, nałogowiec, dwenideiko (patrzą dwenós, dobry), poświęcają, dwenēdéiktiōn, benediction, komdéikiōn, warunek, komtrādeiko, przeczą, ekdeiko, edykt, enterdéiktom, interdykt, jowosesdeikós, juridicial, (Lat. Iūs, iūris, odpowiada do MIE jówos, jowosés, widzą rotacyzm), jowosesdéiktion, jurysdykcja, malideiko, maledict, prāideiko, przepowiadają, wērideiko, “tell truth” (patrzą wērós, naprawdę), wērideikós, veridical, wēridéiktos, werdykt; suffixed zero-stopień czasownik dikā, okrzyczą, Lat. Dicāre, że w apdikā, abdykują, dedikā, dedykują, prāidikā, orzeczenie; agential sufix-dik -, w éndiks, palec wskazujący, indykator, forefinger, endikā, ukazują się, także jówosdiks, sędzia, Lat. Iūdex, jowosdikiālís, sędziowskie, prāijowosdikā, prejudge, prāijowosdíkiom, uprzedzenie; wíndīks, pewność, pretendent, mściciel, że Lat. Uindex, że w windīkā, bronią, mszczą się, doprowadzenie zemsta; deikno, pokazują, déikmn, próbka, modelują, że w deíktis, deixis, deiktikós, deiktyczny, paradéikmn, paradygmat, apódeiktis, dowód, demonstracja, polisa (cf. Gk. ἀπόδε03b, do Lat. Apodixa, “receipt”, tedy To. Polizza, do Fr. Policja, Kąpielisko. Póliza, itp.); Zero-stopień díkā, sprawiedliwość, prawa, dziedziniec wypadek, że w komdikós, syndyk, że Gk. σύνδι03b, dhesodíkā, teodycea, i diko, obrzucenie (od “direct object”), że w dikskos, krążku, Gk. δίσκο03c; o-stopień doikuā, palec u nogi (“pointer”), że Gmc. Taihwo (cf. O. N. Ta, O. E. Tahe, O. Fris. Tane, O. H. G. Zecha, M. Du. Te). Obocznik deig - daje o-stopień doigio, pokazują, polecą, że Gmc. Taikjan (cf. Got. Ga-teihan, O. E. Tǣcan, O. H. G. Zihan, Eng. Wyuczcie, Ger. Zeihen), dóignom, oznaka, znak, znak, że Gmc. Taiknam (cf. Got. Taikns, O. S. Tekan, O. N. Teikn, O. E. Tācen, tācn, O. H. G. Zeihhan, O. Fris., M. Du. Teken, Du. Teken, Ger. Zeichen), zero-stopień dígitos, palec (od “pointer, indicator”).

Indoeuropejski wērós (bardziej ranny *werh1-o -), naprawdę, godny zaufania, i wḗrā, wierność, wiara, stąd zastawiają, porozumienie, obietnica, układ, daje Gmc. Wēro - (cf. O. E. Wǣr, O. Du., O. H. G. Wojna, Du. Waar, Ger. Wahr), Lat.verax (cf. O. Fr. verai, Anglo-fr. verrai, O. E. verray, Eng. Bardzo), O. C. S. вѣра, Russ. вера, Pol. Wiara, Bul. вяра, walijski gwyr, O. Ir. Jodła. Derywaty włączają wērks, prawdomówna, veracious, wḗritā, prawda, wēridhakā, sprawdzają, itp.

I.2. SROKA nes, wyproszenie dobrze, odpoczynek, powrót bez szwanku do domu, daje O. Gk. Nehomai (*ninsomai), O. Ind. Nasate, Toch. Nas -/nes -; także, suffixed néstom, jadło dla podróży, że Gmc. Nestam (cf. O. E., O. H. G., O. N. Gniazdo), że w korionéstom, uprząż (dla kóros, wojna, v.s.); O-stopień nóstos, powrót dom, że Gk. νόστο03c, znajdowany w wspólnym nostalgíā, w zmieszają z Gk. Zapożyczenie-algíā, Gk. αλγία, od álgos, boleją, Gk. ἄλγος.

I.3. SROKA (s) ker, obrót, dogięcie, daje Germańskie unosawiane rozciągane skreng, schnięcie, grzybieją, że Gmc. Skrink, kréngā, zagniecenie, fałd, (cf. O. N. Hrukka, Eng. Ruck), i krengio, zmarszczka (cf. Frank. Hrukjan, O. Fr. Fronce, Eng. Falbanka), że Gmc. Khrunk -; unosawiane rozciągane krénghos, koło, coś łukowate, kolisko, że Gmc. Khringaz, (cf. O. E. Hring, O. N. Hringr, O. Fris. Hring, M. Du. Rinc, Ger. Kolisko), także znajdowane w O. Fr. Renc, reng, “line, row”, który daje pożyczkowe słówko krenghs, rząd, rząd, adkrengho, układają się; rozciągany kreukios, nazad, że Gmc. Khrugjaz (cf. O. N.hryggr, O. E. Hrycg, O. Fris. Hregg, O. S. Hruggi, O. H. G. Hrukki, Du. Pled, Eng. Grzbiet, Ger. Rücken); suffixed variantkurwós, skręcony, łukowaty, że Lat. Curuus, że w kúrwā, krzywej, kurwatós, łukowatej, albo kurwatósā, kabłąkowatość; suffixed rozciągany krísnis, włos, że Lat. Crīnis, krístā, czub, grzebień, że Lat. Crista, kripsós, kędzierzawy, że metathesized Lat. Crispus, stąd MIE krispós, chrupki; pełen wyrazu krisā, wiggle biodra za kopulację, że Lat. Crīsāre, w krísom, crissum; reduplicated kíkros, kolisko (metathesized jak *kirkosin łacina), także cyrk, kíkrolos, koło, kikrom -, circum -, kíkrā, odchodzenie dokoła, stąd filcują się, rekikrā, badanie; suffixed o-stopień korōnós, łukowaty, że w korṓnā, coś łukowaty, niby korona; wariant kurtós, wypukły, że w kurtósis.

Inny podobny PASZTETOWY korzeń (s) ker, cną, także “shear, separate” jak w Gmc. Skeran (cf. O. E. Scieran, sceran, Nisko Ger.,Du. Scheren, Eng. Shear, zwykły), Gk. Keirein, Skr. Krnati, krntati, Lith. Skiriu, O. Ir. Scaraim, walijski ysgar, ysgyr, Hitt. Karsh; skéros, część, porcja, dzielenie, że Gmc. Skeraz (cf. O. N. Skör, O. E. Scēar, scearu, scaru, O. H. G. Scara, Ger. Schar); skḗrā, nożyce, że O. E. Scēar, w skērbhérghs, “sword protector”, scabbard, że Gmc. Skerberg (cf. O. H. G. Scarberc, O. Fr escauberc, patrzą bhergh); skŕā, karb, tally, karb, od Gmc. Skuro (cf. O. N. Skor, O. E. Scoru); skóriom, nisko rafa (“something cięta off”), że Gmc. Skarjam (cf. O. N sker, Eng. Blizna, skerry), skórpos, diagonalno-cną koniec deski, że Gmc. Skarfaz (cf. O. N. Skarfr, Eng. Szalik), suffixed o-stopień skórdos, cną, karb, że Gmc. Skardaz (cf. O. E. Sceard, Eng. Shard); skrdós, krótki, i skŕdos, obiegają, koszula (“cut piece”), że Gmc. Skurtaz (cf. O. N. Skyrta, Swed. Skjorta, O. E. Scort, sceort; scyrte, M. Du. Scorte, M. H. G. Schurz, Du. Schort, Ger. Schurz); rozciągany skermo, bronią, że Gmc. Skirman (cf. O. H. G. Skirmen, O. Fr. Eskermir), że w MIE skérmā, potyczka (cf. Eng. Potyczka, Du. Schermutseling, Swe. Skärmytsling, O. To. Scaramuccia, Kąpielisko. Escaramuza, itp.), Skérmos, ekranują; obocznik kórōn, ciało, że Lat. Caro (pień carn -), że w koronālís, cielesny, korontiōn, kolor różowy, koron (es) lechlis, karnawał, (cf. O. To. Carnevale, haplology od Lat. Carneleuare) także MIE częściowa pożyczka karnichlis, koroniuorós, mięsożerna; kóriom, skóra (od “piece hide”), że Lat. Corium; krtós, krótki, że Lat. Curtus; Grek kórmos, uporządkował pień drzewa, kóris, bedbug (od “cutter”); skŕā, brzeg, że Gmc. Skurō (cf. O. E. Scora, M. L. G. Schor, M. Du. Scorre); kórteks, kora (“that która może być pocięta off”); kértsnā, mąka (“portion jadła), że Lat. Cēna; skerbhós, cięcie, szuler, że Gmc. Skarpaz (cf. Got. Skarp -, O. S. Scarp, O. N. Skarpr, O. E. Scearp, O. Fris. Skerp, Du. Scherp, Ger. Scharf), skróbā, “pieces”, pozostaje, że Gmc. Skrapo, skróbho, draśnięcie, że Gmc. Skraban, skróbis, rów, dith, że Lat. Scrobis, albo skrṓbhā, doschnięcie (od “rooter, digger”), że Lat. Scrōfa; rozciągany suffixed epikrsiós, na kątku, nachylonym, “biased”, że Gk. Epikarsios (cf. Fr. Biais, Eng. Ukos).

I.4. Germańskie “haven” oblezieni od IE kápnā, schronienie, będzie może “place że zatrzymuje się ships”, od P. Gmc. *Khafnō (cf. O. N. Hofn, O. E.hćfen, M. L. G. Havene, Ger. Hafen, także O. N. Haf, O. E. Hćf, “sea”), od SROKI kap, chwyt (bilansują z ghabh) cf. Skr. Kapati, Gk. Kaptein, Ltv. Kampiu, O. Ir. Cacht, walijski caeth. Wspólne derywaty włączają káptiom, rączka, że Gmc. Khaftjam (cf. O. E.  Hćft, O. H. G. Hefti, Du. Hecht, Eng. Haft, Ger. Heft); podstawowy kształt kap, mają, luk, że Gmc. Khabb - (cf. Got. Haban, O. N. Hafa, O. S. Hebbjan, O. E. Habban, O. Fris. Habba, Eng. Miejcie, Ger. Haben); kapigós, “containing something”, ciężar, ciężki, że Gmc. Khafigaz (cf. Cf. O. N. Hebig, O. E. Hefig); kápokos, jastrząb, że Gmc. Khabukaz (cf. O. N. Haukr, O. E. H [e] afoc, M. Du. Havik, Ger. Habicht, bilansują z Russ. Kobec);-kaps, “taker”, że Lat. -Ceps; kapio, doprowadzenie, chwycenie, haczyk, dźwig, że Gmc. Hafjan (cf. Got. Hafjan, O. N.hefja, O. E. Hebban, Du. Heffen, Ger. Heben), Lat. Capere, że w kapks, zdolna, pakowna, káptiōn, legenda, kaptēiuā, zniewolenie, kaptēiuós, branka, kaptós, branka, kaptṓr, captor, kaptosā, opanowanie, antikapio, antycypują, komkapio, powezmą, dekapio, oszukują, ekskapio, wykluczą, enkapio, incept, enterkapio, przerywają, preismkáps, książę, moineskáps, obywatel, moineskápiom, miasto, zarząd miasta, obhkapā, obsadzenie, partikapā, partycypują, perkapio, cerceive, rekapio, wyniesienie, odzyskują, recuperate, supkaptibhilís, wrażliwy; wariant grek kōp, wiosło, rączka.

SROKA ghabh, także ghebh, dają albo wyniesienie, ma derywaty jak Gmc. Geban (cf. Got. Giban, O. N. Gefa, O. E.giefan, O. H. G. Geban, Eng. Dajcie, Ger. Geben), Lat. Habēre, Oscan hafíar, Umbrian habe, Skr. Gabhasti, Lith. Gabana, Ltv. Gabana, O. C. S. Gobino, Gaul. Gabi, O. Ir. Gaibid, walijska gafael, Alba. Grabit/grabis. Wspólne derywaty włączają perghebho, rozdarowują, abdykują, odchodzenie od, ustoją, że Gmc. Fargeban (cf. Eng. Odpuśćcie, Du. vergeven, Ger. vergeben); ghébhtis, coś day (albo otrzymywany), dar, że Gmc. Giftiz (cf. O. N. Gipt, dar, O. Fris. Jefte, M. Du. Ghifte, Ger. Mitgift), ghóbholom, coś płay (albo otrzymywany), danina, opodatkowują, dług, że Gmc. Gabulam (cf. O. E. Gafol, M. H. G. Gaffel, Eng. Gavel, Ger. Tarcza. Gaffel); ghabhē, luk, mają, mają, rączka, i ghabitā, zatrzymanie, że Lat. Habēre, habitāre, w ghabhilís, habile, zdolny, ghábitos, zwyczaj, ghabhitābhilís, mieszkalny, ghabhitnts, mieszkaniec, ghábhitā, siedlisko, eksghabhē, eksponat, enghabē, zakazują, proghabē, zakazują; deghabhe, będą winnym, że Lat. Debere, że w deghabitós, należny, deghábhitom, obciążą, deghábhita (n.pl., dług.

Właściwy PASZTETOWY termin dla długu zdaje się być deléghlā, cf. O. Ir. Dligim, Got. Dulgs, O. Sla. Dlъgъ, i także Lat. W-dulgeō, Gk. ἐν-δελεχ1f, Alba. Glatë, itp., Presumably od rozciąganego d (e) legh -, od del, długi, patrzą dlongho -.

I.5. Dla SROKI bhergh, chowanka, strzeżenie, bilansują Gmc. Bergan (cf. Got. Bairgan, O. N. Bjarga, O. H. G. Bergan, Ger. Bergen), OCS brĕgą, Russ. Bereč', że w zerze-stopień bhrghio, zagrzebują się, Gmc. Burgjan (cf. O. E. Byrgan, Eng. Zagrzebcie się).

Krewna SROKA bhergh, wysoka, z derywatami wiążącymi do górek i górki-forts, daje Lat. Fortis, Skr. Barhayati, Av. Bərəzant, Pers. Burj, Thrac. Bergas, Illyr. Berginium, Toch. Pärk/pärk, Ręka. Bardzut'iun, Russ. Bereg, Gaul. Bergusia, O. Ir. Brí, walijska bre, bera, Alba. Burg; Hitt. Parku, Lyc. Prije; pruwa, Berga. Wspólne MIE derywaty włączają zapożyczenie isobhérghs, iceberg (dla MIE zawiążą się w głowy iso -, Gmc. Isa-, “ice”, cf. O. N. Iss, O. E. , O. Fris. , Du. Ijs, Ger. Eis), zero-stopień bhrghs, górka-fort, zamek, stąd obwarował miasto, miasto, że Gmc. Burgs (cf. Got. Baurgs, O. N. Borg, O. E. Burg, burh, byrig, O. H. G. Berg, Eng. Miasto, Ger. Burg, do Lat. Burgus, O. Fr. Burg, O. Kąpielisko. Burgo, itp.), Bhrghwórōn, “city protector”, mieszczanin, że Gmc. Burg-warōn (patrzą wer, cf. O. H. G. Burgari, Eng. Burgher); suffixed zero-stopień bhrghtís, silna, bhŕghtiā, siła, że Lat. Fortis, fortia (nieco opowiadają to do dher), w ekbhŕghtis, wysiłek, enbhrghtiā, egzekwują, bhrghtidhakā, umocnienie, reenbhrghtiā, wzmocnienie, itp.

Właściwe IE słowo dla “ice” jeg, który daje Lith. Iža, Ltv. Ieze, Russ. Ikra, O. Ir. Aig, walijski ia, i suffixed jégilos, lód, sopel, lodowiec, że Gmc. Jekilaz (cf. O. N. Jaki, nikły. Jökull, O. E. Gicel, O. H. G. Ichil, M. E. [] ykle, Ger. Gicht, oighear, Eng.dial. Ickle, Eng. [ic] icle).

PASZTETOWY okopowy żel-, chłodny, daje Lat. Gelū, Oscan gelan, Lith. Gelmenis, Gk. Gelandron; rozciągany przymiotnik goldós daje Gmc. Kaldaz (cf. Got. Kalds, O. N. Kaldr, O. E. Cald, ceald, O. H. G. Kalt), O. C. S. Hlad, Pol. Chłód.

SROKA dher, holdfirmly, poparcie, daje dhermós, firma, silna, że Lat. Firmus, w addhermā, twierdzą, komdhermā, potwierdzają, ṇdhermós, niedołężny, zły, ṇdhermāríā, szpitalik; suffixed zero-stopień dhrónos, miejsce, tron (od “support”); suffixed dhérmn, ustawa, prawo, że Skr. Dharma (“that który czytuje zakładając firmly”); suffixed dhérenā, dzierżawa firma, Prakrit dharana; dhóros, dzierżawa, że Ira. Dāra -, Pers. -Dār.

IE wer, nakrywają, daje wériā, obrona, ochrona, że Gmc. Werjōn (cf. Got. Warjan, O. N. ver, O. E. Wer, O. Fris., M. Du. , O. H. G. Wari, Eng. Przelew, Du. Weer, Ger. Wehr); zmieszajcie apwerio, otwarty, odkrywają, (ap -, od, precz, patrzą apo), że Lat. Aperīre, że w apwertós, otworzyła, jawna, apwertósā, apertura, uwertura; opwerio, nakrywają (op -, nad, patrzą epi), że Lat. Operire, że w komopwerio, nakrywają; wḗrtros, ogrodzenie, że Skr. vatah; o-stopień wornio, biorą uwagę, ostrzegają, że Gmc. Warnōn (cf. O. E. Warenian, O. N. varna, O. H. G. Warnon, Eng. Ostrzeżcie, Ger. Warnen), w worónts, podstawa, autoryzacja, (cf. O. N. Fr. Warant, O. Fr. Garant), worontíā, usprawiedliwienie, gwarancja (cf. O. N. Fr. Warantir, Fr. Garantie), woro, baczność, strzeżenie (cf. O. Fr. Garer, guerrer), w worótikom, garaż, worio, bronią, strzeżenie (cf. O. Fr. Guarir), wórisōn, garnizon, wornio, żeby zaopatrzyć (cf. O. Fr.guarnir..

Derywaty PIEAPO, albo ap -, od, precz, Gmc. Af - (cf. Got., O. N. Af, O. E. , ćf, O. Fris.af,, O. H. G. Ab, aba, Eng. , od, Du. Af, Ger. Ab), Lat. Ab, Gk. Apo, I.- I. Apa, Bl.-Sl. Po. Wspólne MIE słówko włączają apton, tył, że Gmc. Aftan (cf. O. E. Ćftan, Eng.aft, abaft), aptero, po, tył, że Gmc. Aftar (cf. O. E. Ćfter), apuko, obróciłem się spóźniony, że Gmc. Afugo (cf. O. N. öfugr, O. E. Awk); wariant po -, na, w, że Bałtosłowiańska po, łacina rozciągnęła pocztę, także w czasowniku posino (od Lat. Pōnere, od po+sinere, “leave, let”, ciemnego początku), p.part, positós, obu dający wspólny MIE pógrom, posteriós, posterior, postmŕtim, (widzą SROKĘ mer), postmortem, positósā, postawa, posítiōn, adposine, adposítiōn, komposino, układają się, komposítiōn, komtrāpositós, deposino, depositós, disposino, nastrojenie, eksposino, eksponują, enposino, nakazują, enpositós, kontyngentowy, enpósitom, impost, enterposino, wprowadzają, obhposino, przeciwstawią, obhposítiōn, supposino, przypuszczają, supposítiōn, przypuszczenie, transposino, przestawiają, itp.

Dla SROKI mer, rozmasują, szkoda, bilansują mor, dziwożona, incubus, że Gmc. Marōn (cf. O. E. Klacz, mćre, Eng. [noc] klacz), O. Ir. Morri [zysk], Bulg., Serb., Pol. Mora, Fr. [cauche] psują; mŕo, marnieją, schnięcie, że w mrasmós, marazm, że Gk. μαρασ03b; mrtriom, moździerz (od “ground down”) jak Lat. Mortāriom; rozciągane mordē, przygryzienie, że Lat. Mordēre, że w mordks, mordacious, remordē, remorse, itp.; Suffixed mórbhos, choroba, że Lat. Morbus, w morbhidós, chorobowy. Prawdopodobnie ten sam korzeń mer, kostka do gry (cf. Hitt.mer., z derywatami mŕtrom, morderstwo, że Gmc. Murthra - (cf. Got maurþr, O. N. Morð, O. E. Morðor, O. Fris. Morth, M. Du. Moort, Ger. Mord, także w M. Lat. Murdrum, O. Fr.mordre., mŕtis, śmierć, że Lat. Mors, O. Ind. Mṛtiṣ, Lith. Mir̃tìs, Ltv. Mir̃tе, Sla. Mьrtь (cf. O. C. S. [съ] мрьть, sъfrom svo -, odruchowy swe -, Russ. смерт044, O. Slo. Smȓti, Pol. Śmierć, Cz. Smrt, itp.), Z wspólnymi łacińskimi derywatami mrtālís, śmiertelnik, mrtidhakā, umartwiają się, admortisā, zamortyzują się; mrio, kostka do gry, z nieregularnym p.part. Mrtuós, pogryzą, że Lat. Morire, mortuus, w mrtuāsiós, kostnicy, mribhundós, umierająca, mrtuótikom, hipoteka (od O. Fr. Mort i zastaw, “pledge”, od Frank. Wadja, “pledge”, IE wotio); wspólne przymiotniki mrwós, śmierć, mrtós, śmiertelnik, że Gk.βροτο, ṇmrtós [n̥-mr̥-‘tos], inmortal, undying, stąd także przepowiedzą, że Lat. Inmortalis, Gk. ἄμβρο03c, Skr. Amrtam; mortiós, śmiertelnik, że O. Pers. Martiya, do Gk. Manticore. Inne IE derywaty włączają Skr. Marati, Av. Miryeite, O. Pers. Amariyata, Pers. Mordan, Kurd. Mirin, Uzbrajają. Meṙnil, Lith. Mirti, Ltv. Mirt, O. C. S. Mrĭtvŭ, Russ. Meret', Pol. Mord, umrzeć, Gaul. Marvos, O. Ir. Marb, walijski marw, Kamviri mṛe, Osset. Maryn.

MIE assassinósvia Fr. I To., Od Arabszczyzny hashishiyyin “hashish-users” pl. Hashishiyy, od haszyszu (Arabski haszysz “powdered hemp”, zapalany. “dry herb”, od hashsha “it stawało obeschnięcie, to zasuszone up”). Fanatyczna Ismaili Muslim sekta czasu Wojen krzyżowych, z reputacją aby mordować opozycyjnych liderów po temu jak oszałamiać siebie jdząc haszysz. Pl. Przyrostek-inwas pomylony w Europie dla części słowa (cf. Beduin).

II.   IE wers, zażenują się, wrabiają, (bilansują z IE ers), daje commonwérsos, zamieszanie, i zawiążą się w głowy słowo fem. MIE wérsā (widzą rotacyzm), oba od Gmc. Werzaz (cf. O. S. Werran, O. H. G. Werran, Ger. verwirren; Eng. Wojna od O. E. Wyrre, werre, od O. N. Fr. , od Frank. Werra, że O. H. G. Werra, walka, pożycza w Fr. Guerre, To.,Kąpielisko.,Pt, Kot. Guerra); stopień wyższy wersiós, gorszy, i superlatyw wersistós, najgorzej, że Gmc. Wersizōn, wersistaz (cf. Goth.wairsiza, O. S. Wirs, wirsista, O. N. verri, verstr, O. E. Wyrsa, wyrsta, O. Fris. Wirra, wersta, O. H. G. Wirsiro, wirsisto); wŕstis, parówka (od “mixture”), że Gmc. Wurstiz (cf. O. H. G. Wurst)

SROKA ers, będą w ruchu, daje wariant rēs, rozbiegany, prąd, że Gmc. Rēsan (cf. O. N. Rás, O. E. Rćs, M. Du. Rasen, Ger. Rasen); suffixed ersā, wędrują, Lat. Errāre, że w ersātikós, eratyk, ersta, errata, ersāniós, błędny, ersṓr, błąd, aperstiōn, odchylenie; zero-stopień ŕsis, poeta, prorok, Skr. Rsiḥ.

III. Indoeuropejski wen, strive po, życzenie, życzenie, będą zadowalane, źródło dla wóinos, żołnierz, i wóinā, wojna, że Sla. voin’ (O. C. S., O. Russ. воинъ, Ukr. воïн, Sr.-Cr., Slo.,Bul. vojnik, Cz.,Slk. vojin) i vojna; z podobnymi treściami polowania, gon, ścigają, cf. O. N. veiðr, O. E. Waþ, O. H. G. Weida, Lat. venāri, Gk. ἴεμαι, O. Ind. vēti, Av. vayeiti, Lith. vejù, výti, O. Ir. Fíad. Inne IE derywaty włączają wénos, życzenie, że Skr. vanas; wénuo, wywalczają, Gmc. Winn (w) (cf. F. Got. Gawinnen, O. S. Winnan, O. N. vinna, O. E. Winnan, O. Fris. Winna, O. H. G. Winnan, Du. Winnen), suffixed zero-stopień wńiā, przyjemność, radość, że Gmc. Wunjō (cf. O. E. Wen, wynn, Ger.Wonne); stative wnē, zadowolenie, weselą się, rozciągane jak będą przyzwyczajane do, zatrzymaniem, że Gmc. Wunēn (cf. O. E. Wunian, O. S. Wunon, O. Fris. Wonia, O. H. G. Wonen, Eng. Wont); suffixed przyczynowy o-stopień wonē, przyzwyczajenie, pociąg, wean, że Gmc. Wanjan (cf. O. N. venja, O. E. Wenian, Du. vennen, O. H. G. Giwennan, Ger. Gewöhnen); wḗnis, nadzieja, i czasownik wēnio, spodziewają się, wyobrażają, myślą, że Gmc. Wēniz i wēnjan (cf. Got. Wenjan, O. S. Wanian, O. N. vćna, O. E. Wenan, O. Fris. Wena, O. H. G. Wanen, Ger. Wähnen, Eng. Ween); suffixed zero-gradewnsko, życzenie, życzenie, wńskos, życzenie, że Gmc. Wunskan, wunskaz (cf. O. N. Ćskja, O. E. Wyscan, M. Du. Wonscen, O. H. G. Wunsken); wénōs, kochają, dając wenesā, cześć, venerate, wenesiós, przeciwwietrzny, itp., Z rotacyzmem jak Lat. Uenus, ueneris; wenésnom, jad (pierwotnie kochają jad), że Lat. Uenēnum, wéniā, forują, wybaczenie, Lat. Uenia; wenā, polują, od Lat. Uēnārī; wénom, las, że Skr. vanam.

IV. Indoeuropejski cer - (albo *gwerh2), ciężki, daje crús, ciężki, czcigodny, że Got. Kaurus, Gk. βαρύς, Skr. Guruh, cṛuspháirā, barysphere (od Gk. Spháirā, kula), cṛútonos, baryton, i rozciągnął Lat. *Gwruís, ciężki, ciężki, grób, że Lat. Gravis, cŕuitā, powaga, cruā, ciężar, adcruā, pogarszają się, itp.; Cŕōs, obciążają, ciężkość, że Gk. βάρος, że w wiswocŕōs, izobarze (od Gk. īsós, równy, prawdopodobnie obaj od widwós, kto zobaczył, od weid, wiedzą, patrzą, albo wiswós, wszystko, że O. Ind. visvaḥ); udcri (patrzą ud); crūtós, ciężki, niezwrotny, nudny, ogłupiały, brutish, że Lat. Brūtus; crgos, strenght, tężyzna, crgā, walka, że w crīgátā, brygada wojska, znajdowana w Celt. Brīgo (cf. Prov. Briu, Kąpielisko. Brío), Gmc. Krīg (cf. O. H. G. Krēg, chrēg, M. H. G. Kriec, Sca. Krig, Ger. Krieg), Cel. Brīgā (cf. O. Ita. Briga, Fr. Brygada wojska); cérnā, millstone, że Gmc. Kwernōn (Got. quirnus, O. N. Kvern, O. E. Cweorn, O. Fris. Żarna, O. H. G. quirn, Eng. Żarna, Ger. Querne), Skr. Grava, Uzbrajają. Erkan, O. Pruss. Girnoywis, Lith. Girna, girnos, Ltv. Dzirnus, O. C. S. Zrunuvi, Russ. žërnov, Pol. Żarno, O. Ir. Braó, walijski brevan.

V.    Indoeuropejska dwéllom, wojna, także pojedynek (O. Lat. Duellum, Lat. Bellum), może być pokrewny wyraz z O. Ind. Dunoti, duta -, O. Gk. Du, duero, Alba. Un, od PASZTETOWEGO ustnego korzenia du treść męka, boleją; wspólne łacińskie pożyczki włączają dwelligeránts, walczący (od Lat. Dwelligerā, robią wojnę, od Lat. Gerere, “wage”), kástos dwélli, casus belli (patrzą kad).

Dla SROKI kad, upadek, befall, także kostka do gry, bilansują Lat. Cadere, O. Ind. Smutny, Uzbrajają. Chacnum, M. Ir. Casar, walijski cesair, Nagniotek. Keser, Bret. Kasarc'h; Łacińskie derywaty włączają kadáuēr, cadaver, kadénts, cadent, kadéntiā, kadencja, szansa, adkado, zachodzenie, adkadénts, kraksa, enkado, zachodzenie, enkádents, incydent, dekado, upadek, obhkado, upadek, obhkádents, occident, i od p.part. Kastós (< *kadto -), dając kastkátā, kaskada, kástos, wypadek, kastuālís, przypadkowy, kastuístā, kazuista, obhkástos, zachód słońca, obhkástiōn, okazja, itp.;

Podobny ale prawdopodobnie unrelated PASZTETOWY korzeń dheu (starszy *dheuh2), kostka do gry, także dhwei, znajdowany jak dhoutós, zmarły, Gmc. Dauthaz (cf. O. E. Dēad), o-stopień dhóutus, śmierć, (z przyrostkiem-tus wskazujący “act, proces, condition”), że Gmc. Dauthuz (cf. O. E. Dēath); suffixed o-stopień dhowio, kostka do gry, że O. N. Deyja; rozciągane zero-stopień dhwino, szczupleją, schnięcie, że Gmc. Dwinan (cf. O. E. Dwinan, Du. Dwijnen, Eng. Stopniejcie). Oblezieni czasownika prawdopodobnie od dhew, szczelnie, koniec, przychodzą pełne koło; cf. Lat. Funus,-eris, Ręka. Di (gen. Diog), Cel. Dwutu - (cf. OIR duth). Derywaty włączają suffixed zero-stopień dhū́nos, klauzurowa, fortifiedplace, górka-fort, że Gmc. Dūnaz (cf. O. E. Dūn, M. Du. Dūne, Eng. Na dół, diuna); także, od tego samego źródła Celtycki dūnos, “hill, stronghold”, pożyczy w Gmc.tūnaz (cf. O. E. Tun, Eng. Miasto); dhū́nōs, pogrzeb, że Lat. Fūnus.

Ten sam IE korzeń dhewmeans także “run, flow”, że w Gmc. Dauwaz, (cf. O. E. Deaw, M. Du. Dau, Eng. Rosa), Skr. Dhautiḥ, M. Pers. Davadan; i także “shine, light”, że O. Gk. Theousan, O. Ind. Dhavala -, Av. Fraavata.

VI. Wspólne greckie pożyczki pólemos, wojna, Gk. πόλεμ03b, dając polemikós, wrogi, stąd polemiczny.

129.   Dla SROKI swésōr, (możliwie od odruchowego swe, i ésōr, kobieta, wtedy zapalana. “woman one’s własnego rodu group” w exogamous społeczeństwie, patrzą także swe-kuro -), z zerem-stopień alternatywa swésr, bilansują Gmc. Swestr - (cf. Got. Swistar, O. N. Systir, O. S. Swestar, O. E. Sweostor, swuster, O. Fris. Swester, M. Du. Suster, O. H. G. Swester, Du. Zuster, Eng. Siostra, Ger. Schwester), Lat. Soror, O. Gk. Eor, Skr. Svasṛ, Av. xvaṅhar, Pers. xāhar, Toch. ṣar/ṣer, Uzbrajają. K'uyr, O. Pruss. Swestro, Lith. Sesuo, O. C. S. Sestra, Russ. сестр043, Pol. Siostra, Gaul. Suiior, O. Ir. Siur, walijski chwaer, Kamviri sus. To dało wspólne derywaty łacina swesrikdiom, sororicide, swesorālís, sororal, suffixed swesrnos, brat cioteczny, od Lat. Sobrīnus, “maternal cousin”.

130.  Dla SROKI súnus, także súnjus, syn, bilansują Gmc. Sunuz (cf. Got. Sunus, O. N. Sonr, O. E. Sunu, O. S., O. Fris. Sunu, O. H. G. Sunu, M. Du. Sone, Dan. Søn, Swed. Syn, Du. Zoon, Ger. Sohn), Gk. Huios, Skr. Sunus, Av. Hunush, Uzbrajają. Ustr, Lith. Sunus, O. C. S. Synu, Rus., Pol. Syn, od SROKI korzeń su, wyrodzą się, Skr. Sauti, O. Ir. Suth.

I. Dla Romancy słówko od Lat. Filius, MIE dhḗilios, “suckling”, syn, i dhḗiliā, córka, że w dhēiliālís, synowska, addheiliā, afiliują; prawdopodobnie od SROKI dhēi, ssą, chociaż nieco opowiadają to do SROKI bhew,, istnieją (w oboma IE dh - andbh - rozwinąłem się jak Lat. F -), tak może być IE *bhlios – ale, v.i. Dla slawistycznego derywatu ‘diti’ treść “child, son”, od tego samego korzenia dhēi.

Dla IE bhew,, istnieją, dorośnięcie, i wspólny derywat bhwijo,, stawał, dają Gmc biju (cf. O. E. Beon, O. H. G. Bim, bist, Eng. ), Skt. Bhavaḥ, bhavati, bhumiḥ, Lat. Fieri, fui, Gk. Phu -, Lith. Bu'ti, O. C. S. Byti, O. Ir. Bi'u, Rus. быть; bhowo, żyją, zatrzymanie, że Gmc. Bowan (cf. O. N. Bua, buask, O. H. G. Buan, Eng. Wiązany, rozgospodarują, Ger. Bauen); zero-stopień bhútlos, bytując, dom, od Gmc. Buthlaz (cf. O. E. Śmiały, byldan, M. Du. Bodel, Eng. Zbudujcie), bhwo, dowożenie naprzód, marka dorośnięcie, że Gk. Phuein, że w bhútos, bhútom, roślina, i bhútis, wzrost, natura, że w bhútikā, fizyka, bhutikós, physic, epíbhutis, nadrostek, diábhutis, diaphysis, supóbhutis, hypophysis, itp.; Suffixed bhutús, “that do be”, i Lat. Bhutū́ros, przyszły; zero-stopień bhū́rom, dweller (specjalnie rolnik), daje Gmc. Buram (cf. O. E. Bur, Eng. Altana, Ger. Bauer), kombhū́rom, dweller, chłop, (cf. O. E. Gebur, M. Du. Gheboer, ghebuer, Eng. Sąsiad, Du. Boer, brus), bhū́riom, bytując, że Gmc. Burjam (cf. O. E. Byre), albo bhū́wis, osada (cf. O. N. Byr, Eng. Przez [prawo]); bhū́lom, plemię, klasa, prąd, Gk. φύλον, i bhū́lā, plemię, klan, że w Eng. Podkrólestwo, phyle, phylo -; zero-stopień zredukował przyrostkowy kształt-bhw - w Lat. Compounds dubhwiós, problematyczny (od zera-stopień dwo, dwa), Lat. Dubius, dúbhwitā, wątpią, Lat. Dubitāre, probhwós, pionowy, Lat. Probus, “growing dobrze albo straightforward”, superbhwós, zwierzchnik, dumny, “being above”, że Lat. Superbuus; bhóumos, drzewo (“growing thing”), że Gmc. Baumaz (cf. O. E. Belka, M. Du. Bariera, Eng. Belka).

II.   Slawistyczne “diti’, “child, son”, oblezieni od slawistycznego dětę, dětь (cf. O. C. S. дѢти, S. C. S.дѣть, Russ. дитя, Pol. Dziecię, Cz. Dítě, Bul. дете́), MIE dhḗitis, “suckling”, dziecko, (patrzą także Lat. Filius), od SROKI dhēi, także spotkałem się w Lat.  Fēlāre, fēmina, Gk. θήσατ03b, θηλή, O. Ind. Dhā́tavē, Lith. Dėlė̃, O. Ir. Dínim.

III. Germańskie “maiden” oblezieni od Indoeuropejskiej mághotis, dziewczyny, młodej womanhood, płciowo niedoświadczona samica, dziewica (nikła. Mághotinom, “little maid”), że Gmc. Magadinam (cf. O. E. Mćgeð, mćgden, O. S. Magath, O. Fris. Maged, O. H. G. Magad, Ger. Magd, Mädchen), od mághus, młodej osoby obaj płci, nieżonatej osoby, cf. O. E. Magu, Avestan magava, O. Ir. Maug.

131.    Indoeuropejski dhúg (a) tēr, starszy *dhug (h2) ter, córka, Gmc. Dukter (cf. Got. Dauhtar, O. N. Dóttir, O. E. Dohtor, O. H. G. Tohter, Szkoci, Du. Dochter, Swe. Dotter), Osc. Fútir, Gk. θυγατ03a (thugatēr), Skr. Duhitṛ, Av. Duydar, Pers. Doxtar, Toch. Ckācar/tkacer, Uzbrajają. Dustr, O. Pruss. Duckti, Lith. Duktė, O. C. S. Dŭšti, Russ. дочь, dočer', Gaul. Duxtīr, Kamviri ; Hitt. Duttariyatiyaš, Luw. Duttariyata.

132.   Inne PASZTETOWE wspólne słówko wiążące do krewniaczek, oprócz patḗr, mātḗr, bhrtēr i snúsos:

    IE jénatēr (starszy *jenh2ter), szwagrowska żona, daje Lat. Ianitrīcēs, Gk. Einatēr, Skr. Yātar, Phryg. Ianatera, Uzbrajają. Ner, Lith. Jentė, Ltv. Ietere, Russ. Jatrov', Pol. Jątrew, Kamviri iâri.

B.    IE dáiwēr (older*deh2iwer), husband’s brat, O. E. Tācor, O. H. G. Zeihhur, Lat. Lēvir, Gk. Dāēr, Skr. Devar, Kurd. Diš/héwer, Uzbrajają. Taygr, Lith. Dieveris, Ltv. Dieveris, OCS dĕverĭ, Russ. Dever', Pol. Dziewierz.

C.    Comon gálōus (SROKA *gh2lōus) dałem Gk. Galōs, Phryg. Gelaros, O. C. S. Zlŭva, Russ. Zolovka, Pol. Zełwa.

D.   Dla SROKI áwos, áwjos, ojcowski dziadek, macierzyński wuj (pierwotnie *h2euh2os, dorosły samczyk krewniaczka inna niż swój ojciec), bilansują Gmc. Awaz (cf. Got. Awó, O. E. ēam, O. H. G. ōheim, Ger. Oheim), Lat. Avus, avunculus, Gk. Aia, Uzbrajają. Hav, O. Pruss. Awis, Lith. Avynas, O. C. S. Uy, Russ. Uj, Pol. Wuj, Gaul. Avontīr, O. Ir. Aue, walijski ewythr; Hitt. Huhhas. Także znajdowany w kobiecej áwjā, babce (cf. Lat. Avia).

E.    IE népōts (gen. Neptós), wnuk, siostrzeniec, daje Gmc. Nefat - (cf. O. E. Nefa, O. H. G. Nevo, Eng. Siostrzeniec, Ger. Neffe), Lat. Nepōs, Gk. Anepsios, Skr. Napāt, Av. Napāt, O. Pers. Napā, Pers. Piasta, Lith. Nepuotis, O. C. S. Nestera, Russ. Nestera, Pol. Nieściora, Gaul. Nei, OIR. Necht, níath, walijska nai, Kamviri nâvo, Alba. Uszczypnięcie.

F.    SROKA swékuros, teść, dają Gmc. Swikhura - (cf. Got. Swaíhrō, O. N. Svǽra, Eng. Swēor, O. H. G. Swehur, swagur), Gk. Hekuros, Skr. Śvaśura, Av. xvasura -, Uzbrajają. Skesur, Lith. šešuras, O. C. S. Svekŭrŭ, Russ. Svekrov', Pol. Świekra, walijska chwegr, Alba. vjehërr, Kamviri č.. Prawdopodobnie ostatecznie derywowany od fem. Swekrū́s, matkują-w-prawie, że O. H. G. Swigar, Ger. Schwieger, Lat. Socrus, Skr. Śvaśrū, O. Sla. Svekry, itp.

133.   SROKA jéwos, norma, prawa, prawo (możliwie od SROKI jeu, ligatura), że w O. Ind. Yōḥ, Av. Yaožda, tyczeni w MIE do ciała zasady i sztandarów być przykładane przez dziedzińce; jówos, prawo, że Lat. Iūs, iūris (O. Lat. Ious), i jowosā, sumitują się, Lat. Jūrō (O. Lat. Iouesat, widzą rotacyzm), p.part. Jowosātós, sumitował się, dając łacińskie wspólne zapożyczenia jowosístos, jurysta, apjowosā, abjure, adjowosā, adjure, komjowosā, conjure, jówosātos, sąd przysięgłych, enjowosā, szkoda, perjowosā, perjure, jowoseskomséltos, jurisconsult, jowosesproweidéntiā, prawoznawstwo (od proweidéntiā, od IE per i weid); Italo-celtycki jowest (i) ós, właśnie, że Lat. Iustus, O. Ir. Huisse (< *justjos).

MIE komselo, rada, powołują, rozmyślny, uważają, że Lat. Consulere, znajdowany w Lat. Consulere senatum, MIE komséltu senátum, “to osiadają senacki (żeby zapytać dla porady) , od kom'-'with"+selo “take, osiadają together” od SROKI baza sel - “to doprowadzenie, seize”.

134.    Dla “law” jak napisy albo zrozumiałem regułę albo ciało zasady od ustawodawczego autorytetu, i.e. Pojęcie Lat. Lex, MIE ma różne słówko:

I. Łacina lex, legis, oblezieni możliwie od SROKI podłużanej *lēgs, stąd zapalany. “collection rules” (widzą PASZTETOWĄ nogę, kolekta), chociaż to używane jako Nowoczesny Indoeuropejski lēghs (oba IE gand gh mogło rozwinąć się jak g w łacinie), od SROKI legh, kłamstwo, skłamało, ponieważ jego ostateczny początek pozostaje niepewny, i ten korzeń daje także Germański o-stopień lóghom, prawo, “that które czytuje wystawiane albo czytuje kładzione down”, Gmc. Lagam (cf. O. N., O. E. Lagu, pozostają- w tyle, O. H. G. Lāga, Eng. Prawo, Sca. Lov, Ger. Lage), z wspólnymi derywatami lēghālís, prawny, lēghitimā, ślubny, lēghiālís, lojalny, lēgheslatṓr, ustawodawca, preiwolḗghiom, przywilej (“a prawo obchodzący każdy person”, od preiwós, szeregowiec), i od łaciny denominative lḗghā, depute, commision, ładunek, legat (“engage przez contract”), że Lat. Legāre, lḗghātom, zapis, komlḗghā, colleage, komlēghiālís, collegial, delḗghātos, delegują, relēghā, wydalają. Inne wiedziane derywaty włączają léghio, skłamały, że Gmc. Lagjan (cf. Got. Lagjan, O. S. Leggian, O. N. Leggja, O. E. Lecgan, O. Fris. Ledza, O. H. G. Lecken, M. Du. Legghan, Eng. Skłamałem, Ger. Legen, Du. Leggen), suffixed léghros, legowisko, łóżko, że Gmc. Legraz (cf. O. E. Leger, O. H. G. Legar, M. Du. Leger, Eng. Legowisko), i léghtos, łóżko, że Lat. Lectus; o-klasyfikują greka lóghos, childbirth, miejsce aby dybać. Cf. Gk. Lekhesthai, Toch. Jezioro/leke, Lith. Na-lagai, lagaminas, Ltv. Lagača, O. C. S. Lego, ležati, Russ. Ležat', Pol. Leżeć, Gaul. Legasit, O. Ir. Lige, walijski gwely, Hitt. Laggari.

Dla tego samego zmysłu “that którego czytuje wystawiając albo czytuje kładąc down”, bilansują IE statútom, Lat. Statutum, “statute”, od Lat. Statuere, “establish” albo statúmos, Lith. Istatymas, od istatyti “set do góry, establish” (od IE stā, stoją, dowożą); także, Ger. Gesetz (od O. H. G. Gisatzida, IE kom+sedio, wystawiają).

Dla SROKI stā, stoją, “place albo rzecz iż standing”, bilansują wspólne derywaty stlos, taboret, że Gmc. Stōlaz (cf. Got. Stols, O. N. Stoll, O. E. Stōl, O. H. G. Stuol, O. Fris. Stol, Ger. Stuhl), stntiā, stance, rusztowanie, stātēiuós, stative, kikromstntiā, okoliczność, komstnts, konstanta, komtrāstā, przeciwstawność, di (s) stā, distnts, odległa, ekstnts, enstnts, obhstkolos, obhstātrikós, położnicza, supstntiā, istota; stmēn, nitka osnowy (techniczny termin), stamen; stmōn, nitka, że Gk. Stēmōn; starós, stary, “long-standing”, że slawistyczny staru; zero-stopień unosawiany rozciągany stanto, stoją, że Gmc. Standan (cf. O. N. Standa, O. E., O. S., Got. Standan, O. H. G. Stantan, Swed. Stå, Du. Staan, Ger. Stehen), że w ndherstanto, podstawka pod, stántkarts (patrzą kar -, twardy), sztandar; suffixed stámnis, pień, że Gmc. Stamniz (cf. O. N. Stafn, O. S. Stamm, O. E. Stemn, stefn, O. H. G. Stam, Dan. Stamme, Swed. Stam, Ger. Stamm); státis, miejsce, że Gmc. Stadiz (cf. Got. Staþs, O. S. Stedi, O. N. Staðr, O. E. Stede, O. H. G. Stat, Swed. Stad, Du. Stede, Ger. Stadt), Lat. Státim, gwałtem, stat, státiōn, stanie wciąż, stacja, armistátiom, zawieszenie broni, sāwelstátiom, przesilenie; Grek státis, stanie, stanstill, statós, uplasowało się, stanie jak Gmc. Stadaz (cf. O. N. Stadhr, Eng. Pomagajcie), Gk. Statos, że w-stat, statikós, statyczny; dekstanā, robią firmę, zakładają, destine, obhstanā, wystawiają swoją pamięć na, trwają; státus, sposób, położenie, warunek, stosunek, z derywatami statū́rā, wysokość, postawa, statuo, organizują, prosty, powód postać, i superstáts (Lat. Superstes), dowód, “who podstawki beyond”; stádhlom, stoją w stajni, “standing place”, że Lat. Stabulum; stadhlís, stanie firma, stoją w stajni, stadhlisko, zakładają; Grek-statās,-stat, jeden że troska postać, stanie; zer0-stopień reduplicated sisto, wystawiają, miejsce, przysłona, stoją, że Lat. Sistere, w komsisto, składają się, desisto, desist, eksisto, istnieją, ensisto, nalegają, entersistátiom, przedział, persisto, trwają, resisto, opierają się, supsisto, subsist, i od Gk. Histanai, z státis, stanie, że w apostátis, katastátis, epistátis, epistmā, wiedza (Gk. ἐπιστ1f7), epistāmologíā, supostátis, hipostaza, ikonostátis, wiswostátis, metastátis, próstatā, komsto, zakładają, komstámn, system; sistos, sieć, skostniałość, maszt (“that który czytuje wystawiany up”), Gk. ἱστός, sistoghŕbhmn, histogram, itp.; Zmieszajcie pórstis, poczta, “that która stoi before” (por -, przed, naprzód, patrzą per), Lat. Postis; rozciągany stau, “stout-stanie, strong”, że stuā, miejsce, pakują, Gmc. Stōwō; o-stopień grek stṓuiā, portyk, w stōuikós, stoik; suffixed rozciągany stáuros, krzyż, poczta, słup (patrzą także stáuros, byk), enstaurā, zwracają się, wystawiają pionowy znowu, restaurā, zwracają się, odbudowują, restaurnts, restauracja; zero-stopień rozciągana stū́los, kolumna, że w epistū́los, supostū́los, oktōstū́los, peristū́los, prostū́los; steuirós, gruby, gruby, stary, że Skr. Sthaviraḥ; suffixed drugorzędny kształt steu -, suffixed stéurā, sterowniczy, że Gmc. Steurō, i denominative czasownik steurio, sterują, że Gmc. Steurjan (cf. Got. Stiurjan, O. N. Styra, O. Fris. Stiora, O. E. Steran, stieran, O. H. G. Stiuren, Du. Sturen, Ger. Steuern), czasownik związany z stéuros, szklanica służąca zwierzę, ox, sterują (patrzą stáuros), i stéurikos, łydka, stirk. Derywaty włączają Gmc. Standan, Lat. Gapcie się, Osc. Staíet, Umb. Stahmei, Gk. Histami, Skr. Tiṣṭhati, Av. Hištaiti, O. Pers. Aištata, Pers. Istādan, Phryg. Eistani, Toch. ṣtām/stām, Ręka. Stanam, O. Pruss. Stacle, Lith. Stoti, Ltv. Stāt, O. C. S. Stati, Russ. Stat', polski stać, O. Ir. , walijska gwastad, Alba. Shtuara; Hitt. Išta, Luw. Išta -, Lyc. Ta -.

II.   PASZTETOWA noga, kolekta, z derywatami treść rozmawiają, daje Lat. Legere, “gather, wybierają, junactwo, read”, Gk. Legein, “gather, speak”, z czego MIE légtiōn, lekcja, lekcja, legtós, czytay, legtósā, lekcja, legéndā (od gerundive), leyend, legibhilís, czytelnego, légiōn, komlego, osiadają, kolekta, komlégtiōn, zgromadzenie, dislego, szacunek, kochają, dislegénts, pilny, eklego, wybierają, eklégtiōn, wybór, enterlego, wybierają, enterlegē, postrzeżenie, enterlegénts, rozumne, ne (g) lego, niedbałość, prāilego, prelect, sakrilegós, jeden kto wykrada poświęcone rzeczy, sakrilégiom, świętokradztwo (patrzą sak), selego, wybierają, sortilégos, różdżkarz (patrzą ser) sortilégiom, sortilege; légsikom, leksykon, logos,-logue,-logíā,-logy, katalego, żeby zaopatrzyć, katálogos, katalog, dialego, dyskurs, używają dialekt, dialog, dialégtos, dialekt, légtis, mowa, diction, dislegtíā, dysleksja, eklegtikós, eklektyk, itp.; Légnom, drewno, drewno opałowe (“that które gathered”), że Lat. Lignum; lógos, mowa, słowo, powód, że Gk. λόγος, że w lógikā, logika, logikós, logika, logístikā, logistyka, análogos, analogiczny, apologíā, przeproszenie, epílogos, dośpiew, komlogísmos, sylogizm, prólogos, prolog.

Dla SROKI sak, uświęcają, daje sakrós, święty, poświęcony, dedykowany, że Lat. Sacer (O. Lat. Saceres), w sakrā, marka poświęcona, konsekrują, sakristános, zakrystian, komsakrā, konsekrują, eksakrā, execrate; zmieszajcie sakrodhṓts, ksiądz, “performer poświęconego rites” (dla dhōt, doer, patrzą dhē), że Lat. Sacerdōs, w sakrodhōtālís, sacerdotal; unosawiana sankio, marka poświęcony, consacrate, z p.part. Sanktós, poświęcony, że Lat. Sancire, sanctus, że w sanktidhakā, uświęcają. Porównajcie także Osc. Sakrim, Umb. Sacra, i (zewnętrzne Italika) może być wszystko od IE *saq, ligatura, ograniczają, otaczają, strzeżenie, że IE słówko dla obu “oath” i “curse” jednostajnie słówko oprawy (Tucker).

Także, z treścią “holy”, PASZTETOWEGO korzenia kwen, daje suffixed zero-stopień kwńslom, ofiara, że Gmc. Khunslam (cf. Got. Hunsl, O. N. Hunsl, O. E. Hūsl, hūsel, Eng. Housel), Av. Spanyah, O. Pruss. Swints, Lith. šventas, Ltv. Svinēt, O. C. S. Svętŭ, Russ. Svjatoj, polski święty.

SROKA ser, wyciągają, daje Lat. Serere, “arrange, przymocowują, połączenie (w mowie), discuss”, że w sériēs, adsero, zapewniają, desertós, pustynia, dissertā, dissertate, eksero, putforth, rozciągnięcie na zewnątrz, ensero, wkładka; sérmōn, mowa, rozprawiają, że Lat. Sermō; sŕtis, los, traf (będzie może od wyciągającego losów przed tym, jak czerpać), że w srtiásios, czarnoksiężnik, komsŕtis, małżonek (“who ma ten sam fortune”); sérā, lok, strzała, zasuwają, (będzie może “that który aligns”).

III. Dla SROKI dhē, wystawiają, układają się, miejsce, daje jakieś wspólne terminy wiążące do “ (przepowiedzą) prawo, prawe, fate” (cf. Eng. Los), cf. Gmc. Dōn (cf. Got. Gadeths, O. N. Dalidun, O. E. Dōn, O. H. G. Tuon, Eng. Zróbcie, Ger. Tun) Lat. Faciō, Osc. Faciiad, Umb. Feitu, O. Gk. Tithēmi, Skr. Dadhāti, Av. Daðaiti, O. Pers. Adadā, Phryg. Dak -, Thrac. Didzos, Toch. Täs/täs, Uzbrajają. Ed, Lith. Dėti, Ltv. Dēt, Russ. Det'; delat', polski dziać; działać, Gaul. Dede, walijska dall, Alba. Ndonj, Hitt. Dai, Lyc. Ta -. Wspólne MIE słówko włączają dhētós, dowożą, formowało, że O. Ira. Datah; suffixed dhḗtis, “thing pokładzione albo done”, prawo, czyn, Gmc. Dēdiz (cf. O. E. Dǣd, Eng. Czyn); dhḗkā, komora, Gk. θήκη, Eng. Osłonka, że w apodhḗkā, “store, warehouse”, wtedy rozciągany jako apteczka (i także do Kąpieliska. Bodegaand Fr. Butik, oba zostawy jak MIE pożyczki), że w apodhēkrios, apothecary, apodhḗkiom, apothecium, bubliodhḗkā (od greka zawiążą się w głowy búbliom, książka, od greka nazywają Fenickiego miasta Gubla, Búblos albo Cúblos, Gk. βύβλο03c, że w n.pl. Búblia, biblia, zapalana. “the books”), biblioteka, ambhidhḗkiom, amphithecium, endodhḗkiom, endothecium, peridhḗkiom, perithecium; o-stopień dhō, robią, że Gmc. Dōn; suffixed i prefixed apdhṓmēn, brzuch, brzuch, Lat. Abdōmen, będzie może “part sytuowany precz, przytaiłem się part”; suffixed dhṓmos, rozum, “thing wystawiany albo układają się down”, i dhōmio, sędzia, że Gmc. Dōmaz, dōmjan (cf. Got. Dōms, O. N. Dōmr, O. E. Dōm, dēman, Eng. Los, uważają; także do Russ. Duma, od Germańskiego źródła), także że abstrakcyjny przyrostek-dhṓmos wskazujący stan, warunek, moc (cf.  O. N. -Domr, O. E. -Dom, Du. -Dømme, Eng. -Dom); zero-stopień komdho, składany, zakładają, przetwór, że Lat. Condere, w apskomdho, abscond, rekomdhitós, tajemny, i suffixed komdhio, pora, smak, że Lat. Condīre, w komdhiméntom, przyprawie; suffixed zero-stopień kształt dhakio, robią, marka, że Lat. Facere, zwykle spotkała się jak łacina kombinujący kształt-dhaks, Lat. -Fex, “maker”,-dhakiom, Lat. -Ficium, “a making”, oba Eng. -Fice, i-dhakā, Lat. -Ficāre,-dhakio, Lat. -Facere, oba normalnie Eng. -Fy; jakieś wspólne słówko włączają-dhakients,-facient, dháktos, fakt, dháktiōn, odłam, dhaktṓr, czynnik, dhaktoríā, fabryka, addhaktā, afekt, addháktiōn, tkliwość, amplidhakā, aplify, artidháktos, artifact, artidhákiom, sztuczka, dwēiatidhakós, beatific, komdháktiōn, confection, komdhaktionā, confect, dedhakio, chybiają, dedhakiénts, deficient, nisdodhakio, nidify (patrzą nisdos, gniazdo), aididhakā, budują (od Lat. Aidis, budowa), aididhákiom, gmach, ekdháktos, skutek, endhaktā, wszczepienie, jowostidhakā, usprawiedliwiają, malidhaktṓr, malefactor, manudhaktósā, produkcja (patrzą mánus, ręka), modidhakā, przeobrażenie, gnotidhakā, obwieszczają, opidháks, robotnik (patrzą op, praca), opidhákiom, służba, obowiązek, sprawa, zajęcie, spełnienie pracy, (od Lat. Opificium, później officium), op (i) dhaknā, kancelaria, (cf. Lat. Opificina, później officina), perdhakio, koniec, perdhaktós, perfekt, ōsidhákiom, orifice (patrzą ōs, usta), ekdhakio, dokonują, ekdháktos, skutek, ekdhakiénts, skuteczne, ekdhakks, skuteczne, endhaktā, wszczepienie, pontidháks, pontifex (patrzą IE pent), prāidháktos, prefekt, prodháktos, korzyść, prodhakiénts, przynosząc (Eng. “proficient”), putridhakio, putrify (patrzą pu, gnicie), qālidhakā, określają (patrzą qo), pertidhakā, kamienieją, rāridhakā, rozcieńczą (od zapożyczenia rārós, rzadkiego, Lat. Rārus), regtidhakā, sprostowanie (patrzą regtós, prawy, prosty), redhakio, nadanie, refect, redhaktóriom, refektarz, reudhidhakio, czerwienieją, reudhidhakiénts, rubefacient, (patrzą reudhós, czerwony), sakridhakā, sacrify, satisdhakio, uiszczają (patrzą ), supdhakio, starczają, supdhakiénts, dostateczny; od Lat. Dhákiēs, forma, lico (“form kontyngentowe na something”), dhakiālís, twarzowa, superdhákiēs, powierzchnia; dalej suffixed dhaklís, wykonalny, odpoczynek, że Lat.facilis (od O. Lat. Facul), że w dháklitā, zdolność, moc, nauka, także rzeczownik dhaklís, z zmysłem daru, udogodnienia, disdháklitā, trudność; dhās, przepowiedzą prawo, prawe, że Lat. Fas; reduplicated grek dhidho, układają się, Gk. Tithenai, że w dhátis, plaga, Gk. θέσις, także teza, i przymiotnik dhatós, sytuowany, że w dhatikós, thetic, anadhámn, anatema, antidhátis, diadhasis, epidhátos, supodhakā, hypothecate, supodhátis, hipoteza, metadhátis, par (a) endhidho, wkładka, parendhátis, nawias, prosdhátis, proteza, prosthesis, komdhátis, synteza; dhámn, “thing sytuowany, ” wniosek, temat, Gk. θέμα, że w dhamntikós, anegdotyczny; reduplicated Sanskryt dhedhē, miejsce, Skr. Dadhāti, p.part. Dhatós, uplasowałem się, Skr. -Hita -.

W Proto-indoeuropejski, inny wspólny czasownik treść “make” istniała, qer, że Skr. Karoti, “he makes”, że w Sómsqrtom, Sanskrycie, Skr.saṃskṛtam; także, wspólne derywaty grek qéras, potwór, albo dissimilated qélōr, potwór, peloria; także, suffixed qérmn, czyn, czyn, że Skr. Karma.

III.1. Indoeuropejska op, praca, produkcja pełno, włączają ópōs, praca, Lat. Opus, z denominative czasownikiem opesā, działają, że Lat. Operārī, że w óperā, opera (oddziałała przez Lat. Rotacyzm), komopesā, manuopesā, manewr; openentós, bogaty, zamożny, bogaty, że Lat. Dissim. Opulentus, ópnis, wszystko (od “abundant”), Lat. Omnis, że w ópnibhos, omnibus; optmós, najlepszy (“wealthiest”), że Lat. Optimus; komópiā, huk, obfitość, także odrysowują, że w komopionts (ós), obfity.

III.2. Dla PASZTETOWEGO pent, kroczek, odchodzenie, bilansują Gmc. Finthan, “come po, discover” (cf. Got. Finþan, O. N. Finna, O. E. Odnajdźcie, O. S. Findan, M. Du. vinden, Ger. Finden); suffixed póntis, droga, przejście, znajdowane w Lat. Pōns, “bridge” (najbardziej ranny mening “way, passage” zachował się w duszpasterskim tytule pontidháks, pontifex, “he kto przygotowuje way”), także znajdowany w Russ. путь, “path, way” (jak w ‘sputnik’, biegaczu towarzysza, którego mógł być natłumaczywszy jak MIE “kompontinikós”); zero-stopień pnto, kroczek, chód, w peripntetikós, perypatetycki, Gk. περιπ03b; suffixed pńtos, od Iranki (cf. Av. Pɑntɑ (mianownikowy), pɑθɑ (dopełniacz) droga, Stary pers pɑthi -), do W. Gmc. Przez scytyjski, że Gmc. Patha - (cf. O. E. Paþ, pćþ, Fris. Ścieżka, M. Du. Osełka, O. H. G. Pfad, Eng. Ścieżka, Du. Wywatować, Ger. Pfad).

III.3. Dla SROKI pu, gnicie, upadek (od starszego *puh, tego staje , puw - przed pełnogłoskami), bilansują pūlós, zgniły, brudny, że Gmc. Fūlaz (cf. Got. Füls, O. N fúll, O. E. Fūl, O. H. G. Fül, M. Du. voul, Ger. Faul), pūtrís, zgniły, że Lat. Puter, púwos/m, ropa, że Lat. Pūs, Gk. Puon, puos, także w enpuwo, ropieją, że w enpuwémn, ropniak.

III.4. Indoeuropejski okopowy człowiek-, ręka, daje Lat. Mánus, z derywatami manudiā, kierują (od V. Lat. Manidiāre, do O. To. Maneggiare, Fr. Dyrektor, Eng. Pokierujcie, Kąpielisko. Manejar, itp.), Manuālís, podręcznik, manúdhriom, dotykają, manubrium (od instr. Przyrostek-dhro -), manteno, utrzymują (patrzą dziesięć), manikóisā (od Lat. Cura, Archaiczna łacina koisa, “cure”), manighestós, caught w czynie, krzykliwym, oczywistym, (patrzą chedh), manuskreibhtós, handwritten (patrzą skreibh), manuskréibhtom, rękopis; manúpolos, garść (dla polo, pełnych, patrzą pel), manupolā, manipulują; mankós, zszarpałem w ręce; mankáps, “he kto bierze przez hand” nabywcę, (-ceps, agential przyrostek, “taker”; zobaczcie kap), w ekmankapā, emancypują; mandā, “to układają się do ręki kogoś, ” powierzają, rząd, od łaciny mieszanej mandāre, (śmieć, “to give”, patrzą , chociaż możliwie od “put”, patrzą dhē), mandtom, mandat, kommandā, rozkaz, powierzają, polecą, kommándos, jednostka, komtrāmandā, odwołanie, demandā, żądanie, rekommandā, zalecenie.

III.4.A. PASZTETOWE dziesięć, rozciągnięcie, daje derywaty suffixed tendo, rozciągnięcie, rozciągają, że Lat. Tendere, w adtendo, chodzą, komtendo, walczą, detendo, detent, distendo, rozdymają, ekstendo, rozciągają, entendo, zamierzenie, prāitendo, certują się, suptendo, subtend; portendo, zapowiadają (“to rozciągnięcie na zewnątrz before”, techniczny termin w omenie, “to ukazują się, rokowanie, foretell”); suffixed tenio, Gk. Teinein, z o-klasyfikują tonę- i zerowy-stopień tńtis, rozciąganie, napięcie, intensywność, że w katatóniā, entńtis, entaza, epitńtis, epitasis, supotenióntiā (Gk. ὑποτε1f7), hypotenusa, protńtis, protasis, komtonikós, syntonic, itp.; Reduplicated zero-stopień tétnos [‘te-tn̥-os], weksel, sztywny, że Gk. τέταν03b, także tężec; suffixed téntrom, warsztat, że Skr. Tantram (cf. Pers. Tār); stative tenē, luk, jedzenie, utrzymują (od “cause żeby dotrwać albo dalej ciągnąć, luk na to”), że lat. Tenēre, w tenks, wytrwałym, tenorze, apstenē, abstain, komtenē, zawierają, komtenuós, ciągły, komtenuā, dalej ciągną, detenē, zatrzymują się, entertenē, zabawiają, tenánts, posiadacz, dzierżawca, porucznik, manutenē, utrzymują, obhtenē, otrzymują, pertenē, pertain, pertenks, pertinacious, retenē, trzymają, suptenē, odnoszą; derywaty treść “stretched”, stąd “thin” włączają tnús, że Gmc. Thunniz, thunwiz (cf. O. N. þunnr, O. E. Thynne, W. Fris. Dziesięć, O. H. G. Dunni, M. L. G. Dunne, Du. Urgens, Ger. Dünn, Eng. Cienki), tenús, cienki, rzadki, czysty, że Lat. Tenuis, w adtenuā, attenuate, ekstenuā, extenuate, tenrós, konserwator, delikatny, że Lat. Bardziej dziesięć, (en) tenresko, dotyk, intenerate; derywaty treść “something napięta albo zdolny napinana, string” włączają greka ténōn, ścięgno, o-stopień suffixed tónos, nawlekają, stąd dźwiękowa, smoła, akcent, i suffixed zero-stopień tńia, banda, wstążka.

III.4.B. SROKA chedh, zapytanie, modlą się, daje suffixed chedhio, modlą się, zaklinacz, Gmc. Bidjan (cf. O. E. Biddan, Ger. Gryziony, O. E. Ofiarowana cena), chédhom, entreaty, że Gmc. Bidam (cf. Got. Bida, O. E. Bedu, gebed, O. H. G. Beta, M. Du. Bede, Eng. Paciorek, Ger. Bitte); chestós (< *chedhto -), do Lat. -Festus, dając ṇchestós, wrogi (od “inexorable”), manuchestós, manifestują, caught w czynie.

Nieco wyznaczać Lat. -Festusto wspólna SROKA dhers, śmieć, będą śmiały, że Gmc. Derzan (cf. Got. Gadars, O. E. Dearr, durran, Eng. Śmieć), Gk. Thrasys, Skt. Dadharśa, O. Pers. Darš -, O. C. S. Druzate.

III.4.C. SROKA skreibh, cną, oddzielny, przesiewają (rozciąganie sker), używane jako drapią, incise, stąd piszą, że Lat. Scrībere, dając skreibhtós, napisy, skréibhā, pisarczyka, skréibhtos, rękopis, skreibhtóriom, skryptorium, skréibhtā/skreibhtósā, scripture, adskreibho, przypisują, kikromskreibho, circumscribe, komskreibho, conscript, deskreibho, opisują, enskreibho, wpisują, prāiskreibho, przepisują, proskreibho, wyjmują spod prawa, reskreibho, rescript, supskreibho, podpisują, superskreibho, superscribe, tran (s) skreibho, transkrybują; od greka skréibhos, chrobot, rys, ołówek, że Eng. Rozpulchnijcie.

III.5. Wspólna SROKA , uiszczają, że zerowy-stopień satós, nasycany, syty, że Gmc. Sathaz (cf. Got. Saþs, O. N. Saðr, O. H. G. Posiadywany, M. Du. Posiadywany, Eng. Smutny, Ger. Satt, Du. Zad), verbsatio, uiszczają, sycenie, że Gmc. Sathōn (cf. O. E.sadian, Eng. Nasyćcie); suffixed zero-stopień saturós, pełny (jadła), nasycanego, że Lat. Satur, w sáturā, satire, Lat. Satyra, i saturā, nasycają, Lat. Saturā; satís, dosyć, dostateczny, że Lat. Satis, satiā, satisdhakio, uiszczają, satiatā, sytość; sadrós, gruby, że Gk. Hadros.

135.   Indoeuropejski korzeń (s) teu, pchają, pałka, uderzenie, potłuczenie, tył suffixed studo, będą pilny (“be groźny forward”), Lat. Studere, dając stúdiom, skwapliwość, wtedy “study, application”, że w studiā, etiuda, M. L. Studiāre; inne derywaty włączają rozciągane (s) teupo, pchają, pałka, uderzenie, potłuczenie, że Gk. Typtein, typos, Skt. Tryk-, tundate, Got. Stautan“push”, O. N. Stuttr, i wspólny Germański steupós, wysoki, wysoki, że Gmc. Staupaz (cf. O. E. Steap, O. Fris.stap, M. H. G. Stouf, Eng. Stromy).

136.    SROKA sūs, wieprz, wieprz, i derywaty swnos/-m, dają Gmc. Swinam (cf. Got. Swein, O. S., O. Fris. M. L. G., O. H. G., O. E. Swin, M. Du. Swijn, Du. Zwijn, Ger. Schwein), súkā, sugō (cf. O. N. Sýr, O. E. , O. S., O. H. G. Su, Du. Zeug, Eng. Dosiewać, Ger. Sau), cf. Lat. Sūs, suinus, Umb. Sif, Gk. Hūs, Skr. Sūkara, Av. , Toch. -/Suwo, Ltv. Sivēns, O. C. S. Svinija Russ. Svin, polski świnia, Celtycki sukko (cf. O. Ir. Socc, walijski hwch, O. E. Hogg), Alba. Thi.

Krewna Indoeuropejska pórkos, młoda albo świnka, daje Gmc. Farkhaz (cf. O. E. Fearh, M. L. G. Ferken, O. H. G. Farah, M. Du. varken, Ger. Ferkel, Eng. Farrow), Lat. Porcus, Umb. Purka, Gk. Porkos, Kurd. Purs, O. Pruss. Parstian, Lith. Paršas, Russ. Porosja, polski prosię, prosiak, Gaul. Orkoo. Ir. Orc, Lusitanian porcos.

137.   SROKA kákkā, gówno, ekskrement, i czasownik gówno, cf. Ger. Kacke, Lat. Cacāre, Gk. Kakkaō, Pers. Keke (h), Uzbrajają. K'akor, Lith. Kaka, Russ. Kakat', O. Ir. Cacc, walijski cach.

Inne słówko dla “shit” Gmc. Skitan, od SROKI skeit -, “split, dzielą, separate”, i Lat. Ekskreméntom, od ekskerno, “separate”, przeto oba przejawiający starsze pojęcie “separation” ciała.

Dla IE krei, sito, odróżniają, odróżniają, bilansują kéidhrom/kéitrom, sito, że Gmc. Khrithram (cf. O. E. Hridder, hriddel, Eng. Zagadka), Lat. Crībrum; suffixed kréimēn, rozum, zbrodnie, że Lat. Crīmen, że w kreimenālís, zbrodniarz, rekreimenā, obwiniajcie się wzajemnie, diskréimēn, różnica, diskreimenā, odróżniają; suffixed zero-stopień krino, przesiewają, oddzielne, postanowienie, że metathesized Lat. Cernere, w p.part kritós, (Lat. *Kirtos) pewny, komkrino, związek, komkrítos, ułożą, dekrítos, dekret, diskrino, rozeznanie, diskomkritā, stropią się, ekskrino, oddzielny, ekskritós, wyobcowało się, oczyszczony, ekskritā, excrete, ekskriméntom, ekskrement, krititúdōn, certitude, ṇkrititúdōn, niepewność, swekrino, secern, swekritā, tajemnica, swekrítarios, sekretarz; suffixed zero-stopień krinio, oddzielne, postanowienie, sędzia, sumitują się, że Gk. κρίνε03b, w krítis, kryzysie, kritikós, krytyk, kritḗriōn, sprawdzian, diakritikós, diacritic, endokrinós, dokrewne, eksokrinós, exocrine, supokritíā, faryzeuszostwo, krítā, sędzia, haimntokrítā, hematocrit (MIE haimn -, haimnto -, krew, zawiążą się w głowy słówko od Gk. αἷμα,-ατος, zwykle MIE *saimn).

.    Dla Indoeuropejskiego méigh, urinate, szczypta, stąd “mist, czysta rain”, także “mix” cf. Gmc. Mihstu - (cf. Got. Maihstus, O. N. Míga, O. E. Miscian, mistel, O. H. G.  Miskan, Du.dial. Mieselen, Swed. Mäsk, Ger. Mischen), maisk - (cf. O. E. Māsc, meox Swed. Mäsk, Ger. Maisc, Eng. Brzeczka), Lat. Mingere, meiere, Gk. Omeikhein, Skr. Mehati, Av. Maēsati, Kurd. Méz, Gk. Omeihein, Toch. -/Miśo, Uzbrajają. Mizel, Lith. Myžti, Ltv. Mīzt, Russ. Mezga, Pol. Miazga. Łacina micturirecomes od suffixed míghtus, w mightusio, zubożeniu urinate, micturate.

B.    SROKA wem, wymiociny, daje O. N. váma, Lat. vomere, Gk. Emeso, Skr. vamiti, Av. vam, Pers. vātāk, O. Pruss. Wynis, Lith. vemti, Ltv. vemt.

C.    PIESP (j) ew, cypel, dał Gmc. Spjewan (cf. Got. Spiewan, NA spýja, O. E. Spiwan, O. H. G. Spīwan, Eng. Rzygnijcie, Ger. Speien), Lat. Spuere, Gk. Ptuein, Skr. ṣṭīvati, Av. Spāma, Pers. Tuf, Uzbrajają. T'us, Lith. Spjauti, Ltv. Spļaut, O. C. S. Pljujǫ, Russ. Pljuju, Pol. Pluć, Osset. Thu,

D.    Kwas, kaszel, dał Gmc. Hwostan (cf. O. N. Hósta, O. E. Hwōsta, O. H. G. Huosto, Ger. Husten, Skr. Kasāte, Toch. /Kosi, Lith. Kosėti, Ltv. Kāsēt, Russ. Kašljat', Pol. Kaszleć, Ir. Casachdach, walijska pas, Alba. Kollje, Kam. Kâsa.

138.   Nazwisko Rhine oblezieni od Ger. Rhine, w obrocie od M. H. G. Rin, ostatecznie od IE dialektu, pierwotnie lit.“that który flows”, od SROKI rej, cieknięcie, biegają, że Gk. Rhein, z derywatami włączającymi suffixed rinuo, biegają, że Gmc. Rinwan, rinnan, (cf. Got., O. S., O. E. O. H. G., Rinnan, O. N. Rinna, M. Du. Runnen, Ger. Rinnen), Gmc. Ril - (cf. Holenderski ril, Nisko niemiecki rille, Eng. Strumyczek); suffixed réiwos, potok, rzeka, że Lat. Rīuus.

139.   IE albhós, biały, daje derywaty Lat. Albus, Umb. Alfu, Gk. Alphos, Russ. Lebed', Lyc. Alba-. Inne derywaty álbhos, álbhis, “white thing”, elf (od “white widmowy apparition”), że Gmc. Albaz, albiz (cf. O. N. Alfr Eng. Ćlf, Gm. Alpy, Eng. Elf, także w walijskim elfydd, i w Álbherōn, Oberonfrom Germańskie źródło pokrewne do O. H. G. Alberich, do O. Fr. Auberon), i fem. álbhiniā, elfin; Łacińskie derywaty włączają albhinós, albinos, álbhom, album, álbhomōn, albhómonā, białko.

MIE Albhániā, Albania, oblezieni od M. Gk. Αλβαν03a. Chociaż nazwisko Albanii w jego języku różne (Alba. Shqipëria, “land eagles”), to ukazało się tylko po tureckich najazdach, i nazwisko Albhániā międzynarodowo używane dzisiaj. Prawdopodobnie terminy dla Albańskich mówiących Grecji i Włoch (jak Arvanite, Arber, Arbëreshë, itp.) Także derywowany od tego starszego rzeczownika.

Właściwy IE słowo dla “eagle” órōn (od starszego *h3oron, cf. Hitt.